Ga direct naar de inhoud.

Logboek 2023

Pas   (31-01-23)

Nee, dit gaat niet over ‘de slimste mens’, al lijkt de titel daar naar te verwijzen. Een  (Nederlandse) kennis was in Antwerpen geweest en had daar kennis gemaakt met PAS, Pigeon Arrival System.
Mensen die daarop aangesloten zijn hoeven na de vlucht de klok niet meer binnen brengen, ze hoeven geen duiven meer aan te melden (gebeurt automatisch) en ze kunnen van alle aangesloten leden de aankomsten van al hun duiven volgen.
Zo gauw ergens een duif valt kan je dat aflezen op je telefoon. Live dus. En zo is er meer. ‘Voor een keer zijn de Belgen de Nederlanders voor’, zo grijnsde de kennis. Hij was kennelijk niet op de hoogte van het hele verhaal.    

EERDER
Voor een deel had hij wel gelijk.

- Voor de meeste Belgen er ook maar van gehoord hadden waren zowat alle Nederlanders inderdaad al jaren aan het verduisteren.

- Ik weet nog goed hoe, rond de eeuwwisseling, Belgen hun ogen niet konden geloven als ze hier zagen dat ik als duiven van de vlucht kwamen niet meer het hok in hoefde om duiven van een gummi ring te ontdoen. Die werden elektronisch geklokt. ‘Wat een genot zo met duiven te kunnen spelen’, moest ik heel vak horen. Maar ze volgden al gauw.
- Neem ook de uitslagen. Van een nationaal concours ben je in  België pas zeker als je de uitslag in handen hebt. En soms zelfs dan niet eens. Hoeveel sneller gaat het in Nederland. Met feilloze precisie kan je de aankomsten van Nationale vluchten volgen maar ook van ALLE andere vluchten, hoe onbetekenend ook, staan dezelfde dag de uitslagen van alle verbanden online.

- Het tijdstip van lossen staat in Nederland soms al aangegeven voordat de duiven los zijn, in België kan het gebeuren dat men het pas weet als de duiven (bijna) thuis zijn. Vooral Quievrain is voor velen een heet hangijzer. Men moet wachten met lossen tot het hele uur. Ik zou zeggen, als het weer even goed is, wacht geen minuut langer dan nodig met lossen van zo’n korte afstand. Snap ook wel waarom men wacht tot het uur maar je moet nu eenmaal prioriteiten stellen.

- En dan het vervoer. Als je de moderne Nederlandse containers vergelijkt met het soms aftandse Belgische vervoer is het verschil schrijnend. In die containers kan zelfs de temperatuur en zuurstofgehalte gecontroleerd en geregeld worden. Moet je eens proberen in een wagen onder een zeil.

 MAURICE

Nu hebben Belgen dus hun PAS systeem, sommige Nederlanders kijken er naar uit. Maar iets nieuws is het in Nederland zeker niet. Het was enkele jaren geleden al het stokpaardje van de jeugdige ex-voorzitter van de NPO, Maurice v d Kruk. De fout die hij maakte, hij wilde too much too soon en dat had met name gevolgen voor iets delicaats: het kostenplaatje. Intussen had men er in Zeeland al kennis mee gemaakt. Sommigen waren enthousiast, anderen vonden het te vooruitstrevend en te snel gaan. Het werd de ondergang voor dhr. v d Kruk en de teloorgang van vele uren werk. Om over de wervingskosten maar te zwijgen. Natuurlijk gaat het niet vele jaren meer duren of duivenliefhebbers in heel de wereld gaan er over beschikken. De vooruitgang is immers moeilijker tegen te houden dan een lawine die van een berg stort.      

 

De gunfactor en nog iets  (31-01-23)

X heeft zich weer eens in de nesten gewerkt. Hij speelt goed maar kan het toch niet laten elk jaar weer bonnen en duiven te kopen.
Zopas kwam hij (opnieuw!) tot de bevinding dat hij te veel kwekers had. Als hij uit alles zou kweken zou hij zo veel jongen hebben dat hij die niet kon plaatsen.
Bovendien wilde hij er ook nog wat van de betere vliegers.
Er zat maar èèn ding op, een aantal ‘kweekduiven’ ongepaard laten.
‘Dan maar een verloren jaar’, zo vond hij 
Ik dacht daar anders over. Niks verloren jaar. 
ZONDE
Het is immer zonde waardeloze graaneters een dag langer door te houden dan nodig.
‘Wèl alles koppelen en uit alles kweken’, zei ik tegen X.
'De overtollige jongen onder brengen bij iemand die je kan vertrouwen en laat die er mee spelen. Volg het een beetje en de prestaties zullen je wijzer maken omtrent de kwaliteiten van de ouders. Zo is het geen verloren jaar. Zelfs voor beide een win win situatie.
BONNEN
Ik noemde bonnen. Omdat er momenteel van mij enkele in de aanbieding zijn op
‘Top pigeons’ volgde ik dat een beetje.
Wat opvalt?
-Bonnen lijken minder op te brengen dan voorheen. Zeker eieren. Geschonken duiven brengen nog het minst op.
-Buitenlanders staan versteld als ze de prijzen van ‘bonduiven’ vergelijken met ‘Pipa prijzen’. Kunnen amper geloven voor hoe weinig geld ze bonnen van grote namen op de kop kunnen tikken. Bij verkopingen Online betalen ze soms een veelvoud.  
-Vreemd trouwens hoe weinig er elk jaar weer geboden wordt op bonnen van sommige groten. Alles heeft een reden en toch knap dat ze bonnen blijven schenken.
-Trouwens respect voor sommige Antwerpenaars die zo veel bonnen schenken.
-Dezelfde bon van dezelfde liefhebber gaat op de ene site soms veel duurder dan op de andere.
-Liefhebbers zijn minder geneigd te bieden als dat te ingewikkeld wordt. Die zullen ook het vaakst site bezoeken met een soort biedgeschiedenis. Komt transparanter over. 
-Je stuit regelmatig op ‘verdacht’ dure bonnen. Wat is veelal gebeurd? Mensen vragen anderen op hun bon te bieden om een goede beurt te maken. Of om de handelswaarde van de eigen duiven te vergroten.
Neem zopas nog. Iemand zijn bon ‘stond’ onbegrijpelijk hoog, maar wat bleek? Hij had buitenlandse kopers op bezoek en die wilde hij wel eens iets laten zien.
-‘Vrienden die kopen van vrienden’ irriteert sommigen. So what?  Laat ze doen. De club kan er maar goed mee zijn. 
   

