Ga direct naar de inhoud.

Logbook 2022

Tijd zat  (30-12-22)

P heeft een jaar of vijf duiven, speelt vooral grote fond en is nu lichtelijk in paniek. De kweek verloopt tot heden goed, de duiven liggen met jongen, en nu hoorde hij van een goede speler dat je jongen tijdig op moet leren. Die mochten niet ouder zijn dan vier maanden, anders zouden de verliezen groot zijn.
Hij had uitgerekend dat hij dan uiterlijk in mei moest gaan lappen en juist dan had hij geen tijd.  
Omdat in juli met jongen begonnen werd was de planning begin die maand te gaan lappen. Wel, het kwaad is geschied. Slechte planning. Zeker als fondspeler had hij zo vroeg niet moeten koppelen. Zelfs nu, althans voor Nederlanders, nog tijd zat, ook als je met jongen goed wil spelen. Maarten Huijsmans koppelde nooit voor half januari.
GEFOPT     
Weer maar eens mezelf gefopt. Een reportage gaan lezen zonder eerst naar de uitslagen te kijken. Toen ik die zag had ik al de nodige tijd verspild. De prestaties waren zo matig dat het niet interessant was te lezen hoe de man voerde, lapte of wat voor hokken die had. Zonde van de tijd.
Anderzijds is het soms schrikken hoe goed sommigen spelen. Of hoe goed sommige duiven zijn. Vooral in 2022.
2022
Vooral in 2022 vanwege de vele vluchten met prachtig weer. Ik schreef eerder dat het weer zoals we dat dit jaar kenden de oorzaak was dat sommige hokken meer domineerden dan goed is voor de sport. Te weinig liefhebbers wonnen te veel. Vooral de enorme prijspercentages van sommigen hadden hun keerzijde.
Uiteraard krijg je in zo’n jaar ook duiven met veel lagere coëfficiënten dan gewend. Zo presteerde de 32e beste Nationale vitesseduif KBDB beter dan de 2e Nationale Asduif vitesse in 2021 !!!
FENOMENAAL  
Heeft tussen de vluchten door rijden met de (jonge) duiven zin of niet? De meningen zijn verdeeld. F van Hamel rijdt 3 of 4 dagen per week, maar nooit verder dan 20 km. Op zo’n dag gaan ze aan huis niet los. Of het iets met rijden te maken heeft zullen we nooit weten maar diens Nationale Asduif jongen presteerde spectaculair op die 7 vluchten dat ze gespeeld werd. En dat tegen grote aantallen duiven. Lees mee en huiver:
-9 juli:  1.106 d – 1
-16 juli    692 d – 1
-23 juli 1.052 d – 1
-30 juli 2.851 d – 1
-06 aug  784 d – 1   Dat was dus op vijf opeenvolgende vluchten. Die blijft wel rijden!  

     Ongelooflijk  (28-12-22)

Naar verluidt waren er in Belgie ooit meer dan 40 duivenkranten. Daar zullen wel veel krantJES bij geweest zijn. Daar is er nog een van over:
Sportblad De Duif.
Zaalverkopingen zijn er ook nog amper. Een van de weinigen is nog die van W de Bruijn door... Jawel Sportblad de Duif. Vandaag was weer zo'n verkoop van 75 jongen in Thorn. Totale opbrengst 957.700 euro, hetzij 12.700 gemiddeld. Let wel, dat waren zomerjongen zonder prestaties. Ik hoorde tot nu toe alleen maar negatief commentaar, maar ik kan niet een reden bedenken waarom dit de sport zou schaden. Het doet denken aan de Janssens. Maar zijn het niet de KOPERS die verantwoordelijk zijn? Zijn zij het niet die die prijzen maken? Het doet ook denken aan die vroegere Afdelingsvoorzitter van M Brabant. In die tijd werd nog enorm gepould en hij was daar erg op tegen. Tot hij een buitengewoon goede vlieger onder de pannen kreeg en veranderde in een notoire pouler. 

Een idee   (28-12-22)

 ‘Je moet minder duiven houden’, zei ik een jaar of vijf terug tegen een goede kennis die duivengek is. Want helaas, met op elke vlucht een massa duiven mee speelt hij heel slecht.
Hij: ‘Dat weet ik ook wel, maar ik heb nogal wat duiven aangeschaft waar ik uit moet kweken om te weten wat ze waard zijn.’
We zijn nu een jaar of vijf verder. De man speelt met nog meer duiven en nog even slecht. Voor mij geen verrassing. Dat heeft met elkaar te maken.  
KARAKTER
Dat hij nog evenveel duiven heeft verbaasde me niets. Het karakter van een volwassene verander je niet makkelijk. Als je niet kun selecteren omdat je telkens, veelal onbewust, redenen zoekt om dat ook niet te doen, krijg je dat nog moeilijk veranderd.
Het gebeurt vaker dat iemand tot het besef komt dat hij wel erg ruim in zijn oude duiven zit. Dat hij niet uit alles kan kweken vanwege dan wel erg veel jongen en te weinig overzicht met als gevolg teleurstellende resultaten.
ANDERS
Het doet me denken aan de man die hier eens een ronde jongen kocht.
Ik had er geen goed gevoel bij. Wel bij de man, maar niet bij zijn melkersgaven. Want stel je voor dat hij met ‘mijn soort’ ging spelen terwijl die totaal geen conditie hadden? En daartoe achtte ik hem in staat.
Daarom zei ik hem de eigen duiven niet te ruimen, er ook uit te kweken zodat hij kon vergelijken, eenmaal als er gevlogen werd.
Dan moest hij inderdaad wel oppassen voor te veel jongen, daarom dat ik hem vroeg of hij geen vrienden had die hij kon vertrouwen en die redelijk succesvol waren.
Die had hij inderdaad. ‘Geef zo’n man ook wat jongen uit mijn duiven. Of een hele ronde’, adviseerde ik.
Hij begreep wat ik bedoelde, was het er mee eens en dus zo gezegd zo gedaan.
LATER
Een jaar later. Wat ik vreesde was gebeurd. ‘De koper’ had slecht gespeeld, ook die jongen uit mijn duiven stelden teleur, maar die hadden wel enorm gepresteerd bij zijn vriend. Zodanig dat hij laaiend enthousiast was. Die hadden immers zijn ringen aan en dat kon iedereen zien.  Goed dat hij mijn raad opvolgde, ging het door me heen. Had hij dat niet gedaan dan had hij gedacht dat ik hem rommel had geleverd.
NIET UNIEK
Natuurlijk hoef je niet zo heel slim te zijn om op dat idee te komen. Er zijn meer liefhebbers die ergens een aantal jongen weg zetten, er een ander mee laten spelen, om te zien wat de ouders waard zijn. Ik meen dat de Eyerkampen en ook Bart van Oeckel met dat bijltje hebben gehakt.
Misschien een idee voor U? Je kan er zelf profijt van hebben maar ook de man gelukkig maken die met je duiven mag spelen.
Vooral wel goede afspraken maken!   

 Bons  (28-12-22)

Het moet zo’n jaar of tien geleden zijn dat ik op vrij korte tijd meerdere mails kreeg van voornamelijk buitenlanders over hetzelfde onderwerp:
Veel te dure duiven ‘op Internet’.  
-Dit was geen hobby voor de gewone man meer.
-Ze konden beter stoppen.
-Ze wilden met duiven beginnen, maar de zin ging zo wel over.
MIS     
Ik heb ze toen uit gelegd dat ze mis zaten. Die prijzen waren geen juiste weergave van de werkelijkheid. Liefhebbers vroegen lang niet zo veel voor hun duiven. Die hoge prijzen werden (veelal!) gemaakt door de kopers, niet de verkopers! Het deed enigszins denken aan de Janssens. Dit werden soms ook voor rot gescholden omdat ze zo duur waren.
Ik besloot in actie te komen.
IN ACTIE
En gaf op dit blog voorbeelden van duiven die online enorm duur waren verkocht terwijl de kweker aan huis maar een fractie van die prijs vroeg. Dat wekte nieuwsgierigheid en ik legde uit hoe zo’n bonnenverkoop werkt.
Ik wees er op deze plaats ook op dat je elke winter talloze ‘waardevolle’ bons kon kopen van vrij onbekende liefhebbers met goede duiven voor weinig geld.
 En vervolgens legde ik in het Engels precies uit, stap voor stap, hoe je kan bieden op een bon. Als voorbeeld verwees ik naar: www.duivenspel.be.
En bonnen kopen was wat meerdere buitenlanders op die site gingen doen, met name Achmed uit Duitsland, John en Simon uit Engeland, Elton uit Amerika, Ziggy uit Canada, Jaber uit Bangladesh en vele anderen. Laatstgenoemde won dankzij een kind uit bonduiven zo pas nog een 2e prijs tegen ruim 3.000 duiven. Het betrof soort van R van Reeth en Ceulemans.
VERSCHILLEND   
Mensen die die 'bonnen verkopingen' meer van nabij volgen weten hoe zeer opbrengsten verschillen van club tot club.  
Dat geldt ook voor bons van dezelfde liefhebber die in de ene club dubbel of zelfs drie maal zo veel opbrengen dan in de andere club.
Het heeft te maken met de gunfactor en met kopers die duivensport een warm hart toe dragen. Van mij werden al meerdere bons erg duur verkocht (meer dan 2.000 €)  aan liefhebbers die heel goed weten hoe veel goedkoper ze aan dezelfde duiven hadden kunnen komen. Maar ze deden het voor de club. Het is ook een methode om met iemand in contact te komen.
SUCCESVOL
Een heel succesvolle bonnenverkoop hebben ze elk jaar in Oud Turnhout, kennelijk vooral de verdienste van Bart van Oeckel, Jan Broeckx en beider eega’s. Van een opbrengst van 20.000 € schrikt daar niemand meer. Dat stemt de kleinere die tegen The Big Five daar moeten optornen natuurlijk gunstig want die profiteren er ook van. 
Ik had het over de gunfactor en iets over hebben voor de club.
Dit jaar schonk Jan Br. vier jongen. Vlak voor het afsluiten was er een bod van 800 euro van… de ouders van Jan. Alsof ze die niet gratis zouden krijgen van hun zoon.  

   Bezinning   (23-12-22)

Wegens een hardnekkige verkoudheid een week niet buiten geweest, ook afspraken af moeten zeggen. Nu het weer wat beter gaat maak ik graag van de gelegenheid gebruik U allen een vrolijke kerst en een gezond en voorspoedig 2023 toe te wensen. Verder is het tijd voor enige bezinning.


   BEZINNING

Nu de dagen zo veel korter zijn geworden is het zinvol eens stil te staan bij afgelopen jaar. Wat heeft 2022 gebracht? Wat kunnen we er van leren? Relativeren heel zeker. Een vrij langdurig verblijf in het ziekenhuis, de diefstal van mijn duiven en het overlijden van Jan H heeft er in gehakt.  
In je tienerjaren lijkt de tijd stil te staan, wat duurden schooldagen toen lang. Over de kerkdiensten zullen we het maar niet hebben.

LATER

Later gaat het zo snel dat je leert dat een mensenleven maar een komen en gaan is. Voor een nieuw jaar hopen we steeds weer op beter, maar het lijkt er alleen maar slechter op te worden.
Extremisten die buitenlanders in de fik steken, asielzoekers die op staatskosten met het vliegtuig op vakantie kunnen naar het land dat ze eerder ontvluchtten, ‘Hoge Pieten' die wegens wanprestatie ontslagen worden krijgen miljoenen (een gouden handdruk noemen ze dat) terwijl hun arbeiders na jaren trouwe arbeid als het ware bij het huisvuil worden gezet.
Topcriminelen die vrijuit gaan wegens procedurefouten, miljoenen onschuldigen die door een vijandig land bewust zonder water en stroom worden gezet, meisjes die vermoord worden omdat ze hun hoofddoek niet juist droegen, jongelui die vernielen als hun nationale elftal gewonnen heeft en die vernielen als het elftal verloren heeft enzovoorts doen soms de vraag rijzen: 'Wie is er nu eigenlijk gek?'

 MISDAAD

Trouwens, over criminelen gesproken, in de misdaad zoals we die ooit kenden zit de klad. De romantiek is weg uit deze bedrijfstak. Waar is de tijd van de man die er nauwgezet en zonder geweld in slaagde je huis leeg te roven zodat je met een mengeling van woede maar ook een beetje respect de rampzalige leegte overzag?
In mijn kinderjaren stuitte je nog wel eens op zo'n duister iemand met muts en masker die zich bijlichtend met een ordinair zaklampje sluipend voortbewoog.
En dan wist je het: Daar gaat een dief, zo'n kleine zelfstandige.
Vertederend was dat.
Tegenwoordig komen ze op klaarlichte dag en zonder vermomming. Ze schieten om zich heen en rammen met gepantserde auto's voorgevels van panden in.
Vol heimwee denkt een mens dan terug aan die ouderwetse insluiper die kans zag je portemonnee uit je broek te halen terwijl je rustig lag te snurken. Dat waren nog eens vaklui.

 VREEMDE WERELD

De hedendaagse crimineel handelt anders en wordt anders behandeld. Slaat die
iemand meedogenloos de hersenen in dan wordt hij direct omringd door een leger welzijnswerkers en psychiaters.
Bezorgd vragen ze hem of hij zich bij het misdrijf niet heeft bezeerd, of hij misschien een ongelukkige jeugd heeft gehad, of hij ergens mee geholpen kan worden, of hij het goed vindt dat men hem laat gaan wegens te kort aan cellen.
Er is èèn ding wat je in dit land beter niet doet: De belasting foppen.'Ja', denkt U misschien, 'en daar kan ik nu juist wel enig begrip, zelfs sympathie, voor op brengen’.
Doe het niet. De staat mag ongestraft een flinke hap van uw inkomen vorderen, zeg maar roven, U mag niets doen om dat te voorkomen.

 'KAMPIOEN'

Een rare wereld denken ook veel duivenliefhebbers in een sport waarin ze gedwongen bij moeten dragen aan olympiades die ze niks interesseren.
Waarin men ze, tegen hun wil, een overvloed aan (fond) vluchten op zadelt, waarin Belgen bijna eens zo veel voor dezelfde ring moeten betalen als hun noorderburen. Een wereld waarin jonge duiven in België wekelijks 400 km vliegen plus een viertal Nationals en men in Nederland, beducht als men is voor de Groenen, èèn vlucht van meer dan 400 km. al genoeg vindt voor jonge duiven.

 WEL HANDEL

Velen hebben ook moeite met de onverdiende publiciteit die sommigen krijgen.
Veel duiven mee, weinig prijzen en toch ‘in de krant?’
Misleidend en verwerpelijk.
Met poelen is nog amper iets te verdienen, wat financieel wel opschiet is handel in gezondheid!
Als je alles doet wat men aanraadt word je minstens 150 ga je denken.
Ik volg die adviezen van die ‘gezondmakers’ niet. Mijn 100 meter is al niet meer wat het geweest is en bovendien zijn er statistieken die je moet respecteren.
Ik heb geen zin om tot mijn 150e langs de kant van de weg heilzame kruiden te zoeken en wil ook geen 150 worden.
Met 100 vrees ik al me eenzaam te voelen tussen al die jeugd van 80 of zo.
Voor een rustig gevoel, voor hangende borsten, voor droog haar, zweetvoeten enzovoorts zijn thans poeders, pillen en drankjes en nog 'wetenschappelijk samengesteld' ook.
Reik anno 2022 de medemens de illusie aan dat hij niet meer dood te ranselen is als hij dit of dat eet en hij is bereid zijn laatste spaarcent op te offeren.
De goedgelovigheid van de medemens is zo groot dat ik sommigen er toe in staat acht een geruite pet te dragen als ze ergens lezen dat dat de potentie verhoogt.

 DUIVENSPORT

En duivensport volgt.
Verontrustend wat er allemaal op de markt wordt gebracht voor 'het welzijn' van onze vogels. Men schermt met de meest fantastische benamingen om duiven harder doen vliegen.
Maar tegen mensen die hun prestaties op willen krikken middels de drinkbak of de spuit zou ik willen zeggen: Pas op! Je gaat richting je eindstation: De desillusie.

BEETJE ZON

Momenteel is er weer onrust in het Nederlandse Zeeland vanwege nieuwe indelingen van samenspelen om aan 150 leden te komen. Clubs dreigen te verdwijnen en dat doet liefhebbers stoppen omdat ze te ver moeten rijden.
Van de 29.000 liefhebbers die Oost Vlaanderen in 1980 nog telde was rond de eeuwwisseling amper de helft over, nu geen 20 %.
Anno 2022 moet leden werven niet onze betrachting zijn, wel liefhebbers behouden. Daarvoor moeten we elkeen wel zijn beetje zon gunnen. Fondspelers moeten respect hebben voor vitessespelers en omgekeerd.
‘Kampioenschapsspelers’ moeten gelijke kansen hebben en mensen die lol hebben in poulen moet je de mogelijkheid daartoe niet ontnemen.
We moeten ook van kleiner wordende clubs afblijven.
Wekelijks komen daar misschien amper 10 man inkorven, een pint drinken, over duiven praten. Laat die clubs!
Als er in een dorp een club is, bestaat de kans dat anderen zich aansluiten. Men kan zich niet aansluiten bij iets wat er niet is. Saneren is goed. Inmandlokalen voor nationale vluchten beperken ook, maar gun die kleine liefhebber in dat kleine clubje zijn plezier.

 SFEER

In clubs die bloeien is steeds sprake van een goede sfeer. In clubs die dreigen om te vallen het tegendeel. Een goede sfeer is van belang in een zaak, een voetbalteam, een school, een gezin.
In duivensport moet dat beginnen in de club. De sfeer daar bepaalt welk plezier we aan de sport beleven en welke kant die uit zal gaan.

 Liefhebbers boos   (21-12-22)

'Het zal zeker niet met slechte bedoelingen zijn gepubliceerd, maar...
Ik geloof er niets van. Alleen als jong 11 maal 1 op 100? Komaan.' 
Dat waren mijn woorden (zie onder) toen ik de prestaties van de 22-986 zag. Klopte ook weinig van en ik kreeg wel van 10 man de echte uitslagen toe gestuurd. De clubuitslagen hier onder:
18/102
2/96
5/72
22/193
18-163
6/155
13/98
4/79

Ik werd er meerdere keren op gewezen dat betreffende duif geen elf prijzen gewonnen kon hebben omdat er maar acht vluchten waren. Dat is wat anders dan 1, 1, 2, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 8 tegen gemiddeld 1.000 duiven. 
Twee liefhebbers waren boos op mij omdat ik schreef dat het wel niet slecht bedoeld zou zijn. 'Die duif wordt verkocht, hoe kan je liefhebbers nog duidelijker misleiden', schreef er een.
Een ander: 'Als dit geen kwade opzet is. En weet je wat het ergst is? Nu geloof ik ook de rest niet meer in dat verhaal. Zeker niet de prestaties van de zuster 22-942 met 2, 3, 6, 9, 16, 16 tegen gemiddeld 1.000 duiven. Als het al de zuster is. Ben wel blij dat je er op wijst.'

Begrijp ook niet dat men dit zo opzichtig heeft kunnen brengen. Dit kon toch niet onopgemerkt blijven.  Zand er over, er zal wel een verklaring komen waarin staat waarom het een grote vergissing is. Wel gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het de beste duif is in Afd 6.

R.I.P.  Marcel v d Brande  (21-12-22)

 Van zoon Carl kregen we het bericht dat afgelopen maandag vader Marcel op 88-jarige leeftijd vreedzaam is overleden. Marcel is een van de befaamde Gebr. v d Brande.  Alsof het voor de familie al niet erg genoeg was overleed enkele dagen eerder de vrouw van die andere broer v d Brande: Frans. 
Ik had met de mannen, zeker ook met Marcel, een heel goede band en zoals bij velen het geval zal zijn grijpt het ook mij aan. De v d Brandes zijn immers het toonbeeld van eenvoudige doodeerlijke mensen. Volgend jaar zal nog aan de vluchten worden deel genomen maar met nog minder duiven. 

Wijlen Marcel links. 

Rust in vrede Marcel, we hebben alleen maar heel goede herinneringen aan je. Innige deelneming aan de familie en veel sterkte, ook namens mijn echtgenote.

Echt waar?  (21-12-22)

Het zal zeker niet met slechte bedoelingen zijn gepubliceerd, maar...
Ik geloof er niets van. Alleen als jong 11 maal 1 op 100? Komaan.

EN NOG DIT:
Zijn Uw duiven ook ineens veel minder gaan eten met dit plotseling veel zachter wordend weer? En begonnen ze een dag of 10 terug, toen de koude inviel, juist veel te eten? Een duidelijker bewijs is er niet dat die mensen geen gelijk hebben die dagelijks per duif dezelfde hoeveelheid voeren. Of die beweren dat 30 gram per duif per dag de juiste maat is. De behoefte aan voer kan verschillen van duif tot duif en van dag tot dag. En geloof me, die 2% meer of minder van dit of van dat is volstrekt onbetekenend. 
Duiven hebben een voorkeur voor mais. Ik had ooit een duivin die na het uitlaten dagelijks minuten na de hokgenoten binnen kwam. Toen de mais op was. Wat vloog ze goed !

Update  (20-12-22)

Je moet de medemens beoordelen op diens goede eigenschappen. Beoordeel je hem op diens gebreken, wat gebeurt, dan houd je geen vriend over. Nogal wat mensen zijn een tijdje goed bevriend, tot het moment komt dat er van de ander niets meer deugt en hij de afgrond in wordt gepraat of geschreven.
Misschien heeft het met mijn onderwijsverleden te maken maar ik ben nogal ‘trouw’  in die dingen. Klak, Cor Leytens, Jef Houben, Theo IJskout enz waren vrienden tot hun overlijden.  
Berry v d Br en Falco E kwamen hier al toen ze tieners waren en nog klikt het.  

HULP

Zo zijn er nog en een ervan is W.  Het moet rond de eeuw wisseling geweest zijn dat het noodlot hem tegen de oren sloeg. Een rampvlucht uit Munchen kostte hem een mand vol goede duiven tot supers. ‘Als je de eieren kan verleggen kom dan bij mij maar enkele doffers lenen, dan koppel ik gewoon drie weken later, wat maakte het uit’, zei ik vanwege die klik.
Met een klein doffertje uit Zoon Kleinen (de vader van Wittenbuik) en Sissi maakte ik overigens een grote fout. Leytens had daar een broer van die vader werd van diens ‘Wereldkampioen fond’.  Zo noemde hij hem maar hij was 'slechts' 2e Wereldkampioen.
Ook Rens v d Zijde kreeg er een broer van en daar kwam diens Nationale asduif fond uit. Maar daar kwam ik pas achter nadat ik zo stom geweest was dat kleine doffertje te ruimen. Kan je nagaan wat ik van een duif ken.
Enfin, deze geste had er mogelijk mee te maken dat W in 2011 af kwam zetten met een stuk of zes jongen. 

UIT DE TOON

Hoewel ik de betekenis van stamkaarten relativeer als weinig anderen bekijk ik die van een goed hok of van goede duiven toch graag. Zo ook toen. Ik was goed behandeld, de jongen waren van diens gekende lijnen, constateerde ik.
En die ene met amper commentaar, uit jaarlingen waarvan weinig bekend was, beschouwde ik maar als toetje. Met haar heb ik maar een jaar kunnen spelen, toen veranderde ze in een scheefvlieger, maar wat een duif was me dat. Deze 12-941 won:
St Quentin              3.799  – 2  (na hokgenoot).         
        “                      6.069  - 2   (         “            ).
Pithiviers  NPO     15.735  – 2.  Zeer krachtige N Wind.
Orleans    NPO       7.795 – 3
Sens        NPO       4.591 – 18
St Quentin              3.069 – 29  enzovoorts. Dit alles dus in EEN jaar. En misschien begrijpt U het al, 'W' staat voor W de Bruijn.

VERKOOP
Van hem vindt van 22 tot 28 december weer een online verkoop plaats, georganiseerd door sportblad De Duif. Zie www.deduif.be
28 December zijn de duiven vanaf 11.00 u te bezichtigen in het gekende lokaal in het witte dorp Thorn.
‘Niets voor mij, te duur’ gaat er door U heen? Als ze allemaal zo zouden denken.... Maar geloof dat niet.   
Wat ik met die duif ‘uit zo maar jaarlingen’ wilde zeggen is dat de goede op het hok van een kampioen 'overal' uit kunnen komen. En de Bruijn is een kampioen. Dat impliceert dat duiven waar weinig interesse voor is, de goedkoopste dus, de beste kùnnen zijn. Iets wat al gebeurde.  
Kortom een bezoek aan Thorn is zeker de moeite waard en als dat er niet in zit dan wel aan www.deduif.be.

EERDER  
Eerder maakten we hier melding van de verkopen van Kas M en Maarten M. De biedingen explodeerden lieten beide weten. Natuurlijk betrof het uitzonderlijk goede hokken. Maar dat is dat van de gewezen tandarts ook.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN NOG DIT:
In een eerder blog maakten we er geen geheim van wie we afgelopen seizoen de beste vonden in Belgie: Het trio Thijs uit Hallaar. Roger, echtgenote Godelieve en zoon Roger. Dan verdien je een foto!

 

Roger Thuis, Silvio de Roemeen en schrijver dezes. Foto: Mevr Thijs

 Bals fenomenaal (18-12-22)

In de ‘duiven media’ zie je soms uitslagen waarvan je denkt ‘dit kan niet’. Vluchtuitslagen waarbij niet eens 50% prijs gewonnen werd krijst men de hemel in, alsook de uitslagen van duiven individueel zo matig dat zulke duiven bij velen uit gesorteerd zouden worden vanwege niet goed genoeg.     
‘Dit kan niet’ gaat soms ook door je heen als je ziet hoe fabelachtig goed andere duiven dan weer zijn. Of hoe enorm een hok presteerde.

BALS
Zo werden de prestaties gepubliceerd waarmee de 29-jarige (!) Stef Bals in 2022 NATIONAAL KAMPIOEN EENDAAGSE FOND werd. Een zeer hoog prijspercentage EN zeer vroege duiven. Zo begon hij met een 9 op 9 score, waarbij al zijn 9 prijswinnende duiven 1 op 20 wonnen. Dus in de eerste 5%.
Ik schrijf vaker dat geluk in duivensport zo belangrijk is. Het geluk van de kersverse nationale Kampioen was dat hij die andere mirakelman Maarten Huijsmans tegen het lijf liep. Het klikte meteen en al gauw verhuisden er enkele Huijsmansduiven naar de hokken van de jonge duivengekke Stef Bals en dat hebben de liefhebbers in de omgeving Wouwse Plantage geweten.
Haalde Maarten vaak vernietigend uit op de vitesse en halve fond, Stef ging met de Huijsmanssoort naar de kleine fond, vaak wel ingekruist met nazaten van een Eyerkampduif en soort van Rinus van Gastel. Om op deze discipline dus de beste van het land te worden.

Stef Bals al heel jong heel goed op misschien de moeilijkste disicpline:
Eendaagse fond.

RINUS VAN GASTEL       
Wat zijn er overigens velen goed geweest met de van Gastel soort. Het best misschien wel de veel te vroeg overleden Cor Leytens. Cor kreeg van mij twee duiven. Uit de een kwam de Olympiade duif vitesse die meerdere eerste won tegen duizenden duiven, uit de andere zijn ‘Wereldkampioen Fond’. Zo noemde hij hem maar in werkelijkheid was die 2e ‘Wereldkampioen Fond’ in de V L competitie.
Cor vertelde dat die duiven die hij van mij had van Gastel soort als partner hadden.
Streekgenoot en eveneens veel te vroeg overleden Martijn Oomen kreeg ook een duif van van Gastel. Die won op zesjarige leeftijd nog eerste prijzen!!
Rinus is in de 90-er jaren ooit nog bij mij geweest om ‘samen te doen’.
Maar het is bij een kop koffie gebleven. Ik was zo stom dat af te wimpelen omdat ik meende betere te hebben. Hoe dom kan je zijn en een van de vele fouten die ik ooit maakte.

HUISMANS    
Maarten is overigens verhuisd en met duiven gestopt, maar hem kennende komt die wel terug. Als liefhebber en als kampioen!

 Winter  (16-12-22)

Hartje winter binnen tien dagen alles op eieren, zoals bij sommigen, is me nog nooit gelukt. Nu zat volgens verzorger Roger alles zestien dagen na de koppeling te broeden. Ik vind het prima.
Leggen de eerste duiven pas na 16 dagen en zit een flink deel van na drie weken samen zijn nog niet op eieren dan wordt het niets.
Gooi al die eieren weg. Scheidt je duiven enkele weken en probeer dan opnieuw.

VERLIEZEN
Het lijkt dat mensen hartje winter meer tijd hebben om na te denken. Iemand had gelezen wat ik schreef over verliezen jonge duiven.
Of je die kan voorkomen als je ze de eerste levensmaanden veel vrijheid gaf wilde hij weten. Dat had ik dus niet geschreven. Wel dat het daar alle schijn van heeft. Dat is namelijk bij drie liefhebbers het geval van wie ik weet dat ze amper verliezen kennen. Maar drie is te weinig om conclusies te trekken.   

ONGELOOF  
Ik maakte er eerder melding van dat Irakezen ongelooflijk veel duiven invoeren. In het Midden Oosten zijn meer opkomende duivenlanden. Zelfs Qatar. Waar die hun duiven houden weet ik niet, maar kopen doen ze wel.
Hoor je welke soorten er populair zijn dan gaan je haren overeind staan. Een paard zou er de hik van krijgen. Vooral zijn ze daar geïnteresseerd in duiven voor de grote fond en Pipa is hun leidraad. Nu is het er redelijk koud, met ’s nachts lichte vorst en meerdere liefhebbers denken er over de hokken te gaan verwarmen.
‘Heel onverstandig’ zo mailde ik ze. En ook dat meerdere liefhebbers hier hun duiven  hartje winter in een open volière houden. Ze vinden het een soort winterse zuurstofkuur. Duiven bij vriesweer in een open volière? Ik had het idee dat ze me niet geloofden.

Die duiven voelen zich toch kiplekker.

BETER?    
Sommigen daar menen dat ze veel betere fondduiven hebben dan wij hier. Omdat de omstandigheden met al die bergen en hitte veel zwaarder zijn, zo mailde iemand. In het betreffende land bestaat duivensport twee decennia.
Ik heb hem toch maar verteld zich niets te verbeelden.
In duivensport draait alles, of bijna alles, om selectie. In Nederland en België heeft men bijna anderhalve eeuw de tijd gehad te selecteren. Elk jaar te kweken uit duiven die het verdienen en geen jongen te fokken uit rommel.
Selectie verklaart het vlotte verloop van Barcelona dit jaar bij 35 C.  
De fondduiven van nu zijn beter dan die van 30 jaar terug. Die van 30 jaar terug beter dan die van 60 jaar terug. En zo verder. Uiteraard geldt dat ook voor kortere afstanden.

BELGEN
In
de jaren 80 begon het te dagen dat de Nederlandse duiven op vluchten van 900 km en verder zo veel beter deden dan de Belgen. Maar daar had men maar twee van zulke vluchten (Pau en Barcelona). In Nederland veel meer en al vele jaren.  De verklaring was weer selectie!

 

 Duiven keuren doe je zo: Veel kweken, veel spelen, veel kappen.

 Je moet wel durven  (10-12-22)

We liggen er uit. Afgelopen. Finito. Capito. Gedaan en naar huis. Met ‘we’ bedoel ik natuurlijk ‘onze’ voetballers. Die van Oranje en ook de Gouden Generatie van hun Zuiderburen.
Of je dan van ‘we’ kunt spreken? Mijn buurman doet het wel. Die heeft het over ‘we’ als het Nederlands elftal goed speelde. ‘Wat waren we goed.’
Hij spreek over ‘ze’ als ze het minder deden. ‘Wat speelden ze slecht. Prutsers zijn het.’ Zo staat hij altijd aan de goede kant van de voetbalgeschiedenis. Misschien is dat onderscheid toch beter voor je geestelijk welzijn.

HOEZO?
En waarom liggen ‘we’ er uit?
Domme pech?
Hadden we de scheids tegen?
Kwam het door de briljante ingevingen van fenomeen Messi?
Of omdat penalty’s niets met voetballen te maken heeft, maar weinig meer is dan een loterij?
Volgens mij niets van dit alles. Niet dat ik er zo veel verstand van heb, ik ben gewoon een van de 17.000.000 bondscoaches in Nederland en heb dus evenals die 16.999.999 anderen een mening. En die is dat ‘we’ gewoon niet goed genoeg zijn. Dat ‘we’ de individuele klasse niet meer (!) hebben. Nederland niet en België niet.
De veel geroemde Frenkie de Jong is goed als hij de ruimte krijgt. Dat weet de tegenstander ook en daarom krijgt hij de ruimte niet. Het feit dat hij, en ook die andere vaandeldrager Depay in hun eigen team niet eens een basisplaats hebben moet toch veelbetekenend zijn. Vandaar, niet goed genoeg. Gebrek aan kwaliteit. Alleen, je moet het wel toe durven geven.
Wel, in duivensport is het weinig anders.

OOK DAAR          
Geen volk dat beter is dan duivenmelkers als het gaat om het verzinnen van smoesjes als fouten worden gemaakt, om eigen falen te verklaren, denk ik soms. Zo kreeg ik een mail van iemand uit Zuid Nederland.  
Vervolg van dit artikel in Sportblad de Duif.

Weer gehoord en gelezen  (09-12-22)

 ‘Eèn proef is geen proef’ of iets dergelijks, zei ene Einstein ooit. Je zou ook kunnen zeggen ‘een voorbeeld is geen voorbeeld’. Daarom gingen mijn gedachten uit naar de weinige liefhebbers die niet gebukt gaan onder de kwaal van deze eeuw: De onverklaarbare en massale verliezen van jonge duiven. Om te zien of die iets overeenkomsten hadden, iets wat ze hetzelfde deden. En jawel hoor, dat was zo.

 ZINVOL?   

Drie liefhebbers die amper of geen jongen verliezen handelden allemaal hetzelfde: Ze lapten hun jongen niet vaker, zoals je zou verwachten, maar… Hun jongen krijgen een groot deel van de dag de vrijheid. Die mogen dagelijks vele uren rond slenteren.
Op te jonge leeftijd discipline aanbrengen (jongen uurtje los en dan binnen) lijkt dus niet raadzaam. Of langer de vrijheid geven dan geen risico is in verband met de roofvogels? Zij beweren het tegendeel. Dat jongen die weinig vrijheid krijgen juist  kwetsbaar zijn. De namen die ik in gedachten heb spelen te goed om niet serieus te worden genomen.

OOK GEMEEN
Afgaande op wat je hoort en leest en ook op de mails die ik krijg lijkt duivensport nog wel degelijk aantrekkingskracht te hebben. Helaas is het aantal afhakers nog groter dan het aantal toetreders.
Wel, twee van die mannen die pas met duiven waren begonnen lieten weten dat ze 9 december nog geen eieren hadden terwijl toch 25 november gekoppeld was. Als je zo iets hoort gaan je eerste gedachten uit naar zieke duiven, maar daar bleek hier geen sprake van.
Beide hadden dezelfde fout gemaakt: Duiven samen gelaten waarvan noch doffers noch duivin een 'bak' hadden. Een had ook niet ‘voor gelicht’. Over ‘voor lichten’ gesproken, die mannen valt weinig te verwijten. Iemand die nieuw is in de sport kan veel dingen niet weten die voor de ervaren duivenmelker vanzelfsprekend zijn. Daarom is een soort mentor zo belangrijk voor ‘intreders’.
Een van die dingen is trouwens: Eerst zorgen dat de doffers een woonbak hebben voor je gaat koppelen.

PLEKKIE   
Meermaals wordt me gevraagd of ik nog iets gehoord heb van al die gestolen duiven. Niet dus. ‘Je moet het een plekkie geven’ wist iemand van boven de rivieren. ‘Voor een hok duiven dat helemaal leeg geroofd is bestaan geen plekkies’, was mijn reactie.

 Veelal verrassingen (08-12-22)

Een appje van een overgelukkige Carlos. Een ‘A S duif’ van hem had de 4e prijs gewonnen tegen ruim 34.000 duiven. Hij schreef ook nog uit welke ouders die kwam. Ik zocht weer op waar ik die uit gekweekt had. De vader uit 'de 914' zo leerde mijn boekhouding.  
Ik moest het opzoeken omdat ik zelden naar de afstammingen van de eigen duiven kijk. Voor mij zijn pedigrees minder heilig dan voor veel sportgenoten. Omdat ook de allerbeste duiven rommel geven. Ook hier. En had ik geen rechtstreekse kinderen van iconische kwekers zoals ‘de Olympiade 003’ en ‘de Kaasboer?' 'Had!' 
Bovendien ís er de ervaring dat, wanneer je een super kweekt, dat vaak uit ouders is waarvan je het niet verwachtte.
KLAK   
Onderstaande schreef ik eerder, maar sommige dingen kun je niet vaak genoeg zeggen. Op eigen hok hebben we bijna allemaal onze voorkeuren.
Klak, toch een legende in duivensport, was veel nuchterder.
De beste duif die hij in de herfst van zijn bestaan had, was de 613, een duif die ik daar vaak heb mogen klokken als ik hem ging helpen.
En vanzelfsprekend kwam er veel vraag naar diens jongen. Kopers waren wel verbaasd als ze Klak hoorden zeggen dat die even duur waren als de andere.  
Daar moest je vanwege de grote vraag alleen wat langer op wachten.
Jos Klak: ‘Waarom zou ik die duurder maken? Je weet toch niet waar de goede uit komen. Voor mij zijn dat elk jaar weer verrassingen.’   
VERKERK  
Verkerk dan weer is een hedendaags icoon. Van hem is bekend dat hij zijn kwekers elk jaar om koppelt. Soms meerdere keren op een jaar.
‘Omdat je maar zelden mee maakt dat een koppel dat een super gaf dat ooit nog eens zal doen,’ aldus Bas.
De ouders van de 613 gaven inderdaad maar èèn 613. Diens broers en zusters mochten dan wel dezelfde genen hebben, ze konden niet aan hem tippen. Klak j liet de ouders wel gepaard, maar dat was om mensen van dienst te zijn die er om vroegen.  
CARLOS
Terug naar de 914 waarvan een nazaat bij Carlos zo knap had gepresteerd. De ring kwam me eerst vaag bekend voor. Tot mijn franc viel. St St uit Denemarken haalt hier al een jaar of zes na het seizoen een ronde eieren. Toen ik hem eens vroeg met welke hij het meest succes had vielen twee dingen op:
-Die stamden zeker niet van mijn (in theorie!!!) beste duiven.
-De allerbeste waren de nazaten van de  914, een duif die ik zelf had gehaald bij de miskende en veel te bescheiden kampioen E.  
‘Niet bekend genoeg’, vonden sommigen als ze diens naam op stamkaarten zagen. 'Niet bekend genoeg?’ Een paard zou er de hik van krijgen.  
 De man speelt veel beter dan grote namen die in alle uithoeken van de wereld bekend zijn waar met duiven gespeeld wordt.  
En nu het strafste: Van de 914 had ik ook de nestzuster. ‘Had’ want er kwam niet èèn duif uit die iets waard was. Nu begrijpt men misschien waarom ik pedigrees wel interessant vind, maar dat die me ook weer niet zò boeien.
WILLEM  
Een jaar of tien terug speelden we enkele keren kleine fond in België. De Nationals dus. Dat ging uitstekend, hoewel Roger en ik dat, denk ik, alleen maar weten. Probleem (nou ja) was namelijk dat we met nog geen handvol duiven speelden, soms zelfs maar twee. En dan kan je nog zo goed spelen, men ziet je niet staan.
Ik herinner me van toen een telefoontje aan W de Bruijn. We wilden een van hem gekregen duivin mee geven op een fondvlucht. Maar zou die de afstand  wel aan kunnen?
We hadden weliswaar een stamkaart maar we kenden de soort natuurlijk niet zo goed als hij, de kweker. Dus hem gebeld en de situatie uitgelegd.
Reactie van de Bruijn: ‘Of die de fond aan kan? Weet ik veel. Spelen dan kom je er vanzelf achter.’

     Gelezen (07-12-22)

 Onderstaand een regel uit een van de vele verzoeken om een bon.  Ik erger me vaak aan het dramatische Nederlands dat je vaak tegenkomt in duivensport. Is ons imago al niet slecht genoeg, vraag je je dan af? Natuurlijk ben je niet minder waard als je je moedertaal slecht beheerst, maar vraag dan hulp.  We lazen: 'Toch willen wij wederom een bonnenverkoop gaan houden, maar  dit kan niet mogelijk gemaakt worden door uw steun. '

  'Vier Supers'

 De koerier had de vier jongen bij de Oost Europeaan afgeleverd en die liet in een mail weten erg tevreden te zijn. Het waren duiven met ‘een snelle vleugel’, zo mailde hij. ‘Perfecte duiven’ en ook aan de ogen kon je zien dat het vier supers waren.
Vier supers? Ik nam het ter kennisgeving aan.
Het voornaamste voor nu was dat hij tevreden was. Nu maar hopen dat hij dat zou blijven.

 VIER SUPERS

En natuurlijk waren het geen ‘vier supers’, daar zou hij wel achter komen. Wie in duivenland trouwens kweekt er, zelfs over een heel jaar genomen, vier supers?
Nogal wat liefhebbers kweken anno 2022 al gauw jaarlijks 100 jongen. Als daar telkens twee ‘supers’ onder zouden zitten zou dat betekenen ‘acht supers in vier jaar.’ Wie acht supers op zijn hok heeft mag mij de resultaten van zijn 9e beste duif sturen. Dan praten we verder.
Ik heb overigens niet ‘op die vier supers’ gereageerd. Wishful thinking wellicht en ik wilde zijn pret niet bederven. Er is al genoeg miserie in deze wereld.