Ook toen   (26-01-23)

Zoals je duiven afgelopen jaren vlogen is echt super (of iets dergelijks) hoor ik vaak. Goedbedoeld maar beetje irritant. Of dat de jaren er voor anders was. Zie onder.

Aantal prijzen/Aantal gezette duiven 2017 en 2018.

Quievrain         23/29            Noyon        23/29

Noyon              22/29            Chevrain     10/11

Chevrain          16/18            Chevrain     16/22

Chevrain          10/12            Melun          11/11

Orleans              4/4                Noyon          6/6

Chevrain            5/6                Ecouen       21/24

Ecouen            10/12              Melun          22/24

Chevrain          18-20             Chevrain        9/10

Melun                 9/10             Melun             7/7

Melun                 4/4                Melun            7/8

Jongen 2018

Melun                 6/6                 Noyon         17/22

Noyon               21/28               Noyon         15/22

Noyon               16/18               Melun            8/8

Noyon                21/24               Pont            18/24

Begrijpelijk dat er duiven uit moesten met meer dan 30 prijzen of in EEN jaar alleen al 10 op 10. Helaas, zo zou later blijken, werden daarbij grote fouten gemaakt.

Mens erger je niet   (23-01-23)

Goed voornemen.

Baarle Nassau 1 januari 2023.
Ik had me destijds voorgenomen me aan niets nog te ergeren. Maar hoe goed de bedoeling ook was, ik moet deemoedig bekennen dat ik dat niet volgehouden heb.
Sterker nog, ik kwam tot de bevinding dat een mens gewoon recht heeft zich te ergeren. Alleen mag dat niet te lang duren. Slecht voor je gezondheid!

WAARAAN?
Zo erger ik me steeds meer aan die ‘fietsterroristen’.
Dat fietsen is een nationale gekte aan het worden. Normaal zie je niets bijzonders aan de meeste maar amper hebben ze zich zo’n wonderbaarlijk pak aangemeten of alle redelijkheid schijnt verdwenen.
Ze zetten zich op het zadel, krommen de rug en oef, je ziet ze niet meer.
Het verstand op nul en de blik op oneindig razen ze voort.
Eens, toen ik met mijn mandje duiven ontspannen langs de weg zat, bezorgde zo’n sliert verslaafden me bijna een hartstilstand.
Het voornaamste dat die maniakken te weeg brengen is ouden van dagen en kleine kinderen de stuipen op het lijf jagen.
Vreemd genoeg zie je zo'n exemplaar medemens zelden alleen. Alsof ze de eenzaamheid schuwen, opereren ze meestal in zwermen, achtervolgd door een bezemwagen. Die demonen, sommige kalend, grijs en met buik die als een wervelwind aan je voorbij trekken, zijn voor mij de clowns van onze tijd.

MAAR….
Zopas was er een ‘duivenfilm’ op Canvas. Die werd wel erg laat uitgezonden en achteraf maar goed ook.
Ieder ‘zijn gedacht’ maar ik vond het een gedrocht en absoluut geen promotie voor de sport. Op het einde klaagden enkele ‘groten’ en ‘vermeend groten’ dat er zo veel jaloezie is onder duivenliefhebbers. Daar zit iets in.
Want wat hoor je toch vaak het woordje ‘maar’ als iemand boven de rest uitstijgt.
-Maar… hij ligt ook goed. Midden in de goal en zo is het niet moeilijk.
-Maar… hij speelt ook met heel veel duiven.
-Maar… daar komt vaak een dierenarts over de vloer.
-Maar… hij heeft ook weinig concurrentie.
-Maar… hij zit heel de dag op zijn hok.  
En nog zo veel maren. En dan zwijg ik nog over de roddels.

RODDEL
Roddelen is geen zucht naar sensatie, dat is een misverstand, hoewel wijdverbreid.
Roddelen gebeurt in een poging te ontluisteren: de kampioen aan het wankelen te bren­gen. De waarheid is daarbij van geen belang. Wie de waarheid zegt is ook geen roddelaar maar geschiedschrijver.
Roddelen is ook geen boosaardige zucht naar kwaadsprekerij al menen velen dat.
De roddelaar roddelt uit zelfbehoud! Hij wil nivelleren! Roddel is een camouflage van minderwaardig­heidsge­voelens. Roddel moet de roddelaar uit de diepe put van machteloos­heid tillen waarin hij verkeert en waarin hij, zo denkt hij toch, is beland door degene over wie hij roddelt! Want let maar eens op, de roddel richt zich nooit op de mindere!
- Men roddelt niet over de liefhebber die elke week trouw duiven inmandt en amper prijs wint, wel over de kampi­oen.
- Men roddelt niet over de dakloze, wel over de kas­teelheer.
- Men roddelt niet over de invalide. Wel over de ster voetballer.
Zie het dus maar als een vorm van verweer dat heilzaam werkt op de minderwaardigheidsgevoe¬lens van de roddelaar.
Als men van iemand niets te vrezen heeft ontbreekt ook de behoefte de poten onder diens stoel uit te zagen. Wordt er over U geroddeld? Erger je niet, zie het eerder als een compliment. Je hebt iets bereikt

NOG
Wat nog mijn ergernis opwekt?
- Mensen die liegen. Vroeger kon je die wallen onder de ogen nog afdoen met 'naar het biljarten gekeken op tv' maar sinds er zoveel erotiek op de buis is trapt niemand daar nog in.
- De kriebels krijg ik ook van truckers die elkaar maar niet kunnen passeren op een tweebaansweg met een sliert wagens achter hen en een enorme leegte ervoor.
- Ik kan niet tegen vogels die uit sterven, gletsjers die smelten, beken waarin geen vissen meer zitten maar stinkend bruin water, regenwoud dat wordt gekapt. Ik word chagrijnig als ik denk aan vroegere fietstochten door de bossen. Als je toen in je handen klapte stoven de konijnen alle kanten uit. Ze kwamen tot in het dorp.
Hoe veel jaren zou het geleden zijn dat ik nog een konijn gezien heb? Tientallen!

MISLEIDEND
Ik erger me aan bepaalde koppen boven bepaalde advertenties en aan titels boven artikeltjes. Vanwege vaak zo misleidend. Zo liet iemand me ooit blozend een boek zien dat hij in Engeland had gekocht. Het had als titel 'Fun in bed'. Het is lang geleden, van nog voor de seksuele revolutie, Goedele was nog niet geboren en de ovens in de hel draaiden nog op volle toeren.
'Fun', vooral in bed? Oppassen! Dat werd branden.  
Maar niet voor de koper van “Fun in bed’. Want wie schetst zijn verbazing toen hij het boek opensloeg. De inhoud bestond uit kruiswoordraadsels voor langdurig zieken. 

EN NOG
-Aan wie ik me ook kan ergeren zijn incompetente lossers. Toegegeven, soms staan de verantwoordelijken, in een land met een klimaat als het onze, voor heel moeilijke beslissingen. Onverantwoorde lossingen zijn haast onvermijdelijk en best erg, maar niet lossen als dat wel had gekund, zijn helemaal frustrerend. Zeker als het vaker voorkomt.  
- Ook sommige adverteerders doen een mens gruwelen. Uitbuiters van gaten in de markt die suggereren en zelfs keihard publiceren dat prestaties zullen volgen als je hun producten maar koopt of hun schema volgt.
Als je dan ziet wat voor rommel ze aanprijzen rijst de vraag wat er in een mens met normale geestelijke vermogens om moet gaan als hij dergelijk gebazel leest.
Weet U hoe ik er over denk? Die advertenties zijn niet voor de kampioenen, die weten beter, maar voor de verliezers.
Op hun centen hebben die adverteerders het gemunt. Liefhebbers die slecht spelen zijn de prooi waar ze op azen.
Dus maar beter nadenken voor je die rommel koopt? Daarvoor zijn sommigen te lui, te moe of te dom.
- Ik kan niet tegen slechte binnenkomers van een vlucht, al is dat vaak eigen schuld. 
- Ben boos op mezelf als duiven van het dak verloren gaan, omdat het ook vaak eigen schuld is. Want dat overkomt vooral niet bevlogen jongen die maar af en toe  eens los gaan.  

GEZOND
Ik zit er door. Heb veel van me af kunnen schrijven en dat lucht op.
Want staat iets me tegenwoordig tegen dan lig ik daar niet meer van wakker, maar pak ik de pen en daarna... is het over!

Toch oppassen   (19-01-23)

 Harold Zwiers kwam dus goed weg. Anders dan sommige media berichten is er NIET EEN duif ontvreemd. Wel deelde hij me mede dat liefhebbers op moeten passen. Die jonge gasten uit Litouwen  hadden een busje bij zich dat helemaal ingericht was op het vervoer van duiven. En bestolen worden van (al) je duiven doet iets met een mens, neem dat maar aan.

 Poging tot Duivendiefstal Zwiers  (18-01-23)

Als je beroofd bent van al je vliegduiven volg je natuurlijk met meer dan gewone belangstelling elk nieuws over duivendiefstallen. De 2 snotneuzen die probeerden fondkampioen Harold Zwiers van zijn duiven te beroven zouden nu, woensdagavond, nog vast zitten, maar weigeren iets los te laten over hun opdrachtgever. Wel wijst, volgens H Z, alles op een goed georganiseerde professionele criminele bende. De een had geen telefoon bij zich (had zich er waarschijnlijk van ontdaan. Bij de ander was die helemaal leeg. Ja, op zo korte tijd kan dat.
In ieder geval toch een sprankje hoop, al is het heel erg klein, voor degenen bij wie dieven ook toesloegen. Dat veel, bijna steeds weer, wijst naar Oost Europa maakt het er voor de onderzoekers niet makkelijker op.    