SNELLE VLEUGEL

Nederlanders of Belgen heb ik nog nooit horen praten over ‘duiven met een snelle vleugel’. Duitsers des te meer. Zij refereren waarschijnlijk naar langere laatste vier pennen. Dat kenmerkt over het algemeen snellere vogels. Bij kippen met name en andere vogels die traag of helemaal niet kunnen vliegen, is het omgekeerd. Die hebben lange voorvleugels en korte laatste pennen.
Betere duiven vanwege een ‘snelle vleugel?’ Zo’n vleugel die andere duiven niet zouden hebben? Ik geloof daar niet in.

Bovendien zijn velen, en niet de eerste de beste, de mening toegedaan dat duiven over kortere afstanden en onder gelijke omstandigheden allemaal even hard vliegen.
In hoeverre ze op wedstrijddagen correct navigeren, dus de kortste weg naar huis kiezen, zou volgens hen de uitslag bepalen.

 ZONDER GEBREKEN

Met ‘perfecte duiven’ bedoelde de man waarschijnlijk duiven zonder gebreken. Dat is inderdaad al een goede start. Ik heb ooit al heel wat superduiven in handen mogen hebben. Onder pure vitesse duiven en, vreemd genoeg, ook onder overnachtduiven zag je er wel eens waarop qua bouw iets aan te merken was.
Maar… Een goede duif met ‘slechte pluimen en hard gevederte’ zag ik nooit en goede duiven op HaFo en kleine fond waren bijna zonder uitzondering duiven zonder gebreken.
Maar pas op: Dat betekent niet dat duiven zonder gebreken ‘dus’ goede zijn. Je mag zaken niet omdraaien. Alle koeien zijn beesten, maar alle beesten zijn geen koeien.  

KEUREN
Liefhebbers die menen aan een duif te kunnen zien of het een goede is, zijn van alle tijden. Die er zich zelfs voor laten betalen ook.
Sommigen menen oprecht dat ze die gave hebben, andere zijn charlatans.
Als het op presteren aan komt meestal middelmaat of zelfs dat niet eens. 

Merkwaardig genoeg zijn het vooral de grootste kampioenen die beweren weinig of niets van duiven te kennen.
Klak met name was er zo een. Ook hedendaagse sterspelers als Verkerk en de Bruijn. Zo houdt Bas al zijn jongen door. Omdat hij er niets van kent, beweert hij zelf.
Zelf heb ik ooit wel duiven als ‘zeer goed’ bestempeld die ook zeer goede waren. Het aantal keren dat ik de plank mis sloeg ben ik vergeten…
Ik meen wel aan een duif te kunnen zien of het een slechte is. En met die kennis ben je al een heel eind.
Dat zijn uiteraard duiven met gebreken en die zitten op mijn hokken geen dag te lang. Ik wil hierbij aan tekenen dat ik als 19-jarige al kampioen was in de club. In 2022 met Roger ‘Koning’ in ZAV met tot de verbeelding sprekende uitslagen.
Dan kan het niet anders of je doet dingen kennelijk toch goed.   

OGEN

De Oost Europeaan roemde de ogen van ‘zijn aanwinsten’.
Om hem niet in verlegenheid te brengen heb ik hem maar niet gevraagd wat daar zo goed aan was. Toegegeven, ik kijk een duif ook in de ogen, maar vraag me niet wat ik daarin zoek behalve een naar voor gerichte pupil. Ik zou met de mond vol tanden staan.
Trouwens ‘de ogen van duiven?. Boeken zijn er al over geschreven.
Ogen zoals ze zouden moeten zijn, veelkleurig en met ‘schreefkes’ en verkenningscirkel, zie je vooral bij sierduiven. Maar laat ze niet op 2 km van huis los, je ziet ze nooit meer.

TROUWENS    

Trouwens, waarom zou je uitgerekend bij postduiven bepaalde kwaliteiten af kunnen lezen uit het oog?
-Kan je aan het oog van een paard zien of het een goed renpaard is?

-Kijken we naar het oog van een hond om te beoordelen of het een goede waker is?

-Bestuderen veeboeren de ogen van koeien om te zien of ze goed melk geven?

-Kijken we zangvogels in de ogen om hun zangvaardigheden te beoordelen?

Voor ogenkeurders moet een duif toch een heel speciaal wezen zijn, verschillend van al het andere wat leeft op onze planeet.
Ik snap die lui wel. Wij mensen zijn rationele wezens. Wij willen verklaren. Maar wat duiven betreft is dat iets wat niet te verklaren is. Zoeken we naar kwaliteiten die uiterlijk niet waarneembaar zijn. Helaas? Nee hoor, niet helaas, integendeel: gelukkig maar. Het doet denken aan Gust Janssen.

 DE GUST 

Ik was daar eens met buitenlanders. Die hadden een loep bij zich waarmee ze langdurig en zorgvuldig in de ogen van zijn duiven keken. Tot het Gust de keel uit begon te hangen:
‘Moeten die lui van de andere kant van de wereld mij hier komen vertellen welke mijn betere duiven zijn? Komaan. Zou ik dat zelf niet beter weten? Ik ken de ouders, voorouders, broers en zusters en zie ze elke dag. Die meneer die nu al zo lange tijd in de ogen van een duif aan het kijken is kan daarmee doorgaan tot hij een ons weegt, waar hij naar zoekt zal hij nooit vinden.’

Tot daar de wijze woorden van iemand die nooit studeerde maar wel was geboren met een duif in het hart zoals ze hier zeggen.

  

 Ra ra waar zoekt hij naar?

 

Begrip?  (04-12-22)

Nee, 50 aanvragen om een bon, zoals sommigen, krijg ik niet. Maar het zijn er inmiddels wel over de 20. Bonnen vragen is een ondankbaar werk, die mensen doen het voor hun club, daar heb ik alle begrip voor. Hopelijk hebben ook zij begrip voor mensen die geen bon (kunnen) schenken. Ik zou er ook veel last mee krijgen zoals enkele jaren terug. Uit sympathie had ik Eugene uit Goirle een bon toegezegd en dat heb ik geweten. Verwijten van overal in de geest van 'waarom daar wel'.  Natuurlijk beslis ik daar zelf over, maar toch. Tof is het zeker niet.  

In memoriam Philip Herbots (2-12-22)

Weer werd duivensport een icoon armer. Philip Herbots, vooraanstaand figuur in de duivenhandel en duivenkenner bij uitstek is niet meer. Hij maakte de naam Herbots beroemd tot in alle uithoeken van de aarde waar met duiven gespeeld wordt. Verder zullen velen hem herinneren als familieman die veel hield van zijn naasten en trots was op zijn kinderen. Philip is 79 geworden. Rust in Vrede Philip en onze innige deelneming aan de familie.

Update  (30-11-22)

Van Willy Daniels zullen de meeste wel eens gehoord hebben. Hij was enkele jaren met voorsprong de beste van België op de kleine fond. Boekte sprookjesachtige prestaties op de Nationaals met steeds maar een paar duiven mee. Twee van zijn topduiven zouden verkocht zijn voor 400.000 € stuk.
Zijn hellevogels stamden van Alfons Hens, Jos Verberck, de Meyer en van Aggelpoel. Voer voor ‘naam gekke’ sportgenoten en voor hen heb ik nog iets.

 

Willy Daniels.    (Foto W d B)

MARCEL WOUTERS
Momenteel gaat de totale collectie van Marcel Wouters onder de hamer. Ook Marcel speelde enorm, vooral met nazaten van twee iconische duiven: Diens Leeuw en de Extreem. Ook anderen waren er ‘extreem' succesvol mee.
De Extreem stamt van duiven van Verdonck, Ghielens, Gabriels, Vermeiren en Brocatus. Het is naar dat men het weet.
NIEUWE
Ik kreeg de laatste tijd opvallend veel mails van mensen die met duiven beginnen of herbeginnen. Bijna evenveel als van liefhebbers die er om verschillende redenen mee stoppen. Een zo’n beginner wil info over het voeren van vliegduiven. Heb hem gewezen op een recent verslag van een Nationale kampioen. Die vindt al die diverse mengelen maar kul en gelooft niet in vliegmengeling, ruimengeling, dieet, kweek, voer voor jongen enzovoorts. Al zijn duiven krijgen een heel jaar hetzelfde voer. Kan me daarin vinden. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Klak was al voor een en dezelfde mengeling voor alle duiven een heel jaar door.

Rechts Marcel Wouters, kweker van de Extreem en de Leeuw.

TWIJFEL
Dan is er E. Gaat op pensioen, wil met duiven beginnen, liet zich goed informeren, zat op internet en schrok zich wezenloos van de enorme bedragen die in de sport om gaan. ‘Kan je dit nog een hobby noemen?’ vraagt hij zich af.
Heb hem er op gewezen dat geld geen garantie is voor successen. Zeer velen zijn zelfs groot geworden zonder (veel) geld uit te geven aan duiven.
Eerder genoemde Daniels kocht zich wereldberoemd met wat centen voor bonnen! Wie speelde er de laatste 2 jaar beter dan Roger Thijs? Ook hij gaf amper geld uit aan duiven. Jos Peters, Rudi Diels, Gust Jansen, Marcel Wouters, Maris en Boeckx zijn nog zo van die Antwerpenaren die over heel de wereld bekend werden. 
Er gaan inderdaad enorme bedragen om in de sport, maar zou 1 procent van de liefhebbers daar mee te maken krijgen? Geloof ik amper. En die 1% bederven echt de pret niet voor die andere 99%.  En ze domineren ook de concoursen niet.  

Een andere kijk   (25-11-22)

Vogelgriep, roofvogels, Adeno, verliezen met jongen het zijn in onze sport zo’n beetje de gesels van deze tijd. Voor sommigen zelfs reden om te stoppen. Vooral die onverklaarbare verliezen maakt mensen wanhopig.

ZOEKTOCHT

En wat doen die in hun zoektocht naar de oorzaak? Die spiegelen zich aan sportgenoten die die verliezen amper of niet kennen. Want die zijn er gelukkig ook. Zo zou je volgens velen op tijd moeten beginnen (als de jongen 100 dagen oud zijn), ook van heel kortbij en langere tijd van korte afstanden moeten blijven lossen.
Op het hok zijn ze gebaat bij veel frisse lucht. Om die reden wordt tegenwoordig steeds meer glas vervangen door gaas.  
En toen kwam dhr. L. Ook zo’n kampioen die amper verliezen kent. Maar diens opvattingen wijken wel heel erg af van de gebruikelijke.
ANDERS
Zo vind L. die korte lapvluchtjes van pakweg 3, 5 en 7 km. maar niets. Hij lapt ze ineens op 20 en dan worden ze nog EEN KEER gelapt op 30 km. Dat, dus twee keer lappen, moet genoeg zijn voor africhtingen met de club.
Jongen veel lucht? Hokken open? Zijn jongen zitten 'hutje mutje' opeengepakt in mini hokjes. Liefst een kleine 50 jongen zitten in een hokje van 1.20 m x 1.80 m. Ooit bij Verkerk op zijn oude adres geweest? Was ook zo iets. En nog bij C Everling.
Ook vindt dhr. L., en dat lijkt zinvol, dat je jongen voor de vluchten best heel veel vrijheid geeft. Maar wel nadat die zijn gevoerd.
Zulke jongen worden minder makkelijk gepakt door roofvogels vindt L. En als ze, om welke reden dan ook op de dool zijn, zullen ze minder makkelijk ergens binnen lopen als ze voor het los laten zijn gevoerd.
VREEMD

Heeft L. gelijk? Hmm. Weet niet. Feit is dat het bij hem werkt. En wat de zinloosheid van die korte tripjes betreft: Wie maakte nog nooit mee dat hij een binnengelopen pieper op tientallen km. van huis los liet, maar dat die toch moeiteloos terug keerde.
Het strafste wat ik ooit mee maakte was met een pieper van kampioen E. Claus uit de Pinte. Die kon daar in Vlaanderen de weg naar het thuishok niet vinden na een lapvluchtje van amper 5 km., maar vloog wel moeiteloos heen en weer tussen B N en de Pinte (meer dan 100 km vogelvlucht). Zelf heb ik meerdere duiven zonder enige voorafrichting op Quievrain gezet , hemelsbreed een kleine 150 km.
DE ZOTSTE DINGEN
In duivensport maak je de zotste dingen mee. Heb van notoire lappers vaker gehoord dat ze massaal jongen verloren die eerder al talloze malen op dezelfde losplaats vrijgelaten werden.
En wat te denken van dat koppel Belgen. Dhr. E, een groot kampioen, zou voor mij een koppel jongen kweken ‘die prijs zouden moeten kunnen winnen’ aldus de bescheiden zuiderbuur. Dat is inmiddels al weer een jaar of vijf geleden. Uit de doffer kwamen inderdaad meerdere goede, ook winnaars tegen grote deelname. Met de nestzuster heb ik het opgegeven. Gaf in al die jaren alleen maar rommel. Zelfde vader, zelfde moeder, zelfde genen. Maar dus totaal andere jongen !

Eureka?  (23-11-22)

In Antwerpen zijn nogal wat liefhebbers ongerust vanwege het op donderdag inmanden voor HaFo volgend jaar. Is die zorg terecht?
Mijn ogen gingen open nadat ik enkele keren op dezelfde dag duiven had zien vallen van HaFo en Kleine Fond bij een Belgische sportvriend.
De duiven die 200 km verder moesten, dus een dag eerder waren ingemand, arriveerden aanmerkelijk frisser dan de HaFo duiven.
De eerste keer schonk ik er weinig aandacht aan. Toeval zeker?
Tot het op begon te vallen.
Het lijkt er op dat duiven die uitgerust aan de start verschenen oorzaak waren van  het verschil. Dus beste HaFospelers in Antwerpen en elders, geen schrik hebben voor twee nachten mand. Misschien, of beter waarschijnlijk, ben je beter af !!!     

  JONGE DUIVEN  (21-11-22)

Nu de dagen korter worden zitten mensen veel binnen en krijgen sommigen zin in lezen. In 2003 schreef ik een serie artikeltjes over het spel met jongen. Het eerste zie je hieronder. Bij > articles > 2003 de rest van de reeks.  Lang geleden, ik weet het. Maar veel zaken in duivensport zijn blijvend. Overigens was de post van gisteren een wanhoopspoging. 'Niet geschoten' weet je wel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgaan en spelen met jongen (deel 1)

In het jonge duivenspel van de 90-er jaren lijken het niet de beste duiven die domineren maar de betere liefhebbers.

De tijd dat spelen met jongen zo aantrekkelijk was omdat de kansen meer gelijk lagen ligt achter ons.

OOK VROEGER
Liefhebbers die goed met jongen spelen waren er ook vroeger. Maar die waren minder dominant.De specialist van de negentiger jaren raast als een trein over de harten van de hobbyisten. Presteren is de norm en aan sentimenten heeft hij geen boodschap. Als een kleine minderheid de rest in een wurggreep heeft is dat een betreurenswaardige ontwikkeling. Want duivensport schreeuwt om meer evenwicht. Daarom gaan we in enkele artikelen aandacht besteden aan het spel met jongen. Om de duizelende liefhebber meer houvast te bieden.

HOUVAST
Natuurlijk is het een onmogelijke opgave iedereen een pasklaar antwoord te geven op al zijn vragen en problemen. Elke duif is anders, elk mens is anders en elk hok is anders. Röntgenfoto's maken van de ziel van duif of liefhebber gaat niet en verder bestaat er ook niet zo iets als 'HET systeem'. Wie daarin gelooft staat voor hij het weet op het gladde ijs van de aangetoonde verschillen tussen de ene 'specialist' en de andere.

NIET VLIEGEN
Als duiven enkele maanden oud zijn komen vaak de eerste problemen. Ze zitten dik, eten weinig en vliegen niet. En dat terwijl die onder normale omstandigheden wel levenslustig en vlieglustig zouden moeten zijn. Dat vliegen is goed. Het bevordert de eetlust en zal de spieren, longen en andere organen die belangrijk zijn voor de ontplooiing tot volwaardige wedstrijdduiven doen ontwikkelen. Sommigen maken zich zorgen als hun jongen in zo'n soort crisis zitten en vragen zich af of ze een stelletje luiwamessen hebben gekweekt dat straks niet in staat zal zijn prijs te winnen. Dat hoeft niet. Ik had het immers over 'normale omstandigheden'. Daarvan is in maart geen sprake bij jongen die in december geboren werden. Die gaan ruien (niet normaal voor vogels in het voorjaar) en duiven die ruien vliegen niet. Niet in september en niet in het voorjaar. Niet rond het hok en geen prijs.

MISSCHIEN ZIEK?
Het kan ook zijn dat jongen niet vliegen omdat ze ziek zijn. Meestal is sprake van trichomonen en de laatste jaren ook coli. Hoe weet je nu of er iets hapert? Dat is niet moeilijk. Zijn ze eetlustig, is de mest goed, zijn de kelen in orde dan hoeft men zich geen zorgen te maken. Voelen 'niet vliegende duiven' daarentegen slap aan, eten ze weinig, verteert het opgenomen voer slecht of wordt dat zelfs uitgebraakt dan mag je aannemen dat je een probleem hebt.

Zulke duiven nemen ook geen bad want duiven die niet 'in regel' zijn gooien geen dons en nemen geen bad.

Wat betreft de mest, hoe kleiner hoe beter, hoe meer groen des te slechter. Die te groene mest is vaak ook slijmerig en kleverig, blijft aan de krabber plakken.

OP EIGEN HOK
Ik heb ook jaren gehad met zulke niet goed in hun vel zittende winterjongen. Lange tijd dacht ik dat het mos dat welig tierde op de cementen dakpannen verantwoordelijk was. Dat bleek niet zo.Er was sprake van geel gecombineerd met maag/darmstoornissen. En daar werd tegen opgetreden. Hoe en waarmee? Ridsol S èn Altabactine (samen) en dat gedurende een week.
Je zag ze opknappen. Ze trokken zich strak, begonnen weer te eten, de mest werd terug goed en ze gingen zich gedragen zoals gezonde jonge duiven zich moeten gedragen.

VERANDERD
Maar enkele jaren terug heb ik noodgedwongen het geweer van schouder moeten veranderen.
Coli heette het probleem en Altabactine was niet meer de oplossing. Welke dan? Er zijn momenteel verschillende goede produkten die uitkomst kunnen bieden.Vervelend is dat waar de een baat bij heeft niet hoeft te helpen voor de ander. Cosumix Plus van Ciba-Geigy kan voor de een de oplossing zijn, voor de ander Baytrill, voor weer een ander Theraprim of nog iets anders.
Ik heb het idee dat je een beetje geluk moet hebben met medicijnen tegen Coli.

PECH?
Verder is het eerste levensjaar de tijd bij uitstek om jongen voor eens en altijd manieren te leren. Wat dat betreft zijn het net mensen. Elke opvoeder weet hoe belangrijk een goede gewoontevorming in de prille jeugd is. Een kind dat de eerste levensjaren geen goede houding is aangeleerd is heel moeilijk op het rechte spoor te zetten. Met duiven is het niet anders. Zo hoor je, als er geconcourst wordt, elk jaar weer gesakker en geknars van tanden. 'Omdat men zoveel tegenslag heeft. De duiven waren op tijd maar dat binnenkomen. Een ramp!' En vertwijfeld vraagt men zich af waarom juist hen dat ongeluk moet treffen, waarom anderen wel duiven hebben die binnenkomen. Aan de kwaliteit ligt het niet, de vorm is er en de prestaties ZOUDEN er zijn als ze niet die verdomde pech hadden een soort duiven te bezitten dat zo slecht binnenkomt. Wel, dat soort duiven hebben die lui natuurlijk niet.

Er zullen best wel van nature slechte binnenkomers zijn, maar weinig. Slechte binnenkomers worden GEMAAKT! Door de liefhebber.

Mannen die goed met jongen spelen hebben zonder uitzondering duiven die goed binnenkomen. Met slechte binnenkomers kun je immers niet goed spelen!

FOUTEN
Wat ik bedoel wordt duidelijk als je zo'n 'specialist' zoals dat tegenwoordig heet, met de duiven om ziet gaan. Hoe de duiven hem kennen en hij de duiven. Heb je daarentegen te maken met iemand die de duiven amper beet kan pakken omdat ze bezeten van een panische angst het hok uitstuiven als ze hem zien dan is dat met absolute zekerheid geen 'specialist'. Het is de logica zelf. Hoe kun je van duiven verwachten dat die zich hechten aan het hok, dat die thuis willen zijn, als ze op datzelfde hok bang- gemaakt worden? Soms krijg je medelijden met man en duiven als je ziet hoe met de vogels wordt omgegaan. Tussen de benen door of tegen het raam weet men een duif nog net bij een poot of vleugel te grijpen. Een regen van pluimen vormt het ronddwarrelend bewijs van de onkunde van de liefhebber. Je moet wel een groot opportunist zijn om van dergelijke duiven te verwachten dat die na de vlucht binnenstormen.

HALVE GARE
Droevig om te zien hoe een ogenschijnlijk normaal mens kan veranderen in een vreemd wezen als de duiven van een vlucht komen. IJsberend loopt hij heen en weer, pareltjes zweet op het voorhoofd. Met van zenuwen overslaande stem roept hij 'kom kom' terwijl de duif die het eindelijk waagt op de klep te landen niet zelden een lading voer over zich heen krijgt gestort. Gevolg is dat nog meer tijd verloren gaat. Ondertussen zijn er soms nog duiven bijgekomen die het ook niet 'snappen'. Waarom die man zo gek doet. Waarom die als een halve gare met een voerbus staat te rammelen of zelfs zijn toevlucht neemt tot het gooien van kluiten zand of steentjes. Arme duif en arme liefhebber! Voor de duif hoort de baas bij het hok als de drinkbak.
Die drinkbak is zondag hetzelfde als in de week en de baas zou dat ook moeten zijn! Elk dier, dus ook een duif, hecht zich aan het milieu. Daarin past geen melker die niet steeds zichzelf is.
Einde Deel I

 

In de winter over duiven lezen en in de zomer er met vrienden over babbelen kan
de sport nog aangenamer maken.

 

Pigeon theft   (20-11-22)

There are indications that real young guys have stolen my birds a few months ago on behalf of...  I also smell that the man who is responsible reads this blog. Hence a proposal below that will benefit us both. If he agrees !!

-He arranges that the pigeons will be released as soon as possible close to my house.

-I make no attempts to find out the identity of the person concerned.

-In case I get the birds back I breed a round of youngsters and make them available WITH PEDIGREES plus a substantial sum of money.
Especially those pedigrees have to add something. Because without it one will have to lie ‘for ever’  to come about the origin if any valuable offspring.

NOT THOUGHT

A theft is always inconvenient, but in this case it was very bad. I had just returned from a fairly lengthy stay in hospital, so weakened that I had to learn to walk again, and I found that a theft of racing pigeons hit the owner more than I could imagine.
I still check several times a day, my wife as well, whether pigeons have returned and still lie awake for many hours to come.
I hope the thief has a little self respect. An agreement with this proposal would both of us benefit greatly.

Duivendiefstal
Veel wijst er op dat het jonge kerels zijn die hier enkele maanden terug duiven ontvreemdden. In opdracht van en ook dat de opdrachtgever dit blog leest. Vandaar bij deze een voorstel waar we beide beter van zouden worden.

-De dief zorgt er voor dat duiven zo spoedig mogelijk kort bij mijn huis worden vrij gelaten.

-Ik doe geen pogingen diens identiteit te achterhalen.

-Ik kweek uit de terug bezorgde duiven voor hem een ronde jongen MET STAMKAART. Plus een financiële tegemoetkoming.  Vooral die stamkaarten moeten iets toevoegen. Want zonder zal men tot in lengten van dagen moeten liegen over de herkomst van eventuele waardevolle nakweek.

NIET GEDACHT

Een diefstal komt altijd ongelegen, maar in dit geval wel heel erg. Ik was pas terug van een vrij langdurig verblijf in het ziekenhuis, zo verzwakt dat ik opnieuw moest leren lopen, en had niet kunnen denken dat een diefstal er bij de betrokkene zo in zou hakken. Kijk nog meerdere keren per dag, ook mijn vrouw, of er duiven terug gekomen zijn. Lig er nog uren wakker van.
Ik hoop op een beetje zelfrespect van de 'ontvreemder' en begrip. Beide zouden we er enorm  mee gebaat zijn als met dit voorstel wordt in gegaan.  Ik mijn duiven terug en hij straks gratis duiven waarvan hij meer weet dan dat ze 2 vleugels en 2 poten hebben.  

Update  (18-11-22)

GEFOPT?
Het verbaasde ook mij, maar ook in Qatar wordt met duiven gespeeld. Met een liefhebber van aldaar mail ik al enkele jaren en een tijdje terug vroeg ik hem om een foto van zijn hokken op te sturen. Hij stuurde een filmpje terwijl de duiven verzorgd werden. Dat gebeurde door mannen die er uit zagen alsof ze uit India kwamen. Ze zagen er allesbehalve ongelukkig uit. Bij navraag bleek dat ze uit Nepal kwamen en Qatar leek een soort paradijs voor hen. Zelfs als verzorger van duiven verdienden ze 400% van wat ze in eigen land konden verdienen. Nu konden ze hun (groot)ouders bij staan en de studies van hun kinderen betalen.
Als je zo iets leest vraagt een mens zich af of we hier massaal gefopt worden door de media.

OPVANGERS 
Als je in Belgie woont en er wordt een verloren gegane duif van je aangemeld kan je maar beter wel reageren. Doe je dat twee keer niet dan heeft de KBDB een onaangename verrassing voor je in petto.

CHINA 
Twee reacties op wat we schreven over duiven die naar China geexporteerd worden. Ze beaamden dat bijzonder veel duiven het niet overleefden of verloren gingen, maar... zo wisten beiden, het betreft allemaal illegale transporten. Er werden 25 duiven gestopt in een kist voor 10 en die werd voor het inladen ook nog eens schuin gehouden zodat de duiven een kant uit schoven en er extra plaats vrij kwam.
Voor zo'n illegaal transport zou men ongeveer 60 euro betalen. Voor een legaal transport (alle kosten inbegrepen) bijna 700. Per duif !!! Nogal wat Chinezen kopen bij voorkeur een ronde jongen. Zijn er dat 50 dan is men alleen al aan transport dus 35.000 euro kwijt. Of meer.  Ik weet trouwens de tijd nog dat men 30 gulden (!) betaalde, ofwel zo'n 14 euro.

 

Utopia of niet  (16-11-22)

Ergens een uitbraak van vogelgriep? Ik nam het altijd ter kennisgeving aan maar begin meer en meer te beseffen hoe fout dat was. We hebben te doen met een wel zeer ernstige zaak, de tweede grootste regelrechte dreiging voor het voortbestaan van onze sport. Wat dan de grootste is? Volgens veel vooraanstaande oudere liefhebbers met veel ervaring de WOWD. 
Onbegrijpelijk eigenlijk dat die heren van de WOWD nooit eens aan zelf reflectie doen. Naar verluidt zouden ze niet zo veel praktische ‘duivensportervaring’ hebben, echte sterspelers zouden het niet zijn.
ANDERS
Liefhebbers als de Bruijn, Epping, Bosua en zo veel anderen hebben niet de naam negatief te zijn, of moeilijk. Maar tientallen jaren succesvolle duivensport heeft ze wel echte ‘ervaringsdeskundigen’ gemaakt.
Vooral de vliegprogramma’s voor jonge duiven en het lossingsbeleid (te laat los, te laat beginnen spelen en regen of zelfs wolken als zogenaamde spelbrekers) stoort ze in hoge mate. Denken die heren van de WOWD nooit eens iets in de geest van ‘misschien kunnen we toch van zulke mannen leren’. 
En dringt het niet tot hen door dat Belgen als Ekramy (Westmalle) er in september in slagen binnen een dag 82 van de 82 jongen thuis te krijgen van vluchten als Argenton? Hoezo 450 km ver genoeg? De Belgen bewijzen bijna wekelijks dat dit een misvatting is.       
Al vele malen werd in vele afdelingen op advies van de WOWD niet gevlogen terwijl het best had gekund, zo bleek uit het concoursverloop van afdelingen die wel vlogen.
Beseffen die mensen niet hoe enorm ontmoedigend en frustrerend dat is?
KASPLANTJES
Het beleid lijkt er vooral op gericht geen fouten te maken. Met in het geringste geval van twijfel niet te lossen slagen ze ook in die opzet.
Edoch: Zo over voorzichtig zijn met lossen heeft als onvermijdelijk resultaat dat de prijs moet worden betaald als het jarigen zijn. In Duitsland kent men ook heel karige vliegpogramma’s voor jongen. Vraag niet hoeveel er verloren gaan als jaarling.
UTOPIA
Dienaangaande is het in België een Utopia, of juist niet, afhankelijk van hoe je het leest. Maar feit is wel dat steeds meer Nederlanders jaloers worden op hun zuiderburen. In volle seizoen bijna elk weekend vluchten voor jongen uit Quievrain, Noyon, HaFo en kleine fond? Daar kunnen ze in Nederland alleen maar van dromen. En praat niet meer over Belgische vitessers, ‘enkel goed voor vluchtjes rond de toren’. In Antwerpen vliegen de jongen wekelijks uit Sermaise, voor de grootste afstanden ruim 400 km. Er gaan minder jongen van verloren dan van leervluchten van 50 km.            

Wat we NIET zien  (15-11-22)

 Terug komend op de post van gisteren, die doet me denken aan een van mijn vele bezoeken aan Gust Jansen, de kweker van de Olympiade 003. Zo was ik er eens met enkele Oosterlingen. Die waren gewapend met een loep en bleven maar in de ogen van zijn duiven kijken, duidelijk tot ergernis van Gust. 'Nu kunnen ze nog zo lang kijken, waar ze naar op zoek zijn zullen ze nooit vinden', aldus Gust. Hij doelde op zichtbare eigenschappen die een goede duif onderscheidden van een slechte. Gust was een eind in de 70 met enorm veel ervaring m.b.t. duivensport. Een van die gastjes die wel eens zou vertellen welke duiven de goede waren was geen 30. 

 

Drama  (14-11-22)

Duiven verkopen als je goede hebt? Aan huis of in een openbare verkoop? Niets op tegen. En als je dan toch verkoopt liefst aan een aantrekkelijke prijs. Als iemand 500 euro wil betalen voor een duif verkoopt alleen een dwaas die voor 200.
Hoewel, ‘een dwaas’.
Jan, niet zijn echte naam, is een beroemde Belg. En die peinst er over te stoppen met zijn relatie die van hem duiven koopt voor 500.
Jan: ‘Dan liever 200, de eindopbrengst is hetzelfde en het bespaart me een hoop miserie.’
Ik verklaar me nader.
VERKLARING
De klant die zo goed betaalt is een Chinees. Verleden week nu kreeg Jan bericht dat weer een deel van zijn duiven die voorjaar 2021 verstuurd waren, dood waren of gewoon kwijt. De zoveelste keer dezelfde miserie. Zo’n bericht gaat gewoonlijk gepaard met het verzoek of hij andere duiven wil schenken wat hij tot heden altijd deed.
Maar nu vindt hij het echt te gortig worden. Bijna anderhalf jaar na verkoop te horen krijgen dat je duiven nooit bij de klant zijn aangekomen en simpelweg verloren zijn geraakt? En dat voor de zoveelste keer? Hij wordt er doodziek van. Een keer zou er mee te leven zijn maar anno 2022 is het dramatisch gesteld met de uitvoer van duiven naar China.
Bijna iedereen die duiven daarheen verkoopt heeft zo iets mee gemaakt.
SCHRIKBAREND
En dat komt niet omdat men bezuinigt op vervoer. Kosten zouden per duif meer dan 300 euro zijn plus meer dan 200 euro belasting plus nog wat bijkomende kosten. Per duif !
Het is ook wegens dat grote risico dat veel peperduur verkochte duiven nog altijd in Nederland of België zitten. Zo’n Chinees koopt dus een duif voor pakweg 100.000 euro, de duif blijft hier en diens jongen worden opgestuurd.
OVERIGENS
Nog altijd lege vlieghokken dus in B N. Omdat bij de gestolen duiven ook enkele bijzonder goede kweekduivinnen waren kreeg ik van R de nestzuster van een duif die voor 20.000 werd verkocht in de Golden Ten. Om het leed wat te verzachten en hij kon die missen.
Mooie duivin, maar volgens R telt dat niet en daarin heeft hij gelijk. Het gaat in onze sport bij het beoordelen van een duif immers vooral om wat men NIET kan zien.

 Paard van Troje  (11-11-22)

Lees je een verslag over een oudere kampioen, zoals over Jan van Oeckel in het laatste nummer van De Duif, dan valt vaak een zekere heimwee op naar oude tijden. Toen we nog met zo velen waren. De pure hobbyist met zijn klein hokje duiven verdwijnt helaas steeds meer uit de sport.
Daar zijn meerdere redenen voor. Gelukkig is niet alle nieuws in onze sport slecht. Zo heeft die zich de laatste kwarteeuw verspreid over nogal wat landen waar die voorheen onbekend was.

OVEREENKOMST
Ik krijg wel eens mails van liefhebbers uit zo’n opkomend duivenland. Bijna allemaal hebben ze het volgende gemeen: De mailers zijn bijna allemaal pedigree gek, ze aanbidden als het ware bepaalde mode namen en ze geloven heilig dat je goed presteren kan vergeten als je je duiven niet regelmatig met een flinke hoeveelheid medicijnen te lijf gaat.
Weet je wat ik vrees?
Dat ze met de medicijnen een paard van Troje binnen halen.
Nu zou het niet zeker zijn dat dat paard ooit bestaan heeft. Het zou ook een boot kunnen zijn geweest. Ook komen er steeds meer twijfels over het bestaan van Homerus. Meerdere schrijvers/dichters zouden zich die naam hebben toe geëigend.  

WEL ZEKER
Maar wat wel zeker is? Met het invoeren van veelal overtollige medicijnen halen die mensen het onheil in huis. Omdat het vooral beginnende liefhebbers eigen is zich te bezondigen aan overdaad. Of te kuren tegen onbestaande ziektes.
Geloof me: Dat ‘medicijn gedoe’ bij gezonde duiven leidt maar tot een en hetzelfde eindstation: De desillusie !!! 
Dus beginnende en ambitieuze liefhebbers:
Sta op uit  die luie zetel.
Schop die kat van je schoot.
Open dat raam.
Gooi dat flesje met inhoud waarvan je niet eens weet waartoe die dient met een ferme boog het raam uit, maar vooral: Elimineer die een of twee zieke duiven als de rest gezond is en blijf met je tengels van die medicijnen af.
Een dierenarts zou artikeltjes als deze alle behalve waarderen, hoorde ik. Geen probleem. We leven in een vrij land waarin gelukkig iedereen een eigen mening mag hebben. Zowel U, hij als ik.   

Ook kansen  (09-11-22)

Het moet ongeveer een jaar geleden zijn dat vdB kermde hoe dom hij was geweest. Tegen adviezen in van sport genoten had hij op Internet een oude duif gekocht met een pedigree om van de watertanden. En dat nog voor zeer veel geld ook.
De doffer werd tegen drie verschillende duivinnen gezet, vol verlangen werd uit gezien naar de jonge duiven vluchten, maar helaas.  Het bleek rommel.
Hoewel hij het had kunnen weten werd contact gezocht met de eigenaar en hem werd netjes gevraagd waarom hij die duif verkocht had.
Het antwoord dat hij kreeg deed vdB enige tijd in diep gepeins verzinken.
'Waarom weg gedaan? Omdat zijn jongen geen platte prijs konden winnen." Nu is het niet zo dat je definitie je handen af moet houden van oude duiven.  

HUIJSMANS
Zo staan er op internet duiven te koop van een van de beste liefhebbers van Nederland. Sommigen vinden hem zelfs de beste. Ditmaal geen uitgeselecteerde duiven die voor de eigenaar niet goed genoeg zijn, maar heel zijn kampioenencollectie, zonder uitzondering. Maarten heeft immers geen hokken meer.
Kijk, in zo’n verkoop zitten met 100% zekerheid bewezen goede! Superieure kwekers ook.

KAS MEYERS
Kas Meyers is een liefhebber uit het hoge noorden. Evenals Maarten nog jong en eveneens iemand die geen meeloper wil zijn, maar absolute top en dat is hem aardig gelukt.
Het is een pientere knaap, bij de les, en zocht kwaliteit waar die te vinden was: Bij de beste liefhebbers in de regio Berlaar. Kas moet het een stuk minder gaan doen en zijn asduiven, olympiade duiven, winnaars en hun ouders, jongen en broers en zusters staan ook te koop. Zoals van Maarten Huijsmans op Pipa.
Geen pedigree duiven maar bewezen klasbakken. Ik ken Kas als een zeer eerlijk iemand die steeds zijn best doet anderen aan kwaliteit te helpen.
Dus ‘nooit oude kopen?’ Dat is weer te kort door de bocht.     

 Blijf toch   (06-11-22)

De meeste mails die ik krijg zijn van duivenliefhebbers. Soms is het tof, soms ook minder. Als het er te veel worden bijvoorbeeld. Of als er te veel wordt geklaagd of over anderen gekat.

GEKLAAG 
Want wat zijn sommigen toch somber. Ze jammeren:
-Over onverantwoorde lossingen of over niet lossen terwijl het had gekund.
-Over roofvogels.
-Over mensen die veel duiven inmanden. Een van die klagers ken ik trouwens. Hij maakt zich kwaad over een clubgenoot die tot 75 duiven in mandt. ‘Wees blij met hem’, drukte ik hem op het hart. ‘Als je deze man niet had werden bij jullie geen duiven meer opgehaald.’ Nadien niets meer van hem gehoord.
-Er wordt geklaagd over verkopingen en dure duiven.
-Over dierenartsen die elkaar tegen spreken of zelfs ruzie maken. En zo kan ik nog wel even door gaan.
De laatste tijd ook vragen of er nog nieuws is over de gestolen duiven. Nee dus. De hokken zijn leeg en dagelijks meerdere keren gaan kijken verandert daar niets aan. Er zitten dus ook geen jongen die aangeboden werden door topspelers. Die hadden de beste bedoelingen, maar het probleem ligt anders.   

MELKER BLIJVEN
Men moet weten dat ik enkele jaren terug met alles wilde kappen vanwege een fysiek ongemak. Ik volgde een soort cursus, ‘hoe om te gaan met pijn’, en de bewuste psychologen bezworen me geen afstand te doen van de duiven. Ik volgde hun raad en met frisse moed werd besloten tot een soort herstart in Nederland.
Enfin, de rest kent men. Een speciale duivin van Rik brengt wel enige verlichting.
ELKAAR NODIG
Een tijdje terug schreef ik dat heel veel clubs blij mochten zijn met een of enkele van die grote inmanders. Zonder hen hadden ze nog amper spel en zouden zelfs geen duiven opgehaald worden.
Dhr. B reageerde dat die ‘kleine(re)’ liefhebbers vaak veel werk verzetten in de club. Klopt natuurlijk ook, maar ik schreef dit ook omdat het de grote inmanders zijn die zo vaak onderuit worden gehaald. Zelfs door mensen die kunnen spelen dankzij hen. Die zouden eens verder moeten kijken dan hun neus lang is.
De moraal is dat de grotere en de kleinere liefhebbers elkaar nodig hebben.
NOG DIT
Van een zo’n grote inmander is me bekend hoe hij in de winter duizenden euro’s besteed aan bons die hij zelden af gaat halen. Hij koopt die puur om de sport waar hij van houdt te steunen.
Van een ander weet ik hoe die in zijn omgeving a.h.w. met duiven strooit. Beginners en bejaarden hoeven vaak niet eens te vragen of ze iets van hem kunnen krijgen.
Van beide weet ik ook dat ze overwegen hun houding te herzien. Beu als ze de drek zijn, die ze over zich heen krijgen.  

 

21-319 was in 2022 1e Asduif bij de jaarlingen. Nestligger de 318 was 2e Asduif. De Gebr. Leideman hebben er uit dezelfde ouders 2 die nog beter zijn. Voor de 1e Asduif bij de oude zie onder. De pedigree van de 1e Asduif bij de jongen komt nog. 'd' is dubbel.

Pedigrees en nog wat   (02-11-22)

We weten allemaal dat we de betekenis van stamkaarten moeten relativeren.
-Bewezen vliegers of kwekers wil dus niet zeggen: Dus goede jongen.
-Duiven die enkel goede kweken bestaan niet.
-Duiven die, nadat ze enkele heel goede gaven, alleen nog rommel produceren? Echte ervaren melkers schrikken daar niet van.
-Ofwel: Als een koppel een zeer goede vlieger gaf heb je geen enkele garantie dat ze dat ooit nog gaat doen. Vandaar dat zelfs de grootste kampioenen (neem Verkerk) zelfs hun beste koppels om paren.
-Ook de grootste kampioen in duivensport kweekt veel meer slechte dan goede.
TOCH
Toch kunnen stamkaarten interessant zijn, zelfs leerzaam.
Zo kreeg ik enkele weken terug een mail van een buitenlander. Die had voor enorm veel geld duiven gekocht via een gekende verkoopsite. Met de nazaten wilde hij zijn succesvolle buurman partij bieden. Helaas. Hij ging alleen maar slechter spelen. De buurman daarentegen bleef amper te kloppen. En die had nog nooit ook maar een cent uitgegeven aan duiven. Over zulke voorvallen hoor je trouwens vaak. 
Het doet overigens denken aan Herman Bevers. Die heeft naam in Anbtwerpen om zijn sterk vitesse spel. Jochems van Goubergen, de combinatie van weleer, had weinig naam. Herman kreeg van hen vier duiven. Duiven zonder pedigree, maar alle vier supers, aldus Herman. 
Natuurlijk is kwaliteit niet het enige. Geef mannen als Eddy Jansen, Johan Donckers, Willy Daniels enz. 2.000 euro en binnen enkele jaren staan ze er weer.