   

Bravo Comb. Kuiper  en Erwin H (18-01-23)

Ik was dus kritisch op die duivenfilm. Het ging vooral over One Loft Races, hoofdpersonen waren enkele groten of vermeend groten. Want zelf hebben ze wel aan vluchten deel genomen maar niet lang. 'Aan One Loft Races moet je deelnemen met een heel leger anders blijf je beter thuis', beweerde een Amerikaan die ook meer dan 100 duiven had ingezet maar niet al te veel prijzen had. 
Hij ging er kennelijk achteloos aan voorbij dat met 130 duiven deelnemen a 550 dollar per duif (en nu heb ik het nog maar over EEN van de vele O L races) niet 'aan iedereen' gegeven is.
Als je van duiven moet leven mag je de sport wel beter promoten, vinden velen.

KUIPER
Trouwens, Comb Kuiper Nederland bewijzen zijn ongelijk. Ze hadden een prijs gewonnen van V L, mochten met een duif in Thailand deelnemen en die werd daar toch wel EERSTE Asduif zeker. Nergens kan je er over lezen.
Omdat aan de Comb. niet te verdienen is misschien?
Overigens veel soort van het echtpaar Kaman in die duif. 
Er waren, naar verluid, een kleine 10.000 duiven ingezet. Jawel aan 550 USD stuk.

E HOEFNAGELS   
In de regio waar ik betekende grote fond nooit veel. Daar lijkt verandering in te komen. Eerder roemde ik de prestatie van John Aarts met 5 op 5 van Barcelona, maar diens generatiegenoot Erwin Hoefnagels is ook een soort trendbreker. Koos ook voor de fond en klasseerde zich DERDE in een of ander LANDELIJK klassement. Knap van beide (voor duivensport) betrekkelijk jonge mannen !  

Weer wat mails   (17-01-23)

Er was iets met mijn PC, mijn zoon zou wel eens helpen en kon zijn ogen niet geloven. ‘Zoveel mails? Ga, je die allemaal beantwoorden?’
‘Inderdaad, wel wat veel’, zei ik. Waar die zo al over gingen?
- Twee mensen stuurden uitslagen op van One Loft Races die toonden dat enkele zeer gekende commerciële hokken zeer slecht hadden gepresteerd.
- Mails van liefhebbers die zich afzetten tegen het vele geld dat om gaat in duivensport.  Bepaalde liefhebbers en verkoopsites krijgen er van langs.
Bij mij wekken ze de indruk dat mensen niet zo zeer moeite hebben met het geld, wel met het de hemel in krijsen van bepaalde namen en duiven die het niet verdienen met als enig doel zakken vullen.
Zo kan je deze week op een verkoopsite lezen over een OL race in Doha. Alleen de  19e prijswinnaar kreeg enige aandacht. Ra, ra waarom.
- Ook 2 mails over de avonturen van een dierenarts en zijn team in Polen. Daar circuleert ook een filmpje over. Ik zie geen enkele opbouwende functie naar de sport toe hier melding van te maken.
- En de onvermijdelijke mails over ‘Best Kittel’. Wat zijn duivenliefhebbers toch een goedgelovig volkje.
- De overige zal ik U besparen.
OOK VERSTUURD
Heb er zelf ook een verstuurd en wel naar de Hr Zwiers. Die kreeg afgelopen nacht bezoek van 2 jonge gastjes uit Litouwen die op het punt stonden er duiven te jatten.
Drie, of was het vier, jaar terug kreeg ik ook bezoek van iemand van daar (Litouwen) met bijzonder nare gevolgen. Had men succes met de duiven van hier en kwam men daarom afgelopen zomer, ook ’s nachts, terug?
Hopelijk verwittigt de politie hun collegae in het verre Litouwen en gaat men daar op zoek. Veel hoop heb ik niet. Voor buitenstaanders hebben duiven een heel andere betekenis dan voor ons.  

Wat krabbels   (15-01-23)

Niets zou zo veel vocht op nemen als hennepvezel en daarom de vraag of het niet bijzonder geschikt is als bodembedekker voor duivenhokken. Toevallig ook al eens aan gedacht. Ik wist dat Marc Vereycken uit Schilde dat ook gebruikte. Die speelt ook in ZAV (Sint Job) en is succesvol op de kleine fond. ‘Begin er niet aan’, aldus Marc. ‘Het blijft niet liggen en vliegt alle kanten uit. Zeker geen aanrader.’

TE DIEP?

180 km Verder vliegen dan de voorvlucht is geen spel meer, vindt een Noorderling. Hij heeft gelijk. Maar helaas voel ik me niet geroepen daar kritiek op te hebben. Niets ondankbaarder dan vlieggebieden indelen of het moet zijn vlieg programma’s samen  stellen. Vanwege zo veel verschillende meningen.

Overigens is in België op de Nationals ook sprake van een diepte van zo’n 150 km. Toch weerhoudt dat mensen op de verste afstanden er niet van deel te nemen. En met flinke wind mee kan je op de grootste afstanden zelfs 1e prijzen NATIONAAL winnen. Vraag het Eric Reynen en Bart van Oeckel.

TE BREED

Een West Brabander dan weer vond dat ik wel erg weinig schreef over wind, ligging en de veel te brede Afdeling Brabant 2000. Genoeg gedaan hoor, maar je kan ook niet alles onthouden wat je leest.
Die Afdeling is veel te breed zo schrijft hij. Klopt. De wind een beetje oost of west en je krijgt totaal vertekende uitslagen die in geen verhouding staan tot de geleverde prestaties.
Daarom is het van Compuclub ook fout èèn uitslag te maken van de Rayons die niet eens samenspelen en soms zelfs op verschillende tijdstippen lossen.

GOED OF SLECHT         

Moet je ook eens opletten. Een liefhebber die beweert dat je in de voorvlucht best ligt, woont bijna zeker in de overvlucht. Iemand die beweert dat je op de grootste afstanden het best ligt speelt zelf, bijna 100% zeker, in de voorvlucht.
Gelukkig hebben we veranderlijk weer en veranderlijke winden. Alle vluchten spelen met ‘duivenweer’ (tegenwind) zou het einde zijn van duivensport. Daarin is het ‘heden ik, morgen gij’. Of er dan geen liefhebbers zijn die altijd slecht liggen? Zeker! Dat zijn liefhebbers met slechte duiven. 

NOGMAALS OVERVLUCHT  

Natuurlijk gaat bij ‘zo veel kilometer meer’ moeten vliegen met tegenwind ook de fysiek een rol spelen. Geen wielrenner fietst de 100 km aan eenzelfde gemiddelde als de 10 km. 5 Km schaatsen ipv 1 km betekent snelheid inleveren.  Ook een duivenlichaam is niet immuun voor vermoeide spieren en verbranding.
Wij werden voor de zege eens met centimeters geklopt door iemand tientallen km in de voorvlucht. Het was op een dag met warm weer en tegenwind. ‘Voor mij zijn jullie de morele winnaars’, hoorde ik. Het deed goed.      

Uit Sportblad de Duif  (14-01-23)

Goed voornemen.

Baarle Nassau 1 januari 2023.
Ik had me destijds voorgenomen me aan niets nog te ergeren. Maar hoe goed de bedoeling ook was, ik moet deemoedig bekennen dat ik dat niet volgehouden heb.
Sterker nog, ik kwam tot de bevinding dat een mens gewoon recht heeft zich te ergeren. Alleen mag dat niet te lang duren. Slecht voor je gezondheid!

WAARAAN?
Zo erger ik me steeds meer aan die ‘fietsterroristen’.
Dat fietsen is een nationale gekte aan het worden. Normaal zie je niets bijzonders aan de meeste maar amper hebben ze zich zo’n wonderbaarlijk pak aangemeten of alle redelijkheid schijnt verdwenen.
Ze zetten zich op het zadel, krommen de rug en oef, je ziet ze niet meer.
Het verstand op nul en de blik op oneindig razen ze voort.
Eens, toen ik met mijn mandje duiven ontspannen langs de weg zat, bezorgde zo’n sliert verslaafden me bijna een hartstilstand.
Het voornaamste dat die maniakken te weeg brengen is ouden van dagen en kleine kinderen de stuipen op het lijf jagen.
Merkwaardig genoeg zie je zo’n exemplaar medemens ook zelden alleen. Alsof ze de eenzaamheid schuwen opereren ze meestal in zwermen, achtervolgd door een bezemwagen. Die demonen, sommigen al kalend, grijs en met buikje die als een wervelwind aan je voorbij stuiven, zijn voor mij de clowns van deze tijd.

MAAR….
Zopas was er een ‘duivenfilm’ op Canvas. Die werd wel erg laat uitgezonden en achteraf maar goed ook.
Ieder ‘zijn gedacht’ maar ik vond het een gedrocht en absoluut geen promotie voor de sport. Op het einde klaagden enkele ‘groten’ en ‘vermeend groten’ dat er zo veel jaloezie is onder duivenliefhebbers. Daar zit iets in.
Want wat hoor je toch vaak het woordje ‘maar’ als iemand boven de rest uitstijgt.
-Maar… hij ligt ook goed. Midden in de goal en zo is het niet moeilijk.
-Maar… hij speelt ook met heel veel duiven.
-Maar… daar komt vaak een dierenarts over de vloer.
-Maar… hij heeft ook weinig concurrentie.
-Maar… hij zit heel de dag op zijn hok.  
En nog zo veel maren. En dan zwijg ik nog over de roddels.

RODDEL
Roddelen is geen zucht naar sensatie, dat is een misverstand, hoewel wijdverbreid.
Roddelen gebeurt in een poging te ontluisteren: de kampioen aan het wankelen te bren­gen. De waarheid is daarbij van geen belang. Wie de waarheid zegt is ook geen roddelaar maar geschiedschrijver.
Roddelen is ook geen boosaardige zucht naar kwaadsprekerij al menen velen dat.
De roddelaar roddelt uit zelfbehoud! Hij wil nivelleren! Roddel is een camouflage van minderwaardig­heidsge­voelens. Roddel moet de roddelaar uit de diepe put van machteloos­heid tillen waarin hij verkeert en waarin hij, zo denkt hij toch, is beland door degene over wie hij roddelt! Want let maar eens op, de roddel richt zich nooit op de mindere!
- Men roddelt niet over de liefhebber die elke week trouw duiven inmandt en amper prijs wint, wel over de kampi­oen.
- Men roddelt niet over de dakloze, wel over de kas­teelheer.
- Men roddelt niet over de invalide. Wel over de stervoet­baller!
Zie het dus maar als een vorm van verweer dat heilzaam werkt op de minderwaardigheidsgevoe­lens van de roddelaar.
Als men van iemand niets te vrezen heeft ontbreekt ook de behoefte de poten onder diens stoel uit te zagen.
Wordt er over U geroddeld? Erger je niet, zie het eerder als een compliment. Je hebt iets bereikt!