 DE DUIF
Komend weekend organiseert Sportblad De Duif haar jaarlijkse Golden Ten. Het kruim van de Nederlandse en Belgische duivensport stelt elk 8 duiven te koop uit hun allerbeste, zie:  www.deduif.be.   Scroll dan naar >Golden Ten.    
Uiteraard gaat zulks samen met gedetailleerde beschrijvingen wat verleden week voor een extra dikke krant zorgde. En die was interessant!
Dus hebt U het even minder druk? Gooi die kat van je schoot en neem die verkooplijst in de Duif even door. Het is echt schrikken als je leest wat voor excellente duiven links en rechts zitten en interessant te lezen hoe die werden gekweekt.
Wie wilde een jaar of wat terug niet weten waar Maarten Huismans die hellevogels had gehaald toen hij als een komeet de duivenarena betrad?
Zo was ik destijds ook nieuwsgierig naar die kilometer vreters van R Bakker.
Ik schrijf vaker dat veel over heel de wereld gekende namen hun beste duiven soms haalden bij volslagen onbekende sportgenoten, veelal uit eigen streek.

VOORBEELD 
Willy Daniels en hok Vercammen zijn twee ‘wereldhokken’ wat betreft de kleine fond. Ook Daniels zijn Nationale Asduiven zijn nazaten van duiven van veelal onbekende streekgenoten. Nog wel vitessespelers, voor hun duiven is amper belangstelling.
Daniels echter is niet geïnteresseerd namen, des te meer in goede duiven.
Over Vercammen kan je lezen dat die niet te beroerd is toe te geven dat hij heel veel te danken heeft aan samenkweek met (weer onbekende) liefhebbers uit de streek en dat had hem echte klasbakken opgeleverd. Voor duiven van die onbekende namen zouden zeer weinigen belangstelling hebben. Wel voor Vercammenduiven.
Jos en Lars, alert als ze zijn, willen GOEDE en weten dat ze daarvoor niet ver hoeven zoeken.        

Nou nee (31-10-22)

Of ik ooit problemen heb met de schrijverij, vragen mensen wel eens. Nou nee, eigenlijk nooit. Moet die niet hebben ook. Enkele jaren terug wel een mail van een Antwerpse fondspeler. Hij ‘las me nooit’, maar vond dat ik de Nederlandse grote fondspelers had opgehemeld.
Verder was er in de vorige eeuw in het NP Orgaan dat conflict met de WOWD. Ik had beweerd dat de meeste jongen verloren gingen van leervluchten en heel kort bij, maar dat zag ik volgens hen helemaal verkeerd. De verdere vluchten vonden zij fataal voor jongen en daarom werden die maar meteen afgeschaft.  
Hopelijk zit er anno 2022 ‘meer praktijk’ in die WOWD.
NU WEL
Vandaag dan klachten van abonnees van De Duif omdat ze de krant nog niet gehad hadden. Terwijl anderen de krant verleden week woensdag al kregen ook hier nog steeds niets. Heel vervelend, ook omdat de krant absoluut geen schuld heeft en de uitgever er genoeg achteraan zit.
Ook een mail van een Antwerpenaar die zegt te schrijven namens enkele sportgenoten. ZAV zou in de krant te weinig belangstelling krijgen. Ik ben daar in Sint Job vaker over aan gesproken, maar met zo iets moet je weer niet bij mij zijn. Rik leest dit ook en zal zeker zijn best doen het zo veel mogelijk mensen naar de zin te maken. ‘Iedereen’ gaat nooit lukken.
NIEUWTJES
Van Marc Vereycken, ook spelend in ZAV maar dan gefocust op de kleine fond waarop hij uitstekend presteert kreeg ik nog wat nieuwtjes. Marc hoort zo bij het groepje Gustje van Aert, Eric Rooyackers, Jos Peters, de ‘fietsenmaker’ en nog enkelen die niet de naam hebben die ze horen te hebben vanwege hun uitstekend spel. Marc wist het volgende:
-Op HaFo, pakweg van 350 tot 450 km. is het voortaan op donderdag inmanden. Komt dus neer op twee nachten mand. Voor zover mij bekend nooit eerder gebeurd, maar geen probleem zo lijkt me.
-ZAV kende in voorheen een zogenaamde ‘Overkoepeling’ met het Grensverbond.
Een 1e prijs tegen 1.000 duiven in ZAV was veelal ook een 1e prijs tegen 2.000 duiven in de Overkoepeling. De 10 eerste prijzen tegen 1.000 duiven in ZAV betekende ook vaak de 10 eerste prijzen tegen 2.000 duiven in de Overkoepeling. Lekker voor je coëfficiënten dus. Afgelopen jaar haakte het Grensverbond af en dat zat er aan te komen.
NIEUWE POGING
Had dat onevenwichtige met ligging te maken?  60 Km meer moeten vliegen dan met name Hok Vercammen hakt er uiteraard in met warm weer en tegenwind. De pogingen om voor 2023 tot een nieuwe Overkoepeling te komen met Grensbond zijn helaas mislukt. Dan zou voor HaFo wekelijks gespeeld worden uit Toury, meer dan 400 km. en de provinciale voorzitter vond een wekelijks concours uit Sermaise ver genoeg. Terecht zo lijkt, want voor de verste afstanden nog wekelijks bijna 400 km.
VERDER
Marc refereerde naar een inkorfbeperking en twee uitslagen waar ik over schreef. Een inkorfbeperking komt er niet. Twee uitslagen zeer waarschijnlijk wel. Maar m.i. schiet die zijn doel voorbij als de andere uitslag slechts de 6 eerst getekende betreft. Mij lijkt zinvoller een uitslag met alleen de 30, 40 of voor mijn part 50 eerst getekende. Dat is dan de officiele uitslag. En een uitslag waarop alle duiven.
 

Turkije: Sjonge jonge  (30-10-22)

Een vraag uit Turkije om enkele jongen. Turkije? Dat was de eerste kieer. Had zelfs nog nooit met iemand uit dat land gemaild. Nu had ik toevallig enkele jongen van zeer goede origine. Moest die eigenlijk niet aan hem verpatsen, anderzijds zou het daar wel een goede binnenkomer zijn, zeker omdat ze ook nog mooi waren.
Dus vooruit dan maar, had die ook een keer geluk (waarschijnlijk). 
Maar wie schetst mijn verbazing dat hij andere wilde. Hij wilde nazaten van Sissi. En hij stuurde wat pedigrees van duiven van rond de eeuw wisseling. Daar wilde hij broers of zusters van. Weer zo'n pedigree man, helemaal gehersenspoeld, met wie het nooit iets zal worden. Jammer voor de man.
Met namen is het nog zo iets. Kom in veel landen niet aanzetten met namen van de beste spelers van nu, ze kennen die hoogstwaarschijnlijk niet. Ik schreef eerder over die buitenlander die duiven wilde, maar zich verontschuldigde, omdat hij dat soort v d Wouwer op mijn hok niet zag zitten. Of hij die mocht laten zitten? Want over v d W  had hij nooit gehoord. Het was in de tijd dat die 125 euro voor een jonge duif vroeg. Hoe verpletterend de ironie van het lot kan zijn bleek later. Dezelfde man zou nog smeken om v d Wouwer duiven.      

 Nee geen soort Sissi, maar wel 1e Asduif oude in 2022 in ZAV.

 

Toch nog  (28-10-22)

Van de laatste maanden zijn me 7 mails bij gebleven van liefhebbers die met duiven willen beginnen. Wat de Belgen betreft is dat iemand uit R die enkele straten ver van de hokken woont tot de kleinzoon van een wereldnaam in Vlaanderen. 
Bij die mails waren interessante. Zoals van die man die dacht aan her intreden. Hij had vroeger voortreffelijk gespeeld, over duivensport hoefde hij niet veel meer te leren, zijn zorg was nu een betaalbaar huis met een tuin en... invoering van Inkorfbeperking. Hij had gehoord dat die er zou komen, hij wist zelfs dat het naar 20 duiven zou gaan, en pas als die er door was zou hij terug liefhebber worden. Zo'n beperking was er ook in andere landen. Tegen mensen die tot 100 duiven in manden wenste hij niet te spelen. Dat was geen sport.

REACTIE
I
k zei hem dat dat huis met tuin alleen de reden kon zijn dat hij nooit nog met duiven zou spelen. Maar ook die inkorfbeperking moest hij maar gauw uit zijn hoofd zetten want die zou er nooit komen. Het zou het einde zijn van duivensport. Want terug naar een maximale inzet van pakweg dus 20 of 30 duiven elke vlucht?
- Zeker driekwart van alle clubs zou omvallen. Omdat ze hun (voort) bestaan danken aan een of twee van die groten.
- Door die een of twee man worden er nog duiven op gehaald.
- Door die een of twee groten krijgt men nog redelijke aantallen duiven bij elkaar om te concoursen.
- Die ene 'grote' in de club, of pak maar twee, zijn meestal ook mannen die verantwoordelijk zijn voor een redelijke bonnen opbrengst en ze drukken de vrachtprijs.
Kortom:  We staan waar we staan, een weg terug is er niet. Er zou nog iets te redden zijn geweest als men destijds naar schrijver dezes geluisterd had: Van elke wedstrijd twee uitslagen. Maar waarom zou men? Ik ben maar een simpele plattelander. 

Geschrokken  (26-10-22)

Vandaag kwam ik weer eens aan lezen toe en stuitte op een artikel ‘Een gedurfde stelling?’ in Nr 30 van Het Spoor door J D.
Ik schrok vooral omdat die heer me verre van dom lijkt, maar ook intelligente lieden kleuren wel eens buiten de lijntjes.
Wel dient gezegd dat zijn zoeken naar de waarheid, wat veel tijd moet hebben gekost, lovenswaardig is. Hopelijk kan hij ook omgaan met kritiek, of beter met mensen die het niet met hem eens zijn.
AL LANG?   
Vraag me overigens wel af hoe lang hij al duivenliefhebber is. Zo schrijft hij: ‘Gebleken is dat hoe langer een concours open staat hoe groter in het algemeen de verliezen zijn.’ Over open deuren intrappen gesproken.
Verder is een van zijn conclusies:  
‘Concourservaring is niet van invloed op de concoursduur en daarom vermoedelijk ook niet op de verliezen.’
Maar Meneer D toch. Dat kan je niet menen.
Dienaangaande neem ik U mee naar het verleden, weliswaar heel grijs maar daarom  niet minder openbarend en vooral educatief. Heb er trouwens ooit over geschreven.
TERUG IN DE TIJD
Nu terug naar de tijd dat ‘wij’ in Brabant op zondag vlogen en ook de bond ‘Zaterdagvliegers’ nog bestond. Aan de razend populaire Orleans jonge duiven namen liefhebbers uit beide bonden deel.
Toen kwam dat jaar dat veel ouderen onder ons, ‘zondagvliegers’, niet licht meer zullen vergeten. Liefst 3 jonge duivenvluchten konden geen doorgang vinden vanwege slecht weer. De zaterdagvliegers troffen steeds fraai weer, daar waren geen afgelastingen.
Toen kwam de vlucht der vluchten: Orleans. Wat een ramp was me dat zeg. Het concours stond  5 dagen open. En dat kwam door het falen van de ‘zondagvliegers’.   Bij veel zaterdagvliegers sloot het concours dezelfde dag.  
OOST BRABANT
Het was ook in de tijd dat Oost Brabant op dezelfde Orleans veelal slecht presteerde.  ‘Waren die duiven zo slecht’ vroegen velen zich af. Klak kwam met het antwoord. Hij wees op het jonge duiven programma dat wel heel erg zuinig was met ook heel voorzichtige lossers. En als er dan nog vluchten niet door gingen…  
Slechte duiven? Niks van. Dat bleek enkele weken later bij vluchten uit Chateauroux en Bourges. Nu, na wat meer ervaring, ‘stonden’ ze er meestal wel.
WOWD
Meneer van D verwijst ook naar de WOWD. Mogelijk weet hij niet dat veel ervaren topspelers die WOWD niet erg serieus nemen. Die beweerde in het toenmalige NP Orgaan dat jonge duiven verder vliegen dan ongeveer 450 km onverantwoord grote verliezen op leverde. De Heer Ekramy uit Westmalle korfde afgelopen september 82 duiven in voor Argenton, bijna 600 km. De dag nadien waren er 82 thuis.
Ook hoe ze omgingen met dat hitte protocol deed het vertrouwen geen goed. 
Ik had in een open brief destijds in het NP Orgaan beweerd dat de meeste jongen (toen al!) vooral de eerste (leer)vluchten verloren gingen. Helemaal fout, volgens de WOWD, die gingen volgens hen vooral later, van verdere vluchten, verloren. Dus weg met die verdere vluchten. En de ironie van het lot is soms verpletterend, werden toen de vluchten later in het jaar ‘de nek om gedraaid’, nu pleit men om vooral dan te vliegen. Dient wel vermeld dat het WOWD van 25 jaar terug het WOWD van nu niet meer zal zijn. Nu is er internet en een meer open pers en kunnen ook zij lezen dat van de verdere vluchten in België (de nationals) amper duiven verloren gaan. Zou dat niet alles te maken hebben met ervaring, geachte heer van D?
Verder betwijfelt U of ongetrainde jaarlingen makkelijker verloren gaan.
Hier commentaar op leveren is zonde van de tijd.
TOT SLOT
Wat dhr. van D doet, zich verdiepen in een belangrijke materie vol onbekenden verdient alle lof  en navolging. De conclusies die hij trekt helaas niet.    

    Gekker moet het niet worden  (25-10-22)

Mensen die dit blog volgen, en dat zijn er veel, weten hoe ik over de benamingen denk die voedersamenstellingen hebben.
‘Rui’.
Voer dat duiven beter doet ruien? Komaan. Bezie hoe de samenstellingen van firma tot firma verschillen en men weet genoeg.
Zuivering:
Andere mengelingen dragen de naam ‘zuivering’. Wat wordt er gezuiverd en waarom door die samenstelling? Opnieuw kul. Kijk opnieuw hoe de diverse ‘zuiveringen’ verschillen.
Kweek:
Andere mengelingen hebben dan weer de naam ‘kweek’. Zou je met dat voer duiven kweken die beter presteren? Komaan.
Luikse:  
In vroeger jaren had je ‘Luikse mengeling’. Daar zaten veel erwten in, de mengeling was bedoeld voor jonge duiven. Je hoort er niet meer van, want wie het aan de jongen gaf kon er geen prijs mee winnen.  
Nu zou er in Vlaanderen dan een mengeling zijn voor duivinnen. Veel gekker moet het toch echt niet worden. Liefhebbers moeten van dat lichtgelovige worden afgeholpen. Er zijn er die minstens vier dagen per week verschillend voeren. Much ado about nothing zou onze vriend William zeggen.
NUCHTER  
Waarom geen voorbeeld nemen aan boegbeelden en je duiven een heel jaar dezelfde degelijke mengeling geven? Klak was zo’n boegbeeld. Hij kocht hetzelfde voer voor zijn kwekers, vliegers en jongen. In de winter en tijdens het seizoen. En waar zag je gezondere duiven dan bij hem. Maar Klak was een nuchter iemand.  Een hedendaags boegbeeld is Willem de Bruijn. Die houdt zich ook niet bezig met die flauwe kul. Ook bij hem steeds hetzelfde voer.

 

 Jos Klak was een braaf en nuchter mens. 

 Update   23-10-22

Op geen 10 minuten rijden van me  heb je hobbyshop van Tilburg. Wie er in Zuid Nederland (en ver daarbuiten) niet van gehoord heeft heeft op een andere planeet geleefd. De zaak wordt gerund door Ronny van Tilburg en ons bereikte het droeve nieuw dat diens vader is overleden. We willen langs deze weg de familie condoleren en veel sterkte wensen. 
HEET HANGIJZER
Elk
jaar rond deze tijd stellen liefhebbers zich de vraag of ze iets moeten doen tegen paratyfus. Het enige wat ik voor zeker kan zeggen is dat het de rui niet de minste schade doet. En verder? Weet ik het ook niet. Voor zulke vragen moet je bij wetenschappers zijn, zoals destijds dr. Lemahieu of mensen van de Universiteit van Gent of Duitsers die zich in de materie verdiepen.  En zelfs dan word je weinig wijzer omdat ze elkaar zo tegenspreken.
- Alleen een kuur geven zegt de een.
- Alleen een spuitje zegt de ander.
- 'Beide',  hoor je ook vaak. Dan moet je mij nioet vragen wat wijsheid is. Zo was er voor de eeuw wisseling een dierenarts die een aanhanger was van Baytril, maar... dat mocht je hoogstens 4 dagen geven. Nu is de algemene opvatting minstens 10 dagen.
GOED?
In
de 80-er jaren hadden mijn duiven er mee te maken. Dr. Lemahieu bracht uitkomst. Eerst een kuur, nadien een spuitje.
Tien
jaar geleden opnieuw problemen. Geen paratyfus, zeiden twee dierenartsen.  Nu was het dr. Constant Gijsbrechts die uitkomst bracht. Wel paratyfus. Na een kuur van 10 dagen met Baytril was ik er vanaf. Wat is wijsheid in duivensport, vraagt een mens zich vaak af

Mails   (22-10-22)

 Mail 1.

Beste,
Je krijgt deze mail van een gelukkig mens die je veel dank verschuldigt is. Ik had altijd al zin in duiven, maar precies 6 jaar geleden leerde ik je site kennen. Die maakte dat ik er zo’n zin in kreeg dat ik 2 jaar later duiven had. Heb èèn fout gemaakt. Had veel eerder met duiven moeten beginnen. Ik moet er niet aan denken geen duiven te hebben. Ik zou van verveling 3 jaar eerder dood gaan. Als jij enkele dagen niet schrijft heb ik steeds schrik dat je het voor gezien houd. Bedankt en goed weekend nog!  (zulke mails doen deugd).

Mail 2 
Goede avond Ad,
‘Ik las over die supers die Leideman van je heeft. Begrijp dat niet goed. Nu heb je zelf niets en je schrijft toch vaker dat je vooral van goede vliegers moet kweken.’ Enz!
Ik was waarschijnlijk niet duidelijk want heb heel zeker ‘iets’ uit de vliegers. Ook 2 supers, durf ik zeggen en, wat een toeval, uit dezelfde vliegers als die Leideman hier haalde. Nestmaatjes de 318 en 319 die 1e en 2e Asduif werden in ZAV.
Even uitleggen. De vliegers worden hier wat later gekoppeld en de eieren gaan weg. Maar de beste worden in december van het hok genomen, gepaard met bewezen kwekers en de eieren worden verlegd. Meen dat Rik Hermans hetzelfde doet en dat die de duiven zelfs 2 keer met eieren laat komen.

Mail 3. 
De naam van de derde mailer was me bekend. De man was ooit een grote, vooral  op de fond. Hij had in dit blog gelezen over grit.
Hij was het er mee eens dat dat zo belangrijk is en onderkende het probleem dat duiven het niet meer pikken als het enige tijd op het hok staat vanwege stof er op. Bij hem verslinden ze het en dat hadden ze ook altijd gedaan.
Wat hij doet is zo’n ‘zelfvullende’ drinkbak op het hok zetten en die vullen met grit. Dat is nu stofvrij.

Mails 4, 5 en 6
Waren van mensen die info wilden over duiven die ik op Internet te koop had. Terwijl toch duidelijk was vermeld dat het via derden was en mijn duiven niet meer waren.

Mail 7
Was van Comb v H. Ik moest de reportage in het Spoor maar eens lezen over de Limburgers Hoezen Steinhage. Die waren dit jaar NATIONAAL Kampioen vitesse geworden. De beste van Nederland dus met uitslagen als de volgende: 8 prijzen van 9 gezette duiven, 9 van 10, 8 van 9, 8 van 8 en 8 van 8.
Zulke uitslagen van die mannen vielen me twee jaar geleden al op en ik vroeg me af waar ze die duiven ‘zo ineens’ vandaan hadden. Het bleek toch wel mijn soort te zijn zeker via Comb v Heteren. Een van de toppers van de kersverse Nationale kampioenen heeft zelfs vier duiven van mij als grootouder.     

       Zulke worden dus bedoeld.

 

Foto John S

Bangladesh   (21-10-22)

Ook in Bangladesh spelen ze met duiven.

 

 Hok in Bangladesh

 

 hok in Bangladesh

hok in Bangladesh

 

hok in Bangladesh

Geen duiven te koop  (20-10-22)

Geen duiven te koop !!!

Several people asked for information about pigeons from me that are for sale on the internet.
These 'Schaerlaeckens pigeons'were not offered by me, which the auctioneer also clearly indicated.
 

Er uit  (19-10-22)

I see the bad moon a-risin'
I see trouble on the way
I see earthquakes and lightnin'
I see bad times today

En zo gaat het nog even verder, het bekende en o zo droeve geluid van Creedence Clearwater Revival. Ik had de tune te lang in mijn hoofd. Dat was niet goed maar wel logisch.  
Want voor mij was het de zomer wel. Een keer 5 weken en een keer 3,5 week in het ziekenhuis. Goed en wel weer thuis werden de hokken in B N leeg geroofd. Daarom zijn we er, toen het weer kon, enkele dagen ‘van tussen’ gegaan. Gewoon wat rondkarren in Limburg en vlak over de Duitse grens.
GRUBBENVORST   
Het hotel was in Grubbenvorst en dan moet je als duivenpiet denken aan de onlangs overleden Jan v d Pasch. Ik was ooit eerder bij Jan en, zoals ik destijds ook schreef, was daar danig onder de indruk.
Aan de hokken alleen al kon je zien met een vakman te doen te hebben. Zelfs aan de kleinste details is gedacht. Vooral met jonge duiven was Jan (nu dochter Leanne en haar vriend) outstanding. Op een hok gericht op het westen.
En ik moest denken aan die man die zo slecht speelde, veel geld uitgaf om zijn hok dat ook op het westen gericht was, te draaien om nadien even slecht te spelen.
Jan liet zijn duiven dagelijks op verschillende tijdstoppen los. Om roofvogels niet op een idee te brengen. Nu moest ik denken aan al die mensen die in alles zo puntje precies zijn dat het hun een last wordt. De vedette uit Grubbenvorst liet zien dat het echt niet op een minuut aan komt. Jan ook: ‘Waarom zou je elke dag weer poetsen als het zonder ook gaat?’ Op zijn hokken ligt zand waar met een harkje doorheen wordt gegaan. Fluitje van een cent.

JONGE DUIVEN

En zeker weten dat Jan, als die in het NPO bestuur gezeten had,  niet met iets dwaas voor de dag gekomen was als de methode SNEL.  Of een jonge duivenprogramma zoals we dat in 2022 hadden. Maar mensen met zoveel ‘duivenverstand’ als hij vind je helaas niet in een landelijk bestuur. Daar laat men zich adviseren door het WOWD of zo iets.  
En weet je wat helemaal niet te vatten is? Dat men zo'n sterk veranderd vliegprogramma jonge duiven, zonder dat het is uitgeprobeerd of geëvalueerd, maar meteen voor drie jaar vast legt. Een mens vraagt zich af in wat voor werkelijkheid die mensen leven.
Ik ben voor eenheid en uniformiteit, maar begrijp de afdelingen heel goed die hun jonge duivenprogramma voor 2023 gaan aanpassen. ‘De kont tegen de krib gooien’ zei iemand van de NPO. Mij lijkt het eerder proberen nog enigszins recht te zetten wat krom is.  

NOG JONGE DUIVEN     

Veel liefhebbers zitten nog met duiven te veel en vol twijfels. Over duiven van 2 jaar of ouder moet je niet twijfelen. Niet goed? Dan weg er mee. Die worden zelden beter. Geef hun plek liever aan een jonge duif. Dat KAN nog een goede worden.
Overigens heb ik geen goede ervaringen met jonge ‘prijsvliegers’. Jongen die zelden of niet missen maar ook nooit pure kop vliegen. Ik was succesvoller met jongen die vroeg konden vliegen met wind mee èn met wind tegen, van 150 km en van 400. Zulke mogen gerust al eens missen. Vaker zelfs.    

 

Weer een?   (16-10-22)

De bel. ‘Ik ben er niet, ze moeten zich maar aankondigen’, zei ik tegen mijn vrouw die al op weg was naar de voordeur.
Ze was gauw weer terug. ‘Heb gezegd dat hij maar achterom moest komen. Een heel sympathieke gast van een jaar of 30. Hij komt uit…’ Het land noem ik liever niet, anders ligt er straks weer een bom onder mijn bed, maar het was in Oost Europa. Hij werkte in Duitsland, vier uur rijden.
UITERST VRIENDELIJK
Hij was inderdaad uiterst vriendelijk.  
De koetjes en kalfjes werden overgeslagen en of hij twee duiven kon kopen en de verluchting van het hok eens mocht bekijken. Daarvoor was hij speciaal gekomen. ‘En nog wel met de fiets’, zei ik licht ironisch, want mijn vrouw had me al toe gefluisterd dat er geen auto op straat stond. Hij werd rood tot achter zijn oren. 'Een vriend had gereden, hij had geen auto en die vriend was even gaan tanken.'  Hmm. Ik kreeg geen goed gevoel.  
‘Ik kan je geen duiven laten zien, die zijn allemaal gejat’, zei ik en maakte het gekende gebaar met mijn hand langs de zij naar achter.
‘Pigeons gone?, vroeg hij. Ik knikte. Inderdaad ‘pigeons gone’.  
Nu stond hij op en was weg. ‘Even naar het centrum. Binnen een uur zou hij terug zijn.’ U raadt het al. Hij moet nog komen.  
MEER DAN VERDACHT
Hoe lang zou hij geweest zijn? Geen 10 minuten. En daarvoor 8 uur rijden? Ik denk, weet bijna zeker, dat andere dieven hem vòòr waren.
Je zou voor minder kappen met alles wat met duiven te maken heeft. Maar gelukkig is niet alle nieuws slecht. Zoals die mail van J d L, uit West Vlaanderen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dag Ad
Ken je een van de  (ongewilde) neveneffecten van het spelen met A.S. duiven ??? Als inmiddels 70% van je hokbestand bestaat uit A.S. duiven dan volgt daaruit dat de prestaties duidelijk substantieel de hoogte ingaan, dan begin je in de kijker te lopen en … krijg je (terecht) dopingcontrole 😊.

Toen ze langskwamen hadden we overigens het weekend ervoor de 10 eerste gespeeld op een vlucht met meer dan 320 jongen.
Nogmaals heel veel dank voor de prima duiven die ik al bij u mocht bekomen. Zoals eerder al gezegd: ik blijf sterk geïnteresseerd in… . (En zo verder. Het is allemaal begonnen met een peperdure bon). 

Uit de oude doos   (14-10-22)

Totaal weduwschap

Waarom ik nooit over totaal weduwschap schrijf werd me gevraagd door iemand die nog niet lang duiven had.
Duivensport kun je vergelijken met 'uomo universalis' uit de oudheid.
Wat alle mensen van de wereld samen wisten, wist toen een man alleen. Denk aan Leonardi da Vinci. Die was architect, beeldhouwer, wijsgeer, schrijver, schilder, sterrenkundige, muzikant en ontwerper van wapens.
In de loop der eeuwen heeft de mens zijn kennis zo ontwikkeld dat elk zijn eigen vakgebied kreeg en later zelfs nog maar een deel tot klein deel daarvan.
In duivensport is het niet anders.
Maar beginners die vragen stellen moet je niet teleurstellen en omdat ik minstens mijn best kan doen niet uit de nek te lullen werd hulp ingeroepen.
Van iemand die niet alleen ervaring had maar zelfs een 'specialist' genoemd mocht worden. Hij voelt met dat systeem zowel doffers als duivinnen duchtig aan de tand en bakt het soms zo bruin dat een halve natie met de mond vol tanden staat.
En, de ironie van het lot is soms verpletterend, het zijn niet alleen duiven die door deze specialist duchtig aan de tand worden gevoeld, tanden vormen ook het dagelijks brood van de man die totaal weduwschap tot in de perfectie beheerst.

VOORAF DIT
De vrijwel algemene opinie dat duivinnen zich wel goed lenen tot overnacht maar dat je het op halve fond, met duivenweer, de zon aan de hemel, het kwik op hol en de wind op de snavel kunt schudden is niet waar. Er zijn er niet veel maar liefhebbers die met hun duivinnen van niets of niemand schrik hebben bestaan, bij ons en in België.
Remember 'Paula 2000' van Remi de Mey of de adembenemende resultaten met duivinnen van zijn landgenoten Vervoort, van Hove Uytterhoeven, IJskout, Engels, Roodhooft en zelfs weduwschapspeler bij uitstek William Geerts.
De laatste werd zelfs Nationaal Kampioen jaarlingen) met een zestal duivinnen.

GEEN SPECIALIST
Ik speelde in B N ook dat spelletje, dus enkel duivinnen.
En als het niet voldeed was ik er al lang mee gestopt.
Heb waren veelal eenjaarse die er ook als jonge duif de stukken afvlogen.
Dat laatste voor speculanten die Indianenverhalen de wereld insturen over voor eeuwig kapot gespeelde (misschien wel gedrogeerde) jongen.
Maar een echt specialist was ik niet en bovendien ging de vraag over 'totaal weduwschap' waarbij doffers en duivinnen de mand in gaan. Bij mij bleven de doffers thuis. Het woord is aan de specialist.

Waarom 'totaal weduwschap?'
Specialist:
Ik kan geen speelbare duiven thuishouden.
Krijg de kriebels als ik denk aan goede duiven die ik zou kunnen spelen maar thuis houdt. Verder hoef ik 'minder duiven te houden om er meer te kunnen spelen'.
Voor iemand die 'normaal' weduwschap speelt is dat anders.
Voor twintig weduwnaars moet hij veertig duiven houden. Bij mij zijn veertig duiven ook veertig vliegduiven. Een kwestie van rendement dus.
En dan heb ik het nog niet gehad over 'kweekrendement'.
Wat is een betere aanwijzing om de kwaliteit van je duivinnen te leren kennen dan het resultaat? Daarvoor moet je ze wel spelen!
Ik hoef niet uit een duivin te kweken omdat haar broer zo'n goede is maar kweek uit de goede vliegsters zelf.

Moeten de hokken speciaal worden ingericht?
Specialist:
De doffers zitten op wat je zou kunnen noemen een 'traditioneel weduwnaarshok' in een gewone weduwschapbak. De duivinnen huizen op een hok pal er naast met alleen ‘loketkasten’.

Horen de duivinnen de doffers dan niet?
Specialist:
Dat doen ze zeker maar dat lijkt juist goed.
Ik denk dat het een van de redenen is waarom ze niet onderling paren. Ik heb in het duivinnenhok ook niets gedaan om onderling paren te verhinderen. Daar staat een voedertafel en ze kunnen gewoon op de grond zitten.

Hoe zit het met de dagelijkse training? Wanneer duivinnen? Wanneer doffers? Verplicht of niet?
Specialist:
De duiven vliegen een keer per dag ('s avonds) en ik rouleer zoals dat heet.
Aanvankelijk verplicht ik ze tot vliegen maar algauw zullen ze uit zichzelf trainen. Lang hoeft dat niet te zijn. Pakweg drie kwartier volstaat maar dan moeten ze ook echt trainen.
Belangrijk is wel dat je je niet laat zien want dan haal je ze omlaag. En als ik me vertoon is het een lust ze te zien binnenstormen. Als de duivinnen zijn uitgevlogen is het de beurt aan de doffers. Die zitten overigens 'halfbak'.

Wat me niet loslaat is onderling paren, de schrik van elkeen die met gescheiden duivinnen speelt. Waarom heb jij dat probleem niet?
Specialist:
Kijk, je moet er voor zorgen dat de duiven goed aangepaard zijn. Verder blijven ze bij thuiskomst tot 's avonds laat bij elkaar. En natuurlijk elke week spelen, heel belangrijk. Wat dat betreft verschilt het systeem niet met dat van de mensen die alleen de vrouwtjes spelen.

Is het zo steriel als bij weduwschap? Heeft elke duivin een vaste doffer of mogen ze pakken wat ze pakken kunnen?
Specialist:
Aanvankelijk zijn de koppels nog koppels maar gaandeweg merk je dat toch sprake is van wisselende relaties.
Erg is dat niet. Zelfs heb ik ondervonden dat een duivin die een andere liefde gevonden heeft de vlucht die volgt soms vroeg is.

Hoe zit het met het voeren?
Specialist:
Bij thuiskomst volle bak. Ze kunnen eten wat ze willen en zoveel ze willen. Nadien verandert dat. Als de duivinnen weer op hun eigen hok zitten krijgen die de eerste drie dagen 's avonds vijftig procent gerst. Dan verdwijnt de gerst. De doffers krijgen altijd normale mengeling zonder gerst en volle bak! 's Morgens krijgen de duivinnen een handvol snoep voor tien duiven samen.

Waarom dat verschil?
Specialist:
Ik meen dat gescheiden duivinnen minder eetlust hebben. Daar kun je iets aan doen door ze 's morgens heel weinig te geven. 's Avonds zullen ze des te gretiger zijn.
Het hongerig houden draagt er ook toe bij dat je geen last hebt van onderling paren.

Wat vliegt het best, doffers of duivinnen?
Specialist:
Ooit dacht ik duivinnen, maar als ik het over een heel seizoen over veel jaren bekijk zit er weinig verschil in.  
Ook bij warm weer en tegenwind kun je eerste prijzen winnen met duivinnen al werd soms anders gedacht.

Mensen die enkel duivinnen spelen beweren wel eens dat ze het geen jaren volhouden, meer nog, dat ze als jaarling op hun best zijn.
Specialist:
Die ervaring heb ik ook. De vroegste prijzen win ik met jaarlingen. De meeste prijzen met tweejaarse.  Duivinnen die als drie-jarigen nog uitzonderlijk presteerden waren uitzonderingen. Overigens hoeft dat niet als oorzaak te hebben dat ze het spelletje beu worden. Je moet niet vergeten dat ik mijn duiven elke week speel.
Een gewone weduwschapspeler kan al eens een vlucht overslaan waardoor de duiven minder kilometers in de vleugels krijgen.
Onder normale omstandigheden is dat weekje rust er bij mij niet bij. Ze moeten vliegen, elke week weer opnieuw.
Hoewel het verbazingwekkend is hoe snel ze lijken te herstellen is het niet onmogelijk dat die vele kilometers per vliegjaar toch een voortijdige slijtage in de hand werkt.

Bij weduwnaars is vorm goed waarneembaar. Aan de manier van trainen bijvoorbeeld. Hoe zit dat met 'totaal weduwschap?' Gedragen duiven zich soms ook zo dat ze je een goed gevoel geven of omgekeerd?
Specialist:
Nou en of. Weet je wanneer ik ze fluitend inmand?
Als de duivinnen elkaar niet meer kunnen luchten of zien en zo vals op elkaar worden dat de pluimen in het rond stuiven van de onderlinge vechtpartijen.

Dus van begin af aan is het met alle duiven raak?
Specialist:
Dat nu precies niet. Er zijn duiven waarbij het wat langer duurt eer ze de draad op pikken. Bij sommigen pas na vijf weken. Maar eenmaal zover kunnen die alsnog geweldig gaan presteren. Als er in het begin enkele niet komen gewoon doorspelen, geen gekke dingen doen, niet in paniek raken.

Voor iemand die weduwschap speelt, zij het met doffers of duivinnen, is het wel vreemd een spelletje te spelen waarbij de duif bij thuiskomst niet opgewacht wordt door haar of zijn partner.
Specialist:
Heeft niets te betekenen. Ik geloof niet dat het zo belangrijk is dat die doffer of duivin klaar zit om de thuiskomende duif te verwelkomen. Ik denk dat we dat idee, misschien zelfs bij gewoon weduwschap, gewoon uit ons hoofd moeten zetten.
Ze willen thuis zijn en 'weten' dat het feest volgt.
Ze zijn gezond of niet gezond, ze kunnen het of ze kunnen het niet en veel er omheen is flauwe kul. Weet je dat het mij gebeurt dat na de laatste vlucht bepaalde duivinnen gewoon geen zin meer hebben om te paren? Dat ze hun doffer amper een blik waardig gunnen? En dat zijn toch duiven die kop vlogen. Die wilden gewoon thuis zijn.

Nooit problemen met binnenkomen? Als doffers en duivinnen samen op het dak vallen lijkt dat toch vragen om?
Specialist:
Als dat zo was was ik er al lang mee gestopt. Ik heb ambitie, wil goed spelen, winnen, asduiven hebben. En dan moeten ze wel binnenkomen.
Overigens krijgt een doffer die op het hok landt amper de kans een duivin het hof te maken omdat de duivinnen binnenstormen alsof de duivel ze in hoogst eigen persoon op de hielen zit.  

Nog iets te zeggen of te leren?
Specialist: Vertrouwen in je systeem en je duiven. Velen stopten 'omdat het toch niet werkte'. Verkeerd, niet opgeven, volhouden. Het werkt wel. Als je maar goede hebt. Aan slechte is geen enkel systeem besteed. Schrik dat duivinnen onderling paren hoef je niet te hebben en vrees dat er veel tijd insteekt evenmin.

 Interessant    (12-10-22)

Niet iedereen zal er hetzelfde over denken maar de serie artikelen van Michel B over het traject dat de duiven op weg naar huis na de lossing vond ik interessant.
Die gps ringen die de duiven om kregen leerden trouwens meer dan dat.
-Duiven vliegen soms tot op een hoogte van meer dan 2.000 m.
-Naarmate ze langer vliegen zakt de snelheid, dat is uiteraard in het belang van de liefhebbers op de kortste afstanden.
-Geen enkele duif vliegt zo recht als een laserstraal huiswaarts. Die ‘krommingen’ of noem het ‘afwijkingen’ die duiven maken, soms zijn die erg groot, zijn dan weer voordelig voor de verste afstanden.
Dat maar heel weinig duiven kaarsrecht huiswaarts vliegen zie je ook op wedstrijd dagen. Je ziet ze dan in kleine of grotere groepen noordwaarts vliegen en dat kan eigenlijk niet. Of het zou moeten zijn dat de hokken van die duiven in elkaars verlengde liggen, wat natuurlijk onmogelijk is. Ofwel, de meeste duiven in zo’n klad zitten verkeerd.

 

 

 INTERESSANT  
Nu kregen we van Omar een heel ander soort track. Die liet de koers zien die een vrouwtjesvalk gevlogen had van Zuid Afrika helemaal naar Zweden.
Aanvankelijk in ongeveer rechte lijn, ook in de goede richting, tot aan de woestijn in Noord Afrika. Die werd omzeild zoals nadien ook het water van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee gemeden werden. De valk vloog dagelijks 230 km.
Hoe duiven, als ze het water over moeten steken, daarvoor het smalste punt kiezen weten ze in Zeeland maar al te goed. Vooral in Middelburg…  

     

 Koen Minderhoud overleden

We hadden al geruchten gehoord en die werden helaas bevestigd door A. H. , een goede vriend van Koen. Hij was al langere tijd aan het aftakelen, vooral geestelijk.
Recentelijk heeft hij nog enige tijd in een verzorgingshuis gezeten, had hij met redelijk succes enkele operaties ondergaan maar een ongelukkige val waardoor hij een heup brak is hem fataal geworden.
Koen was een grote in duivensport, enorm gedreven met een echte winnaarsmentaliteit. Bijna legendarisch was zijn Geeloger. Met nazaten van deze stuntvlieger en ook andere duiven van Koen zijn velen geslaagd. Koen is in juli 78 jaar geworden. We wensen zijn familie en naasten heel veel sterkte,

R.I.P. Koen,

Je was een goed mens en een sieraad voor de sport.       

 Dat is duivensport 2022

Om terug te komen op vitesse kampioen Herman Bevers. Diens naam is hier al meerdere keren gevallen. Over Jochems van Goubergen las U nooit. Maar ook deze Antwerpenaar had bijzonder goede vitesse duiven. Duiven van Jochems van Gouberen vormen zelfs deels de stam van Bevers. Die kreeg van Jochems 4 duiven en volgens hem waren het alle vier supers. Of er pedigrees bij waren betwijfel ik.
De naam van die andere Belg noem ik liever niet. Die kocht enkele jaren terug op Internet een duif voor meer dan 40.000 euro. De eerste fatsoenlijke duif moet daar nog uit komen. 
KLEINZOON
Het doet een beetje denken aan mijn kleinzoon van tien, helemaal idolaat van voetbal, meer bepaald Ajax. Die kwam deze morgen op me toegelopen en zei: 'Dan had onze meester toch gelijk, bompa'.
Ik: 'Wat bedoel je knul?'
Hij weer: 'Nou, die zei dat je de gekste dingen kan dromen. En weet je wat ik afgelopen nacht droomde? Dat Ajax met 1-6 verloren had.'  

  Je ZIET het  (05-10-22)

Of iemand goede duiven heeft zie je ook aan de ringnummers. Neem Herman Bevers Sint Job.
Die heeft daar met jongen dit jaar de 1e, 2e en 3e Asduif Quievrain.
De ringnummers van die drie sprinters eindigen op 428, 430 en 431. Zo dicht bij elkaar dus betekent dat hij geen 100 jongen hoefde te ringen om er die drie 'Assen' aan over te houden.  

EXIT MAARTEN HUISMANS  (05-10-22)

 Weinig liefhebbers stootten zo snel door naar de absolute top van de vaderlandse duivensport als Maarten Huismans. Amper 19 jaar was hij al verbazingwekkend en gaandeweg werd zijn overwicht zo groot dat het de concurrentie vaak tot wanhoop dreef, vooral met de wind van voor en de zon aan de hemel.  Ik vergeleek hem ooit met Verkerk en dat wil wat zeggen.
Aan dat alles komt nu een einde.
Maarten moet noodgedwongen verhuizen.
Het huis wordt afgebroken en Maarten heeft al een ander onderkomen gekocht. De duiven moeten helaas weg, allemaal. Maar de jongeman kennende is het amper voor te stellen dat hij onze gelederen definitief gaat verlaten.  Want, mind my words, hij behoort tot de categorie die terug komt.

EVALUATIE (04-10-22)

Onze bonden lijken maar niet in te willen zien dat duivensport gebukt gaat onder een overvloed aan vluchten. Alleen in juni 15 of 16 vluchten is er echt over. En in Belgie is het nog gekker. Dan kan je spreken van een over kill. 
Ook vind dhr A Coolen dat het helemaal de verkeerde kant op gaat met die grote hokken. Die krijgen veel te veel publiciteit. Er is al een soort inkorfbeperking al stelt die weinig voor, maar hij merkt terecht op niets te begrijpen van ontheffingen zodat liefhebbers onder meerdere benamingen kunnen spelen op hetzelfde hok. Inderdaad helemaal fout. Nu kan het zo zijn dat Jan 175 duiven inmandt, zijn vrouw voor dezelfde vlucht 100 en de dochter nog 75. Te zot voor woorden, dus werk aan de winkel.
GOLDEN TEN
En voor mensen die het zich al af vroegen, de Golden Ten komt er aan hoor !!!
 

Update  01-10-22)

Hoor van steeds meer goede spelers dat ze talloze bij producten uit probeerden, maar nooit enige verbetering in vorm vasrt stelden. Dat geldt met name voor die twee befaamde buren.
Hoe ik over de meeste denk en ook over het overtollig toedienen van medicijnen weten mensen die deze column wel eens lezen.
Of er voor de grote fond misschien andere normen gelden? Dat vraag je best die mannen zelf. Een er van is Dr. Delhove, bijzonder sterk op de grote fond en dit jaar Internationaal winnaar van die keiharde Barcelona. Die gelooft alleen in grit en mineralen.
Joost de Smeyter daarentegen, nog zo'n kanjer gelooft dan weer wel heilig in supplementen.
GEEN ANDERE KEUS
Over 'geloven in' gesproken. Sommigen menen dat er maar een ding is wat de goede duiven van andere onderscheidt: Orienteringsvermogen. Wel, zulke mensen hebben geen andere keus dan de best presterende duiven te koppelen met best presterende duiven. 
Weliswaar ken ik iemand die zijn best presterende duiven verkocht, 'hij kon immers toch nog kweken n uit de broers en zusters van die goede', maar die man is van het toneel verdwenen. Zo vreemd is dat overigens niet. Wat wel vreemd is? Mensen die, als ze versterking zoeken, geen jongen willen van de vliegers. 
PRESTATIEDUIVEN?
Duiven die presteerden worden overigens niet door iedereen gewaardeerd. Neem Jos Goossens uit Olen. De man schrijft niets op. Weet derhalve niet uit welke ouders zijn duiven komen. Evenmin wat ze gepresteerd hebben. Dit jaar won hij 1e Nationaal Limoges (680 km) tegen meer dan 17.000 duiven en met een voorsprong van 16 minuten.
Er was uiterard belangstelling voor de duif maar die zit nog in Olen. Waarom moge duidelijk zijn.    

Bezoek  (29-09-22)

Soms hoort een mens uitspraken die zo waar zijn dat ze lange tijd blijven hangen. Zo kwam Stan, de vorige eigenaar van De Duif soms op bezoek. Zelfs in een tijd dat ik in een ander blad schreef. Maar daar stond Stan, vriendelijk en minzaam als hij was, boven. Stan drukte me eens op het hart hoe fout het was duiven te geven aan club- of dorpsgenoten. En aan hen verkopen was nog ‘fouter’.
FOUT
Stan: ‘Punt is dat we allemaal meer slechte kweken dan goede. Dus bestaat de kans dat de man aan wie je duiven geeft er faliekant mee mislukt. En wat zal die mogelijk denken? Dat je hem rommel gegeven hebt.
Het volgende is ook mogelijk. Je duiven komen bij de ander totaal niet uit de verf omdat die ‘het’ niet in de vingers heeft. Maar wie wil dat van zichzelf weten? Wie heeft zo veel zelf kennis? Het is voor hem aanlokkelijker te denken en misschien wel zeggen dat jij hem rommel hebt gegeven. Of erger nog hebt verkocht.
Zelf heb ik geleerd op te passen met duiven schenken. Dat doe ik wel, maar weet dan heel goed aan wie.’ Aldus Stan.
ZUID HOLLANDER
‘Vroeger hadden we goede lossers, nu zijn het prutsers’, aldus de Zuid Hollander. De man had recht van spreken. Ofschoon er weinig ondankbaarder baantjes zijn dan dat van lossingsverantwoordelijke, want wat staan die soms voor moeilijke opgaven, mogen ze er op gewezen worden als ze fouten maken.
En fouten worden daar in Zuid Holland te vaak gemaakt. Beseffen die mensen daar niet hoe ontmoedigend het voor de liefhebber is heel de week de duiven piekfijn te verzorgen en dan niet te kunnen spelen terwijl dat best had gekund?
Zo stond Zuid Holland dit jaar in Pont St Max, samen met Zeeland.
Zeeland loste voor een supersnel concours. Zuid Holland hield ze vast.
In september gebeurde het dat er wat wolkjes waren voorzien en een enkele bui. Er werd niet gespeeld. Alle Belgen losten op alle mogelijke losplaatsen voor vlotte concoursen.
FRUSTRATIES
Als spelen alleen kan bij helder weer kan je beter een andere hobby zoeken.
Geen risico nemen, dus bij twijfel afgelasten, heeft ook tot gevolg dat we salonduiven aan het creëren zijn. Of wil men met die bedorven weekends voor veel liefhebbers bereiken dat men na het seizoen kan zeggen dat weinig fouten werden gemaakt?  
HITTE PROTOCOL
Dat liefhebbers willen spelen beseft de KBDB beter. Bij heet weer worden de verdere vluchten afgelast, de vitessevluchten mogen door gaan. Als ’s morgens vroeg gelost kan worden van pakweg 150 km en ’s avonds ingemand kan veel. Desnoods ’s avonds later inmanden. Of is dat een te revolutionaire gedachte?
In Dubai speelt men ook bij 35 graden. Er wordt ingemand als het donker is.     

 NOG DIT
Vergelijk onder de coeffcienten  met die van sportgenoten. Die zijn veel lager wat duidt op veel vroege duiven.

 

 

 

 

 

Zakkenwasser   (26-09-22)

Ik kan er ook niets aan doen maar ik heb een sterke drang naar het verleden. Altijd gehad en nog. Ik denk daar ook veel aan. Zoals aan de tijd dat we nog gummi’s klokten. Mooie tijden waren dat. Mijn buurman had toen de gewoonte zijn horloge vooruit te zetten. Dan veel de uitslag altijd mee want hij ‘zat’ steeds vroeger dan hij dacht.
Ik deed het anders. Als mijn duiven minder vorm hadden zette ik mijn horloge stil. Dan hoefde ik ook niet te liegen als men vroeg hoe laat ik zat. Maar dat leidde eens tot grote problemen.
BETER?
Toen ik eens tegen de buurman zei dat ik het flauw vond dat hij zijn horloge voor zette zei hij: ‘Dat is altijd nog beter dan wat jij doet. Die stil zetten.’
Ik was een andere mening toegedaan. ‘Als je horloge voor of achter loopt heb je nooit, maar dan ook nooit de juiste tijd', zei ik.
‘Als die stil staat heb je in ieder geval elke dag twee keer de juiste tijd.’ Hij snapte er geen bal van en begon te schelden. Ik moest echt niet denken dat ik slimmer was. Ik was volgens hem een verwaande kwast. Ik weer: ‘Oh, gaat het die kant uit? Jij bent er op uit mijn zak te wassen, he? Want je lijkt me een echte zakkenwasser.’
EN TOEN
Dit was hèm kennelijk te veel want hij brulde, zijn neus maar enkele centimeters van die van mij vandaan en zijn spuug in mijn gezicht: ‘Jouw zak wassen? Nee, meneer A S. ik wil Uw zak helemaal niet wassen. Nooit van mijn leven. Ik val nog liever dood.’
Ik kookte: ‘Aha. Is mijn zak soms niet goed genoeg? Ongelooflijke zakkenwasser dat je bent.’
Ik draaide me om, liep naar binnen en vroeg mijn vrouw of ze die zak uien binnen wilde zetten want er werd regen voorspeld.’
Het is lang geleden en van dingen die lang geleden zijn schiet ik soms in de lach, ook midden in de nacht. 

 Update 23-09-22

Streekgenoot Joost heeft een probleem. Als zijn duiven van de vlucht komen verliezen ze steeds weer tijd omdat ze niet meteen op de antenne vallen.
Zo iets mag geen probleem zijn. Telkens als je gaat lappen wat snoep, grit en vooral pinda's op de valplank (antenne) leggen om ze te verwelkomen en al heel gauw 'weg probleem'.

VERDER
De een gelooft in knoflook, vitamines, Sedochol, thee enzovoorts. Een ander vindt het allemaal maar niets. Ik zelf ben ook bijzonder sceptisch van aard, geloof in weinig, maar vast staat wel dat je er zeker geen kwaad mee kunt. 
Ik weet het, als je gewend bent bijproducten te geven is het voor velen moeilijk daarmee te stoppen. Sedochol is alleszins serieus spul en wordt vooral in de ruitijd gegeven. Wat velen n doen is een dag per week uit trekken voor het een of het ander. (Ik noem maar iets: Maandag look, dinsdag Sedochol, woensdag vitamines). 
Los van het feit of het uberhaupt iets doet, met een dag per week is dat zeker niet. Je zou het moeten geven als een soort kuur van een week of zo.
THEE
Vroeger
werd door heel veel liefhebbers thee aan hun duiven gegeven. Vier sterren dierenarts dr. Lemahieu destijds: 'Ik ben voor thee. Desoods dagelijks. Zolang ze dat doen blijven ze tenminste van medicijnen af.'

WEER EEN
In meerdere media kon je lezen dat de Belgische winnaar van de 1e prijs Internationaal Barcelona dat deed met Nederland soort. Alle vier de grootouders hebben een Nederlandse ring. Die winnaar, overigens een prima overnacht speler, gelooft niet in ook maar èèn bijproduct los van 'Allerlei' (R v Tilburg).
De man is dokter en zal weten wat hij doet zeker? Deze dokter verder nog: 'Met dat goede Hollandse soort fondsoort moet je wel accepteren en er tegen kunnen dat je op HaFo alleen  maar prijsJES kan winnen.'     

 Maakt helemaal niet uit  (20-09-22)

J v P heeft naar eigen zeggen een probleem. Vroeger liet hij 'in het stille seizoen' zijn duiven zo veel mogelijk los. En die presteerden prima. De laatste tijd durft hij niet meer vanwege de roofvogel en... het presteren is aanzienlijk minder.
Wat te doen, zo vraagt hij. Mogelijk vragen ook anderen zich af of ze in de winter hun duiven vast kunnen houden.
GEEN VERSCHIL
Wel, ik kan v P en al die anderen verzekeren dat 'vast houden of niet'  totaal geen verwschil maakt. Daar moet je het zeker niet zoeken bij minder presteren. Hele volksstammen houden hun duiven vijf maanden vast vanwege de roofvogels.
Een mooi voorbeeld is dr. F Marien, de dierenarts dus. Vroeger zag je er hartje winter, ook bij vele graden onder nul, duiven trainen. En hij speelde prima.
Tegenwoordig houdt hij ze in de winter vast vanwege slechtvalken die daar een plaag zijn.
En hij speelt nog altijd prima !!!

  Wel capabel?  (17-09-22)

Weinig jobs zo ondankbaar als deel uitmaken van een lossingscommissie. Goede beslissingen worden normaal gevonden, als er iets fout gaat 'is het kot te klein'. Daarom respect voor die mensen. Maar dat houdt niet in dat hun handelen altijd perfect is en de liefhebbers hun mond moeten houden.
ZUID HOLLAND
Neem Zuid Holland. Enkele jaren terug waren velen jaloers op Afdeling 5. Met betrekking tot wel of niet lossen werd veelal de juiste beslissing genomen. Maar tijden veranderden.
Enkele weken terug zaten ze met de duiven in Pont. Er werd uitgesteld want de L C 'had geen goed gevoel' zoals ze dat zelf formuleerden. Veel Belgen losten, ook Brabant 2000 en ook Zeeland nota bene ook uit Pont voor een supersnelle vlucht.
VANDAAG
Voor vandaag durfde Z H het niet aan om een attractie vlucht doorgang te laten vinden. Spelen vonden ze met al die buien 'ondenkbaar'.
Br2000 loste wel (voor hun laatste vlucht) en ook alle Belgen op alle losplaatsen. Overal trotseerden de duiven de buien met verve zoals ze dat altijd doen met open luchten, westelijke winden en optimale zichtbaarheid. Als het met het weer van vandaag 'ondenkbaar' is met duiven te spelen dan wacht Z H nog veel onheil.
Fouten maken? Doen we allemaal. Maar als je dat als enige twee keer doet op zulk een korte tijd past enige zelf reflectie. Dat heet: 'Zijn we niet te flauw bezig? Niet te pietluttig?'   

Alleen de namen zijn niet echt (16-09-22)

Van mijn studententijd heb ik nog twee contacten over. Een ervan is Jan (niet de echte naam) en die Jan had ik op bezoek. Hij informeerde naar de diefstal (‘geen nieuws’), we babbelden over ‘de goede oude tijd’ (altijd hetzelfde) en toen zei hij dat ‘Piet (weer niet de echte naam) ook gestopt was’.
‘Piet?’ Ik fronste. Wie was dat nu weer.
Jan: ‘Piet is toch mijn vriend (wat hij daar ook onder mag verstaan) en samen zijn we ooit nog hier geweest.’
Mijn franc viel niet. Toen toverde hij zijn telefoon tevoorschijn en na een eeuwigheid vond hij wat hij zocht. Een foto van Piet. Toen viel mijn franc wel.
PIET
Hoe kon ik die trouwens vergeten zijn. Hij was iemand met knalrood haar met een knotje op zijn achterhoofd als compensatie voor al wat hij aan de voorkant al kwijt was. Dat voorhoofd leek wel een landingsbaan.
Ik vond het geen gezicht voor een 60-er. Hij deed denken aan een van de vele vrouwen van in de 40 die krampachtige pogingen doen op hun dochter te lijken.
Piet had het volgens Jan gemaakt. Appartementen in Gran Canaria (ik mocht er gratis een huren), peperdure auto’s (ik mocht een Lamborghini huren voor een weekend) en hij had (eventueel?!) een ingang bij een vermaard escort bureau. ‘Allemaal even mooi, goed gevormd en lief.’ Piet zei niets, zat alleen maar een beetje verwaand voor zich uit te kijken.
DUIVEN
Toen hij eindelijk zijn mond open bleek dat hij mee gekomen was om drie redenen. A: Jan was zijn vriend. B: Hij wilde duiven kopen. C: Hij speelde niet al te best en vroeg of ik een lijstje wilde maken met al de medicijnen die hij zijn duiven moest geven.
De derde vraag deed me ineen krimpen. En voor het eerst sinds lange tijd had ik behoefte aan twee dingen. Een sigaret en nog een sigaret.
EN TOEN
Toen liet hij een filmpje zien. Van zijn vrouw die de duiven aan het verzorgen was. Die gingen amper verzitten. Niet omdat ze zo mak waren, ze waren duidelijk verre van gezond. Ze zaten met bolle rug, knipperende ogen en sommigen boven een hoopje mest dat er niet uit zag.
Volgens mij naar de knoppen geholpen met antibiotica.
Ik besloot hem terecht te wijzen: ‘Je vroeg naar medicijnen? Gezonde duiven mòet je geen medicijnen geven’, zei ik.
Dat deed hij ook niet, zei hij, maar ik wist dat hij loog.
Dan lieg ik terug dacht ik en zei dat ik niet een duif kon missen. Ik was er immers zeker van dat die aan hem niet besteed waren. Die zouden al gauw even bolle ruggen en knipperende oogjes hebben als die zooi bij hem.
DE MORAAL   
Veel liefhebbers zouden er beter aan doen eerst te leren hoe duiven zonder medicijnen gezond te houden alvorens nieuw soort in te brengen. Laat staan daar geld aan te geven. Aangeschafte duiven zullen nooit tot hun recht komen, dus nooit renderen, op een hok te midden van een stel ongezonde hokgenoten !!!  

New  (14-09-22)

Some new articles in English have been added.

In deze tijd  (13-09-22)

Afgelopen zaterdag sloot het seizoen in Belgie af met een Nationale vlucht uit Chateauroux.
Belgen lossen veel makkelijker dan Nederlanders. ‘Daar zijn ze roekeloos’, zeggen de Nederlanders. Veel Belgen vinden Nederlanders dan weer angsthazen. ‘Als je alleen bij mooi weer durft lossen kies je beter een andere hobby.   
Zaterdag was weer zo’n typerende dag. De Belgen losten, zij het pas om 10.00 u met buien onderweg, de Nederlanders stelden uit.
ORLEANS
In Zuid Nederland speelde zaterdag Orleans. Maar van de magie is niets meer over. Ooit was de vlucht weken voordien al onderwerp van gesprek, werden over uren gemaakt om te kunnen poulen, men ging papjongen lenen, met duiven naar dr. V d Brink voor een spuitje, ’s nachts lag men wakker. Er ontstond zelfs een nieuw woord ‘Orleanskoorts’. Je moet het mee gemaakt hebben. Nu stonden er geen  200.000 duiven in Orleans, maar goed 5.000. Hoe is het toch zo ver kunnen komen vraagt een mens zich af.
CHATEAUROUX   
500 km zou volgens groen uitgeslagen bobo’s te ver zijn voor jongen. Chateauroux is 100 km. verder. Ondanks forse buien waren er geen verliezen. Wel werd het concours min of meer ontsierd door een westelijke wind die de helft van het land al bij lossing kansloos maakte.
Het was Limburg boven. En wat ZAV betreft een wel heel vreemde uitslag.  Vercammen, Roodhooft en Geerinckx zijn in de provincie tenoren van formaat en landelijke top op de kleine fond. Amper te kloppen. Als Roodhooft nu 16 duiven heeft heeft hok Vercammen wel geteld een duif van 73 mee, Geerinckx heeft dan nog niets (33 mee). Andre heeft goede, laat daar geen misverstand over bestaan, maar zo’n uitslag is in volle seizoen uitgesloten. Of moet je zeggen ‘wat deed hij goed en deden beide anderen verkeerd zo laat in het jaar.’ Ze wonen immers redelijk kort bij elkaar.
NOORDERBUREN
In Nederland is voor jonge duiven specialisten geen plaats meer. Gezien hoeveel jongen die Belgen nog hebben? En dat na een reeks HaFo vluchten. De vraag rijst of men in Nederland het contact met de werkelijkheid aan het verliezen is. Die Nationals lijken in Belgie de krenten in de pap en worden alsmaar populairder.
Bij een beetje pech met het weer hebben de jongen in Nederland niet een vlucht meer met een beetje afstand. Dus praat niet meer over Belgische vitessers.  
AKTUEEL
Duiven zijn nu stevig aan het ruien of ze gaan dat snel doen. Vooral beginnende liefhebbers, misleid als ze zijn door sommige publicaties, vragen zich af of ze iets kunnen doen, of misschien wel moeten doen, voor een optimale rui.
Moeten? Het antwoord is ‘nee’.  Ikzelf speel al meer dan een halve eeuw met duiven. Nog nooit zei iemand me ‘je duiven zijn niet goed door de rui gekomen’ en geloof het of niet, nog nooit deed ik iets extra. Gaf nooit thee, muitzaad, vitamines. Dat is ook niet nodig. De rui is een natuurlijk proces dat in gang wordt gezet door korter wordende dagen.
KWATSJ
En ruimengeling dan? Kwatsj en met de rui heeft het niets van doen. Een term die ergens wordt op geplakt om kopers te lokken. Vergelijk de ruimengelingen van de diverse firma’s, je ziet zulke verschillen dat je er meteen van genezen bent.  En de   voerfirma’s kan je niks verwijten. Die luisteren naar wat het volk wil en willen verkopen. Desnoods het geluid van holle vaten. (Vervolg in Sportblad de Duif).

Update 8 september (08-09-22)

Ted, niet de echte naam, is een duivenmelker en van mijn generatie. Wat konden we hem in onze studentenjaren slecht uitstaan. Inderdaad ‘we’. Niemand mocht hem. In onze klas zat namelijk een meisje zo ongelooflijk knap dat je naar de dokter moest als je niet verliefd op haar werd. Maar we waren allemaal kansloos en dat kwam door Ted. Als duivenmelker was hij minder succesvol. Vond hij ook niet erg, hij genoot van zijn duiven en de sport, maar wilde wel graag af en toe op de uitslag komen. 
En dat was nu 4 vluchten op rij niet gebeurd.
‘Vier vluchten op rij geen prijs met telkens toch minstens 15 duiven mee kan niet’, zei ik hem. ‘Niemand heeft zulke slechte duiven.’ Of hij er dan eens een paar mocht komen laten zien? Tuurlijk, geen probleem.
IETS MIS
Met die duiven was iets mis, zo veel was duidelijk. De lijfjes voelden slap aan en bij elke duif voelde je nadrukkelijk het borstbeen. Zo iets mag bij een enkele (te) ‘diepe’ duif, maar niet bij allemaal. De lijfjes moeten gezwollen zijn, gespannen ook. Die van hem voelden aan als de borsten van een 90 jarige (al heb ik daar geen ervaring mee), ze moeten aanvoelen als die n van een 18-jarige.
Oorzaak van dat slap aanvoelen kan zijn te dichte hokken (te weinig frisse lucht) en ook te veel medicijnen. Ik adviseerde de hokken open te gooien en verder wist ik het ook niet.
MEER MIS
Dat Ted ‘het’ niet in de vingers had bleek ook uit het gesprek dat volgde. Hij had pas  de kwekers met Baytril gekuurd en na het seizoen waren de vliegers aan de beurt. Kijk, als je zulke fouten maakt wekt het geen verbazing dat iemand slecht speelt. Want: Als je kuurt, dat geldt ook tegen geel, cocc, wormen enzovoorts, dan alles tegelijk. Zo kuren sommigen hun weduwnaars tegen geel maar uit zuinigheidsoverwegingen niet hun duivinnen. Dat is vragen om problemen op langere termijn.
BAD
Tot slot zei ik Ted dat hij zijn duiven af en toe eens een bad moest geven, zeker NU in de ruitijd. Hij was verbaasd dat ik zag dat die inderdaad in geen maanden een bad hadden gehad. Maar daar hoefde je echt niet slim voor te zijn. Dat zag je niet alleen, dat kon je ook voelen en zelfs hòren als je een vleugel open trok. Een flinke plens regen terwijl ze in een volière zitten of los zijn mag ook. Ze in water dompelen en/of masseren zoals sommigen na de vlucht doen is echter volstrekt zinloos. Het water komt niet waar het moet zijn, daarvoor moeten duiven spontaan de pluimen ‘recht zetten’ of hoe zeg je dat. In het water mag je wat zout en azijn doen, wat  chloor mag ook. Als je niet weet wat je met je geld moet doen mag  bad poeder. Hier is het nooit in huis geweest, zonde van de centen.  

Update 5 september

Afgelopen weekend was de laatste HaFo vlucht 2022 in Antwerpen. Noyon is ook gedaan en blijft alleen over nog een Nationale vlucht komend weekend uit Chateauroux en een aantal vluchten uit Quievrain.
Voor meerdere grensbewoners zal de windrichting bepalen of ze mee gaan doen aan Chateauroux of passen.
NIET NODIG 
Bas Verkerk en Maarten Huismans zijn twee uitzonderlijke ‘duiventalenten’. Maar achillespees van beide was het jonge duivenspel. ‘Was’ dus, want daarin is verandering gekomen. Na weer eens een stunt van Bas kon je over hem lezen dat in de week niet met duiven gereden wordt.
Dienaangaande zit hij op een lijn met de succesvolle buurman. Dat je met ervaren kerngezonde duiven die aan huis uitbundig trainen niet hoeft te rijden is goed nieuws voor velen. Want meerdere liefhebbers vragen zich af wat ze in een sport nog te zoeken hebben als je uitblinken kunt vergeten als je het niet op kunt brengen vaak te rijden. Als de eerste vluchten er niet toe doen hoeft dat dus niet als je duiven ok zijn.  
SIBBLE en CO
Sibble is een gedreven jonge liefhebber uit het hoge noorden. Ambitieus als hij is zijn van meerdere tophokken duiven gekocht. Afgelopen weekend echter weer 2 jongen voorop die hij hier haalde (als ei). Ze wonnen 10e en 11e tegen 3.199 duiven. De elfde prijswinnaar won eerder de 17e van 15.733 duiven, de andere was ook eerder succesvol met de 26e tegen 12.927 duiven en e 64e tegen 7.526 d.  
Ook de familie van Heteren hadden weer een succesvol weekend met hun A S duiven zoals zij ze noemen. Tegen 1.150 duiven wonnen Frans en Betsie 1, 5, 6, 9 en 15. Tegen 14.711 duiven 4, 8 en 9. Hun 5e Teletekst Bierges tegen 6.198 duiven komt uit 2 rechtstreekse. Zal de 596 van vdB wel mee te maken hebben.
GELE DRUPPELS
Gele druppels zijn terug op de markt gebracht door Nederlandse Jaap Koehoorn. Ze werden echter geïntroduceerd door Prof. Dr. de Raedt van Grembergen met wie ik destijds soms correspondeerde. Dat ging met zo’n gele briefkaart al zullen jongeren evenmin weten wat dat is als een stencilmachine. Vreemd genoeg zijn die druppels in België populair, zelfs erg in de mode, maar is dat veel minder het geval in Nederland. Vanwege die populariteit worden ze nu door de een na de ander op de markt gebracht maar Jaap wil wel even zeggen dat Herbots ‘de echte’ heeft. Ofwel de enige die van hem de juiste formule kreeg.
Of wij ze ook gebruiken? Inderdaad. Overigens hadden de Belgisch Limburgers ook zaterdag gelost uit Melun en ook zij hadden gelijk; een vlot verloop. Antwerpen loste niet en dus lijkt ergens iets fout te zitten bij die lossingscommissies en verantwoordelijken. Want als Zuid Holland met de duiven in Pont St Max zit en uitstelt en Zeeland lost er wel voor een vlucht die bijzonder snel verliep worden ergens fouten gemaakt. 'Inschattingsfouten' zou Rutte zeggen.  Uitstellen vanwege 'geen goed gevoel hebben' is natuurlijk kwatsj.     

LOSSERS HADDEN GELIJK  (03-09-22)

Wel of niet lossen? Een beslissing nemen was vandaag kennelijk niet eenvoudig. Zo zaten de Zuid Hollanders in Pont St Max. Hun lossingsverantwoordelijken ‘hadden geen goed gevoel’ en stelden het lossen uit. Zeeland zat ook met de duiven in Pont, zij losten wel en het hagelde er duiven. Zelden een sneller verloop gekend zo mailde een Zeeuw. Balen in Zuid Holland.
MELUN
Over het algemeen lossen de Belgen veel makkelijker dan de Nederlanders. Vandaag bleek dat evenwel niet. Zo stond Antwerpen met de duiven in Melun en daar stonden ook de Nederlandse noorderburen van Brabant 2000. De Nederlanders losten kort na de middag, Antwerpen stelde uit. In Frankrijk was de wind Zuid of Zuidwest, hier meer Zuidoost. Het concours verliep redelijk met zowel uiterst west als uiterst oost vroege duiven en ongeveer 1.550 mpm voor de snelste. Opvallend waren wel de grote verschillen in concoursduur. Dat varieerde van ruim 20 minuten tot meer dan een uur.
Verder hield zowat heel Nederland de duiven in en dat deden ook sommige Belgen. Maar het waren de lossers die gelijk hadden, zo zou blijken. Achteraf dus, lekker makkelijk. Volgende week de afsluitende vlucht uit Chateauroux. Denk dat ze alleen in Itegem, Berlaar en omstreken hopen op tegenwind, dan lijken ze daar amper te kloppen. Mij lijkt de combinatie half september, 540 km, jonge duiven, veel kortere dagen en tegenwind een beetje te veel van het goede.

Zeker en onzeker  (02-09-22)

Je hebt ‘zekere mensen’ en mensen die over zowat alles twijfelen. In duivensport zijn het vaak de kampioenen die twijfelen. Zo kon je lezen over 2 bekende namen die twijfelden aan het nut van bij lichten einde seizoen. Ik deel die twijfel en denk dat het nut overdreven wordt.
Verliezen van jongen is nog zo iets.
Is het een goede selectie vraagt Michel V zich af. Met andere woorden, zijn het de slechte(re) duiven die verloren gaan en ergens binnen lopen? Hier moet je niet twijfelen. Hoe vaak immers kan niet lezen over een stamduif, de basisduif van een kampioen dus, die als jonge duif verloren ging en men op kon gaan halen?

VOEREN 
Andre Roodhooft, op de kleine fond een van de beste in Belgenland, beweert geen verstand te hebben van voeren. Hier is er nog zo een. Denk zelfs dat er te veel belang aan gehecht wordt en kennelijk ben ik daarin niet de enige. Je leest immers steeds meer over liefhebbers die een heel jaar dezelfde mengeling geven, zelfs volle bak. Denk met name aan Koopman en de Bruijn.
Wat je kan doen als je onzeker bent is op het instinct van de duif vertrouwen: Ruim voeren en een tijdje nadien het overschot weg halen en aan kwekers of kippen geven. Makkelijk en het hoeft goed spelen niet in de weg te staan omdat je geen fouten zal maken.

WOWD
En hoe zeker waren de geleerden van de WOWD/NPO in Nederland toen ze voor drie jaar de liefhebbers dat huidige vliegprogramma voor jongen door de strot duwden?
In het laatste Spoor beweren meerdere kampioenen met grote stelligheid dat je duiven in hun geboorte jaar amper genoeg ervaring op kan laten doen. Hoe meer ze gespeeld worden hoe minder ze op latere leeftijd verloren zullen gaan. En hebben zulke mensen niet meer recht van spreken?  
Zo’n WOWD/NPO zou de oren eens te luister moeten leggen bij mensen van mijn generatie die al vele jaren succesvol met duiven spelen. Veelal maken die zich niet meer zo druk, maar je kan beter luisteren als die hun mond open doen. Naar sommigen toch! En wie binnen de WOWD/NPO spelen succesvol met duiven vraagt de gewone liefhebber zich af.      

 

 Toch niet te geloven (28-08-22)

We maakten eerder melding van het ongelooflijk presteren van ‘het inmandlokaal Bevel’ op Nationaal Argenton verleden week. Er vlogen zo’n 28.000 duiven en bij de 20 snelste waren er 10 die in hetzelfde lokaal in Bevel waren ingekorfd.
Is Bevel helemaal westelijk gelegen en stond er een straffe oostenwind? Dan zou zo iets met een kans van minder dan 0,1 procent kunnen.
Zou ook (in theorie!) kunnen als het uiterst oostelijk gelegen zou zijn met een straffe westenwind. Of uiterst noordelijk met een Zuidwesterstorm. Maar Bevel ligt in het centrum, tegen Berlaar, en de betekenis leren we beter begrijpen na de Nationale vlucht uit weer Argenton van gisteren.
NOG GEKKER
Gisteren was het, dus weer van Argenton Nationaal, nog gekker. Van de 21 snelste duiven van het land waren er liefst 13 ingekorfd in dat lokaal in Bevel. Wetende dat het een nationale lossing betrof is dat toch ongelooflijk. Zijn de duiven daar zo veel beter of ‘liggen’ ze beter? Mogelijk kunnen we betere ‘ligging’ vergeten. Er wonnen immers vele liefhebbers in dezelfde lijn. Er voor of er achter.  
WOWD
Ik
kan het niet laten nogmaals te wijzen op de polemiek die ik ooit had in het NP Orgaan met ‘de wetenschappers’ van de WOWD. Ik beweerde destijds dat de meeste jongen verloren gingen aan huis en van korte (lap)vluchtjes. De wetenschappers echter beweerden het tegendeel en bleven daarin volharden. Volgens hen gingen onverantwoord veel jongen verloren van verdere afstanden en ze probeerden hun gelijk te halen met statistieken die niemand begreep. ‘Tegen zo veel domheid kan je nooit winnen’ zei een landelijk bekend kampioen destijds.
Ik gaf het ook op, maar gevolg was wel dat Orleans, het grootste en populairste concours ter wereld, BEWUST om zeep werd geholpen en in Zuid Nederland niet meer met jongen gespeeld mocht worden uit vluchten als Chateauroux en Bourges vanwege ‘te ver’. Vluchten waarop amper duiven verloren gingen.
82 op 82
De huidige WOWD zal wel anders van samenstelling zijn, maar of ze ook meer voeling hebben met de basis? In deze wil ik ze verwijzen naar weer de Nationale Argenton in België. Verleden week had de jonge Egyptenaar Ekramy uit West Malle liefst 82 jonge duiven mee en een dag na lossing waren die ALLE 82 thuis.  Argenton is voor de verste afstanden bijna 600 km. heren wetenschappers!!!
VERGEZOCHT, MAAR TOCH
Van die Argenton trouwens stammen de 1e Nationaal jongen (22.869 d) en de 1e Nationaal oude (5.166 d) heel ver nog af van mijn Ace Four. Wel via Cel Wouters en Verkerk. Ook de 1e Br2000 Fontenay, ruim 7.000 duiven, van F Damen (gisteren) stamt van Ace Four, via Theunis en Verbree. Die kunnen toegevoegd worden aan de ellenlange lijst Nationale winnaars die Henk Simonsz ooit uit vogelde. Toegegeven, het is soms vele generaties ver, dus vergezocht, maar zonder Ace Four waren die duiven er niet geweest.
TOT SLOT   
Wil je aan winterkweek doen dan wordt het tijd de duiven te scheiden. Met jaarlingen is winterkweek overigens af te raden. Velen zullen te laat of niet met eieren komen. Of winterkweek in Nederland nog wel zin heeft nu men jongen ‘op zijn Duits’ aan het spelen is? Lijkt me niet echt, nee.  

 Dankbaarheid, bestaat dat? (27-8-22)

Dat je in dit leven vaak te maken krijgt met ondankbaarheid is een open deur in trappen. Daar kunnen over mee praten. Je doet veel voor mensen, zorgt dat hun prestaties beloond worden met naamsbekendheid, maar als er geld te rapen valt vergeten ze dat alles en heeft men je niet meer nodig. Sommigen toch. Wijlen Stan Raymaeckers waarschuwde me er al voor.  

LOUIS    

Louis is al lang dood, het gebeurde in de vorige eeuw maar zijn ondankbaarheid is me altijd bij gebleven. Zijn jongen hadden het vliesje en men had hem verteld dat ik  hem kon helpen. In die tijd werd veel geklaagd over ‘het vliesje’ en er was inderdaad een probaat middel er van af te komen: Zo’n piepklein plastic flesje Neo Corteff dat ik als zo velen destijds altijd in mijn stofjas had. Het werkte spectaculair. Twee keer druppelen en de oogjes waren weer droog. Ik gaf Louis zo’n flesje mee.

ONDANKBAAR

Enkele dagen nadien kwam hij op straat mijn richting uit lopen. Stijf rechtop, de schouders naar achter, het gezicht in een strakke plooi. Je hoefde geen deskundige te zijn in het interpreteren van lichaamstaal om te zien dat er iets mis was. Omdat ik nogal vlug van begrip ben ;-) zei ik: ‘Is er iets?’
Louis: ‘Jij denkt dat ik een luie niksnut ben zeker?’
‘Pleonasme’ zei ik.
‘Wat?’
‘Was ik niet duidelijk? Wat je zei is een pleonasme. Een niksnut is per definitie lui. Je zegt ook niet een dood lijk. Laat maar ook, wat is je probleem?’
‘Dat flesje. Was het een zoethoudertje? Niets is het waard. Alle dagen gedruppeld, maar er is geen enkele verbetering.’
Louis heeft me wekenlang lelijk aangekeken. Ik had er wel begrip voor maar begreep het niet. Neo Corteff hielp altijd en bij iedereen. Tot mijn frank viel, of, zo zou je het ook kunnen zeggen, ik het ‘Eureka moment’ kreeg.

SCHUDDEN

Waar het om ging (verleden tijd vanwege niet meer in de handel en ook verboden) was een melkachtig bezinksel op de bodem van het flesje. Voor gebruik goed schudden was de boodschap. Ik vond dat echter zo vanzelfsprekend dat ik dat niet gezegd had. Louis had dus niet geschud! En derhalve gedruppeld met iets dat weinig meer was dan water.
Je moet ALLE flesjes met daarin een medicijn of supplement voor gebruik schudden. En met dit warme weer ook oppassen waar je het bewaart. Dat is meestal niet op een duivenhok.     

 Onthutsend (22-08-22)

 Ik schrijf vaak over liefhebbers uit dezelfde streek, ik weet het. Dat heeft meerdere oorzaken. Ik kom daar al van jongsaf aan, heb er dus nogal wat kennissen en... ze verdienen het. Ik heb het over de liefhebbers uit Berlaar en omgeving. Bij Houben Itegem was ik zelfs kind aan huis. Over 'verdiend' gesproken, bezie de uitslag van Nationaal Argenton van afgelopen zondag. Gewoon genant hoe de regio een heel land domineert. En wat vooral 'straf' is. Van de eerste 20 prijswinnaars NATIONAAL korfden er 10 in in hetzelfde inmandlokaal in Bevel. (Dit alles nog officieus natuurlijk). Dit is toch ongelooflijk. 
Dus nu allemaal daar duiven gaan halen?  Ho ho. Ben nog niet uit gepraat, dus kalm aan. Ik ken meerdere liefhebbers die veel geld gelaten hebben bij toppers daar maar het bracht ze geen steek verder.
Natuurlijk hadden anderen weer wel succes met duiven van daar. Zo kweekten wij uit een duivin die ik haalde bij v d Brande gepaard met een doffer van Jaap Scheele minstens vijf winnaars en/of Asduiven in ZAV.  

 Voorproefje  (22 aug)

Het seizoen 2022 zit er bijna op. Resultatenoverzicht komt. Alvast een voorproefje:

-Noyon: 23 prijzen van 27 gezette duiven.

-Sermaise: 17 prijzen van 24.

-Toury: 15 prijzen van 18.

-Melun 17 prijzen van 18.

-Melun: 14 prijzen van 18 te beginnen met 2, 3, 8, 10, 15 enz.

 -Auxerre: 11 duiven gezet. 11 prijzen allen per 10-tal te beginnen met 1, 2, 3, 6, 7, 16 (1.203 d). 

-Auxerre 6 jaarlingen alle 6 prijs in de eerste 10% te beginnen met 1, 4, 9, 11.

-Melun 8 prijzen van 10 duiven te beginnen met 1, 2, 4, 12 enz.

-Melun jrl 5 prijzen van 6, te beginnen met de 1e.

-Melun jongen. 11 mee en 11 prijzen (!!!) waarvan 9 per tiental.

-Nanteuil 8 mee, 8 prijzen te beginnen met 1e. (nog 451 d).

-Nanteuil jrl. 4 mee en alle 4 per tiental, te beginnen met 1e en 2e prijs. 

-Auxerre jongen 1e en 2e prijs (414 d)

 

Pfff   (21 aug)

Gisteren 20 augustus heel fraai duivenweer en zeer vlotte concoursen uit Melun in het Zuid Nederlandse Noord Brabant en Morlincourt in Zuid Holland. Melun in Nederland is voor de verste afstanden 383 km., wij speelden uit Auxerre en dat is 401 km. Dus maakten ook wij ons op voor een vlotte vlucht waarbij rekening werd gehouden met 1.500 mpm. De werkelijkheid was heel anders.
ANDERS  
De duiven bleven maar weg en eindelijk, met amper 1.300 mpm kwamen er twee, pal uit het oosten, laag over de hokken van buurman Johan Storms. Het was 13.25 u. Johan zelf, die in een ander samenspel speelt, moest tot 13.40 u wachten en zou nog 1 en 2 winnen in HaFo Noord. Dat zegt al genoeg. In sommige samenspelen waren na 18.00 u nog prijzen te verdienen. De verliezen zijn navenant.
VERKLARING?
De verklaring moet wellicht gezocht worden op de landkaart. Want is Auxerre maar ietsje verder dan Melun, het ligt er niet vlak achter, maar tientallen kilometers meer oostwaarts. En met die heersende westenwind!!!
Zo herinner ik me zeer slecht verlopen vluchten in Zuid Holland uit losplaatsen helemaal in de westenlijn en een Oost of Zuid Oostenwind. Dan kan je bijna zeker zijn van slechte vluchten. Nadeel onder zulke omstandigheden is dat de duiven de Noordzee op knallen.
OPLOSSING
Ik weet niet of het realiseerbaar is, maar een hele verbetering zou zijn bij voorspelde (zuid)oostenwind niet uit de westenlijn te lossen en bij westenwind niet uit oostelijk gelegen losplaatsen, zoals… Auxerre.
VERKEERD?
In Antwerpen zou men vanaf komend seizoen voor HaFo op donderdag in gaan manden in plaats van vrijdag. Sommigen zijn tegen, maar je hebt nu eenmaal mensen die overal op tegen zijn.
Toen in Baarle Nassau nog ingemand werd in zaal Olympia (de Nederlandse duiven), had je pal tegenover het  inmandlokaal van de plaatselijke Belgische club. Voor Hafo korfden de Nederlanders donderdag in, de Belgen vrijdag (tot 420km). Sommige Nederlanders waren jaloers, de Belgen gniffelden meewarig. Maar lang zou het niet duren. Als we beide uit dezelfde losplaats vlogen verliepen de concoursen in de Nederlandse club veel vlotter, arriveerden de duiven ook frisser. Twee nachten mand voor HaFo lijkt dus helemaal niet zo verkeerd. Behalve bij warm weer.  
LAATSTE NIEUWS  
Overigens kwam wat betreft de uitslag in HaFo Noord een rechtzetting. Nederlandse Eric Reynen zou Storms nog kloppen (260 jonge duiven). Onze eerste duiven wonnen 1e en 2e in ZAV met een voorsprong van 5 minuten. Nog 414 jongen. Het waren totaal verkeerde getekende maar dat zie je altijd bij zulke vluchten . Ook vanwege spel uit Quievrain en Noyon en de Nationale vlucht uit Argenton is de deelname enorm gezakt. Voor zo ver het zich na de eerste meldingen laat aanzien is het weer Berlaar en omgeving dat domineert van deze Nationale vlucht. Hun overwicht is zelfs genant.    