NOG
Wat nog mijn ergernis opwekt?
- Mensen die liegen. Vroeger kon je die wallen onder de ogen nog afdoen met 'naar het biljarten gekeken op tv' maar sinds er zoveel erotiek op de buis is trapt niemand daar nog in.
- De kriebels krijg ik ook van truckers die elkaar maar niet kunnen passeren op een tweebaansweg met een sliert wagens achter hen en een enorme leegte ervoor.
- Ik kan niet tegen vogels die uit sterven, gletsjers die smelten, beken waarin geen vissen meer zitten maar stinkend bruin water, regenwoud dat wordt gekapt. Ik word chagrijnig als ik denk aan vroegere fietstochten door de bossen. Als je toen in je handen klapte stoven de konijnen alle kanten uit. Ze kwamen tot in het dorp.
Hoe veel jaren zou het geleden zijn dat ik nog een konijn gezien heb? Tientallen!

MISLEIDEND
Ik erger me aan bepaalde koppen boven bepaalde advertenties en aan titels boven artikeltjes. Vanwege vaak zo misleidend. Zo liet iemand me ooit blozend een boek zien dat hij in Engeland had gekocht. Het had als titel 'Fun in bed'. Het is lang geleden, van nog voor de seksuele revolutie, Goedele was nog niet geboren en de ovens in de hel draaiden nog op volle toeren.
'Fun', vooral in bed? Oppassen! Dat werd branden.  
Maar niet voor de koper van “Fun in bed’. Want wie schetst zijn verbazing toen hij het boek opensloeg. De inhoud bestond uit kruiswoordraadsels voor langdurig zieken. 

EN NOG
-Aan wie ik me ook kan ergeren zijn incompetente lossers. Toegegeven, soms staan de verantwoordelijken, in een land met een klimaat als het onze, voor heel moeilijke beslissingen. Onverantwoorde lossingen zijn haast onvermijdelijk en best erg, maar niet lossen als dat wel had gekund, zijn helemaal frustrerend. Zeker als het vaker voorkomt.  
- Ook sommige adverteerders doen een mens gruwelen. Uitbuiters van gaten in de markt die suggereren en zelfs keihard publiceren dat prestaties zullen volgen als je hun producten maar koopt of hun schema volgt.
Als je dan ziet wat voor rommel ze aanprijzen rijst de vraag wat er in een mens met normale geestelijke vermogens om moet gaan als hij dergelijk gebazel leest.
Weet U hoe ik er over denk? Die advertenties zijn niet voor de kampioenen, die weten beter, maar voor de verliezers.
Op hun centen hebben die adverteerders het gemunt. Liefhebbers die slecht spelen zijn de prooi waar ze op azen.
Dus maar beter nadenken voor je die rommel koopt? Daarvoor zijn sommigen te lui, te moe of te dom.
- Ik kan niet tegen slechte binnenkomers van een vlucht, al is dat vaak eigen schuld. 
- Ben boos op mezelf als duiven van het dak verloren gaan, omdat het ook vaak eigen schuld is. Want dat overkomt vooral niet bevlogen jongen die maar af en toe  eens los gaan.  

GEZOND
Ik zit er door. Heb veel van me af kunnen schrijven en dat lucht op.
Want staat iets me tegenwoordig tegen dan lig ik daar niet meer van wakker, maar pak ik de pen en daarna... is het over!

 Successen   (13-01-23).

 Het is al weer enkele jaren geleden dat ik op korte tijd meerdere mails kreeg uit het buitenland met allemaal hetzelfde onderwerp: 'Duiven die onbetaalbaar zijn geworden.'
Ik zei ze dat het beeld dat ze kregen door diverse verkoopsites onjuist was. En wees ook op bonnen verkopen, waar je soms duiven kan kopen voor een fractie van wat zij voor ogen hebben.
En ik legde in het Engels stap voor stap uit hoe je een bon kon kopen met www.duivenspel.be   als voorbeeld. Ik maakte daar trouwens eerder melding van.
Een van de mannen die dat in zijn oren geknoopt had was iemand uit Bangladesh nog wel. Klaagde men daar eerder nog dat ze er doodziek werden van al dat geKittel en Best Kittel, nu liet de man  weten 'on top of the world' te zijn. Hij had de 2e prijs Nationaal gewonnen (ruim 8.000 d) met een duif gekweekt uit bonduiven van Ceulemans en van Reeth, beide 'vitessers' uit de regio Berlaar.
NOG EEN 
Ook Carlos was de hemel te rijk. Hij had de 1e Asduif in een competitie van bijna 900 liefhebbers die gemiddeld 33.500 duiven per vlucht inzetten. Gekweekt uit 2 duiven van mij. Het slechte nieuws is dat 3 van de 4 ouders van die duiven gestolen zijn. De overblijvende is geen Kittel maar een duif van  Engelen. Een bijzonder goede kweker en wat nu zo merkwaardig is? Zijn nestzus gaf nog niet een duif die prijs kon winnen.  

 Reacties     (12-01-23)

Die publicatie over die finale in Thailand heeft heel wat los gemaakt. Wat reacties of gedeeltes daar uit.

-Dag Ad

Ik las net je stukje over Pattaya. Shocking, echt shocking. In een vorig mailtje schreef ik over iemand die zei dat de duivensport ziek was. Dit is echt ziek.
Als echte duivenliefhebber zou je je toch niet willen laten verbinden aan zo'n race. 
Deze week was er een documentaire op Canvas over de eenhoksraces in Zuid Afrika en Pattaya. Vond het toen al een sneu gebeuren. Citaat van Mike Ganus hierin: Send an armee, or stay at home. Ik zou zeggen: gewoon thuisblijven!
Goed trouwens dat je de deelnemers ook met naam en toenaam overneemt. Hopelijk zegt hun morele kompas ze nu dat dit geen vervolg mag hebben.
Vr. groet K