Vooroordelen (19 aug).

Nederlanders en Belgen. Er bestaan nogal wat vooroordelen wederzijds. Zo zouden Nederlanders gierig zijn. Geen volk echter geeft zo veel aan liefdadige doelen. In mijn studententijd ‘oberde’ ik om iets bij te verdienen. Deed dat wel bij voorkeur in een cafe waar veel Nederlanders kwamen. Die gaven meer fooi.
SCHAAMTE
Wel schaam ik me SOMS Nederlander te zijn. Want geen volk (jeugd) dat zich in het buitenland zo misdraagt. Denk aan Rome, Lissabon, Boedapest, Mallorca en de Costa’s. De foto die circuleert over de huldiging van een Nederlander in Boekarest tijdens de Olympiade afgelopen weekend liegt er ook niet om. ‘Ra, ra wie is de Nederlander?’
DUIVENSPORT
Die vooroordelen bestaan ook in duivensport. ‘Belgen zouden nog duiven hebben die alleen maar goed genoeg zijn voor vluchtjes rond de toren. Vergelijk de vliegprogramma’s in beide landen en je weet beter.
In België zijn vluchten van ongeveer 400 km. voor veel liefhebbers inleidende vluchten voor de Nationals. In Nederland is een eenmalige vlucht van ongeveer die afstand veelal eindbestemming. Mening dus maar snel herzien.  
Volgens veel Belgen is de kwaliteit in Nederland minder omdat ze er met zo veel meer duiven spelen. Ooit was dat misschien zo. Nu vind je in Antwerpen veel meer ‘mega hokken’ dan in de aangrenzende Nederlandse provincie Noord Brabant. Opnieuw: Mening dus maar snel herzien.
RIJKEVORSEL
In de
laatste “Duif’ kan je lezen over nog een van de 30 over gebleven liefhebbers uit Rijkevorsel Belgie: Jos Peters, 83 inmiddels. Die kende een fantastisch seizoen en komt nooit bij de dierenarts, geeft geen vitamines, medicijnen of bijproducten. (Kuurt dus niet). Niet ver van hem woont nog zo’n combinatie.  

 Turnhout  (17 aug)

In de regio Turnhout is nogal wat onvrede. Mensen dreigen met stoppen. Kreeg daarover een mail met het verzoek die te publiceren. Het gaat vooral over de 'grote vier' en is nogal persoonlijk. We gaan dat niet doen, dat onderwerp is trouwens afgesloten en van anonieme mails ben ik toch niet gecharmeerd. Overigens moeten die ontevredenen de regionale duivensport eens voorstellen zonder de 'grote vier'. Dan zou met duiven spelen bijna onmogelijk zijn!   

Relativeren  (16 aug)

In duivensport, vooral in de handel, is elk tijdperk weer een andere naam in de mode. Moet je nu Kittel soort of rode v d Bulckduiven hebben om onder de mensen te komen, in de vorige eeuw waren dat de ‘Janssens’. Klak kon ook. Dat was immers het ‘bijhuis’ van de broers uit Arendonk.
En insiders weten, die was niet zo op geld belust als de mannekes. Dat je moet kunnen relativeren m.b.t. die mode duiven en zelfs uitslagen blijkt uit onderstaande.
BETREKKELIJK
Barcelona 2022 is weer gespeeld. Van de eerste tot de laatste kilometer redelijk goed weer en tegenwind. Toch was sprake van een redelijk verloop, iets wat een halve eeuw terug met dit weer ondenkbaar was. Vergelijk je regionale uitslagen dan kom je tot bizarre conclusies. Duiven die in het ene samenspel nog per tiental winnen maar elders niet op de uitslag zouden staan. Het doet denken aan die Barcelona winnaar in Antwerpen lang geleden. Die zou toen in Steenbergen geen prijs gewonnen hebben. Toch werd die naar Japan verkast. ‘Want het was een winnaar van Barcelona’.
(BEST) KITTEL
Tegenwoordig moet je voor de handel Kittelbloed of duiven hebben die verwant zijn aan Best Kittel. Vooral in Duitsland, Engeland en Amerika hoor je amper anders. Omdat die soort in Nederland en België zo domineert? Of is het door slimme of noem het geslepen propaganda van belanghebbenden die iets te winnen hebben?
Dan is er nog iets. ‘Best Kittel’, nu in bezit van een bekende verkoop site, werd gespeeld door ene heer Dehon en compagnon. Die wonen in Wallonie, niet ver van Quievrain. In die buurt woont ook ene Capelle. Die had 3 jaar de Nationale Asduif snelheid van België en 6 maal de 2e Nationale Asduif.
Dat getuigt van bijzonder sterke concurrentie (goede vitesse duiven) in die streek, zo wordt gepubliceerd. Zou het tegendeel niet eerder waar zijn? Zou het, spelend in het Diamantverbond, ook mogelijk zijn 9 maal de beste of 2e beste Nationale Asduif te hebben?    

   Nogmaals 14 aug.

Het was vandaag de warmste 14e augustus ooit als je de media moet geloven. Persoonlijk heb ik het niet zo op veel media. De waarheid wordt te veel geweld aan gedaan, wat op pijnlijke wijze duidelijk wordt als men iets publiceert waar je een beetje verstand van hebt.
Zo gingen verleden week 20.000 van de 26.000 in Narbonne geloste duiven verloren schreven zowat alle kranten elkaar na.
Het was ook op alle nieuwszenders. Waarschijnlijk de wereld ingestuurd door een bevuiler van het eigen nest die zelf slecht gepakt had. Zo’n ‘bron’ zou men aan moeten pakken. Het concours sloot dezelfde dag 1 op 3.
Hoe konden dan 20.000 van de 26.000 duiven verloren gaan? Ik kreeg vier mails van fondspelers die zich terecht boos maakten. De lossing was weliswaar aanvechtbaar maar ze hadden alle vier bijna al hun oude duiven thuis.

VANDAAG
In Vlaanderen speelde men dus gisteren (alleen vitesse) in Antwerpen vandaag uit Quievrain en Noyon. Quievrain verliep vlot (prijsduur 6 minuten of iets meer), Noyon ging wel stroef met een prijsduur van ongeveer een half uur of langer.

MAILS     
Kreeg afgelopen weken veel mails.
a. Van mensen die afgeven op de ‘grote hokken die met alles weg zijn’.
Iemand uit de regio Turnhout, schrijft: ‘Al die mannen die 75 of meer duiven spelen zijn egoisten die de sport kapot maken.’ 
Dat men juist nu weer jammert heeft natuurlijk alles met het weer te maken dat selectiever is dan ooit. Verder is er genoeg over gezegd en geschreven.  
b. Mensen vragen hoe het gaat met de gezondheid. Wel, vijf weken ziekenhuis (plat in bed) heeft er goed in gehakt. Erg verzwakt kwam ik thuis, maar beetje bij beetje  knap ik toch iets op. Loop zelfs al een tijdje zonder steun. Mijn gehoor is nog weg, maar daar wordt aan gewerkt.
c. De duiven zijn natuurlijk nog weg. Had nooit kunnen denken dat zulks een mens zo aan zou grijpen. Mijn vrouw gaat elke morgen kijken of er iets terug gekomen is. Zelf heb ik de gestolen duiven al vele malen allemaal zien terug komen, maar dat was helaas in mijn verbeelding. Wat wel deugd deed was zo veel steun te krijgen van top hokken. Mede daardoor heb ik ‘de duivendraad’ weer opgepikt.      

 Opvallend   (14-08-22)

Met dat zomerse weer dat we zo lang hadden zie je uitslagen die bijna buitenaards zijn. Vooral met jonge duiven. Als iemand de tien eerste prijzen wint van pakweg 500  duiven is het uiteraard niet zo dat die 10 meer kwaliteit hebben dan de 490 andere. Dat is een kwestie van begeleiden en vorm.
En daarmee moet je een beetje mazzel hebben. Het ene jaar is het andere niet. Feit is dat met een zomer zoals we nu hebben duiven en liefhebbers uitzonderlijk presteren terwijl veel anderen geen papier raken. Vooral in de regio Turnhout met enkele tophokken zie je dat.
ENORM
Zo zit bij van Hamel uit Beverlo een jonge doffer die dit jaar als volgt presteerde: Momignies 1.106 d – 1e,  Momignies 692 d – 1e,  Soissons 1.052 d – 1e, Soissons 2.912 d – 1e, Momignies 503 d – 1e. Dit ZONDER dubbelingen.
Kijk, van duiven als zulke zou ik meer willen weten. Vaak mee gereden? Ouders en voorouders? Hoe gespeeld? Gekuurd? Wat voor hok?
Een heel speciale duif hebben ook Gebr Appelmans. Die won de 1e Provinciaal Bourges (2.044 jrl) en de week nadien opnieuw de 1e provinciaal. Nu van Chateauroux (926 d). En dat op nest. Bij ‘normaal’ wisselvallig Belgisch weer zie je zulke resultaten niet.

STRAFFE HOLLANDERS
Perpignan was, met die tegenwind, een keiharde vlucht. De eerste Belg stond Internationaal op de 18e plaats, het was Frankrijk boven, met 14 aankomsten vòòr de eerste Belg. Kon ook niet anders, volgens velen. En Ad Fortuyn en Batenburg v d Merwe dan? Deze Nederlanders klasseerden zich tegen 12.094 duiven op de 2e, 3e en 16e plaats. Die mannen moeten wel opgekeken hebben toen ze bij het aanmelden te horen kregen dat er in Belgie nog geen waren.
Beide liefhebbers moeten echte klasbakken hebben, vooral Batenburg v d Merwe. Daar zou Fortuyn immers zijn krachtpatsers gehaald hebben.

NOGMAALS ZO WIND
In West Vlaanderen werd besloten gisteren (zaterdag 13 aug) gezien de hitte alleen uit Arras te vliegen (zo’n 125 km). Bij het inmanden waren de temperaturen ‘om te doen’, ze werden al vroeg (7.30 u) gelost bij 19 graden C en een amper voelbare ZO wind. Het is geen meevaller geworden. De duiven arriveerden weliswaar fit maar veel te traag. Een concoursduur van 25 minuten is veel te lang en er waren aanzienlijke verliezen. Ook van ervaren jonge duiven.
Er kwamen ook amper duiven na. Gezien de hoge snelheden die pal tegen de kust werden behaald wordt vermoed dat de duiven massaal de noordzee ‘op zijn geknald’ zoals een Vlaming dat noemde. Men heeft het dit jaar ook in Nederland  meegemaakt. Windstil, de windwijzer wees ZO en het verloop was zeer slecht met verliezen. Met stevige ZO wind houd je best je duiven thuis. Waait het amper, maar wel uit ZO richting, dan mag je twijfelen.    

 Update 10 aug.

Pfff. Wat een zomer.  Voor komend weekend gaat de NPO nog een beetje verder dan de Belgen. Hier ook geen vitesse en daar zullen weinig mensen rouwig om zijn.  Woensdag vroeg werden overigens in Midden en Oost Brabant duiven gelost voor een leervlucht. Voor zover bekend vlot verlopen, behalve bij enkele liefhebbers die onervaren ongetrainde jongen hadden ingezet.
Is de NPO (WOWD) bij gedraaid? Met dit weer mocht toch niet vroeg gelost worden vanwege inversie? Vanwege die vermaledijde inversie werden ze soms later gelost zodat ze op het heetst van de dag moesten vliegen. Met het weer van veel zomerse dagen zoals we dit jaar kennen is trouwens altijd sprake van inversie vroeg in de morgen.  

ANDERS
Nederland is het enige land in de wereld waar duiven niet gelost worden vanwege inversie. Die is echter van alle tijden, maar een halve eeuw terug kenden we het woord niet eens. Toen gingen bij goed weer de duiven vroeg los. Zeker als het heet zou worden. Je moet er toch niet aan denken dat vrij onervaren jongen op het heetst van de dag gelost worden? En toch is dat al gebeurd.
Nederlanders lopen graag voor de muziek uit. Nu willen sommigen, weer als eerste in de wereld, uitslagen anders berekenen. Ook andere factoren mee laten tellen dan afstand en gevlogen tijd. Komaan zeg. Niks nuttigers te doen? Alle contact met de werkelijkheid verloren? 

BEZOEK    
Het volgende is echt gebeurd. Alleen de namen zijn veranderd. De bezoeker pakte een duivenkrant van tafel en keek naar de uitslagen. ’Die ‘Jan Jansen’ heeft nogal gepakt zeg.’ ‘Of misschien ook niet’, zei ik. ‘Een duivenkrant heeft zijn beperkingen.’ Wat was het geval? Van een vlucht van ongeveer 600 duiven stonden de eerste 10 prijswinnaars in de krant. Jan Jansen had 1, 3, 4, 5, 7, 9 gewonnen. Alleen ik wist dat hij 72 duiven mee had en 22 prijzen gewonnen. Piet Pietersen stond op 2e en 6e plaats. Die had echter slechts drie duiven mee, wist alleen ik.
Jansen superieur? Dat leek zo. Pieterse echter was oneindig veel beter. Ik legde dat de bezoeker uit. Die schudde mismoedig het hoofd. Ik meende van zijn gezicht te kunnen lezen: ‘Wat een achterlijke sport’.  (Het vervolg kan men lezen in Sportblad de Duif).

Weer het weer  (09-08-22)

Een paar weken terug cancelde de KBDB op maandag alle midfond vluchten voor het weekend dat volgde vanwege het te verwachten tropische weer. Zo iets maandag al weten is handig voor de liefhebber maar niet zonder risico. Enkele dagen later waren de vooruitzichten veel milder en moest men het besluit herzien.
Gisteren, dus weer op maandag, werden opnieuw alle Midfondvluchten en verder voor komend weekend verboden en dat zal zo wel blijven omdat alle weer stations het eens zijn: Ruim over de 30 graden. Nederland, de NPO, zal wel volgen.

TERECHT
Dat zou dan terecht zijn. Duiven kunnen veel hebben maar meer dan 30 graden, oostenwind en meer dan 300 km? Dit kan je jonge duiven echt niet aan doen. Ik zou deze week ook geen jonge duiven opleren. Ook niet ’s morgens vroeg. Een wolkeloze hemel en oostenwind is vragen om problemen. De vitesse vluchten gaan in Belgie overigens wel door. ’s Morgens vroeg los zullen die duiven zelfs bij oostenwind niet afzien. Het venijn zit hem in het verblijf in de manden en wagens.  Heb ooit bij dit weer op verzoek van een convoyeur mijn hand eens in een mand vol jonge duiven gestoken. Die zit er nog aan, maar het scheelde niet veel of die was er af gebrand.

Win win   (08-08-22) 

Afgelopen winter hoorde ik x klagen dat hij te veel inkopen had gedaan.  X speelt bijzonder goed en hoeft niet op wat eurootjes te kijken.  Nu zat hij met een veel te groot aantal kwekers. Als de kweek goed verliep zou hij de jongen onmogelijk kunnen plaatsen. ‘Nu zit je inderdaad een heel jaar opgescheept met een aantal duiven waarvan je niet weet wat ze waard zijn’, zei ik hem. En voegde er aan toe: ‘Maar dat ‘probleem’ heb je toch zo opgelost? Zet wat jongen weg bij liefhebbers die je kan vertrouwen en laat ze er mee spelen. Zeg er desnoods bij dat ze jouw eigendom blijven.  
Jij hebt naam  dus je zal die man gelukkig maken. Misschien jij blij en hij blij.
Want de duiven daar zullen je wijzer maken omtrent de kweekwaarde van de ouders.  Er niet uit kweken is zonde. Een jaar weg gegooid.
ANDEREN
Den Bart uit Oud Turnhout had al jongen bij sportgenoten zitten toen hij zelf weinig meer dan een beginner was. Ook plaatsgenoot Jan Br was nooit te beroerd anderen met duiven ‘te gedenken’. Verder ken ik er weinig die in de loop der jaren zo gul waren als ‘de Willem’. De dankbaarheid is niet altijd even groot, aan roddel ontkom je niet als je goed speelt, maar daar moet je boven staan. Half de samenleving is zo. En het weegt niet op tegen het aantal behulpzame mensen.
Zo hoorden Eyerkamp en Hooymans over het jonge nieuwe lid in mijn woonplaats. Hij kreeg van beide een duif, maakte er een koppel van en een jong er uit maakte zijn weekend goed.  Door BvdB heb ik zelf in ieder geval een koppel ontdekt dat volgend jaar weer tegen elkaar kan.  Een keer erg vroeg vliegen kan geluk zijn. Maar twee weken op rij? Over een kweekkoppel wil ik het (nog) niet hebben.

 Update   7 augustus

Het begint haast te lijken op een vanzelfsprekendheid maar wat is het toch dikwijls fraai duivenweer dit jaar. Ook gisteren weer. Mooie en eerlijke vluchten zijn te herkennen aan de namen aan de kop van de uitslag, de getekende, het geld ‘dat van voor staat’ en… helaas aan het grote aantal liefhebbers dat geen prijs won. Dat gold gisteren voor een derde van de deelnemers aan Chateauroux in Sint Job, een harde vlucht die pas om 15.45 u sloot. In Zuid Holland vloog men ook Chateauroux. Die duiven moesten 50 tot 100 km verder en waren een half uur later los. Zowel in Antwerpen als Z Holland waren er ‘slechts’ 2 duiven die meer dan 1.130 mpm maakten.  

SINT JOB
Het aantal deelnemers op HaFo met oude is in een week gekelderd met de helft nu vluchten niet meer tellen voor een of ander kampioenschap. Ook wij hadden geen oude mee. Met jongen was het 20/26. 64 Deelnemers hadden nog 1.467 jongen in gemand. Dat gold 4 inmandlokalen.
De 4 ‘A S jes’ bij B v d B hielden zich na verleden week weer keurig. In de club Drie bij de eerste 12. De 902 won nu de 2e en de 14e in de kring tegen 1.291 duiven.

WAAROM    
Waarom je geen bad mag geven als in je club of woonplaats One Eye Cold is of veel duiven met natte neusjes/oogjes? Vanwege besmettingsgevaar natuurlijk. De finesses ken ik ook niet, maar het werd me ooit op het hart gedrukt door dr. Lemahieu. En als die het zei…

 

Tof voor iedereen (05-08-22)

Soms zou een mens gaan denken dat al het nieuws dat tot hem komt slecht is. Gelukkig is dat niet zo. Zo was verleden zaterdag voor mij een toffe dag. De 8 duiven die we mee hadden wonnen ALLE ACHT prijs te beginnen met de 1e. De deelname is wel in elkaar gestort, zei ik tegen R, maar een concours met 50 deelnemende liefhebbers is nog zeer behoorlijk als je vergelijkt met andere samenspelen. Ook de jaarlingen deden het goed. 4 Mee alle 4 zelfs aan de kop en ook daar werd met de 1e begonnen.

ELDERS   
-B v d B: Die hoge prijspercentages verbaasden B v d Br uit Boxtel. Ik gaf hem in het voorjaar 4 jongen met opeenvolgende ringen. Het kan geluk zijn maar zaterdag wonnen ze alle 4 prijs.
-D V uit zuid Holland haalde wat eieren. Zijn eerste zijn steeds jongen uit die eieren.
-J de L: Johan uit het Belgische Oostkamp vermeldde ik hier eerder. Ook hij is erg succesvol. 7 A S duiven wonnen zaterdag bij de 10 eerste. (ongeveer 350 j d).  
-Ook Sibble B haalde in het voorjaar eieren en de jongen er uit doen het enorm. Afgelopen zaterdag:
Jong uit de 190 (3 x 1e) won 8e van 11.717 d.
Jong uit 128 x 727 won 17e van 15.733 d,
Jong uit 732 (3e Nationale Asduif KBDB, maar helaas in juli gestorven) won 21e van 11.717 d. Jong uit 736 won van dezelfde vlucht 29e. Het lijkt niet vroeg, maar let op aantallen duiven!!!
-Comb v H uit Doetinchem won zaterdag 1e Afdeling.
-Over Wakker en Rico en Johnny kon men eerder lezen.

UITSMIJTER
-De uitsmijter zijn de bekende Gebr. L uit het hoge noorden. Ze haalden hier ook eieren en gingen met de jongen er uit vliegen. Hun 972 uit eerder genoemde 128 x 727 won 11 maal 1 op 30. Dat zou neerkomen op 11 maal bij de 10 eerste bij een deelname van 300 duiven. Zijn nestbroer, de 973, won liefst 13 maal 1:30. Zelf hebben we uit dezelfde ouders de 318 en 319. De 318 won afgelopen zaterdag de 1e in ZAV en bleef daarmee als eerstgetekende net dat leger van Vercammen voor. Ook zijn broer de 319 won al een 1e en veel kop. De ouders en anderen zitten inmiddels op een geheime plaats. Ook de 971 van de broers L kwam uit een van die eieren. Ze won 16.181 d – 12. Van 9.128 d -9e .  Van 9.399 d – 12e en van 9.994 d – 35e. Beide ouders zijn we helaas verloren.
-Ook Geb v L uit het oosten zijn (voorlopig) tevreden. Hun A S duiven wonnen zaterdag 4, 7 en 8 tegen 1.633 duiven. Ik denk dat weinigen iemand kwalijk zullen nemen als die trots is op zulke referenties. Bijna allemaal van dezelfde dag.    

 Fake news  (03-08-22)

20.000 Duiven verloren van de 26.000 die in Narbonne gelost waren? Het werd wereldnieuws. Kranten van enige betekenis maakten er melding van. TV stations en TT pagina's evenzeer. De partij voor de dieren in Nederland wil duivensport zelfs verbieden. En dat terwijl elke serieus ingewijde weet dat die aantallen enorm overdreven zijn. 
In Sint Job sluit het concours 's avonds. Ongeveer 20% zou verloren zijn. Nog veel, maar wat een verschil. Maar voor informatie wendt men zich kennelijk niet tot serieus ingewijden. Lees je de berichten dan is duidelijk dat ze allemaal uit een bron putten. Waarschijnlijk een fondspeler die zelf slecht pakte en het nodig vond het eigen nest te bevuilen. Bah.  En weer een bewijs dat je die partij voor de dieren niet serieus kan nemen.       

EEN WEEKJE SINT JOB:
Hier het weekprogamma.
-Maandagavond inkorven Perpignan oude duiven.
-Dinsdag Quievrain inkorven van 18h30 tot 19.15
-Woensdagavond Libourne oude en jaarse duiven inkorven van 19 uur tot 20.15
-Donderdagavond Chateauroux inkorven. Enkel voor oude en jaarse. Geen jongen.
-Vrijdagavond melun oude en jaarse in één prijskamp jonge apart.INKORVEN VAN 18H45 TOT 19.30 jonge 100/100 gewaarborgd.
-Zaterdag quievrain EN noyon oude en jaarse in één prijskampjonge apart 40/40 gewaarborgd. hierbij gevoegd pas nieuws met nieuwe mogelijkheden.HT BESTUUR;

 Komt er aan   (02-08-22)
Mensen die (nog) geen antwoord kregen op hun mail even geduld graag. Kreeg, los van de gebruikelijke mails, zo veel reacties op de diefstal hier dat het enige tijd vergt.  Graag begrip. 

Gisteren 30-07-22

Of het fraai duivenweer was zie je niet alleen aan de concoursduur en het pakken van getekende duiven, je ziet het ook aan de prijspercentages. Weinig liefhebbers maken enorme prijspercentages, veel liefhebbers komen niet op de uitslag. Zo zou je kunnen zeggen dat mooi vliegweer niet bevorderlijk is voor de sport.
Dat zag je in Antwerpen gisteren weer van Bourges en Nanteuil. Te veel liefhebbers niet op de uitslag. Voor de Nationale Bourges, de vlucht der vluchten, viel de deelname tegen. Mogelijk had de zware Orleans van verleden week er mee te maken. Van die Orleans waren er ook verliezen, wij slechts een maar wel de beste die voorheen alleen per tiental won.    
NANTEUIL
Wij speelden gisteren Nanteuil.
De laatste vlucht tellend voor het kampioenschap. Van Lier tot de Nederlandse grens hadden nog 50 man mee gedaan (451 d). De 21-318 (de eerstgetekende) won opnieuw de 1e prijs, nadat ook zijn nestmaat de 21-319 dat al gedaan had. Gebr Leideman hebben uit dezelfde ouders ook twee supers.   
Alle 8 duiven die we mee hadden wonnen prijs.
We hadden 4 jaarlingen mee. Ook daar werd begonnen met de 1e en alle 4 wonnen per tiental. Als die alle 4 thuis zijn wachten 36 deelnemers zelfs nog op hun eerste. De meeste jongen die we mee hadden vlogen voor het eerst voor prijs, nadat ze als bijduif een Noyon gevlogen hadden. Uitslag kan je raden.
DIEFSTAL
Nee, helemaal geen nieuws. Als het zou helpen als er elk uur van de dag aan gedacht werd, of in de hokken gekeken, waren ze al lang terug geweest. We hebben nog een heeeeeeeeeel klein beetje hoop dat ze nog een heeeeeeeeeeel klein beetje menselijk zijn en we de duiven terug krijgen als er een ronde uit gekweekt is.   

 Update   (28-07-22)

Ik voel me altijd gevleid als grote namen duiven van me willen. En ik voel me helemaal top als ze er ook mee lukken. Andre Leideman en broer zijn zulke grote namen. Vraag me zelfs af wie in Nederland beter doet. De broers kochten hier wat eieren, ze gingen met de jongen daaruit vliegen en Andre laat weten dat hij enorm gelukt is. Die mannen kwamen hier in de vorige eeuw als jonge gasten al om duiven, ze bleven vertrouwen hebben, kwamen terug en wat ze nu haalden presteert ongelooflijk. Duiven zoals zij van mij hebben heb ik zelf nooit gehad. Zijn zij beter melker? Details volgen. 
GEDULD
vd A h
ad zijn drie beste vliegers op het kweekhok gezet en een ervan heeft dat bijna met zijn leven moeten bekopen. De kop ligt helemaal open.
Toch een beetje eigen schuld. Duiven zien niet graag nieuwkomers. Ze willen die buiten werken en als ze merken dat ze dominant zijn mag je je hart vast houden. Zoals bij een laatkomer die ontredderd terug keert van een vlucht. Of een jong dat uit de bak gewerkt is. Of een duif die in de broedbak van een hokgenoten opgesloten kwam te zitten. Tot bloedens toe worden die soms bewerkt. 
EIGEN SCHULD
En zoals meestal als dingen mislopen was het een beetje eigen schuld van vd A. Duiven op een ander hok zetten doe je best op het gepaste moment. Dat is met name als ze volop in de rui zijn. Ze zijn dan minder vitaal en hebben al helemaal geen zin om te vechten.
Overwennen is nog zo iets. Bij de een lukt dat vanzelf, bij de ander is het een nachtmerrie. Ik schreef het eerder, dat doe je best bij donker slecht weer. Liefst als het regent.
Over lappen van jongen nog iets. Minder verliezen als je ze enkele keren een voor een los laat? Geloof ik niets van. Duiven zijn kuddedieren, zoeken elkaar op, en verplicht alleen vliegen kan niet goed zijn voor het zelfvertrouwen.
Op een brug over 'de vaart' hier in de buurt zitten ontelbare postduiven. Velen met ring en zelfs chip. Op, of beter, onder een brug vlakbij zit niets. Over kudde geest gesproken. En moederziel opgesloten zitten in de broedbak? Dat kan, maar duiven moeten daar aan wennen.   

    Weerstand   (27-07-22)

One Eye Cold, zo wordt dat toch door velen genoemd, is weer in het land. In Belgie meer dan in Nederland, zo lijkt het. Weinig infecties die zich zo snel verspreiden. Het virus wervelt als een orkaan  in de duivenwagens.
Het verklaart waarom het in de ene club of plaats een groter probleem is dan in de andere. Ook het bad is een bron van besmetting. Dus natte oogjes in de clb? Even geen bad. Wat opvalt is dat de oude er amper last van hebben en de duiven van de ene liefhebber (veel) meer dan die van de ander. Het heeft alles te maken met WEERSTAND en die hebben oude natuurlijk meer dan jongen.

WEERSTAND     
Dat sommigen er jaarlijks bijna de klok op kunnen zetten wanneer hun duiven aan de beurt zijn is veelal eigen schuld. Ze grijpen te snel en te veel naar de medicijn pot. Ze geven de duiven bij wijze van spreken geen kans zelf de ziekte te overwinnen en aldus weerstand op te bouwen. Antibiotica kunnen heel nuttig zijn, maar... het woord zegt het al, ook veel kapot maken. Met name de goede bacteriën die het duivenlichaam moeten beschermen tegen indringers. Ik ken er die dit jaar hun jongen al drie keer gekuurd hebben om de koppen te zuiveren en de oogjes te genezen. Het zijn zij die straks het eerst aan de klaagmuur staan. Hun jongen zullen eerder ziek worden, zwaarder ziek worden en moeilijker te genezen dan die van sportgenoten die niet hun tyoevlucht namen tot A B.
Om over vorm  krijgen maar te zwijgen.
En je hoeft echt niets van medicijnen te kennen om dat te snappen. Het is de logica zelve. Helaas is het zo dat medicijnen toedienen bij sommigen weg heeft van een verslaving. Het verneukeratieve is dat het de eerste keer (keren) meestal een positief effecgt heeft. Maar dat zal steeds van korte duur zijn. Hoe vaker gekuurd, hoe minder effectief.
En allemaal hebben die medicijn verslaafde sportgenoten dezelfde  eindbestemming: De afgrond. Al je duiven kuren teneinde er enkele van hun nat oogje te genezen is vragen om problemen die je op de duur niet meer de baas kunt. 

Nog een keer          (25-07-22)

Nooit kunnen denken dat een duiven diefstal zo veel impact op een mens kon hebben. Gaan die lege hokken helemaal niet wennen? Ik liep even met de gedachte ‘met deze sport en deze mensen wil ik niets meer van doen hebben’. Maar ik heb er te veel aan te danken en dan zijn er de aangename contacten die je leven verrijken.
Die mensen zonder niveau neem je er maar bij.
Zo werd ik door drie mensen uit het verre oosten benaderd met de vraag of het waar was. Ze hadden het alle drie gehoord van dezelfde persoon. Iemand voor wiens commerciële belangen ik ooit tot na middernacht heb zitten werken. Wat bezielt zo’n persoon? Wat wil hij er mee bereiken? Iets willen betekenen vanwege een zwaar minderwaardigheidscomplex lijkt het meest voor de hand liggende antwoord.

TOCH MAAR
Maar toch. Als mails doen blijken wie allemaal mee leeft doet dat ook iets. Of zeg maar veel. Je wilt ook niet weten welke toppers allemaal duiven aanboden. Lichtjes in het duister  waren ook wat referenties:
-D V uit Zuid Holland haalde dit voorjaar hier wat eitje. Zijn eerste duif verleden week kwam uit een er van. Niet al te vroeg, maar is toch hoopvol.
-Sibble B uit het hoge noorden haalde ook wat eitjes. Uit een ervan komt een duif die afgelopen zaterdag de 8e won van 11.675 duiven. Deze duif komt uit de 20-190 die ik hier herhaaldelijk noemde omdat ze enkele keren samen met de halfzus (zelfde moeder) arriveerde om de twee eerste prijzen te winnen.
- Dhr W uit Urk mocht hier 10 jongen kiezen. Een ervan was een zus van de 190. Met een andere duif van hier gaf die een jong dat eergisteren de 2e won van liefst 18.973 duiven, na hokgenoot.
 Wat dhr W wel opvallend vindt? In de duiven die tegen die massa 1 en 2 wonnen zit, weliswaar heel ver, soort van v d Wouwer en de Bruijn.

ANTWERPEN
In Antwerpen vloog men zaterdag Fay aux Loges als vervangende vlucht voor Orleans. Een verklaring heb ik niet maar het is elk jaar zowat onze minste vlucht. De eerstgetekende van de jaarlingen won weliswaar de 4e prijs in dubbeling (435 d), alle 4 de jaarlingen wonnen prijs maar verder? Pfff. De jongen die verleden week bij dat zwaar weer alle 11 prijs wonnen faalden nu opzichtig. Maken ze in ieder geval weer mensen mee gelukkig.
ROBBE COONE  
De naam van deze jonge West Vlaming kon men hier herhaaldelijk lezen. Toen hij 16 was stond hij hier al op de stoep voor duiven. En wat een stuntman is dat geworden.  Neem afgelopen zaterdag.
In West Vlaanderen vloog men provinciaal Fontenay. Er vlogen 5.841 duiven waaronder 9 van de jeugdige Robbe. Zijn 2e, 3e, 4e, 5e getekende wonnen 8e, 11e, 32e en 49e prijs. Als hij er 4 van de 9 heeft, of bijna de helft, heeft de befaamde Chris de Backer er 3 van de 49, Clique ook een grote naam 4 van de 51, Hooymans 9 van de 121. Nogmaals een bewijs dat er wel degelijk toekomst is voor jongeren. Probleem bij sommigen is dat ze veel te snel naar de medicijn pot grijpen. Altijd maar die koppen, zeggen ze dan. Inderdaad, maar niet perse de koppen van de duiven.

19 juli 2022: 'De dag dat het zonlicht niet meer scheen.'

Het refrein van een oud lied van John Terra dat elke Belg kent. Google het eens. 21 juni was ook de dag waarvan ik eigenlijk wist dat die ooit zou komen. Sommige mailers hadden dit onheil hier ook al eerder verwacht. Clubgenoot Jos Staes zei zelfs al tientallen jaren geleden 'durf jij nog van huis'.  

Nog kan ik mijn ogen niet weg houden van die erkers voor die lege hokken. TENENKROMMEND en Niet gelovend dat mensen zo kunnen zijn. Wat een beetje troost biedt is dat de absolute top van Nederland en ook een beetje van Belgie mee leeft. Ongelooflijk welke wereldnamen me duiven aanboden. Het beste wat het land te bieden heeft. Proef nu een beetje waardering dat ik ooit over ze, de meeste toch, schreef. Heel vriendelijk van ze en erg bedankt, waardeer het enorm, maar een mens wil zijn EIGEN DUIVEN terug. 
publiciteit
Ben ook door twee dagbladen benaderd. Uiteraard vroegen beide naar de waarde van die duiven. Heb gereageerd dat ik geen prijs stelde op aandacht in de media.
Gajes
En de mensen die ik GAJES noemde, voor het geval dat jullie Nederlands kennen, ik trek dat woord onmiddellijk in als je iets goeds wilt doen in je leven. Al is dat mogelijk voor de eerste keer. Bezorg me die duiven terug. Je krijgt jongen waar je wel vrolijk van zult worden als de nazaten presteren. Kan me niet voorstellen dat dat gebeurt met nazaten van gestolen duiven. Ik wil er niet meer over schrijven, tenzij... er goed nieuws is. Kans 0,1 % ?    

Blijft duren   (19-07-22)

Afgelopen zaterdag gingen kennelijk veel meer jongen verloren dan ik vermoedde. Dhr E D constateerde dat de concoursen in de Afdelingen 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 en 11 goed waren verlopen. Elders was het, zo noemt hij het, een puinhoop. In een Kring duurde het concours zelfs de hele dag. Wat opviel was dat vooral de later geloste slecht kwamen. Maar dat ligt volgens hem niet aan het tijdstip maar aan de lossingen daar voor. Daar moet meer ruimte tussen zitten, eventueel ook op zondag lossen want duiven sluiten zich aan bij achterblijvers van vorige lossingen aldus Enrico.

Merkwaardig genoeg denkt R R er ongeveer hetzelfde over. En beide heren zijn niet de eerste de beste. Want natuurlijk heeft E D wel een punt als hij schrijft "Het kan toch niet zo zijn dat je bij dergelijk mooi wee, 18 graden en zeer kalme wind, om 10.00 u niet meer kan lossen." 
Hebben ze gelijk? Hmm. Weet niet. In Chimay zijn ooit 12 Belgische lossingen na elkaar, om de 10 minuten. Nooit een wanklank gehoord.  
BOXTEL
Een Interessant geluid ook uit Boxtel. Daar stond een kerk krom onder het gewicht van de honderden duiven die er op huisden. In de buurt werd een G5 mast geplaatst en er zit geen duif meer. 
GAJES
Omdat ik met een serieus fysiek ongemak worstel verzorgt de jeugdige Simon hier in B N  de duiven. Ja, op advies van de dokters zitten er nog/weer oude. Alleen en speciaal gekweekt van de allerbeste, zoals broers en zusters van de duiven waarvan je de pedigrees eerder kon lezen. Gisteren zei ik tegen Simon 'ik ga vanaf morgen proberen de oude zelf te verzorgen Simon'. 

Dat heeft helaas niet mogen zijn. Deze morgen zat ik met mijn vrouw in het prieeltje toen die zei 'de deur van je duivenhok staat een beetje open'. 'Ach, wil je die svp sluiten?' zo vroeg ik. Dat deed ze maar was wel enigszins verbaasd dat er geen duiven op zaten. Evenmin op het  hok er naast. Geen duiven?
Toen ik het hoorde sprong ik sneller recht dan ik in lange tijd gedaan had. De hokken waren inderdaad leeg. Beide zijn we vandaag talloze malen wezen kijken, ik meestal met rollator, maar helaas. En geloof me, zo'n beeld van een hok waarop plots wegens diefstal geen duif meer zit, wil maar niet wennen. Een hokje met jongen lieten ze onaangeroerd. De sporen van schoeisel zijn nog zichtbaar tegen de poort maar wat heb je er aan. De POLITIE DOET NIETS !!! Heeft iemand een 'gouden tip?' Die zal zeer goed beloond worden!!  

HALLO GAJES
Indien je Nederlands kan lezen:  Streven jullie successen na met de jongen van duiven die je stal en die bij anderen een stuk levenswerk waren? Ga je dan bij eventuele successen gelukkig zijn? Kom svp tot inkeer. Bezorg ze terug en blijf voortaan met je tengels van andermans eigendom.

  Eergisteren   (18-07-22)

Eergisteren dus de eerste officiele jonge duivenvlucht in Nederland. In Belgie ‘zitten’ de jongen al in Orleans. De uitslagen in Nederland vergelijkend word je bijna  paranoide. Bij de een vallen ze als zaad, de ander krijgt amper een pluim thuis. Die verschillen zie je ook in de Afdelingen. Zelfs zijn er grote verschillen tussen de ene plaats en de andere.
In Brabant 2000 (veel te laat los) waren  bij sommigen de verliezen van Quievrain groot, anderen verloren amper iets.
Nog erger was het gesteld in Afdeling 7. In een kring begon men om half 10 te klokken van Duffel en dat duurde tot half vijf. Niet een derde kwijt, maar een derde thuis, zo schreef iemand. Seizoen na een vlucht al afgelopen, schreef een ander. Terwijl de aankomst bij anderen op een zonsverduistering leek.  

WEL
E
n die duiven van Afd 7 waren wel redelijk op tijd gelost. Ik hoor dat iemand in B2000 op zijn site een man de schuld geeft van die massale verliezen. Omdat die te laat gelost had. Wel erg kort door de bocht. Die duiven waren ook te laat gelost, maar de bewuste persoon was daartoe door de omstandigheden gedwongen.
Bovendien moet er dus meer geweest zijn. Dienaangaande ging ik ooit in het toenmalige NP Orgaan met de WOWD in discussie. Ik beweerde dat jongen van verdere afstanden niet meer verloren gingen toen de WOWD die verdere vluchten wilde verbieden, maar dat ze vooral van de eerste (leer)vluchten niet meer thuis kwamen.
Met ingewikkelde grafieken wilden ze aantonen dat ik het helemaal verkeerd zag. Dat 350 km zeker ver genoeg was voor jongen. Geen jonge duiven specialist die hen begreep. Temeer daar ze in Belgie moeiteloos 600 km vlogen. Ooit zelfs 7 Nationale fondvluchten voor jongen. Vraag me trouwens af of iemand me aan die polemiek tussen WOWD en mij in het NP Orgaan kan helpen. Ik moet ergens nog knipsels hebben liggen, maar weet niet meer waar.

GEMENE DELER
Had met een man of vijf contact die erg veel jongen verloren waren. Om te zien of ergens sprake was van een gemene deler. Het kan amper toeval zijn maar alle 5 waren ze hun jongen laat af gaan richten. Een neemt zich al drie jaar voor eerder te beginnen maar dat wordt dus nooit iets. Volgend jaar hetzelfde liedje.
Zo zijn er die twee broers die beide zelfstandig met duiven spelen.  De een had zijn jongen amper afgericht, de ander bij de vleet. De eerste verloor de helft, bij de broer leek de aankomst op een tsunami. Mooier weer dan zaterdag was overigens amper denkbaar. Alleen hadden liefhebbers op de verste afstanden de omstandigheden wat tegen. Bij lossing was het windstil en gaandeweg kwam er tegenwind opzetten. Kan je nagaan waar de winnaars woonden.
Daarom ook knap van onze jongen. We hadden er elf mee die alle elf dik in de prijzen zaten met 9 in eerste 10%. Verliezen werden overigens niet geleden. We hebben het over Melun.    

IRAN
Iemand uit Iran heeft het over de vele duiven die daar ingevoerd worden die gekocht worden via de bekendste verkoopsite. ‘Wat een rommel’, zo schrijft hij. We hebben hier duiven met mooie filmpjes waarbij de kweker/verkoper gouden bergen belooft, mooie veelkleurige gesealde stamkaarten, maar de jongen presteren niet.
En hij verwees ook naar een Nederlander die ging stoppen en al zijn duiven naar de poelier wilde brengen. Iemand uit Kuwait die dat hoorde: ‘Dan wil ik ze wel.’ Hij kreeg ze voor een paar centen, die spotgoedkope duiven raakten in Iran verzeild en wat zou blijken? Die presteerden oneindig veel beter dan die via internet gekochte dure blabla duiven.  Zowel van kortbij als veraf.  

  Nog gisteren   (17-07-22)

Wat was het mooi duivenweer gisteren. De enige ‘maar’ was dat de lossingen plaats vonden bij windstil weer en er meer tegenwind kwam opzetten naarmate de dag vorderde. Dat was echter alleen een ‘maar’ voor de verste afstanden. Hoewel je daar niet kansloos was voor een goed resultaat. Dat toonde in Brabant D v d Vrede en ook onze duiven.
COMMOTIE
De
jongen zorgden op Melun weer voor commotie. Er vlogen op deze redelijk harde vlucht van bijna 350 km met dus tegenwind 1.329 jongen van 62 liefhebbers waaronder elf van ons. Met slechts 11 jongen mee kan het echter ook. We begonnen met 5, 11, 21, 33, 42 enz. ZE WONNEN ALLE 11 prijs.  9 Van de 11 wonnen per tiental. Na de 11e duif zijn nog 100 prijzen te verdienen en moeten 23 liefhebbers hun eerste duif nog krijgen. De 5e prijs werd gewonnen door de eerst getekende, een bijzonder goede duif overigens.
OUDE:
Er miste èèn oude duif en twee jaarlingen. (7/10). Het vet lijkt er nu toch een beetje af, zeggen ze in Antwerpen, maar de 3 eerstgetekende wonnen alle 3 toch nog 1 op 25 ! Dus in de eerste 4%.

     Gisteren   (17-07-22)

Sjonge wat worden de duivenliefhebbers dit jaar toch verwend. Bijna wekelijks prachtig weer, zo ook gisteren. Je zou denken 'dus op tijd los'. Dat gold dan niet voor Br2000. Hoe haal je het in je hoofd om de eerste vlucht voor jongen met in kracht toenemende tegenwind om 9.45 u te lossen. Naar verluidt zou de WOWD niet toegestaan hebben dat voor 8.30 u werd gelost. De liefhebbers hebben het geweten. Massale verliezen. Sommigen tot eenderde. Sibble Broos in het hoge noorden verloor er een van de 100, W de Bruijn 2 van de 210. Bij zulk stralend weer kan je niet vroeg genoeg lossen. Deden ze ook in mijn jonge jaren. Inversie? Toen nooit van gehoord. In mei en juni worden in Belgie bijna dagelijks wedstrijden gehouden. Of leervluchten. Soms met hevige inversie. Nooit ongelukken. Elkaar kruisende konvooien?  Velen zullen me dwars vinden, maar daar geloof ik ook al niet in.
BELGIE
In Antwerpen vliegt men op zondag uit Quievrain en Noyon. Noyon gaat eerder los. Aldus gebeurt het vaak dat de Noyonduiven vallen of overkomen als Quievrain arriveert. Geen probleem. In mijn jonge jaren vlogen er bijna TIEN maal zo veel duiven als nu. Op wedstrijddagen zag je ze uren aan een stuk overkomen van velerlei lossingen. Duiven die op koers liggen, op weg naar huis, die zich aansluiten bij die van een andere lossing? Heb er nooit in geloofd. Bij kraakhelder weer is geen smoesje goed genoeg om niet vroeg te lossen.

WEER DAAR?    (16-07-22)

Onderstaand verslag over superman Heylen is mogelijk interessant.

Inderdaad, weer uit die streek, maar dat is niet zonder reden. Daar wonen gewoon een aantal superkampioenen ‘op een zakdoek’. En dat op alle afstanden. Nergens worden meer nationale overwinningen behaald dan daar. En waar gaat het op vitesse rapper? Ooit beschreef ik de streek waar ik woon als het Mekka van het halve fondspel. Op een paar kilometer van elkaar woonden immers Iconen als Hofkens, Louis van Loon, de Janssens, Klak en nu nog Meulemans. Mensen die duivengeschiedenis schreven.  

Maar ga eens verder terug! De beroemdste van dat stel, de Janssens, haalden hun basisduiven bij Ceulemans, Schoeters, Jos v d Bosch, Cas Goossens. Allemaal uit de regio Berlaar en Herenthout. Die broers moeten toch reden gehad hebben om naar die streek af te zakken?  Neem ook Meulemans. Die zou het beste kweekkoppel ooit gehad hebben. De doffer kwam van Jos v d Bosch Berlaar. Piet de Weerd bewierookte Huyskens van Riel als de beste ooit. In Amerika spelen ze die nog zuiver, maar dat terzijde. De legendarische combinatie deed het met duiven van jawel, weer Jos v d Bosch.

  TIENVERVBOND EN DIAMANTVERBOND
Nu kruisen de regionale vitessers er wekelijks de degens in het Tienverbond en Diamantverbond. Of daar ook de beste zitten is moeilijk hard te maken, maar uitsluiten doe ik het niet. Vergelijk wekelijks het concoursverloop met omringende samenspelen en men zal me begrijpen. Een van de onbetwiste smaakmakers aldaar is eerder genoemde Gert Heylen.

 GERT HEYLEN
Gert, amper 40, was begin 90-er jaren al top. Hij was destijds goed bevriend met Carl Lambrechts, de zoon van Cyriel. En met een koppel jongen van Carl is het allemaal begonnen. Duiven van Karel Laenen en een superduivin van De Meijer (Kessel) zouden hem maken tot wat hij nu is. Die laatste duif is overigens interessant. Ook Superman Willy Daniels beweert veel te danken te hebben aan een duif van dezelfde de Meijer. Op google kom je diens naam niet tegen, maar dat zegt weinig. In duivensport verlustigen de media zich vaker aan Paper tigers

 UITSLAGEN
‘Uitslagen zijn de enige echte waarheid’ hoor je vaak. Is dat ook zo? Meestal ja. Maar de betekenis ervan wordt minder in een centrum waar de concurrentie weinig voorstelt.

Het omgekeerde is ook waar. Dan kunnen uitslagen zowaar in iemands nadeel werken. Zo speelt deze jonge kampioen met weinig duiven tegen weinig duiven. Zijn prijspercentage is heel vaak 100%. Een vroege prijs tegen enkele tientallen duiven zou veelal ook een vroege prijs betekenen tegen een veelvoud. Amper prijs in zijn samenspel zou vaak nog prijs per tiental elders betekenen als men de snelheid vergelijkt.

 DE MELKER
Gert speelt 16 doffers op traditioneel weduwschap. De meeste zijn nazaten van de ‘Jackpot van 2004’, een fenomenale vlieger en zo mogelijk nog beter als kweker. Vreemd genoeg waren de duivinnen die hij gaf geen pijp tabak waard, de doffers daarentegen bijna allemaal goede. Er zitten er 7 van op het kweekhok. Die ‘Jackpot’ op zijn beurt is een nazaat van ‘de Witte’, stamduif van het hok en een mysterieuze duif. Ze hadden destijds geen duiven van die kleur en ineens liep daar toch wel een witte tussen zeker. Vader Louis noch Gert hebben ooit kunnen achterhalen uit welke ouders die kwam.

 ALLEEN WEDUWNAARS
Zoals het een echte vitesser betaamt is hij vanaf half maart van de partij als het weer het toelaat, ook met zijn beste duiven. Ze trainen een keer daags rond 15.00 uur (vrije training), voordat de jongen los gaan. De duivin wordt steeds getoond, maar wel erg kort. Ze worden gespeeld tot eind juni, krijgen dan even rust, worden opnieuw gelapt en vliegen vervolgens nog een keer of vier op nest, ook in de week. Al bij al toch wel 25 vluchten op een jaar. En in het najaar, eenmaal op jongen, presteren ze nog beter dan op weduwschap beweert Gert.

 JONGEN
Was er een tijd dat je kampioenen had met oude en specialisten met jongen, Gert Heylen is beide. Maar wat bij hem opvalt is hoe hij met jongen speelt: Op grootvaders wijze, dus helemaal achterhaald, of… is hij zijn tijd vooruit vraag je je af als je de uitslagen ziet. Hij verduistert niet, speelt niet ‘gescheiden’, koppelt zijn jongen niet met oude en er mee rijden doet hij al helemaal niet. Hij kweekt een ronde, zo’n 60 stuks, die wordt degelijk opgeleerd, bij goed weer vanaf begin mei, en in het hoogseizoen doet Gert er alles aan ze op nest te krijgen. Duiven op nest trainen toch niet? Bij hem wel. En merkwaardig genoeg is dat ook zo’n beetje de methode van die andere supermannen daar, kerels als Cyriel Lambrechts en de van de Brandes. Zowel concurrenten als vrienden, dat zie je ook niet vaak. Adeno en verliezen met jongen kennen Heylen en consorten dan weer wel. Bij Gert bedragen die verliezen toch wel een derde, dus ongeveer 20 van de 60.

 HEYLEN ALLERLEI
Kweekkoppels die alleen maar goede geven heeft ook hij niet, ook voor hem is het elk jaar weer zoeken en om koppelen. De hokken worden dagelijks gekuist, medicatie wordt hoegenaamd niet gegeven. En bijproducten? Piksteen, Allerlei, Vitamineral en dat is het wel zo’n beetje. Wel zitten er na de vlucht steevast elektrolyten in het water.  Speelt hijzelf zelden meer dan vijf oude duiven, met grote inmanders heeft hij totaal geen moeite. Eerder medelijden om zo veel duiven te moeten verzorgen. Gert: ‘Snap niet wat die mannen bezielt.’ En de hokken? Sprekend over ‘licht en lucht’ moet je bij hem zijn. Binnen kijk je op de Boomse pannen (achterkant is golfplaat) en in theorie (!) zijn ze veel te licht. Dat leidt vooral bij warm weer wel eens tot ‘one eye cold’ maar hokken waarop al zo lang zo goed gespeeld werd durft hij niet veranderen.

 DROOM      

Gert zou wel HaFo willen spelen, maar zowel zaterdag als zondag met duiven bezig zijn en soms nog op meerdere plaatsen spelen ziet hij met een baan en jong gezin niet zitten. Ook hij ziet het vitesse spel met lede ogen achteruit gaan en ‘droomt’ er van dat het binnen niet al te lange tijd anders wordt: Zoals in Nederland: Alle vluchten op zaterdag omdat er nog andere dingen zijn dan duiven. Dan zou hij zelfs overwegen ook halve fond te spelen.

 GEWOON
Het buitengewone aan Gert is dat alles er zo gewoon is. Behalve dus de geheel eigen wijze waarop met jongen wordt gespeeld. Zo’n beetje als een halve eeuw terug.  Hij heeft geen website, geen foto’s van duiven, amuseert zich niet met stamkaarten, maar… ‘speel er maar eens tegen’ zeggen ze in de streek!

  

© copyright 2022 Ad Sc

 Ook dit jaar  (13-07-22)

Vandaag, woensdag, kregen 'de liefhebbers van Sint Job' een oproep de klokken binnen te brengen want Barcelona was provinciaal gesloten. Dat zal gisteren wel geweest zijn, maar wat dan nog. In het Nederlandse Oost Brabant sloot het concours zondagmorgen vroeg al (wel 1 op 4) in Brabant 2000 op zondagmiddag. En je kan toch niet zeggen dat die meer afstand in het voordeel van de duiven is. Overigens triest te constateren hoe het met die Oost Brabantse vedette van weleer vergaat. Ooit  favoriet voor de nationale zege. Nu EEN schamel prijsje van 21 gezette duiven. Duiven zonder conditie of zonder kwaliteit? Dat is de hamvraag. Meestal is het een combinatie van beide. 

KBDB
De KBDB kende vroeger geen enkele flexibiliteit. Daarin is gelukkig verandering gekomen. Maar bijvoorbeeld cancellen van vluchten gebeurt veel te voorbarig. Dat schreef ik 2 jaar geleden al, maar men heeft niets bijgeleerd. Afgelopen dinsdag werden alle HAFO vluchten voor zaterdag verboden vanwege de verwachte hitte. Dit heeft men moeten herroepen. De realiteit van nu? Zaterdag voormiddag wordt 19 graden verwacht, in de namiddag 21. De gemiddelde temperatuur in deze tijd is 23 graden !!!

Nieuwe?  (12-07-22)

Twee echte supers, beide uit de 006, dus af moeten geven. Maar afgelopen zaterdag wonnen we met de jongen de 1e van Melun tegen 1.288 duiven. Ook een uit de 006. Gaat die de plaats in nemen van die twee? Uiteraard geeft die 006 ook slechte. Zo simpel is het allemaal niet.  Bovendien zijn jongen van dit jaar bijba allemaal aan huis verloren.    

 

 

 

Tot inkeer   (12-07-22)

 De Bond (KBDB) had naar alle 'maatschappijen' een schrijven doen uitgaan dat komende zaterdag geen HaFo gevlogen mocht worden vanwege de hitte. Ik vond het wat voorbarig omdat de laatste voorspellingen uit kwamen om 23 graden, ofwel... precies de gemiddelde temperatuur in deze tijd van het jaar. Vandaag kwam de KBDB tot inkeer.

KWEKEN

Op het kweekhok hoort natuurlijk alleen het neusje van de zalm. En als het enkel klassenduiven zijn die daar huizen kan je die gerust vrij laten paren schreef ik herhaaldelijk. Jan Broeckx en Marleen, behorend tot de G5 in Turnhout, wilden dat vrij paren wel eens uitproberen. Ze kweken nu meer goede dan vroeger. Jelle Roziers dan weer kweekt uit duiven waarvan minstens een van het koppel goed presteerde.  Zo gek nog niet. 'Niet gevlogen' x 'niet gevlogen' is te veel speculeren.   

Gevolgd   (12-07-22)

Merk dat nogal wat mensen me/ons volgen. De 318 en 319 die zo presteren komen inderdaad uit dezelfde ouders. Het jong dat eergisteren 1e won is een halfzus. Komt uit dezelfde moeder. Ook 12-841 en 842 die op de eerste HaFovlucht 2 en 6 wonnen zijn zusjes. De 12-842 deed het op de volgende HaFovlucht opnieuw, won toen de 5e. De 841 ging toen helaas verloren? Toch iets te weinig gespeeld?

DE BOND
De
KBDB zou alle HaFovluchten voor zaterdag afgelast hebben. Is dat niet wat te voorbarig? De verwachtingen zijn nu een aangename 24 graden,

DE 732
Wie  twee
weken terug ook te laat was was de 732. Toen die op zondag op de klep zat was de opluchting groot, maar n iet voor lang. De duif was total loss, maakte groengele mest. Je begrijpt niet hoe zo'n duif thuis kon komen. Op zondag was het nog erger. Iets verkeerds gedronken zeker. Zondagavond lag ze dood. E dat was een supertje. DERDE NATIONALE ASDUIF KBDB HAFO. Dat jaar zaten dus op de halve fond in Belgie maar twee betere !!! Duif had mogelijk de hoogste commerciele waarde van allen. Met de nadruk op commerciele. Want wat de pijn van zo'n supertje een beetje verzacht is dat ze nog niet een goed jong gaf. Eerder ging nog een betere verloren, de 721. Twee zulke is wel een aderlating. 

 

 RUST

Weer een bericht van iemand wiens duiven lang stilzaten waarna zeer slecht gespeeld werd en duiven verloren gingen. Het lijken wel mensen. Vijf weken plat in bed in een ziekenhuis betekent ook flink inleveren voor mensen van mijn generatie. Vooral van de spieren blijft weinig over. Nog steeds heel zwak en loop nu pas zonder ondersteuning.       

Weer voor de goede? (11-07-22)

Op Provinciaal Gueret afgelopen zaterdag was het weer 'voor de goede' zeker? Let op de getekende en merk ook het goede spel van R Hermans met slechts 10 mee.  

Update   (10-07-22)

Gisteren, en zondagmorgen als we dit schrijven, nog: Barcelona, voor fondspelers de vlucht der vluchten. Op het hok Hermans in Pulle vielen twee bijzonder vroege duiven (beide in eerste 30 Nationaal). ‘Heel emotioneel allemaal’,  aldus Rik. Toen de  dokters zijn overleden vader hadden gezegd dat ze niets meer voor hem konden doen had Jan nog als wens: De aankomst van de Barcelona duiven bijwonen, al was het maar een keer. Er was daar goed geïnvesteerd in een hok fond duiven maar Jan heeft het helaas niet mee mogen maken.  

DE BESTE?
In
Brabant 2000 vlogen 184 duiven van Barcelona, waarvan 16 van topfavoriet Cor de Heyde. Die won 1, 2, 5, 7 (A vd Ouweland Chaam knap 3 en 4). 's Avonds heeft Cor er liefst 11. Wie ook hoog scoorde? Comb. Aarts!  Al hun 5 ingezette duiven thuis op zondagmorgen.  Met dank aan B F.

BELONING 
Eerder kon u lezen over de fantastische uitslagen van Johan de L uit Vlaanderen met zijn A S duiven. Het is allemaal begonnen met het kopen van een peperdure bon. Nu speelt hij daar de ene eerste na de andere met zo’n 80% prijs.
Wie ook peperdure bonnen van me kochten waren Rico en Johnny Kampert. Nu zijn ze met de jongen van hun bonduiven aan het spelen. Dat resulteerde gisteren in een 2e prijs van een harde NPO vlucht uit Vierzon met een jaarling. Gekweekt uit een duivin van mij, evenals hun 2e duif. In sector 3 was het de 4e prijs.
RUBENS
Patrick Rubens (België) haalde hier eens wat duiven. Uit een er van kweekte hij de 1e Nationaal Argenton (van zo’n 10.000 duiven). Nu won een nazaat een 1e Nationaal zone. Dezelfde oude lijnen (Ace Four) als waarmee B v Oeckel en Jochems v Hasselt een 1e Nationaal zouden winnen in de zone.
EN NOG
Peter, de verzorger van  de overleden beroemdheid van Weleer, Raymund Hermes, laat weten dat hij enorm speelt met mijn soort en tevreden is alvast ook Klaas Johannes Wakker. Die staat er om bekend dat hij koopt waar hij zijn zinnen op heeft gezet. Daar zijn duiven bij van 200.000 en 300.000 euro. Hij heeft hier ook 10 jongen uit komen zoeken. Dhr Wakker (Urk) heeft nu twee vluchten gespeeld met jongen. De eerste vlucht won hij 1 en 2 met twee zusjes uit duiven van hier, de tweede vlucht opnieuw 1e met een AS duif. Hij schrijft dat hij er zeer gelukkig mee is. Het was weliswaar tegen weinig duiven maar die jongen uit die peperdure duiven met wereldfaam voor blijven is al wat.

EN ZELF?
Gisteren Melun, 725 oude: 11 mee en 9 prijzen: 4, 8, 19, 21, 22 enz.
Er vlogen 1.288 jongen ingezet door 58 liefhebbers. Daar werd begonnen met 1e, 5e, 17e, 22 enz. Ook daar 11 jongen mee. 9 Wonnen prijs.
TOT SLOT
Wat is die John Rockx uit Zegge weer hard aan het spelen op de eendaagse met een beperkt aantal duiven.

 Ook hij   (08-07-22)

'Wat een uitslagen en wat een prijspercentage' schreef J v d.  'Daar komt niemand ook maar in de buurt.'
Niet te gauw zeggen. Google Falco Ebben eens. Ook die scoort ontzettend hoog en dat zelfs tot 700 km. Afgelopen zaterdag nog 1e Ruffec Nat. sector. Falco en zijn oom bewijzen opnieuw dat je geen 50 duiven hoeft te spelen om te kunnen winnen. 

Uniek?   (07-07-22)

Vooral prijspercentage van de duiven van A S is uniek. 'Wie doet beter dan Comb Maegh A S?' stond in sportblad De Duif bij onderstaand verslag in 2019. Goed spelen doet de Comb dus elk jaar. De combinatie staat voor de broers Maegh, schoonbroer Roger de Vrij (Rijkevorsel) en Ad Schaerlaeckens. Ze spelen al jaren een hoofdrol in ZAV, maar wat ze dit jaar klaar spelen is ongezien. De slechtste vlucht was 21 prijzen op 28. 

BEGIN

Het was in 2006 dat Ad, toen al gekweld door een fysiek ongemak, een ronde jongen neer zette in Rijkevorsel. De duiven die er zaten werden op aandringen van A S  behouden om te kunnen vergelijken. Toen kwamen de wedstrijden. Die jongen met Nederlandse ring waren meestal thuis voor de andere. Meteen wonnen die het 1e Kampioenschap van Noyon. ‘Als een komeet’ zou Herman Bevers nog zeggen. In 2011 kwam er even een kink in de kabel. Paratyfus.

 LATER

Het laatste waar aan gedacht werd omdat de duiven jaarlijks waren gekuurd. Baytril bracht, na verlies van veel goede duiven, redding. Zo werden ze in 2012 eerste Algemeen kampioen jongen in ZAV maar ook in Union Antwerpen. Met enkele duiven, meestal 2 of 3 ging men naar de fond wat resulteerde in 1e Nationaal (z) Argenton. Dat was een harde vlucht met tegenwind. In heel Belgie zaten slechts een handvol vroegere duiven, allemaal tegen de kust. Provinciaal won de 006 met liefst 10 minuten voorsprong de 1e prijs. Andre Roodhooft (tweede provinciaal) klokte later terwijl de 006 van A S 12 km verder moest.

Die 006 kwam uit twee bijgehaalde duiven. De vader (08-250) kwam uit De Extreem maal ‘moeder Leeuw’ van M Wouters, de moeder was een halfzus van Cow (Rik Hermans) en was kleindochter Di Caprio.

Na het ‘paratyfusseizoen’ werd elk jaar weer spraakmakend gepresteerd. in 2018 nog 1e Algemeen kampioen jongen en ‘onder koning’ oude.

ENKELE UITSCHIETERS

Duiven die er om een of andere manier toch uitspringen. 

-Dat is dus eerder genoemde 006 die niet alleen 1e prijs Nationaal z Argenton won maar ook 1e prijzen uit Noyon en Souppes. Is bovendien een voortreffelijk kweker.

-Ook de 14-976 kon er wat van. Was in 2015 en 2016 2e en 3e Asduif ZAV en won met name: 747 d – 1e, 235 d – 1e, 541 d – 1e, 1.235 d – 2e, 1.130 d – 2e, 799 d – 2e, 811 d – 2e, 811 d – 3e, 762 d – 3e, 1.832 d – 4e, 1.844  -  5e enzovoorts. Is oud eigen soort met een vleugje Leo Heremans en de moeder kwam van Boeckx.  Met hem werd, net als met Wouters, aan samenkweek gedaan en Boeckx kweekte uit een doffer van Ad de 3e Nationale Asduif KBDB vitesse.

-Ook de 08-682 was een reuze duivin. Die won als jonge duif alleen al 952 d – 2e, 1.023 d – 3e, 911 d – 4e en 1.092 d – 11e. In de competitie van Superduif werd ze gekroond tot 3e beste jonge duif van Belgie. Ze ging helaas verloren als jaarling (toen al paratyfus?) haar nestzuster, de 683, zou moeder worden van ‘Den Ad’ van Marcel Wouters. Ze was nog een nazaat van Ace Four.

-Ook de 17-749 is een speciale. Die won op slechts 3 weken tijd. 958 d – 1e , van 1.004 d – 3e, van 632 d – 3e en van 862 d – 6e. Ad S: ‘Er zullen wel betere geweest zijn maar duiven die zo vlogen op vier opeenvolgende vluchten betwijfel ik.’  De 1e prijs werd gewonnen met meer dan 2.200 mpm, de 3e prijs met tegenwind.

 SIMPEL

Het enige echt bijzondere in Rijkevorsel zijn de uitslagen. Medisch gebeurt er amper iets. Soms voor het spel een geelkuur maar als de duiven er patent uitzien zelfs dat niet eens. Bijproducten of supplementen? Daaraan wordt geen geloof gehecht. Of beter niet meer. Het blijft bij ‘Allerlei’ en elektrolyten bij warm weer.

Wel was Ad zijn hele leven al op zoek naar datgene waar alles om draait: Goede duiven! Of hij geslaagd is tonen de uitslagen. Let op prijspercentage. UNIEK !! 

 Resultaten 2019

22 april

Noyon jrl. 18 duiven gezet, 13 prijzen.

Noyon oude: 28 gezet, 21 prijzen.

 

5 mei

Noyon

513 jrl: 1, 2, 12, 13, 16, 21 enz.  10 duiven gezet, 9 prijzen allemaal in eerste helft.

928 oude: 2, 3, enzovoorts. 10 duiven gezet, 9 prijzen in eerste helft.

Chevrainvilliers zelfde dag:

Jrl: 6 mee, 4 prijzen.

1.154 Oude. 16 gezet, 12 prijzen, te beginnen met 10e prijs.   

12 mei:

Chevrainvilliers

830 jrl. 16 duiven gezet, 14 prijzen. Te beginnen met 3e prijs.

1622 oude: 5, 6 enz. 26 duiven gezet, 23 prijzen. Slechts een oude miste.

3.414 duiven in overkoepeling; 7, 9 enz. 26 duiven gezet, 23 prijzen.

 18 mei:

Chevrainvilliers.

975 jrl. 3, 4, 5, 6, 10, ,26, 27, 32 enz. 13 duiven gezet, 11 prijzen.

De 11e duif won de 136e prijs. Daarna nog 325 prijzen te verdienen.

1.651 oude: 3, 4, 5, 6, 12 enz. 22 duiven gezet, 19 prijzen. Opnieuw miste slechts een oude. De 19e duif won de 218e prijs. Er waren 551 prijzen te verdienen.

3.348 Duiven in o. k: 7, 8, 9, 10 enz. Als eerste 4 duiven met een beperkt aantal duiven mee.   

 25 mei:

Chevrainvilliers: Hoewel de westkant domineerde werd helemaal aan de noordoostkant toch weer enorm gespeeld:

732 jrl: 14 duiven gezet en 11 prijzen, te beginnen met 9e en 10e.   

1.250 oude: Opnieuw als eerste 4 duiven geklokt aan 17e prijs. Ook de mannen met meer dan 70 of 80 duiven mee hadden toen geen 4 duiven.

Opnieuw 19 prijzen van 22 gezette duiven. In overkoepeling na 19e duif nog 160 prijzen te verdienen. Niet een oude miste! 

 1 juni

Toury: Opnieuw ZO wind, maar opnieuw mocht het resultaat er aan de oostkant gelegen zijn. In ZAV wonnen de 12 jaarlingen alle 12 prijs. Oude 17 op 20.

 MISSERS

Dus miste vier weken aaneen hoogstens EEN oude zijn prijs. Op 1 juni miste niet een jaarling.  Op een verkoop site kan je lezen over het hoge prijspercentage van een gekend kampioen. Dat zijn dan 21 prijzen van 39 duiven, 17 prijzen van 52 duiven, 31 van 50 enzovoorts.

Alle respect maar wat een verschil; Verleden jaar moesten duiven met meer dan 30 prijzen en 8 prijzen op 1 jaar vertrekken. Let ook op de data. Het betreft niet de beste vluchten van het seizoen maar alle vluchten met dien verstande dat op 29 April niet werd mee gedaan vanwege de koude.

 

WAT VOOR DUIVEN?

‘Van een ras is geen sprake’, zegt A S nog. Inteelt is goed voor de handel. Om te presteren kan je beter kruisen. Die betere duiven zijn dan ook kruisingsproducten.

Vooral nazaten Extreem en Leeuw Wouters, de 08-037 v d Wouwer, duivin Hermans, doffer Scheele deden het extreem goed. Ook samenkweek met ‘Ad’ was een succes. der heeft.

 TOT SLOT

Ad zorgt voor de duiven, koppelt ze en is vooral de selecteur. En prijst zich gelukkig met een verzorger als Roger. Dat zal wel als je geen vluchten kent met ‘slechts’ 50% prijs.

 

NOG HEET VAN DE NAALD

Dit artikel verscheen direct na 2 juni in Sportblad De Duif.

Maar nadien bleef de dominantie voortduren. ´Ongekend´ zo wisten Roger Geysen en Superkampioen Herman Bevers Sint Job. Anderen zeiden al dat niemand in België beter doet.

 8 juni Toury:

Een ziedende zuidwester. De snelste duiven maakten 2.200 mpm. Overal veel andere namen op de voorgrond, maar die van Maegh/AS was opnieuw dominant. Dus meer dan 2.000 mpm kunnen de duiven kennelijk even goed aan als tegenwind.

Er waren 13 jaarlingen mee, 11 wonnen prijs te beginnen met 4e, 6e, 10e, 14e, 22e enzovoorts. Weer als eerste 4 duiven op de uitslag.

Tegen 734 oude werd begonnen met 4e, 10e, 12e, 13e, 19e, 25e en 27e prijs. Weer als eerste 4 duiven maar ook als eerste 5, 6, 7 en 8 duiven.

19 van de 22 duiven wonnen prijs, dus een oude miste. In de Overkoepeling met Grensverbond vlogen 1.398 duiven. Daar werd begonnen met 6e, 14e, 17e, 18e en 27e prijs. Ook daar als eerste 4 duiven en ook als eerste 5, 6, 7, 8 duiven.

 15 juni Melun;

Met de jaarlingen werd begonnen met 1e en 6e prijs. 8 Prijzen op 12.

Tegen 814 oude werd begonnen met 2e, 9e, 11e, 12e prijs en 14 op 20.

In de Overkoepeling met Grensverbond tegen 1.913 duiven 3e, 11e, 13e, 14e. Opnieuw als eerste 4 duiven terwijl grote namen er toch 66, 45 en 49 mee hadden. 

 Update  (05-07-22)

Zoals wel vaker weer een interessante reportage in Duifke Lacht, de hoofdpersoon dit keer Jelle Roziers. Een prille 30-er maar al wel full prof. Jelle: 'Werken heb ik nog nooit gedaan.' De focus ligt op de verdere vluchten voor jongen.
- Tegen geel heeft hij al jaren niet gekuurd (wel gele druppels).
- Een hele ploeg thuis houden vanwege een paar natte oogjes? Bij hem gaan ze mee, allemaal.  
ANDERE WAARHEID?
D is niet voor veel rijden. Wie in zijn omgeving het meest rijden verliezen ook de meeste jongen aldus D. Simpele logica eigenlijk. Wat je niet lapt kan je niet van lapvluchten verliezen.
En toegegeven, zulke voorbeelden ken ik ook. Dus van weinig lappen en ook weinig verliezen. Maar ook goed spelen? Die supermannen die goed spelen met jongen die amper gelapt zijn zijn geen super kampioenen maar super leugenaars. Of zo'n Roziers dan geen massa's jongen verliest van die vluchten van 500 en 600 km.?
Zou wel moeten zijn volgens de WOWD in Nederland. De Belgen weten echter beter. Trouwens, nu we toch over verliezen hebben.
Zaterdag vroeg kon je ergens lezen dat ergens sprake was van zware inversie. De duiven zijn normaal gelost en kwamen vlot naar huis. Opnieuw.  Hoor zojuist dat vandaag de jonge duiven van een leervlucht slecht kwamen. Ook bij B die ze wel 25 keer gelapt had. Ook bij G kwamen ze slecht, maar niet slechter dan bij B. En G had ze amper gelapt.  

 'Bij ons in Belgie'   (04-07-22)

 Onderstaand een bericht van de club

-maandag Barcelona oude duiven vanaf 19.00 uur

-inschrijven criterium

-Dinsdag opleren Quievrain en Merchtem vanaf 18h30 tot 19.15 stipt.

-woensdag inkorven Brive Oude en Jaarse inkorven 19 uur tot 20h15.

-Donderdag inkorven Gueret oude en jaarse inkorven vanaf 19 tot 20h15.

-VRIJDAG Inkorven Melun inkorven vanaf 1830 tot 19h15.

-Zaterdag quievrain en Noyon inkorven vanaf 17h30 tot 19h15

Advies   (03-07-22)

Weer wat alarmerende berichten gehoord. Daarom: Mensen leer die jongen toch gedegen op. Zoals alle liefhebbers met ambitie. Dirk Dockers, misschien wel de meest ambitieuze en ook beste in België heeft ze 34 keer weg gehad. B v d Brandt zo’n 25 keer (moet wel dubbel rijden). En hoe vaak zouden de Bruijn en Stabel wel niet gereden hebben? Nadien jammeren dat je niet mee kan of veel verliezen kent is natuurlijk zinloos. Mensen kunnen een excuus hebben vanwege leeftijd (in de 80) of om andere reden. Maar goed spelen en weinig lappen? Snel vergeten!  Zijn ze nog weinig gelapt. Denk dan nu gerust aan twee maak daags. Dat kan om 18/00 u nog. 

Hetzelfde liedje  (01-07-2022)

T is best een goede vent. Haalt hier alle jaren wat duiven en erg goedkoop ook. Hij komt uit Indonesie en daar gelden immers andere normen.
Zopas vroeg hij weer een duivin en of ik de stamkaart wilde mailen. Ik had goede zin en besloot er een van mijn beste te geven. Een zus was een van de duiven die het laatste weekend van juli nog ruim 4 minuten vooruit vloog. Een andere zus had ook al een 1e gewonnen. Maar wat ik vreesde kwam uit. Niets meer gehoord. Zoals lang geleden in de Vandeneabeele soort en later in v d Wouwer vanwege onbekend daar. Althans, de moeder van die duivin , die kwam van Dhr. Engelen.

MIS
Ik
had de naam van J v d Pasch genoemd als zijnde behorende tot de top 5 van duivenvakmannen in de lage landen. Die andere werd me gevraagd. Nou misschien wel P Theunis en… inderdaad Roger Engelen. Ik vraag me zelfs af wie op de halve fond beter speelt dan hij.
Afgelopen weekend nog 8 duiven mee, die wonnen alle 8 bij de eerste 20 tegen ruim 400 duiven. Hoe hij het voor elkaar krijgt is me een raadsel, maar in de week lopen zijn duivinnen beneden binnen in een hokje in de tuin en van de vlucht in een ander hok helemaal boven.
Die T weet niet wat hij mist vrees ik.  Die heer Engelen speelt ook oneindig veel beter dan liefhebbers wiens duiven wel gewild zijn in Indonesie. Trouwens, vrees dat hij voor Engelenduiven te laat is.  

Afwijken    (29 juni 2022)

Hoe gigantisch de afwijking naar het westen op hn thuisreis kan zijn tonen twee duiven van de kampioenspeler v d Bosch uit Stad ah Haringvliet. Typerend is dat, wanneer ze ONGEVEER op 'de hoogte' van het thuishok zijn veel duivin ineens hun koers corrigeren. Soms onder een hoek van 45
graden. Het wegdraaien van de aarde onder de duiven door als verklaring wordt door velen WEL serieus genomen. Hopelijk maakt dhr v d Bosch geen bezwaar tegen het 'delen'.  Ook deze tracks doen vermoeden dat duiven met ZO wind massaal verzuipen in de Noordzee.   

 

RIP J v d Pasch   (29 juni 2022)

 Vanmorgen vroeg al bereikte ons het nieuws dat Jan v d Pasch op 29 juni vlak voor middernacht was overleden. Een schok voor velen maar minder groot voor insiders die wisten door welk onheil Jan onlangs getroffen werd: Accute leukemie. Met hem verloor de vaderlandse duivensport een van haar grootste kampioenen. Moest ik een top vijf samenstellen van duivenkenners dan hoorde Jan daar zeker bij. Zelfs bij een top drie. Hij was zo'n enthousiast liefhebber dat hij ook dochter Leanne warm wist te maken voor de sport en samen beleefden ze zelden geziene triomfen met welhaast buitenaardse uitslagen. Aan de familie onze innige deelneming en heel veel sterkte. Een icoon als hij zal nog lang voortleven in onze herinnering. 

     Update 28 juni 2022

 Onze jongen vlogen dus geen Noyon en de eerste HaFovlucht werd terecht geannuleerd vanwege de hitte. Ze vlogen tot heden dus EEN keer voor prijs en voor zaterdag staat Sermaine op het programma, meer dan 400 km. voor de verste afstanden. Ik vind het er een beetje over voor jongen zonder ervaring. Te vroeg te ver. Voor mij mag het 100 of 150 km. korter. Hopelijk ook voor de KBDB en bedenkt die zich.
CIRCUS
Duiven exporteren wordt steeds problematischer, zo lijkt het. In China veel dode en gaan ze met honderden verloren. Door dwaze quarantaine regels moeten Amerikanen soms een half jaar op hun duiven wachten. Nu zitten duiven, bestemd voor Amerika, in quarantaine in POLEN !! Moet toch niet gekker meer worden.
NAAR HET WESTEN
Verleden week ook zo geschrokken toen U die tracks van M B in Het Spoor zag. De met gps gevolgde duiven weken gigantisch af naar het westen. Allemaal. Ik schreef ooit een artikel met als kop 'het mysterie van de ZO wind.' Ik doelde daarmee te zeggen dat niemand begreep waarom duiven zo massal verloren gingen met ZO wind. Denk nu dat die afwijking naar het westen er mee te maken heeft. Dat duiven met ZO wind massaal verzuipen in de Noordzee. Iets aan te doen? Zeker. Meer in zuidoostelijke richting lossen met Z of ZO wind of altijd! En niet wachten tot het volgende drama. Of niet mee doen. DIE WIND IS DODELIJK, OOK VOOR BEWEZEN GOEDE OUDE DUIVEN. Misschien kent u het verhaal van de beroemde 019 van de Janssens. Die miste in zijn topjaar twee keer. Telkens met prachtig weer maar weI ZO wind. Ze snapten er niets van.

Update 26 juni 2022

We maakten er melding van hoe veel specialisten profiteren als het weer het toe laat. Hun duiven moeten vliegen. Maar dat geldt zelfs voor Marathonman Jellema, zo vernemen we.
OOK ZIJ
Ik had het eerder ook over dat jonge koppel uit Hoogstraten dat pas begonnen was en zich zo goed weert. Hun prestaties zijn nog altijd in opgaande lijn. Nu zijn er al vluchten dat ze aanzienlijk beter spelen dan provincie genoten met naam en faam over heel de wereld. In Rijkevorsel trouwens nog iemand die bijzonder presteert: Jos Peeters. Hij is 84, zijn het de duiven die hem jong houden? Helaas komen mensen als hij zelden in de media. Ze schuiven niet en er valt niet aan te verdienen.
DEUGD
Sommige mails van heel bekende liefhebbers doen echt deugd. Een schrijft: 'Ik zou niet eens met 5 jaarlingen durven spelen. En dan nog zo pakken ook.' Complimenten van succesvolle sportgenoten doen altijd dubbel deugd.

Weer bijzonder  (25-06-22)

Uitslagen zoals 2 weken terug zijn natuurlijk heel zeldzaam. 73 Liefhebbers hadden toen voor Auxerre bijna 800 duiven ingezet. Wij speelden met 6 jaarlingen en die wonnen 1, 4, 9, 11, 19, 24.  Dat is dus 6 zeer vroege duiven van 6 mee, maar wat sterker was. Als AL ONZE ZES duiven thuis zijn wachten 60 van de 73 liefhebbers nog op hun EERSTE.

VANDAAG
Ook vandaag was het weer enorm uit Melun. Alleen jammer dat de aantallen duiven spectaculair zakken. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het jonge duivenspel.
Tegen 409 oude werd vandaag begonnen met 1, 2, 4, 12 (1e, 3e, 4e, 5e getekende) enz. Van de 10 ingezette duiven misten alleen de 2 laatst getekende (8/10). De eerste 2 duiven vlogen 5 minuten vooruit. Het lijkt of nazaten van de 264 allemaal minuten vooruit kunnen vliegen. De 190 won dit keer de 4e, nog net 1 op 100, in eerste 10%. Voor coefficient jammer dat enkele hok genoten hem voor zaten.
Ook bij de jaarlingen werd begonnen met de 1e prijs, die vloog ook 5 minuten vooruit. En dan de jongen. Die van ons hadden voor het eerst een chip om.  Hadden jongen van andere liefhebbers al enkele keren Noyon gevlogen, die van ons zaten ineens op Halve Fond, zonder Noyon te  vliegen. Ik schreef eerder dat die jump van 200 km. van Quievrain naar Melun niets te betekenen heeft en dat bleek ook. Op een haar na werd ook met jongen de 1e prijs gewonnen. Nu was het 2, 6, 20, 34 (8/14) tegen 563 jongen. 

Profiteren   (24-06-22)

 Verleden weekend  zouden we voor de eerste keer HaFo met jongen gespeeld hebben. 'Zouden' dus want de KBDB stak daar terecht een stokje voor. 36 Graden (in Frankrijk) en met jongen spelen gaat echt niet samen. 
In Nederland dan weer begint men pas over een maand. Weliswaar kan men nu opleren, maar men kent de liefhebbers. Die stellen uit! 
Of het verstandig is/was van de NPO het programma voor jongen zo laat op te starten? Ervaren topspelers menen unaniem van niet.
VERKEERD
D
is een Nederlander die rond 5 juli zijn jongen pas gaat lappen. 'Maar dan zal het rap gaan',  beweert die. Hij bedoelt in grote sprongen. Naar mijn bescheiden mening helemaal fout. Beter op tijd beginnen, wat vaker rijden en niet zo ver. 'Jongen die van leervluchten uren te laat komen hebben veel geleerd', hoor je wel eens. Zou het? Denk daar toch anders over. NIETS hebben ze geleerd. Veel topspelers profiteren van elke weersgelegenheid om ze maar ervaring te laten op doen. Zo werd voor woensdag 22 juni schitterend weer voorspeld. In Heikant vloog men uit Quievrain. Interessant hoe de tospelers uit de regio massaal deel nemen. Roger Thijs 61 duiven, Cyriel Lambrechts 63, Frans Marien 61, zelfs Willy Daniels 45. En hoeveel Quievrains zouden die jongen al wel niet gehad hebben? Het zijn stuk voor stuk zulke grote kampioenen dat men mag veronderstellen dat ze heel goed weten wat ze doen!  