 ---------------

- Hallo Ad. Wat fijn dat ik niet de enige ben die een rot gevoel over hield aan de film op Canvas. De hoofdrollen worden gespeeld door zakkenvullers eerste klas. Het kapitaal dus. Dat had de maker denk ik door daarom dat er in het begin een armoedig iemand werd bij gehaald. Het ging bijna alleen maar over heel veel geld. Vooral die Amerikaan die zei dat je met een army moest gaan of thuis blijven. Zoals hij zeker, voor ik denk wel 50.000 dollar of meer duiven ingezet. Hoe dom kan je zijn om zo iets te zeggen. Hij wilde zei hij enkele keren niet opscheppen maar zei behalve die army dat hij duiven had gekocht voor meer dan 100.000, dat hij bij de 10 man was van heel de wereld die het meeste geld verdienden met de verkoop. Dat hij overal zijn naam hoorde fluisteren. Had overigens gedacht dat Pipa wel wijzer was. Fijne dag nog.
vdG

----------------
- Dag A S. Super dat je dat stukje geplaatst hebt. Zou van elke race moeten gebeuren. Met steeds er bij hoeveel duiven mee. Weg met die one loft races. Gaat alleen om geld geld geld.
Groetjes en ga zo door. P
---------------
Zo kreeg ik nog wat reacties, ook op mijn gsm, maar die komen allemaal op hetzelfde neer.  De film is slecht gevallen met de bewuste hoofdrolspelers. Het was zeker geen promotie voor de sport. Men had beter aandacht kunnen schenken aan mannen als Jos Cools, Boeckmans, A v Loon, P Jacobs Sprundel, Jos v d Veken enzovoorts. Mannen die al een half mensenleven de wedstrijden domineren zonder grote uitgaven te hebben gedaan.  Of kampioenen als Paul Gevaert en Falco Ebben die al die jaren aan de verleiding konden weerstaan meer duiven te houden, maar toch met weinig duiven nationale top bleven. Of aan de loopbaan van Bas Verkerk, vanuit het niets naar faam van legendarische afmetingen. Het grote geld op de voorgrond plaatsen heeft geen enkele opbouwende functie naar de sport toe. Alsof die geen andere kanten heeft. Een dikke onvoldoende voor de filmmakers en dat is jammer. Voor de sport an sich een gemiste kans. De zoveelste.     

OLR       (11-01-23)

'De niet vertelde waarheid' over genomen.   

'Geen commentaar' zegt Kees. Daar sluiten we ons graag bij aan. 

Geel, Grit en Geld   (10-01-23)

GRIT
Ik schreef over die liefhebber die zich beklaagde dat zijn duiven geen grit lustten. Dat lusten die natuurlijk wel. Dat ATEN ze niet en dat is heel wat anders. Gaf ook aan waarom niet. Gerard Tervoort en zijn compagnon werden in 2022 1e Kampioen in de Nationale Fondspiegel en die mannen hebben de boodschap begrepen. Op hun hokken zal je nooit potjes grit vinden.
Doen ze goed, want daarvan zullen ze niet pikken terwijl grit toch belangrijk is. Beter geef je dat 2 of 3 keer per week met hele kleine beetjes.
Bijvoorbeeld in de broedbak wat past tussen duim en wijsvinger. Mogelijk pikken ze het nog eerder dan het voer. Je kan natuurlijk ook een greep onder het voer doen. Duiven die geen prijs winnen voelen soms slap aan. Aten die misschien geen grit?
OOK ZO
Wat voor grit geldt geldt ook voor de mineralenmengsels die onder benamingen als Allerlei in de handel zijn: Telkens in kleine hoeveelheden opdienen en niet in potjes laten staan. Het wordt vochtig en opnieuw… dan eten duiven het niet meer.
GELD
‘Ik moet de lichten bij de kwekers uit gaan doen,’ zei de sportgenoot. Het was  ongeveer 11.00 u (23.00 u). ‘Je durft’, reageerde ik.
Hij weer: ‘Naar die paar centen stroomverbruik kijk ik echt niet hoor.’
Als die maar geen andere problemen gaat krijgen. Manipuleren met licht en donker dient bedachtzaam te gebeuren.
GEEL OF TRICHOMONIASE
De niet meer zo jongeren onder ons herinneren zich zeker nog de nachtmerrie die ‘geel’ was in de 70-er en 80-er jaren. Zelfs dierenartsen waren lichtelijk in paniek. Soms hielp een dubbele dosis van het medicijn al niet meer en men vreesde voor de toekomst een resistentie die men niet meer zou kunnen beheersen. Ook ik kreeg destijds geen jong groot zonder te kuren.
Maar het gevreesde rampscenario bleef uit. Het tegendeel gebeurde, geel werd steeds minder een probleem met steeds meer mensen die anno 2023 al helemaal niet meer kuren.
Dierenarts N Wolff schonk ook aandacht aan dit fenomeen. De verklaring was volgens hem dat buiten het seizoen nog amper gekuurd werd. Zodat duiven weerstand op konden bouwen.
Drong het onbewust tot de liefhebbers door dat protozoën (geel) zich in koud water minder vermenigvuldigen? Ik zeg vaker, overdreven, maar wel daarbij aansluitend:
- Waar je veelvuldig tegen kuurt dat krijg je.
- In landen waar ze de medicijnen niet kennen kennen ze de ziekte niet.
- Met de medicijnen kwamen de ziektes.
Dit voor wat het waard is.

Opgestapt (06-01-2023)

We vernemen dat in Oost Brabant de 'Commissie Afdelingsconcoursen' is opgestapt vanwege onenigheid betreffende de  nieuwe vlieggebieden. Duivenliefhebbers die het met elkaar eens zijn, ze worden steeds zeldzamer. 