Misvatting    (23-06-22)

Hoorde het zoveelste voorbeeld van een echte superduif die als jong verloren was gegaan, ergens was binnen gelopen en opgehaald. Dat binnen lopen heeft dus weinig te betekenen. Het wordt wat anders als dat twee keer gebeurt. Dan kan het nog wel een goede vlieger zijn, maar als wedstrijdduif is die voor jou verloren.
Die zal immers binnen blijven lopen omdat ze telkens haar slecht gedrag beloond ziet met voer. 'Mee eten' is immers amper te voorkomen op het hok waar ze binnen loopt. En duiven willen, zoals al wat leeft, zijn waar voer is. Darwin wist daar alles van !!

‘Diep gegaan’  (21-06-22)

Afgelopen zaterdag hebben heel wat duiven zich leeg gevlogen. ‘Die zijn diep gegaan’ zo zegt men en dat zou voorwaarde zijn om nadien te excelleren. ‘Die goede gaat zich pas echt onderscheiden, als hij er eerst een keer helemaal doorheen gezeten heeft’, praat men elkaar na. Wat mij betreft onzin die valt onder de categorie ‘bij volle maan gekoppelde duiven geven een betere kweek.‘
EIGEN SCHULD   
Niet iedereen wil het weten, maar veel van wat mis gaat in onze sport is geen kwestie van tegenslag of pech, maar een gevolg van zelf gemakte fouten. Eigen falen dus. Zo gaan er nogal wat (goede) duiven verloren de vlucht die volgt op een ramp of halve ramp. Van de ramp komen ze aan, op de vlucht die volgt blijven ze acher. Zelfs bij mooi weer. Men snapt dit niet.  Dat is echter zelden een kwestie van pech. Gewoon niet goed opgelet. De dagen na het trainen is het zinvol de duiven wat meer van nabij te volgen. Toegegeven, elke duif is anders. Sommigen pakken na een ‘ramp’ gauw de draad weer op. Andere worden nooit meer de oude en blijven ook wat magerder.
Het is zinvol te zien welke duiven na het trainen het eerst weer op het hok vallen. Of met tegenzin het hok uit gaan. Vooral nu ze een chip dragen is dat makkelijk. Zulke duiven zijn (nog) niet bekwaam om te spelen. Dat geldt ook voor duiven die na zo’n zware inspanning traag terug op gewicht komen, lang blauw vlees houden en niet eetlustig zijn. Thuishouden zulke. Je mag geen enkel verschil zien tussen duiven die in een ‘ramp’ zaten en de rest.
SAMENGEVAT
Zelf vind ik het er een beetje over om met 35 of 36 graden met duiven te spelen. Maar ik kan me vergissen. De verliezen van duiven die in die hitte moesten vliegen vielen achteraf nog mee. Maar we zijn er nog niet. 
BELGIE 
Wie er dit jaar in Antwerpen goed vliegen wordt me vaak gevraagd. Men doelt dan op bekende namen terwijl het toch mannen zijn als Eric Rooyackers, Guustje van Aert enz die vaak de echte uitblinkers zijn. Van de meer gekende namen doen Luc van Mechelen, Johan Donckers, Roger Thijs, R v d Eynde, Dirck Donkers en met flitsen Staf Boeckmans het uitstekend. Staf is trouwens al jaren outstanding op de pure vitesse.    
BEDENKELIJK
Zeven prijzen van elf gezette duiven (zaterdag) zijn we niet gewend. Integendeel. Maar velen moesten het met minder doen. De ‘190’ won nog 1 op 100, bij de jrl 4 van de 5 (prijsjes) maar daar is alles mee gezegd.

Zijn we weer  (20-06-22)

9 Mei raakte ik voor het laatst een pc aan. Sindsdien niet buiten geweest, niet in de  zon gezeten, zelfs amper uit bed geweest. Kan je nagaan. Gelukkig waren er de jeugdige Simon en mijn vrouw die me op de been hielden. Ook die reacties, vooral in de vorm van mails.
De duiven natuurlijk die als vanouds presteren en dan die vragen. Nu wil ik niet belerend zijn, ik heb de duivenwijsheid zeker niet in pacht en baseer me meestal op eigen ervaring. Maar dat is ook al wat.

GEEN VERSCHIL.
Zo kwam er plaatselijk dat vliegverbod en twee streekgenoten twijfelden wat te doen; Gewoon doorgaan of duiven terug samen laten en weer met eieren laten komen. Nogmaals, wil niet de wijsgeer uit hangen, zou het ook niet weten als we enkele jaren terug niet in dezelfde situatie verkeerden met iets waarin we dus geen ervaring hadden. Wel, de een liet ze toen terug samen, de ander deed voort, liet ze gescheiden. Verschil? Geen verschil. Het benadrukt nogmaals wat ik vaker zeg.
Hebben de duiven conditie dan zal je niet gauw fouten maken, bij geen conditie kan je amper goed doen.
Wat wel verkeerd lijkt is na een vervoersverbod of, na wat dan ook, met duiven spelen die 5 weken of langer geen mand zagen. Met zulke duiven lijkt me best de koppen bij elkaar te steken en gezamenlijk minstens een keer lappen vanaf een paar 100 km. Met duiven die lang stil zaten heb ik alleen maar slechte ervaringen.
WINNAAR De 190
De laatste vlucht werd dus met brio gewonnen door een duif die ik hier al enkele keren heb benoemd. Een fenomenale vlieger te vergelijken met de 721. Die winnaar Auxerre, want daar heb ik het over, is de 20-190. Die viel op door met haar (h)zus enkele keren 1 en 2 te winnen. Kas Meyers moet die kennen. Ze deden dat als jonge duiven van een Quievrain met strakke tegenwind en enkele weken nadien van Sermaises. Kon dat toeval zijn? Bovendien van mijn best soort en de zoveelste nazaat van 264 die een 1e won.  

 


VROLIJKER
Uiteraard ook dank zij Roger, die ze zo keurig verzorgt.
C B, Cees die geen greintje jaloezie ken m.b.t. collegae schrijvers heeft het over een ‘nooit gezien resultaat’.  En die kan uitslagen lezen:
In ZAV (met een enorm spreidingsgebied van 50 km diep) vlogen 1.203 duiven. We hadden er 12 mee en die wonnen: 1, 2, 3, 6, 7, 16, 19, 28 en nog 4 vroege. Ofwel (behalve het volledige podium en de plaatsen 6 en 7) twaalf duiven  ingezet die ALLE TWAALF in de eerste 10% wonnen tegen ruim 1.200 duiven.
Tegen 746 jaarlingen was de uitslag al even bizar: 1, 4, 9, 11, 19, 25. En dat met 6 jaarlingen mee die alle zes dus in de eerst 3% wonnen. Toen we al onze duiven thuis hadden moesten de meeste nog beginnen. Het verklaart waarom mensen meer info gewild hadden en van een bepaald medium meer hadden verwacht dan een beknopt o.s. bij een foto. De gunfactor zeker?
VOORAF
De week voordien wonnen ze van Melun trouwens 2, 3, 8, 10, 15 enz met 14 prijzen van 18 gezette duiven. Vooraf 14 op 18 en 17 op 18.
Het doet denken aan die mirakel uitslagen in 2020 toen bij hard weer zelfs de 7 eerste werden gewonnen tegen meer dan 2.000 duiven. Nog nooit gebeurd.
OVER SLAAN 
Ik hoorde deze week weer over de ‘methode Christiaens?’ Die vond dat de beste motivatie voor duiven op nest is een broedbeurt over slaan. Dus doffers die ’s avonds worden ingemand ’s Morgens al van het hok nemen. De duivin zal wat langer moeten broeden maar dat zal presteren niet verhinderen. Integendeel.
18 JUNI  
De beruchte 18e juni stond de wind OZO. Toeval? Dan was het uitbreken van de tweede wereldoorlog ook toeval. En man wat is er die dag weer gefoeterd. Nu weet ik ook wel dat met minder warm weer vluchten zijn afgelast, dat andere vluchten met even warm weer vlot verliepen, maar blijft overeind dat er maar een verantwoordelijk is voor het welzijn van Uw duiven. Niet de lossingscommissie, geen bestuur, maar UZELF ! Dus stop met vingerwijzen.   

Ook deze nazaat 264 won 1e prijzen met een voorsprong van 8 en 12 minuten. De 20-190 nam met minder genoegen, maar toch.   

Update   (09-05-22)

Er zijn zo van die vluchten waarop, als je de liefhebbers moet geloven, alleen de slechte duiven prijs winnen. Sterk overdreven natuurlijk, maar soms zetten de aankomsten van bepaalde vluchten je toch aan het denken, zoals zaterdag in Antwerpen en zondag in (Nederlands) Limburg. In Antwerpen een regenzone van Zandhoven tot de Nederlandse grens, net toen de duiven moesten  vallen. Gevolg veel onverwachte duiven en namen van voor.  Wij, 16/26, veel minder dan gewend, maar daar zouden veel topspelers toch voor willen tekenen.  
LIMBURG
Dan de dag erna
in Limburg. Jan v d Pasch is Nationale top en een bijzonder fijne liefhebber. Die heeft heel goede en speelt die alleen als die in vorm zijn. Dat bleek in voorgaande vluchten weer maar eens. Een ravage! Nu pakte hij 17 prijzen van 51 duiven en op het andere hok 8 van de 21. Maar wat helemaal frappant is: Zijn 5 eerstgetekende misten alle vijf. ’s Avonds laat ontbraken er nog 21. Van B weten sommigen dat die veel contact heeft met de familie. Hij werd daarom ook meerdere malen gebeld met de vraag hoe het er in Limburg bij stond. Het kwam er bijna zingend uit,  aldus B. Inderdaad misselijk om plezier te hebben in tegenslagen van een ander.
150
Het is sommigen opgevallen dat er zo veel liefhebbers zijn met 150 duiven in concours. ‘Kan toch geen toeval meer zijn?’ Is het ook niet. De meeste hebben nog meer duiven mee, maar door een nieuwe regeling is er een maximum van 150. Overigens spelen weinig van die mensen twee derde prijs. Dat zouden 100 prijzen moeten zijn in de Kring wat indrukwekkender lijkt dan het in werkelijkheid is. Komt neer op 10 prijzen van 15 duiven. Wie in Antwerpen een enorm
prijspercentage haalt met veel duiven is overigens van Vught Donckers. Dirk dus.
WIND MEE
Een Pool vraagt om raad voor vluchten met wind mee. Hij zit in de voorvlucht en heeft er nog nooit goed op gespeeld. Ik denk dat het heel simpel is. Hij speelt met duiven die weinig vorm hebben. Met wind tegen heb je vorm nodig, om kop te vliegen met wind mee nog meer!! Mijn ervaring is dat een bewezen goede zonder de echte vorm met tegenwind nog prijs wint. Met flinke wind mee niet !!    

 5 Mei  (05-05-22)

Of het aan te raden is regelmatig tegen geel te kuren? Moeilijke vraag.
Zelf heb ik dat op drie jaar tijd een keer gedaan.
Of vaker beter is? Of omgekeerd? Hmm. Weet niet. Ik heb die kennis niet van sommigen die een antwoord hebben op alle vragen.
Best kijk je bij prangende vragen als deze om je heen. Hoe de kampioenen  handelen. En dan valt op dat de ene kampioen regelmatig kuurt, een andere al even grote kampioen nooit. De ene gespecialiseerde dierenarts pleit voor regelmatig kuren, de ander is radicaal tegen als geen sprake is van een serieuze besmetting.

VERSCHIL
- Tegen geel kan je eenmalig kuren met een tablet. Vroeger was Spartrix populair. Janssen farmaceutica fabriceert die niet meer en doet ook geen onderzoekingen meer naar (betere) medicijnen vanwege niet lonend nu er zo veel minder duiven zijn.
Maar er zijn anno 2022 vervangende tabletten.
- Of je kan een meerdaagse kuur geven. Meestal is dat Ronidazole. Het verschil is dat een tablet sneller werkt maar daarmee zal je de kuur eerder en vaker moeten herhalen.

‘UW GEDACHT?’
‘Het eerste wat ik in de Duif al vele jaren lees zijn Uw stukjes waarvoor bedankt. En nu lees ik ook de Bruin. Die is erg tegen PAS. Wat is Uw gedacht?’
Bovenstaande is een deel van een mail van een Antwerpenaar. Wat hij met ‘PAS’ bedoelt heeft men hier eerder kunnen lezen: Gebruik maken van moderne technieken in duivensport met een scala aan mogelijkheden. EEN ervan is dat je na het constateren geen klok meer hoeft binnen brengen of duiven hoeft aan te melden. Wat ik er van vind is niet belangrijk maar een mening heb ik wel.
Voor sommigen is het een zegen. Denk aan mensen die in het weekend (moeten) werken. Of aan liefhebbers al flink op leeftijd die tientallen km. moeten rijden naar het clublokaal.

MAAR…
Maar geen (sociale) contacten meer? Het lijkt me voor duivensport een ramp. Ik ken zo’n man of 12 die de laatste 5 jaar met duiven zijn begonnen. Geloof niet dat ook maar EEN van hen zou zijn begonnen zonder onderlinge contacten.
Want zeg nu zelf: Mensen moeten hun teleurstelling kunnen uiten, zich uit kunnen spreken over het verloop van een vlucht, complimenten kunnen ontvangen, raad kunnen vragen, raad kunnen geven, kunnen troosten, elkaar op de hoogte houden, samen lachen. Ik weet niet wie daar zo voor zijn. Het zou me niet verbazen als dat de promotors zijn van ‘SNEL’. Die mensen dus die andere factoren dan mpm mee willen laten wegen bij het resultaat. Mensen die het contact met de werkelijkheid hebben verloren. Liefhebbers willen over hun duiven en hobby kunnen MELKEN !!!  Zo simpel is dat !!!  

OPVALLEND
We zijn nog
maar pas bezig, maar opvallend hoe veel ‘groten’ er meteen ‘staan’.  Mensen die zich wijsmaken dat het niets te betekenen heeft, maken zichzelf iets wijs. In Polen, een belangrijk duivenland, is het niet anders. Neem Marek Trzaka. Twee vluchten gespeeld en 1, 2, 3, 5 tegen 5.400 duiven en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tegen 6.900 duiven. Marek heeft ook nooit naar geld gekeken om hier het beste te bekomen wat voor geld te koop is. Voor eventuele geïnteresseerden: Marek maakt hoogwaardige interieurs voor hokken en ook hokken zelf.   

Nu !    (04-05-22)

Bent U Nederlander of Belg? Zou geen verschil mogen maken maar dat doet het in deze tijd wel. Als Nederlander kan je je jongen nu op gaan leren, maar je kan ook nog weken wachten.
Als Belg heb je geen keus. Als je jongen nog niet zijn opgeleerd mag je niet meer wachten. Het is de allerhoogste tijd!
Maar wat als die aan huis niet weg trekken, ergo weigeren te trainen, van het hok naar het dak vliegen om daar te zitten lummelen? Ook dan zal je moeten gaan lappen, zij het wel in aangepaste vorm.
AANGEPAST
Dat heet van heel kortbij starten, de eerste keren kort bij huis blijven, en wat vaker  rijden. Na enkele lapvluchtjes gaan ze mogelijk vanzelf langer aan huis trainen. Als ze van zo’n lapvluchtje lang weg blijven denk niet wat sommigen doen: ‘Die hebben veel geleerd, die gaan niet meer verloren’. Onzin. NIETS hebben ze geleerd. Zelfvertrouwen verloren ja. Dat is dus zeker geen reden een grote sprong te maken.
MEDISCH
Best blijf je in duivensport zoveel mogelijk af van de medicijn pot. Maar soms heb je geen keus, met name bij duiven die iets onder de leden hebben. En dat is mogelijk het geval met jongen die totaal niet trainen. Wat veelal verbetering brengt, soms zelfs snel en spectaculair, is een kuur tegen geel en Coli tegelijk.
En heel licht voeren uiteraard. Met het weer van nu, nagenoeg windstil, kan het ook geen kwaad de hokken wat meer te openen. Nogmaals: Met oude hoef je niet veel te rijden, met jongen die aan huis niet trainen moet je wel, heb je geen keus.
VERSCHILLEND
Met jongen die een uur of langer weg trekken kan je uiteraard meer dan met jongen die niet trainen. Bedoeld wordt dat je met de eerste verder mag starten en grotere sprongen mag maken. En die superkampioenen die vanaf de eerste vluchten keihard spelen met jongen die helemaal niet gelapt werden? Geloof me, dat zijn geen superkampioenen maar super leugenaars.

 Plagen    (04-05-22)

Ik heb ‘altijd’ in het Middelbaar Onderwijs ‘gestaan’ en weet dus dat plagen een slechte eigenschap is. Toch kan ik het soms niet laten en slachtoffer zijn dan vooral de ‘pedigree-dwazen’ uit binnen, en meer nog, buitenland.
Sommigen zullen wel weten wat ik bedoel, want echt, de naïviteit van velen is om wenend ter aarde te storten.
Ik heb klanten die ik laat kiezen en geloof het of niet, soms denk is dat er geen betere manier is om van je mindere duiven af te raken.  
HOE
Hoe ik dan plaag? Deze mensen pedigrees voorspiegelen van wereldberoemde duiven zoals de Olympiade Gust Janssen, de Kannibaal Dirk van Dijck, stamkoppel van superman Roger Buvens, sommige Nationale Asduiven.
In die afstammingen stuit je meestal op een reeks totaal onbekende namen die wenkbrauwen de hoogte in doen gaan. Bijvoorbeeld ooit van ‘Kareltje’ gehoord? Denk het niet, maar wat een kwekers is/was me dat. Veel ‘pedigree duiven’ waar men fortuinen betaalt voor diens jongen vallen er bij in het niet.
VERVOORT
In de vermaarde regio Berlaar heb je nog een redelijk aantal topspelers die zich specialiseren. De meeste op vitesse. Absolute top is sinds enkele jaren Luc Vervoort
die zich toe legt op het spel met jongen. Amper tegen te spelen. De man heeft zowat alles te danken aan een sensationeel kweekkoppel. Hoe hij dat op het hok kreeg? Zoals zo vaak beide ouders bij gehaald.
De doffer, ‘Kareltje’ dus, bekwam hij in 2013 voor een bon. Van Vandenabeele, Leo Heremans, Verkerk of v d Wouwer? Nee hoor. Die had hij van ene Karel Aerts. Dient wel gezegd dat die Karel een werkmakker was van Dirk van Dijck en diens soort ook te vinden is op de handgeschreven stamkaart.
De duivin, ook van een bon, komt wel van een befaamd hok, maar dat is pas zeer recent. Toen Luc die duivin bij Nick en Roger Thijs ging halen hadden nog weinigen over Thijs gehoord. In de pedigree van deze ‘Thijsduivin’ vind je de namen: Leo Verhagen, Geert Lambrechts, Salien, Kegelaars. Niks mis mee, maar in het verre oosten verwachten ze mogelijk anders.
Wel vraagt een mens zich af wanneer de ogen van die lui open gaan. Velen willen de naam van eenzelfde befaamde duif meerdere malen zien op een stamkaart. Niets van dat alles bij ‘het sensatie koppel’ van Luc. Die haalde beide ouders op twee adressen. Zoals zo vaak met ouders van superieure vliegers.

  Vervelend bezoek  (03-05-22)

 Bezoek kan tof zijn, soms ook niet. Zo kreeg B v d B uit B gisteren bezoek van enkele mensen van de gemeente. Die waren er eerder geweest, maar nu waren ze onverbiddellijk. De helft van de duiven ruimen en een hok afbreken. B woont nog bij zijn liefhebbende moeder die zo was aangedaan dat ze naar het ziekenhuis moest worden afgevoerd. Nu gaat het met haar een stuk beter. Heb B gezegd dat hij met de helft duiven minder misschien nog wel beter gaat spelen. Maar veel duiven is nu eenmaal een trend aan het worden. Toch is dat net iets waarvoor je niet bang hoeft te zijn. Als je maar goede hebt.  

Update     (02-5-22)

 Ook in de regio Nijlen, Berlaar, Grobbendonk verbaasde men zich over het naar het westen afwijken van de duiven. Volgens B hebben zich enkele jongere liefhebbers daar zich verdiept in het 'Corioleseffect'. Ze vonden het zeer interessant maar de onzekerheid werd nog groter.
HOEZO?
Uit
dezelfde streek een leerzaam bericht van een landelijke kampioen. De eerste drie vluchten verliepen rampzalig, zo schrijft hij, en ten einde raad dacht hij dat er niet anders op zat dan, zeer tegen zijn wil, naar de medicijn pot te grijpen. Ofwel tegen het geel te kuren.
Hij had net wat poeder in de drinkbak gedaan of hij zag dat zijn duiven, in tegenstelling tot eerdere dagen, het op hun heupen kregen en begonnen te trainen als gekken. 'Zulke duiven kuur ik niet',  ging het door hem heen. Hij kieperde de drinkbak leeg en vulde die met zuiver water. Wat volgde was een zeer knappe uitslag. De kampioen: 'Nu had ik eens moeten kuren. Ik zou altijd blijven denken dat het daaraan gelegen had.'
DOMINANT

Met dat fraaie weer zie je overal mensen domineren. Soms met 3 duiven mee, soms met 100. Vanzelfsprekend gevolg is ook veel mensen die amper of zelfs helemaal geen prijs winnen. Slecht voor de sport!! Dat het om goede draait en niet om veel duiven (voor de goede lezers) toont Luc Vervoort nog maar eens. Jonge duiven is zijn spel. In het voorjaar speelt hij wekelijks EEN oude. Maar streekgenoten weten hoe moeilijk het is daar vòòr pakken. Dat Luc goede heeft laten de Gebr. Leideman weer eens zien. In de club wonnen ze trouwens 1 t/m 40, terwijl nog 7 man hadden mee gedaan. Ook J v d Pasch liet het weer spoken.
VREEMD
Ook in Nederland is nog maar èèn duivenkrant over. Het Spoor. Daarin verscheen enkele jaren terug een nieuwe rubriek: 'Grootmeester.'
De bedoeling was 'ere te geven wie ere toekomt', de best presterende hokken van het verleden weekend voor te stellen. Een lovenswaardig initiatief dus waarbij niet de meeste publiciteit uit gaat naar de man die met zijn 80e getekende de 1e prijs wint.
Het sloeg ook aan bij de liefhebbers. Afgelopen weekend won in een Rayon iemand die ik ooit beschreef als de beste liefhebber van Zuid Nederland. Alles ok zou je zeggen. Maar feit was wel dat een streekgenoot hem met 24 duiven voor zat. Dit moet voor verbetering vatbaar zijn, laat die streekgenoot er dan zo veel meer mee hebben.

  1 mei      (01-05-22)

We hadden een lekker vluchtje uit Noyon. (210 km voor de kortste afstanden en 250 voor de verste en een prijsduur van 12 minuten is alleszin acceptabel). We vlogen tegen duiven die al 2 maal eerder uit Noyon vlogen, maar dat zulks geen probleem is werd opnieuw bewezen. Van de 13 jaarlingen die we mee hadden wonnen er 10 prijs. Van de 14 oude liefst 13.
Totaal dus 23 prijzen van 27 ingezette duiven met 16 prijzen per tiental (in de eerste 10 %), terwijl 3 je deel zou zijn met 27 mee. Er werd begonnen met de 4e, 11e en 12e prijs tegen 1.970 duiven.
PROFICIAT
Een 'dikke proficiat' moet echter uitgaan naar het jonge koppel v d Linde Smets uit Hoogstraten. Ik heb over hen een jaar of drie geschreven, toen ze in duivensport waren gerold en er beide van bezeten raakten. 'Nooit geweten dat een hobby zo tof kon zijn', aldus de prille 30-er Thomas toen, die met zijn vrouwtje een goedlopende zaak runt.
Het was wel even schrikken toen ik langs was geweest om te selecteren. Van de ongeveer 70 duiven bleef bijna niets over. Nu zijn we dus enkele jaren later. Hij boekte al mooie successen, vandaag won zijn eerstgekende de 1e prijs tegen 800 jaarlingen en ook de 1e tegen 1.970 oude. Als hij drie duiven heeft hebben over heel de wereld gekende namen met een veelvoud aan duiven mee nog niets. Dat noemen ze in Belgie 'langs de grote poort binnen komen.' Ben nu drie beginnende liefhebbers aan het helpen.
Thomas en Sally bewijzen dat je geen vijf jaar hoeft te wachten om mee te tellen aan de top.
WESTEN
Onze duiven die op hun thuisreis bijna allemaal een kromming maken nar het westen. Een bekend Belgisch liefhebber was het ook opgevallen en raadde aan eens te googlen naar:  Coriolosieffect. 
Kan een verklaring zijn of een deel daarvan, aldus de Belgische kampioen. Ik had er nooit van gehoord. Misschien iets voor wetenschapper Johan uit omgeving Brugge die gisteren weer 9 op 10 scoorde met zijn 'A S duiven'.  Die peperdure bon van destijds lijkt achteraf niet zo duur...  

Reacties  (29-04-22)

Michel

Weer een interessant artikel van Michel Beekman waaruit nogmaals blijkt hoe zeer duiven op hun thuisreis naar het westen afwijken. Blijkens de tracks nog meer dan altijd gedacht. Het is niet anders en jammer dat sommigen dit niet willen aanvaarden.    

Verleden week
Waren de vluchten van verleden week het failliet van ’een eerlijker duivensport?’ U weet wat ik bedoel: Die onverklaarbare overwinningen op de grootste afstanden met een in kracht toenemende tegenwind. ‘Hadden ze F Rutten (1e, 2e, 3e, 4e van de totale lossing op een van de verste afstanden) nog een bonus willen geven, vraagt iemand zich af?

Mega hokken  
Sorry, mails hierover ga ik niet meer beantwoorden. Ieder heeft zijn zegje kunnen doen. Dat iemand met een foto in de media komt omdat zijn 120e getekende een 1e prijs won moet men mij niet verwijten en lijkt op mierenneuken. Hoe dikwijls kwam dezelfde man NIET in de krant toen hij het verdiende. De uitslagen in Belgie raken zondagnamiddag bekend, woensdag valt te krant in de bus. Knap werk op zo korte tijd en dan kunnen zulke dingen gebeuren. Trouwens, een zo'n zogenaamd mega hok bewees NOGMAALS dat je die grote, waartoe hijzelf dus behoort, best partij kan bieden. Als je maar goede hebt. We hebben het over superman Van Vught Donckers. Hij zegevierde tegen 1.759 duiven van Noyon, had 6 duiven mee en won 6 prijzen.  

Lappen
Opvallend hoe velen verleden week zegevierden of goed speelden met duiven die amper gelapt werden. En hoe slecht sommigen presteerden die veel en ver lapten.

Antwerpen
Toen het elektronisch klokken in zwang raakte leek BRICON er een beetje achteraan te hobbelen. Ook vanwege een erg klein en dus moeilijk leesbaar ‘klokje’.
Maar deze Belgische firma heeft niet stil gezeten en lijkt aan een inhaalslag bezig. Ze pakten onlangs uit met het ‘PAS’ systeem. Een apparaat aansluiten op je ‘klokje’ en je hoeft alleen nog naar het lokaal om je duiven in te zetten. Het biedt nog veel meer mogelijkheden. Google maar eens.
Zo’n systeem zou je voor 3 jaar kunnen huren aan ongeveer 230 euro per jaar. In Sint Job zouden zich ongeveer 70 leden hebben aangemeld en dit weekend gaat men een proef doen.

Over de voor- en nadelen van elkaar niet meer zien na de vlucht valt veel te vertellen. Het sociale aspect weg? Voor de een een ramp, voor de ander een zege.     

Ook daar   (27-04-22)

 Hier onder een mail uit Iran. Waar hebben we dat meer gehoord? 

This year, we witnessed heavy and high casualties in Iranian pigeon racing competitions.
The most common reason that coaches point to is the presence of electromagnets and waves from telecommunication towers.
Of course, because this sport is young in Iran and they do not know about pigeon breeding, they blame all their ignorance on the military and mobile waves and the war in Ukraine.
Of course, they are somewhat right and fewer migratory birds come to Iran.
I attribute the heavy casualties to climate change, poor pigeon transport, and the inexperience of trainers.
In a race in southern Iran, 4,000 birds were released and only one pigeon returned to the nest.
I delivered 11 pigeons in the 700 km race but only 3 pigeons came back to me.
have a good night

 

 

De straf (26-04-22)

Hoewel ik al een week of drie amper buiten was geweest, vanwege ‘niet al te fit,’ had ik tegen P ‘ja’ gezegd toen die vroeg of hij (even) langs kon komen. Omdat ik hem redelijk goed ken en aanvoelde dat hij een probleem had. De man heeft een jaar of drie duiven, is ongelooflijk fanatiek, maar het lukt van geen kanten. 2022 zou zijn jaar worden. Hoopte hij.

BIECHT  
P; ‘Jij weet waarvoor ik kom zeker?’

‘Hmm. Ik heb wel zo’n vermoeden, maar zeg het maar.’

P: ‘Beloof je niet kwaad te worden als ik het eerlijk zeg?’

‘Hoe zou ik op jou kwaad kunnen worden?’

P: ‘OK. Gaan we dan. Je hebt in 2020 aangeraden alleen uit de beste te kweken, maar, omdat je het nooit kan weten, lees je altijd, heb ik uit alles gekweekt. Heb ook niet geselecteerd, maar alles door gehouden en, ook tegen je advies vòòr de vluchten tegen alle mogelijke ziektes gekuurd. Je zei me ook herhaaldelijk dat je oude niet vaak hoeft te lappen, maar ik heb dat bijna dagelijks gedaan omdat ik met een voorsprong wilde beginnen.’

Ai ai, en nu zit je met de gebakken peren zeker? Komen je duiven slecht?’

P: ‘Slecht? Slechter is onmogelijk. Drie keer gespeeld. Telkens rond de 65 duiven mee en telkens ongeveer 7 prijsjes in de Kring. In de club ietsje beter, maar omdat ik daar verreweg de meeste duiven speel mag ik daar niet kijken. Ik maak er zelf immers prijzen voor de eigen duiven.

EXCUSES
Ik wil nu mijn excuses aanbieden. Ik had als beginner moeten luisteren naar iemand met veel ervaring.’

‘Berouw komt meestal na de zonde.’

P: ‘Weet ik nu. Maar hoe kan ik alles terug op de rails krijgen? Wil jij me helpen?’

‘Willen wel, maar kunnen niet. Zo archi slecht spelen betekent, helaas, nu al een verloren seizoen. Je hoort soms ‘het is maar een begin, die duiven herpakken zich nog wel, het moet warmer worden. Maar ik ken dat. Allemaal zelfbedrog. Ik hoop dat ik er naast zit maar vrees voor je. Het is ook zo slecht dat het waardeloze duiven moeten zijn.  

P: ‘Wat raad je dan aan?’  

‘Meteen stoppen, alles opruimen en met andere duiven een hernieuwde start maken zonder medicijnen.’

P: ‘Meen je dat?’

‘Helaas wel. Ik weet dat je dat niet gaat doen, maar dan doe je dat in het najaar wel. En dan heb je er al wel een hoop chagrijn van gehad.’ P stond op, hij leek 5 cm kleiner, gaf me moedeloos een hand en sloot de deur iets te luid.

HARD
De waarheid kan soms hard zijn. Duivensport is helemaal niet moeilijk, maar je moet toch voldoen aan enkele standaardvoorwaarden. En als beginner luisteren. Zo vaak zo ver rijden getuigt van goede wil en motivatie. Maar je doet er meer kwaad mee dan goed. Om over die medicijnen maar niet te praten.  

NOGMAALS JOHAN
Eerder genoemde Johan uit de regio Brugge (Belgie) die met zijn hele en halve AS duiven zo voortreffelijk startte met 80% prijs deed het weer. 1, 14, 15, 16 bij de jrl (7/10) en ook 1e van meer dan 1.000 oude. (nazaat broer 006). Die selecteert blijkens zijn klein ploegje wel!!

VERBAASD
Ik had het over afgelopen weekend. Met straffe tegenwind op de verste afstanden winnen en domineren. Ik kreeg daar meerdere mails over van heel gekende spelers. Ze stonden allemaal stomverbaasd. Het ‘strafste’ voorbeeld is Fr Rutten. Die won tegen 4.300 duiven 1, 2, 3, 4 met een overvlucht van 50 km. En ook in Limburg stond er een felle NOW.    

 Niet uit te leggen  (25-04-22)

Zondag 24 april 2022, 9.00 uur. De Antwerpse duiven zijn zowel in Quievrain als Noyon gelost, maar voor de overvlucht zag het er niet goed uit. Windstil op de losplaatsen maar gaandeweg een in kracht toenemende tegenwind? Dan ligt de conclusie voor de hand; Een snel vertrek en vervolgens inleveren in snelheid. Ofwel, de verste afstanden kunnen het schudden, zijn kansloos.

ANDERS    
Hoe anders was de werkelijkheid. Een kleine 100 liefhebbers hadden ‘bij ons’ voor Quievrain 800 jaarlingen ingezet en 1.392 oude. Door talloze clubs die in het verleden moesten samenvoegen is er een samenspel ontstaan met een diepte van bijna 35 km. Veel te veel voor iets wat een dorpsspel hoort te zijn. Dat zou de overvlucht vandaag weten. Dacht men. Maar hoe anders was de werkelijkheid.

Bij de oude vielen de vroegste duiven helemaal in de voorvlucht. De volgende op de verste afstanden. Met 6e, 10e en 11e prijs hadden we op een van de grootste afstanden als eerste drie duiven, voor sprintkanon Herman Bevers en dan moet je van goeden huize komen.

Bij de jaarlingen begonnen we met de 3e prijs. Een excuus vanwege de overvlucht en  die tegenwind? Helemaal niet. De twee duiven voor ons vlogen een nog grotere afstand. Tegen alle theorieën in dus. De eerste 25 prijzen oude werden gewonnen door 20 verschillende liefhebbers. Hoe mooi en eerlijk wil je het hebben??? Overigens ook een bewijs hoe vlot het ging. Quievrain concoursduur 10 minuten. Noyon het dubbele. 

BRABANT 2000
De liefhebbers in mijn woonplaats kunnen voor het overkoepelend spel kiezen: ‘Hart van Brabant’ of ‘de Langstraat’. Het verschil in kracht was altijd enorm. In 2018 haalde ik een voorbeeld aan van een dorpsgenoot die 5 eerste zou hebben gewonnen in De Langstraat. Maar hij speelde in Hart van Brabant en won er niet een.
Maar tijden veranderden. In Kaatsheuvel, in het noorden van het Rayon en vallend onder de Langstraat kwam een nieuw lid wonen: Danny v d Vrede. Hij bracht Zuid Hollandse duiven mee en wat voor duiven. Meteen al vond er een verschuiving plaats. Danny begon enorm te spelen en met hem diens dorpsgenoten, met name de Snoeres. Ofwel, ik zeg dat vaker, de trek wordt bepaald door massa, wind maar ook kwaliteit! Zaterdag stuntte Danny door 1, 2 en 3 te winnen tegen duizenden duiven (57/42).  En ook toen: Op de verste afstand met tegenwind.

'EERLIJKER DUIVENSPORT'
Enkele mensen binnen de NPO willen uitslagen anders berekenen. Niet zoals we altijd deden en zoals heel de wereld doet (afstand gedeeld door tijd). Ze willen externe factoren mee laten wegen. Zoals een bonus voor grotere afstand en verkeerde windrichting. Bosua, de Bruijn, Theunis, schrijver dezes en nog zo velen wezen er op hoe dom je kan zijn. De overvlucht in het nadeel met tegenwind? Natuurlijk. Maar er zijn te veel uitzonderingen. Dit weekend was er een van.
‘Meer afstand’ belonen? Dit weekend toont hoe dwaas dat kan zijn. WHZB deed dat ooit ook. Maar elk serieus liefhebber die in de voorvlucht woont weet dat die met stevige wind mee naar het noorden moet kijken als duiven van een vlucht komen. Komaan, waarom weer anders willen? Een betere manier om de sport nog sneller de nek om te draaien is amper denkbaar.         

BELGIË
Sommige liefhebbers hebben als hobby resultaten uit pluizen. Zo wees iemand er op dat Jos Thone in twee clubs gespeeld had, iets wat in België bijna normaal is. In die clubs echter speelden jaarlingen apart, oude apart (en dat is dus echt apart) en was er een verplichte dubbeling. Zes uitslagen dus van EEN vitessevlucht.   

Duvel      (23-04-22)

Het is alsof de duvel er mee speelt maar alle jaren verspelen we de eerste vluchten, of zelfs daarvoor, een goede of een super. Verleden week lieten twee Antwerpse kampioenen weten een goede duif te hebben verloren. Ook wij waren de klos, terwijl de rest toch vlot viel. Dit keer was het de 736 die we niet meer terug zagen. Niet alleen zonde omdat het een goede vliegers was maar temeer vanwege de afstamming. Beide ouders gaven al bijzonder goede duiven, ook met andere partners. Vooral de 235 kweekt enorm. Stamt nog af van Home Alone. 

 Zonde om zulke duiven al de eerste vlucht van het seizoen te verliezen. 

Het is nu zaterdag middag. De Nederlanders hebben gevlogen. Twee bekende Antwerpse hokken vroegen wat wij vanavond gaan doen. Inkorven voor Quievrain of Noyon? Bij zulke vragen zeg ik altijd niet naar ons of een ander te kijken. Maar wat wij gaan doen? Wel, als je samen speelt is het altijd tof als je dezelfde opvattingen hebt. We kozen voor Quievrain ipv het 100 km verder gelegen Noyon. Van Quievrain ineens naar HaFo en Noyon overslaan kan best, ondervond ik al vaak.   

Droom  (22-04-22)

 Zoals zo veel jongens van die leeftijd droomt ook de 10-jarige kleinzoon er van om voetbal prof te worden.  Gisteren 'tekende' hij bij een 'grote' club. Nou ja, 'groot'... Maar hij straalt wel. En je goed voelen, draait heel je leven daar niet om? Is dat niet de essentie van je bestaan? Daarvan raak je je echter pas echt bewust als je gezondheid geen vanzelfsprekendheid meer is.  Trouwens, over profs gesproken, Bas Verkerk, die al heel jong kwam, zag en overwon, was ook in 2021 de blikvanger in de Gouden Duif competitie. En dat voor het tweede jaar oprij. Hier past alleen maar heel veel respect. Want zo'n titel win je niet door met veel duiven te spelen.   

 

 

Update  (20-04-22)

Met W de Bruijn heb ik gemeen dat ik het tof vind als een bon goed opbrengt, de club kan er maar goed mee zijn, maar..… Te veel hoeft nu ook weer niet.  Gaan de biedingen hoog, dan hopen we steeds dat dat stopt. Heb daar, echt waar, geen goed gevoel bij. Bij een extreem dure bon is de kans groter dat je iemand gaat teleurstellen dan dat je aan diens hoge verwachtingen voldoet. Dan kan je nog zo je best doen.

JOHAN
Johan uit West Vlaanderen was koper van zo’n extreme dure bon. Meer dan 3.000 € vind ik in ieder geval extreem. Zoals altijd deed ik mijn best hem iets extra aan de hand te doen, er ontstond een soort vriendschap en hij kwam er meer halen. Steeds van de beste. Al meteen waren mijn duiven er een flinke versterking. Nu heeft hij 2 keer mee gedaan en beide keren was het bingo met zijn hele of halve A S duiven. 9 Prijzen op 10 de eerste vlucht en vervolgens 8 prijzen op 10. Die percentages haalde daar niemand. Het doet hem deugd en mij niet minder. Vooral een duivin uit de 88-704 x 88-826 (beide enorm als jonge duif) is veelbelovend. Het is maar eerste gewin, ik weet het. Maar met pakweg 75 duiven mee amper een tiental prijzen winnen belooft ook weinig goeds. 
IRAN
Stukjes schrijven heeft als nadeel dat je veel mails krijgt, maar dat kan ook een voordeel zijn. Van sommige leer je, andere zijn weer interessant. Zo krijg ik zeer regelmatig mails van een wetenschapper uit Iran. Hij is vooral geïnteresseerd in filosofie, Machiavelli, Hegel enz. Toevallig interesseert dat ook mij. Zoals uiteraard ook de duivensport aldaar. De meest gekende namen daar zijn die van, zoals hij ze noemt;
Mr. Yaleh Yalma,
Mr. Joss Tony,
Mr. Müller,
Mr. Michael Buick,
Mr. Kopman,
Mr. Wonder Wigan.
De eerste twee zijn waarschijnlijk Jellema en Thone, de laatste Van der Wegen(?). Duivensport als zodanig bestaat er nog maar 10 jaar, maar toch heeft hij het al over een ‘pigeon maffia’. Waar heb ik dat meer gehoord.  

 

Gestart     (18-04-22)

Afgelopen weekend was voor de meeste de start van het vliegseizoen 2022. Onder overal een stralende zon met als enige dissonant de Oost Zuidoostenwind. Dissonant dan voor de liefhebbers die oostelijk wonen in hun samenspel.
Die waren immers op voorhand volstrekt kansloos. Hoe groot de invloed van de wind kan zijn bleek zaterdag weer maar eens. Belgisch Noord Limburg vloog Vervins. 1256 mpm voor de winnaar. Nederlands Zeeland, helemaal west, vloog Quievrain. Daar 1.854 mpm voor de snelste. Denk dat eens in. Elke minuut een verschil van 600 meter!

ZELF 
Wij hadden aan de twee voorgaande (Quievrain) vluchten verzaakt vanwege de koude. Nu alles ingezet voor wat leek op een kansloze missie aan de uiterste oostkant, maar het werd een meevaller. Bijna 2.500 duiven waren voor Quievrain ingemand door meer dan 100 liefhebbers.  
De winnaar zat inderdaad in Wommelgem, helemaal west, maar met 9 op 13 bij de jrl en 18/29 met 9 per tiental geen reden tot klagen. Zes duiven nagenoeg tegelijk die allen ruimschoots 1 op 25 wonnen. Toch nog 53 prijzen tussen de 1e en 6e duif. Kan je nagaan hoe snel het ging.