Feministe  (06-01-2023)

‘Wat? Heeft je schoonvader duiven? Eeeeiik.’ Aldus een vriendin van mijn schoondochter. Ze moest er niet aan denken. Haar man hield van golf, zij van "creatief bezig zijn".
"Creatief bezig zijn?"
Is dat zo ver verheven boven duiven? Zij en nog een stel mutsen werken met klei, snijden kurken en doen andere dingen die vroeger alle meisjes deden.
Alleen heet het nu "creatief bezig zijn" en ze krijgen er nog subsidie voor ook.
Ik zou zeggen "pak ze hun subsidie af en ze worden pas echt creatief".
Wij duivensporters houden ons toch ook staande zonder subsidie? Sterker nog, wij schenken. Wij vliegen voor liefdadige doelen.
Een keer heb ik zo’n meidengroep bij mijn zoon in huis bezig gehoord. Ze hadden het over mannen. Twee ervan gaven toe nog nooit seksistisch te zijn benaderd. Al te knap waren ze niet en misschien daarom kreeg ik de indruk dat ze dat in hoge mate betreurden. Het waren de voorzitster en de secretaresse van de mutsenclub, maar dat bewijst natuurlijk niets.
TOEGEGEVEN
Dat ‘ons’ imago niet al te best is is trouwens ten dele eigen schuld. Als je ziet in hoe gebrekkig Nederlands zelfs voorzitters van grote samenspelen zich uiten is dat vragen om.  
Zwak Nederlands maakt ze als mens of voorzitter niet minderwaardig. Maar laat je communicatie dan door iemand anders verzorgen. Of laat het corrigeren. Mensen beseffen te weinig dat onbekenden je afrekenen op je Nederlands.
VRIJ PAREN
Voor vliegduiven lijkt het aan te bevelen die vrij te laten paren. Hier gebeurt dat al vele jaren, ook met kwekers, al wordt wel wat gestuurd. Je hoort er trouwens steeds vaker over. Maar dit jaar had ik niet genoeg 'gestuurd'. Toen jongen geringd moesten worden waren de pootjes van een koppel wel heel erg dun. Ook nog amper pap in de kropjes. 
Het bleken de jongen te zijn van wel twee heel oude duiven die elkaar gevonden hadden. Ik had die op verschillende hokken moeten zetten. Want oud maal oud? Niet goed bij mensen en niet bij duiven. En zo is veel wat mis loopt in je leven eigen schuld.  

Allemaal achterlijk?  (02-01-2023)

Naarmate hij nadert lees je steeds meer over de Olympiade. ‘Leest’ dus, want je hoort er niets over. Het leeft niet bij de liefhebbers, waarin je zo mogelijk gelijk moet  geven. Waarom ik er ook niet kapot van ben?
Wat betreft de ‘landelijke Olympiade duiven’ heeft elk land zijn eigen criteria. Met prestaties die in het ene land niet goed genoeg zouden zijn om afgevaardigd te worden ben je in het andere land primus.
VOLLE VERSTAND
Als je zulke duiven naast elkaar zet of vergelijkt ben je toch niet bij je volle verstand? Of hebben mensen gelijk die beweren dat duivensport in veel opzichten nog achterlijk is. Want zeg nu zelf, hoe serieus kan je die nemen als je in België Nationaal kampioen kan worden met zes punten terwijl in een ander land 8.000 punten niet eens genoeg zijn om clubkampioen te worden.
En wat te denken van die club in Zuid Nederland met 18 vliegende leden en 31 kampioenschappen? (inbegrepen aangeduid en niet aangeduid plus asduiven).
En vergelijk Nederland en België eens met Duitsland?
Dat die bobo’s tijdens een chique diner eerst voor eigen land maar eens tot een vergelijk komen. Maar wat mij betreft mag dat verder gaan.

In elk samenspel in elk land dezelfde puntentellingen, in Zutphen Nederland, Keulen Duitsland of Berlaar Belgie. In club niveau en ook Nationaal. Zodat ik weet wat het betekent als iemand zegt dat hij 4e Kampioen HaFo is.

Is dat zo’n revolutionaire gedachte? Nee toch. Of je prestaties nu goed genoeg zijn voor een titel is afhankelijk van waar je woont.
Kan toch niet. Voor welke sport dan ook gelden voor iedereen dezelfde regels. Waar men ook woont. Alleen duivensport is anders. Is het wonder dat velen die niet serieus nemen? Terug naar die Olympiade.

SPORT? 
Waarom die Olympiade zo negatief benaderen A S zullen sommigen denken. ‘Laat die mensen doen? Iedereen zijn plezier!’ Okay, helemaal akkoord, ware het niet dat dat circus honderdduizenden euro’s gaat kosten.
Geld dat ook moet worden opgebracht door liefhebbers die er totaal geen interesse in hebben dan wel op voorhand kansloos zijn.
Nogmaals: Vergelijk de sportieve regels en voorwaarden in elk afzonderlijk land en je kan niet anders dan concluderen dat de klasseringen met sport niets te maken hebben. Ik zou ook niet weten hoe de sport er mee gediend is. Het zou een ander verhaal zijn als het circus gefinancierd zou worden door sponsors of het bedrijfsleven. Want echt, in mijn kennissenkring, en die is toch groot, moet ik heel lang denken om EEN liefhebber te vinden die het interesseert.
Of zijn we, mij inbegrepen, allemaal wereldvreemd of zelfs achterlijk?

  Aan U allen een gezond en in alle opzichten voorspoedig 2023.