OPVALLEND 
Opvallende trend in duivensport is de steeds grotere aantallen duiven waarmee sommigen spelen. In Antwerpen spanden N de Weerd Berckmoes de kroon met meer dan 200 duiven in de race (56 prijzen), in Nederland was dat Koopman met 310 duiven mee. De weerstand daartegen komt veelal niet van ‘de kleine melkers met superduiven’ onder de pannen, zoals Jos Cools en meer nog v d Bulck.
Nogal wat mensen ergeren zich aan heel dat Kittel gedoe maar wat Dirk weer presteerde in het Tienverbond is bijna buitenaards. Hij won met 3 duiven mee 4, 9 en 10 tegen 803 jaarlingen. Doe het maar eens na.
Nuyts in Beerse presteerde het zijn twee eerstgetekende te klokken binnen 1 seconde, ook nog in de goede volgorde waarmee die zich 1 en 2 klasseerden tegen 781 duiven.

En voor mensen die graag vergelijken, die moeten niet zo zeer letten op de snelheid van de winnende duif maar op die van de laatste prijswinnaar. Onthutsend hoe lang de concoursen in sommige samenspelen open staan.

Herkent U hem links onder? Lachen deed je niet onder een commnistisch bewind. De zusters niet en kinderen niet.

 Sint Job   (16-04-22)

Gisteren had ‘Sint Job’ haar jaarlijkse kampioenendag in de E 10 Hoeve in Brecht. Voor velen een verademing weer eens samen te zijn na dat Corona gedoe. Die huldiging betreft de EERSTE kampioenen en winnaars van Asduiven van Quievrain, Noyon, HaFo, Kleine Fond en Grote Fond. Een gemêleerd gezelschap dus, maar dat kan in een land waar velen zich specialiseren. Dat voor het luxe diner betaald moest worden lijkt me normaal.
‘Duivenavonden’ waar men zich het lazarus kan eten en drinken, met de opbrengst van bonnen? Kan nooit de bedoeling zijn van de schenkers.  Zo was er die Amsterdammer die bedelde om bonnen om met de hele club eens  lekker te kunnen eten en drinken, zei die wel zo eerlijk.

MOZES   
De organisatie van zo’n kampioenendag is de Geysen familie overigens wel toevertrouwd en het was ook gezellig druk. Nou ja, gezellig wel, maar ‘druk?’ Hmm. Ooit was dat drie maal zo veel mensen. Maar door iedereen onder te brengen in èèn zaal die middels een tussenwand van andere was afgescheiden kreeg men wel dat beeld. Die huldiging gaat daar overigens wel lekker snel.
In de geest van: Kampioen vitesse de Jan. Wil die even naar voor komen? Hier Uw beker Jan, volgende.’ De aanwezigen vinden het best, het mag vooruit. Omdat een fysiek ongemak me parten speelde ben ik niet van mijn plaats geweest maar geen probleem. Als Mozes niet naar de berg kan moet de berg maar…

DITJES EN DATJES
Andre Roodhooft
was net terug van een weekje zon en dat was hem aan te zien. Hij haalde herinneringen op aan ‘de goede oude tijd’ toen we met vier in Antwerpen gingen eten. Ouder worden vindt hij maar niks. Je wordt makkelijker, minder gemotiveerd, onachtzaam, stelt uit en dat gaat ten koste van de prestaties. ‘Onze grootste tegenstander is de tijd’, zegt Co Verbree altijd. Jos Joosen was weer maar eens beroofd van een aantal duiven en weet door wie en dan was er die nieuwe op de fond: Bart van Olmen.  Toen vader Jos kwam te overlijden is hij met diens duiven verder gegaan en heeft er geen spijt van gehad, wel een minder jaar gekend maar dat hoort er bij, aldus Bart. Gustje van Aart, (evenals Marc Vereyken Gommers te weinig bekend) haalde zijn gsm voor de dag en liet zien wat tegenwoordig allemaal kan in duivensport. Herman Bevers stal met meerdere titels en Asduiven de vitesse show, de meeste zijn hun jongen al aan het lappen en men prees zich gelukkig met ‘de Roger’ als voorzitter.

DINER DANSANT
En toen, met de muziek ‘uit onze tijd’ gingen de beentjes van de vloer. Met de spieren van de dames van de te vroeg overleden kampioenen William Geerts en Luc Geerinckx bleek nog weinig mis. Hetzelfde voor Irene, echtgenote en partner van de sympathieke Jacques van Ouwerkerk. Op de dansvloer leken ze een kwart eeuw jonger. Ook ene Jos Vercammen zwiert nog even vlotjes als zoon Lars. Later op de avond alleen nog dames op de vloer. Sommige mannen, met voor zich al dat dansend vrouwelijk schoon, moeten zich gevoeld hebben als waren ze al dood en in de hemel beland.

 MELKEN OP HET TERRAS  (14-04-22)

Ze waren kennelijk met de fiets en een van de mannen op het terras kende ik. Laat ik hem Swa noemen. Ze hadden het over duiven. ‘Is dat die S van de Duif’, vroeg een van de vier en wees naar mij. Swa knikte en zei: ‘Kom er bij zitten. We zijn alle vier duivenmelker en hadden het net over het nieuws.’
‘En over eergisteren’, zei een van zijn kompanen. ‘Ach waarom ook niet’, dacht ik en schoof aan. Duivensport was inderdaad in het nieuws, op radio en tv, de hele dag al.  ‘Ruim 100 clubs minder op 5 jaar tijd. Een van de oorzaken was de commercialisering van de sport,’ aldus de nieuwslezer. Swa weer: 'Verleden jaar had hij het over 500 nieuwe leden.'
Een tafelgenoot: 'Ach, ze liegen allemaal. En die nieuwe zijn bijna allemaal buitenlanders.'   
Daar zat iets in. Op de uitslagen zie je immers steeds meer exotische namen. Van vooral Roemenen en Irakezen.

STOPPEN
‘En wij zijn de volgende die stoppen, alle vier’, zei de man links van me. Heb je de uitslagen van zondag gezien. Is dat nog sport?
(‘Ik stop er mee?’ Hoe vaak had ik dat al niet gehoord. Swa roept dat al vier jaar).
‘Sukkels zijn het om met zo veel duiven te spelen. Ze willen iets betekenen en hun naam dikwijls zien staan. Met de 110e getekende de 1e prijs gewonnen. Heb je het gezien? Ik zou niet buiten durven komen. En straks komt die met foto en al in De Duif zeker? Ik lust die groten rauw, maar met gelijke wapens durven ze niet strijden.’ 
De buurman: ‘Het is allemaal voor den dieën’, hij maakte het mondiaal bekende gebaar met wijsvinger en duim en vervolgde: ‘En wat denkte gij er van S? Vind gij niet dat wij gelijk hebben?’

ADVIES
‘Een beetje’, zei ik. ‘Maar je moet niet afgeven op die mannen zelf. Die doen niets verkeerd, sterker nog, daar profiteren jullie van. Ze maken het vervoer goedkoper en als je een goede hebt heb je meer kansen op een Nationale Asduif. Vanwege gemakkelijker een goed coëfficiënt halen tegen meer veel duiven. Voor Nationale hokkampioenschappen en De Gouden Duif gaat het om getekende. Daarin zijn ze zeker niet voor. Accepteer het, want er gaat toch niets veranderen. Je maakt je eigen leven zuur. Denk ook eens wat die ‘groten’ er allemaal voor moeten doen. Die sneer naar de media die mensen in het zonnetje zetten die het niet verdienen, was trouwens terecht.   

OOK ‘ONEERLIJK’
Dat jullie alle vier stoppen vanwege die ‘mega hokken?’ Geloof ik niets van. Dat je je nu zo druk maakt is een bewijs dat je van duivensport houdt.
Gelijke kansen? Is daarvan sprake in voetbal, die andere volkssport? Daar regeert het grote geld. Spelen in onze sport sommigen met zo veel meer duiven, zij kunnen zoveel betere spelers kopen. En dat maakt ze nog niet tot winnaar. Zie Union dat beter presteert dan grote broer Anderlecht en het ‘rijke’ Brugge. En wat betreft afgelopen zondag, kijk eens naar Jos Cools.’ Swa: ‘Daar verschiet ik van. Dacht altijd dat jij voor een inkorfbeperking was.’
‘Was ik ook. Maar je moet ook realist zijn. Je blijven verzetten tegen iets dat je nooit zal winnen heeft totaal geen zin. Trouwens wie denken jullie dat zondag Parijs Roubaix gaat winnen? Swa: ‘Ligt er aan wie de sterkste ploeg heeft.’ ‘Nu zijn we er, is dat eerlijk? zei ik. Kijken jullie ook nooit meer naar wielrennen?  Toen werd het even stil.

Spreekt nog aan  (09-04-22)

‘Gelukkig werd ik goed geholpen door mijn zoon van 18 toen ik serieuze gezondheidsproblemen kreeg’ schrijft Eric. En in een volgend bericht: ‘En die is nu fanatieker dan ik.’ Duivensport lijkt dus nog wel degelijk aan te spreken, ook jonge mensen, blijkt uit voorbeelden uit onmiddellijke eigen omgeving op een jaar of drie tijd.

-Thomas, prille 30-er en druk genoeg met zijn zaak, kreeg het opeens te pakken en vrouwtje Sally al evenzeer. Thomas: ‘Wat een mooie hobby. In het seizoen kijk ik maandag al uit naar het weekend dat volgt. Komt ook door de sfeer in het clublokaal.’ Inmiddels staat er een fraaie reeks hokken achter zijn woning.

-Dave ging in B N werken. De baas had duiven, hij volgde al gauw, ook erg fanatiek en soms al redelijk succesvol.

-Simon zijn vader heeft duiven en hij verzorgt de duiven bij iemand die probleempjes heeft met de fysiek. En je raadt het al. Hij heeft nu zelf duiven en er veel zin in. Ook dankzij liefhebbers die hem enorm geholpen hebben moet hij nu al enige kwaliteit onder de pannen hebben.

-Bovenstaande betreft allemaal piepjonge liefhebbers. Marc en Staf zijn niet meer zo piep. In de tuin van Marc stond een hok waarop iemand anders mocht spelen. Die verhuisde, Marc wilde ook wel eens weten wat duiven houden was en is nu ook helemaal om. Met al enkele ver boven gemiddelde uitslagen. Ondertussen had die de buurman ook nog aangestoken.
Let wel, dit zijn allemaal RECENTE voorbeelden van mensen die wonen in een straal van amper 10 km.   

BELGIË
Eerder kon men hier lezen over bijna 500 inschrijvingen van nieuwe leden in België in 2020. Natuurlijk komen ‘oude tijden’ (In Oosterhout alleen 350 liefhebbers, in Tilburg 1.700) nooit meer terug, maar toch veelbelovend in donkere tijden voor mensen die van de sport houden.  Zijn er nog clubs/plaatsen waar op korte tijd ongeveer zo'n aantal leden bij gekomen zijn? (Geen overstappers).     

Belgie  (07-04-22)

Vandaag opnieuw geen weer om een hond door te jagen, laat staan een duif. En mensen die hun duiven liever wat later opleren hebben een probleem. Opnieuw. Zoals 'opnieuw' de vluchtkalender moet worden aangepast vanwege het weer.
OPNIEUW
Doping was WEER aanleiding tot felle discussies in de Algemene Vergadering 2022. Veel liefhebbers weigeren te accepteren dat normaal is wat er 'aan het dopingfront' gebeurt. Eerder een positieve meststaal en BIJ DEZELFDE liefhebbers opnieuw?
Dan is er toch iets, is hun begrijplijke reactie. En opnieuw vrij uit gaan ruikt naar klasse justitie omdat het grote namen betreft. De KBDB belooft beterschap. Opnieuw.
DE BESTE 
-Als
je het beste speelt van heel Belgie hoef je nog niet bij de nationale kampioenen te staan.
-Als je de beste duif van Belgie hebt hoeft die nog geen Nationale Asduif te zijn.
-Als je de Nationale Asduif hebt hoeft die nog niet de beste van Belgie te zijn.
Neem Stefaan Lambrechts. Bijzonder goede speler uit Berlaar, maar een Nationale Asduif kon je daar niet hebben. Hij had een goed lopend bedrijfje maar zijn droom was beroeps te worden. Dat werd hij ook en dan is het wel handig als je duiven hebt die zich bij de Nationale Asduiven kunnen klasseren. Nu heeft hij die. Vanwege betere duiven? Nee hoor. Door te verhuizen zodat hij in een ander samenspel kon spelen met meer duiven in concours. Een zwakker samenspel vinden velen. En zo snijdt het mes voor hem langs twee kanten. Spelen tegen meer duiven en minder goede.
NOG EEN
Eddy Schroeven is iemand die ook regelmatig Nationale Asduiven onder de pannen had. Maar daar komt vanaf dit jaar een einde aan. Al voor er gespeeld is. Vanwege noodgedwongen in een ander samenspel moeten spelen. Wat deze materie betreft is het in Nederland toch weer wat transparanter. 
Over beroepspelers nog dit: In een heel grijs verleden kon je je kost verdienen met spelen. Nu met de verkoop van duiven. Die is echter danig gekelderd, voornamelijk door toedoen van Chinezen. De invoer levert te veel problemen op. Duiven te lang onderweg, duiven zoek, duiven ziek, import te duur enzovoorts. Mogelijk kan 'de gewone man' nu goedkoper aan duiven komen waar hij zin in heeft. En zo hep dit nadeel ook weer zijn voordeel.' 

Update    (04-04-22)

De naam Vanlint is in duivenkringen veel minder bekend dan hij zou willen. Tenminste in Europa. Wel, Michel is een Belg die vele jaren in Taiwan met duiven speelde. Hoewel hij al een eind in de 80 is omschrijft hij zichzelf als een duivenkenner en vrouwenveroveraar. Hij wil dat mensen zich hem herinneren als casanova. Een aantal jaren terug kwam hij terug in zijn vaderland wonen, in Limburg om ptecies te zijn.
Het lijkt er op dat hij zich daar in Taiwan de vrouwtjes niet van het lijf kon houden. En het moet gezegd, zijn enthousiasme en vitaliteit zijn voor een 80-er benijdenswaardig. Wat ook benijdenswaardig was waren zijn enorme successen van meetaf aan in Belgie. Soms verbijsterend, tot aan de Nationaals toe. Een vijftal jaar terug heeft hij totaal verkocht vanwege gevorderde leeftijd, maar toen kreeg zijn dochter zin in duiven, zo schreef hij en hij begon opnieuw. Zopas dan is hij opnieuw naar Taiwan vertrokken. We wensen hem veel succes.   
FAKE NEWS?
Refererend naar die successen meteen na zijn start in Belgie kon men verleden week ergens lezen: 'Michel Vanlint leerde Belgen met duiven spelen.'
Insiders echter weten dat de waarheid ietsje anders is. Hij had destijds veel contact met een Nederlander. En het was die Nederlander die hem wegwijs maakte betreffende totaal weduwschap, het spel met duivinnen, wekelijkse vluchten van 600 km met duivinnen enzovoorts. Natuurlijk moet je het dan nog waarmaken ook en dat deed hij. Dankzij....
VRETEN
Eten
uw duiven de laatste twee dagen ook zo enorm veel? Dat is geen eten, maar vreten. Dat heeft alles met de plotseling invallende koude te maken. Nogmaals een bewijs dat die mannen die de liefhebbers aanraden 30 gram voer per dag per duif te geven het mis hebben.  
DUIVENLIEFHEBBERS
Inderdaad
soms een raar volkje. Neem die twee liefhebbers die opgelucht waren dat de KBDB de vluchten voor gisteren ad gelastte. De weersvoorspellingen waren echt te bar. Nu viel het zondag voormiddag enorm mee. In heel Belgie en ook in Zuid Nederland weinig wind en een blauwe hemel met witte wolken. Frisjes, dat wel, maar voor velen toch goed genoeg voor een terrasje.
Je gelooft het niet maar dezelfde twee verwijten de KBDB nu geen kijk op het weer te hebben. Ik heb ooit in alle mogelijke besturen gezeten. Van club tot en met afdeling. Voor zulke mensen ben ik overal uit gegaan. Mensen aan de zijlijn die zich met alles moeten bemoeien, ook met lossen, die alles ACHTERAF beter weten zijn de luis in de pels van veel besturen. Het woord 'respect' hebben ze niet in hun vocabulaire.    

 Vertrouwen  (02-04-22)

Paar jaar terug zijn door kweekstation Descheemaecker hier wat jongen gehaald voor hun Elite kweekcentrum. Omdat daarop alleen het neusje van de zalm zit voelde ik me vereerd. Temeer omdat die mannen tegen ons spelen en onder de indruk waren. De aankoop bleek een schot in de roos. Verleden jaar dan wilden ze er weer kopen. Een beter teken van tevredenheid dan klanten die terug komen bestaat niet

TERUG

De beheerder, Frank v d Eynde, bleek al even kieskeurig als de eerste keer. Toen hij,  met Patrick Philippens om de duiven kwam wilden ze alleen van de beste en perfecte duiven in de hand. Ze waren zodanig onder de indruk dat ze adviseerden de Nationals te spelen en met meer duiven. Beide mannen spelen zelf erg goed en als zulke het zeggen. Toch hadden we in beide we geen zin. Kwestie van niet meer willen dan je aan kunt.
Enfin, Frank kwam verleden jaar dus terug en ik liet hem opnieuw uit alles kiezen, waaronder twee jongen die we eigenlijk niet kwijt wilden. Die kwamen uit een uitzonderlijke duivin, (dochter Ad), haar jongen winnen bijna allemaal eerste. En het zou wel heel toevallig zijn als hij die beide zou kiezen. Maar zo toevallig was het wel. Tot mijn grote schrik.

BELOFTE
Ik had al spijt dat ik ze had laten zien en stelde voor er èèn te nemen, het andere voor ons. Frank echter wilde ze beide en uiteindelijk kwamen we er uit. Hij mocht ze hebben op voorwaarde dat er elk jaar een koppel vroege jongen van terug kwam.
Zopas dan de telefoon. Toevalligerwijs werd opgenomen. ‘Met Frank.’ ‘Frank?’ Er zijn er zo veel met die naam. Frank: ‘We hadden een afspraak.’
Het duurde nog even voor mijn frank viel. Het was Frank van het Elite kweekstation. Hij had jongen beloofd die hij wilde komen brengen. Ik was die eerlijk gezegd al lang vergeten want mensen die iets beloven? Hmmm.
Tijdje terug schreef iemand dat hij niet èèn duivenliefhebber vertrouwde. Dat werd hem, vooral in eigen omgeving, niet in dank aanvaard. Hij zal het hopelijk ook niet zo bedoeld hebben want het merendeel van de mensen is wel te vertrouwen. Ook van de duivenliefhebbers.  

NIET VERGETEN
Mensen op wie je kan vertrouwen zijn ook de Eyerkampen. Die beloofden enkele jaren terug ‘iets aparts’ en die spelen tegenwoordig zo enorm dat ‘iets aparts’ van hun hok voor iedereen  een versterking is. Nadien hoorde ik lange tijd niets meer. Vergeten zeker? Kan de beste overkomen. Maar dat was buiten Evert Jan gerekend. Die was niets vergeten en liet hier een ongelooflijk mooie doffer afleveren. Dat die geen twee jaar in leven bleef kunnen die mannen ook niets aan doen.

EEN IDEE
Wat ik met het voorbeeld van Frank v d Eynde vooral wil zeggen is dit: Als je van iemand graag iets zou willen, of een ander van jou, is er meestal wel een manier om daar uit te komen. Gewoon een tussenoplossing zoeken en beide wat toegevingen doen. Jan Hooymans is nogal handig in die dingen.    

 Lier  (31-03-22)

De duivenmarkt in Lier heeft veel van haar pluimen verloren en ook Brexit heeft daar geen goed aan gedaan. De Engelsen moeten voor elke duif die ze invoeren flink betalen en dat weerhoudt ze er van te komen kopen. Toch is een bezoek nog alleszins de moeite waard. Weet trouwens dat iconen als G v d Wouwer en W Daniels er ooit met duiven stonden.

 

Dat heet 'over de koppen kunnen lopen'. Dat was dus vroeger.  

Zonde  (31-03-22)

v G liet weten helemaal klaar te zijn voor de start. Hij was zijn duiven en die van de buurman met dat mooie weer dagelijks gaan lappen. De voorlaatste keer was hij er 50 km mee gereden, de laatste keer 95 km. Dat was naar de plaats van waaruit de eerste vlucht werd gehouden. Kwestie om er meteen bij te zijn. V G: ‘Als ze nu de weg nog niet kennen.’  
Een duidelijk voorbeeld van Antropomorfisme (menselijke eigenschappen aan dieren toe kennen).
‘Want de weg kennen?’ Alsof duiven zich van de ene kerktoren naar de andere oriënteren. Alsof telkens sprake is van een ‘aha Erlebnis’. (‘Vanaf hier ken ik het’).

ZONDE
Kampioenen die dit lezen weten dat v G geen kampioen is. Niemand die met duiven goed speelt is zo dwaas om zo vaak en zo ver te rijden. Zonde van de moeite, de tijd, de brandstof en de risico’s die je neemt.    
En zijn het niet de betere spelers die je best na volgt? Wel, die rijden hooguit een keer of drie vier. Of zelfs dat niet eens. En zelden verder dan 20 km. Meestal dat niet eens. En als het om ‘leren’ gaat: Van een lapvluchtje van 70 km leren ze echt niet meer dan van 15 of 20 km.
Ik weet een beetje waarover ik praat. Heb al te veel vluchten vanaf de seizoenstart opgerold en ken te veel topspelers die elk jaar enorm van start gaan met duiven die soms amper twee keer gelapt werden.
Die duiven hadden vorm en waren goed voorbereid. Maar die ‘voorbereiding’ had niets met veelvuldig lappen te maken. Laat staan met de afstand.

Aanpassen (29-03-22)

De hoeveelheid tijd die je in duiven kan steken, de beschikbare ruimte, de financiële mogelijkheden, de gezinssituatie, het zijn allemaal factoren die vragen om aanpassen met als mantra: Nooit meer duiven houden dan je aan kunt. 
Want laten we er niet om heen draaien, heb je veel tijd en een compagnon die om duiven geeft en je bij staat dan kan je andere doelen stellen als de man met een volledige dagtaak die overal alleen voor staat.
Die compagnon kan iedereen zijn, zelfs je vrouw. De man die overal alleen voor staat moet keuzes maken. Mogelijk vergis ik me maar ik vrees dat we in een tijd gekomen zijn dat een volledige dagtaak en keihard met duiven spelen niet meer samen gaan. Tenminste… als je geen keuze maakt. Bijvoorbeeld alleen met jongen spelen. Of alleen halve fond, of alleen overnacht. En als je dan de keuze hebt gemaakt die het meest bij je past kan je ook in 2022 absoluut een hoofdrol spelen.
SINT JOB  
Zo vroegen voorzitter Roger en Kampioen Herman me herhaaldelijk waarom we de nationals niet speelden. 'Je weet niet wat je jezelf te kort doet, met een hok dat zo in vorm is', zei Roger dan. Er aan toevoegend: 'Ik zeg niet dat je ze beter hebt dan mannen als Roodhooft, Geerinckx, Vercammen, Wouters enzovoorts, maar je hebt ze ook niet slechter.'  We hadden dus een andere keus gemaakt die vooral gebaseerd was op het beperkte aantal duiven. Overigens kan alles dit jaar uiteraard weer anders zijn. Een beetje minder conditie volstaat om weer terug op aarde te keren. En conditie forceren, niemand die dat kan. Ook mannen die schrijven niet en de dierenarts evenmin.            

Quievrain en Sherlock Holmes  (28-03-22)

In Antwerpen stond gisteren de eerste Quievrain op het programma. Liefhebbers moesten lang geduld hebben. Door hardnekkige nevel kon pas om 16.00 u gelost worden, maar toen werd men voor het wachten beloond. Overal prachtige concoursen, met een prijsduur van rond 10 minuten per drietal. Dat is weliswaar lang maar... niet voor de eerste vlucht.
OPVALLEND
Wat opviel was dat de meeste gekende HaFo spelers nog pasten, ondanks het voorspelde fraaie weer, en anderen liefst AL hun duiven inzetten. De winnaars maakten gemiddeld zo'n 1.240 mpm, in het Diamantverbond was het gewoontegetrouw meer. Daar werd de 1.300 mpm net niet aangetikt. (1.298 mpm).
Wat een beetje typisch Belgisch is? De jaarlingen vliegen overal apart maar in het ene samenspel is er een verplichte dubbeling tegen de oude, in het andere is die juist verboden.  In de regio Lommel is er zelfs een samenspel waar men een spel heeft met jaarlingen apart, een met oude apart en een dubbeling. Ook leren de uitslagen van gisteren dat het bijna overal de jaarlingen zijn die in de dubbeling zegevieren. En de zin van apart vliegen lijkt nog minder uit het feit dat de concoursen met jaarlingen amper langer duren. 
NOGMAALS: VERLIEZEN
Velen verdiepen zich in het fenomeen ' verliezen van jonge duiven'. Of meer bepaald wat de reden kan zijn. 'Door de stress die ze opdoen in de manden', beweren sommigen. Zelfs dierenartsen. Maar kenden jonge duiven dat in vroeger jaren dan niet? Toen werden die veel minder gelapt. Nu zou dus meer sprake moeten zijn van gewenning, ofwel.... minder 'stress'. 
Neem ook de Nederlandse ziekte 'inversie' waardoor bij het mooist denkbare weer niet gelost wordt. Inversie is er  bij helder zomerweer altijd en is ook van alle tijden!!! Vroeger kenden we het woord niet eens en we verloren geen jongen. 
En zo kan je veel (vermeende) oorzaken van die verliezen ontkrachten.
SHERLOCK HOLMES
Natuurlijk is het prijzenswaardig dat mensen mee denken, mee helpen zoeken. Dienaangaande heeft men misschien iets aan de raad die Arthur Conan Doylen gaf aan Sherlock Holmes: 'Eerst moet je al het onmogelijke uitsluiten. Vervolgens moet je de waarheid zoeken in hetgene dat over blijft, hoe onwaarschijnlijk die ook mag zijn.'
Het lijkt een heel klein beetje op mijn selectie het hele jaar door. Omdat ik niet zo slim ben als die Beute die beweert de goede duiven uit de hoop te kunnen halen, focus ik me een heel jaar door op duiven die ik maar beter verwijder. Vanwege minder presteren, minder gezond of wat dan ook. Elke duif die je om een geldige reden verwijdert is immers winst.

 'Leg het maar eens uit' (25-03-22)

Lange tijd je best gedaan om iets fatsoenlijks op paper te zetten (dat denk je toch) en het dan  moeten verscheuren? Als je het niet kent weet je ook niet wat een gevoel dat geeft. En dat gebeurt me regelmatig.
Vroeger was anders. Toen lukte het me, om, voor ik naar school ging, een fors artikel te schrijven. Dat is helaas voorbij. Het heeft te maken met de ongebreidelde energie die je had als 30-er en… er was toen zo veel om over te schrijven. Nu, zoveel jaren later, is dat anders. Moet je soms grondig nadenken om iets te schrijven dat al niet vele malen geschreven is.

HOKKEN
Het stuk tekst dat nu versnipperd werd ging over hokken. Ik schrijf daar zelden of nooit over omdat ikzelf meer vragen heb dan antwoorden.
Ik had geschreven over liefhebbers die beter waren gaan spelen nadat ze de hokken meer hadden afgesloten. Het zou geleid hebben tot een beter hok klimaat, vandaar meer vorm en,  weer vandaar, betere prestaties.
Maar uit angst dat liefhebbers met te weinig zelfvertrouwen ook hun hokken dicht zouden gaan gooien na dit gelezen te hebben besloot ik die voorbeelden niet te publiceren, zodat ze ze ook niet konden lezen, laat staan na volgen. En dat had, zoals zo veel, een reden.

 DIRK, ROGER
E
nkele jaren terug schreef ik over de hokken van de toenmalige combinatie Stickers Donkers. Hun jongen zaten in een 'buitenhok', aan drie kanten open! Maar dat zou wel een uitzondering zijn zeker?
De laatste jaren echter zie je steeds meer volieres voor de hokken. Het werd zo’n beetje mode, zowel voor jongen als oude.
In Februari was ik bij DE Belgische revelatie van 2021, Roger (en Nick) Thijs. ‘Hoe verklaar je je ongelooflijk sterk spel van afgelopen jaar?’ vroeg ik Roger. ‘Betere duiven of betere conditie?’ ‘Van beide een beetje’, zei de kampioen uit Hallaar. ‘Maar er is nog iets en dat ga ik je laten zien. En hij wenkte me 'mee naar achter te komen’.
'Je was hier eerder, zie je het verschil?'
Natuurlijk zag ik het verschil. Het glas was uit de voorkant van de hokken verdwenen, er was  een stuk aangezet met een voorkant van panelen met windbreekgaas. Bij drukkend warm weer kan hij die weg pakken. Boven de koppen van de duiven was het dicht. ‘Een geweldige verbetering’, aldus Roger. En als hij het zegt. 

Roger Thijs veranderde zijn hok. Een sensationeel jaar volgde.

JELLE
Jelle Roziers droomde er op zijn 25e van prof te worden. Nu is hij voor in de 30 en al een flink aantal jaren prof, wat impliceert dat hij presteerde. Dromen is een, maar het ook waar maken?
De voorkant van zijn hokken zijn geïsoleerd met gaas. Met andere woorden, in feite is er geen voorkant. Die hokken van zowel oude als jongen staan een heel jaar open. Zomer en winter, dag en nacht. Hokken zijn belangrijk voor de vorm. En vorm is van essentieel belang om te presteren, laat daar geen misverstand over bestaan. In Amerika is er een gezegde 'je kan niet een beetje zwanger zijn.' Men wil daarmee zeggen, het is het een of het ander. Dit gaat zelden op in duivensport en al helemaal niet voor hokken.

GEWAAGD 
Ik waag me er niet meer aan. Heb al te veel hokken gezien die in theorie tot in de perfectie waren, maar waarop niet werd gepresteerd. Maar ook krakkemikken van hokken tegen alle regels in waarop enorm gepresteerd werd.

 

Bij Roger Thijs is het boven de koppen van de duiven dicht. Op enkele honderden
meters van hem vandaan woont Luc Vervoort. Hij (en van beide de dames niet vergeten),
presteert al even spectaculair, maar dan op vitesse. Op een mini hokje tegen al die groten.
En hier kijk je tussen de (Boomse) pannen door naar buiten.  

 

Hok Luc Vervoort. Hierop wordt regelmatig buitenaards gepresteerd op vitesse in het Mekka
van het Belgische vitesse spel.  

Update 23-03-22

Onverklaarbare verliezen met jongen, er is al veel over geschreven. Toch kan ik het niet laten er nog eens over te beginnen. Vanwege een nieuw element misschien? Zo was er enkele jaren terug die liefhebber uit het Belgische Merksplas. Die was zijn jongen gaan lappen op 15 km van huis. De helft kwijt waarvan een aantal werd aan gemeld. Ze waren bijna allemaal binnen gelopen bij liefhebbers in de plaats waar hij gelost had.

LATER   
-Korte tijd later opzien in mijn woonplaats. Bij zowat iedereen duiven binnengelopen van dezelfde liefhebber uit Chaam, ongeveer 8 km van hier. Die was zijn jongen in B N gaan lappen, een massa kwijt en binnengelopen op minder dan 3 km van de plaats waar hij gelost had.
-Weer wat later hoorden we van B v d B uit Boxtel. Was zijn jongen gaan lappen in Oostelbeers en de geschiedenis herhaalde zich. Veel kwijt en binnengelopen in Oostelbeers of onmiddellijke omgeving.
-Nu horen we van Dhr. D, de nationale kampioen uit Almelo een soortgelijk verhaal. Die was zijn jongen voor de zoveelste keer gaan lappen in Enter, amper 10 km van huis. De 'snelste'  deden er uren over thuis te geraken. Nu had dhr. D enkele jongen een GPS om gedaan. Die werden uitgelezen en wat bleek? De duiven waren bijna 2 uur boven Enter rond blijven cirkelen. 'Er zit iets in de lucht', hoor je vaak. Daar lijkt het inderdaad op. Maar wat?
VALSE START
Afgelopen zondag de eerste lossingsberichten. Vroeger was dat op TV (teletekst), nu moet men internet raadplegen. Over losplaats Fleurus kon men lezen: los om 11.00 u. Maar die duiven moeten echt snel gevlogen hebben. J P had ze voor 11.00 u al thuis. Om 11.06 u dan een bericht dat ze om 10.00 u waren gelost. De eerste misser van het jaar. Vrees dat het daar niet bij zal blijven.

 Twintig maart  (20-03-22)

Gisteren heeft de duivenwereld afscheid genomen van icoon Jan Hermans. De viering was erg emotioneel en respectvol. Heel veel mensen zullen hem nog heel lang missen. Hoe snel kan het gaan. Amper 3 weken voor zijn overlijden had hij het nog over een gezamenlijk etentje. De kinderen veel succes om toch een soort levenswerk van Jan voort te zetten. Rust in vrede Jan !

Over 'snel gaan' gesproken: Vandaag kon je op 'duivenspel' weer de eerste lossingsberichten van het nieuwe jaar zien. Zo ver zijn we weer. En dan te weten dat amper twee weken terug de Koninklijke Kaartse Duivenbond haar jaarlijkse bonnenverkoop hield. 'De kaart' is een wijk in Brasschaat waar ooit meerdere clubs waren. Nu is er nog een clubje, maar dat zal nog wel even floreren. De 24 bons brachten liefst 6.180 euro op.   
FRANS VAN PEPERSTRATEN
Amper
zijn veel tranen gedroogd of de duivenwereld schrikt op door het heengaan van een ander icoon: Frans van Peperstraten, voormalig vedette op de grote fond. Hij verwierf destijds Internationale faam met zijn 03. Aan de familie innige deelneming. 

Samen sterk   (18-03-22)

‘Met twee weet je meer dan een.’
‘Met twee kun je meer dan een.’
‘Samen sterk.’
En meer van dat. Ik moest er aan denken toen T me vertelde dat hij eigenlijk te veel kwekers had. In zijn fanatisme nog beter te spelen had hij te veel inkopen gedaan. En niet kweken uit duur gekochte duiven was ook zonde. Inderdaad. Maar zulke duiven hoeven niet een jaar nutteloos in een voliere te zitten.

BETROUWBAAR
Zoek iemand die je kan vertrouwen. Iemand die zijn duiven prima verzorgt maar niet presteert zoals hij zou willen. Mag niet moeilijk zijn, want zulke zijn er veel. Zet dan bij zo’n man wat jongen weg, waarmee hij wel moet spelen. Duiven blijven eventueel jouw eigendom. Aldus kan zo’n man er van profiteren, maar ook jij. Omdat je geen jaar hoeft te wachten om te zien wat de ouderduiven als kweker waard zijn. Beetje eigenbelang dus en mogelijk motiveer je een sportgenoot. Ken trouwens meerdere mensen die dat al jaren doen.

Want Wie Weet
Iets soortgelijks doe ik zelf soms met duiven van een jaar of vier die super presteerden maar (nog) geen goede jongen gaven. Of duiven die ik kreeg of kocht uit befaamde ouders maar die teleurstelden.
Is dat mensen geen valse hoop geven? Nee hoor, dat hoeft niet.
In mijn late tienerjaren, toen seks nog niet bestond, toen bij feestjes op tafels sigaretten stonden uitgestald, meisjes daar zelfs mee rond gingen en je er niet bij hoorde als je geen duiven had, lang geleden dus, had een oom van mij een heel goede doffer: ‘De oude Lichte.’
Heel het dorp kende deze fantastische vlieger. Maar heel het dorp wist ook dat er geen fatsoenlijk jong uit kwam. Toch wilde ik die kopen, zeer tegen de zin van mijn ouders overigens.
Ons moeder zei nog
Doe dat nou nie
Maar ik deed het toch.
En wat gebeurde? Bij mij gaf hij de ene goede na de andere.
Begin deze eeuw had ik nog zo’n duif. Die werd zelfs 2e NATIONALE Asduif. Hij kweekte echter van geen kanten. Tot hij een jaar of zes was. Toen ‘kon’ hij het ineens wel. Met duiven weet je het nooit.  

 Nergens voor nodig  (17-03-22)

S had van het weer geprofiteerd en zijn duiven al vier keer opgeleerd. Ik zei maar niets, maar gezien het goede weer dat voorspeld wordt zal het daar wel niet bij blijven. Het moet gezegd, het is ook verleidelijk, maar daarin schuilt juist een gevaar. Drie of vier keer rijden is met oude genoeg. 10 Kilometer, 15 en dan 20 of 25, zo doen de meeste goede spelers het. 

Een vierde keer zou ook nog kunnen maar meer heeft geen enkel nut. Je loopt alleen maar risico's. Duiven die door roofvogels gepakt worden of tegen draden vliegen. Dat je van het mooie weer nu profiteert is begrijpelijk. Ik deed dat ooit ook. Begin maart de duiven opleren. Men verklaarde me voor gek, maar dat zou niet lang duren. Eind maart, begin april werd het weer zo slecht dat niet geleerd kon worden. Was ik dus toch een stap voor. En je weet het. In duivensport moet je de evolutie niet bij blijven maar VOOR blijven. Als een ander een goed adres heeft ontdekt om duiven te halen moet jij er al mee weg zijn.

Sex appeal  (16-03-22)

Putin tegen Xi: 'Verschil met jou is dat miljoenen vrouwen sex met me willen.
Xi: Hoe kom je daar nu bij.
Putin: Zet de TV aan en je hoort het ook. Iedereen roept: 'Fuck Putin.'

Allemaal leugenaars ?!  (15-03-22)

Een sportgenoot uit Malta heeft een serieus probleem bij zijn duiven: Geel. Hij wil weten wat wij hier doen om dat onder controle te krijgen. Niets, antwoordde ik. Hier WAS het een groot probleem. In de vorige eeuw. Nu hebben sommigen er nog last van maar niet veel. En wie zijn die sommigen dan wel? Veelal de liefhebbers die het meest kuren!
Te vergelijken met coccidiose in de Vlaanders. Bijna iedereen kuurt daar en bijna iedereen heeft er last van stelden W de Br en ik vast als we daar hokbezoeken af legden. Kreeg toch de indruk dat onze vriend uit Malta me niet geloofde.

OOK LEUGENAARS?
Dirk, de zoon van kampioen Frans Maris onlangs: ‘En nu ga ik je iets vertellen wat je niet zult geloven. We hebben in geen 15 jaar tegen geel gekuurd.' (geleerd van Dr. Marien zeker?) Ik geloofde hem wel. En de ironie van het lot is soms verpletterend: Hetzelfde hoorden we uit de mond van Roger Thijs. Hij (met zoon Nick en vooral  echtgenote Godelieve niet te vergeten) wars in België DE sensatie in 2021. Niet regionaal, maar op NATIONAAL niveau. Ook daar wordt al jaren niet meer tegen geel gekuurd. Dus, beste vriend uit Malta: Zouden we dan allemaal liegen? Nee toch. En waarom zouden we.

 Drie mannen drie nationaliteiten. De jongste is een Roemeen, de oudste (helaas)
een Nederlander, de derde is de Nationale kampioen van Belgie jonge duiven 2021,
Roger Thijs. En nooit meer zeggen dat vrouwen geen foto's kunnen maken. (foto: G T)

  Waardering Pipa   (15-03-22)

Overigens waardering voor Pipa voor de respectvolle berichtgeving omtrent het heengaan van duivensport icoon Jan Hermans. 

Pfff   (15-03-22)

Het is hier op dit blog even rustig geweest. Het overlijden van Jan Hermans maakt heel wat los bij al die mensen die vaak met hem te maken kregen. Slapeloze nachten, overdag kapot. We wisten dat het kon gebeuren, maar toch blijft een mens een sprankje hoop houden. Zoals Jan zelf.  

IETS MEER OVER JAN
Eind vorig jaar liet hij weten dat de dokters gezegd hadden dat ze niets meer voor hem konden doen. Nou dan weet je het wel. Ze gaven hem nog enkele maanden. Kort nadien, het typeert zijn optimisme ondanks alles, sprak hij de hoop uit Barcelona nog te kunnen letten bij zoon Rik. Vader en zoon waren zich met een hok namelijk gaan richten op de grote fond.

Er volgden diepe inzinkingen, maar steeds weer krabbelde hij op. Nog geen maand geleden liet hij weten uit te zien naar ons volgend etentje bij Bunga Melatti (Alphen). Hij doelde op een etentje dat we jaarlijks een keer of vier hadden met zijn drie. W de Bruijn was de derde. Nog geen maand geleden, stel je voor.

BETROUWBAAR
Wat hem vooral sierde was zijn betrouwbaarheid. In de 90-er jaren en daarvoor was hij DE toonaangevende organisator van duivenveilingen middels sportblad de Duif. Mensen die wilden verkopen wendden zich eerst tot hem, dan was je zeker dat je correct behandeld werd. Als je met Jan iets afsprak hoefde dat niet eens op papier. Zijn woord was goed genoeg en dat wil in dit wereldje heel wat zeggen. Het verklaart ook zijn wereldwijde netwerk.
In die tijd waren er meerdere ‘duivenkranten’. De Duif bleef als enige over wat ook een verdienste is. Jan was, als een goede vader betaamt, trots op dochter Anke en zoon Rik.

De Duif vormde een deel van zijn leven. Het besef dat die bij zijn kinderen en schoonzoon in goede handen zou zijn moet hem een goed gevoel gegeven hebben. We wensen de familie nogmaals sterkte. .

Rust in vrede Jan  12-03-22

Zo juist bereikt ons het intrieste nieuws dat Jan Hermans, vriend van velen, collega, uitgever van de Duif en zeer prominente persoonlijkheid in de duivensport, is overleden. 

Het zat er min of meer aan te komen, ingewijden weten dat Jan al lang ziek was, maar nog zal de schok voor velen groot zijn. Ik werkte vanaf 1997 vrij nauw met hem samen. Nooit is er een onvertogen woord gevallen. Een vriend van Jan was voor altijd een vriend. Zijn eerlijkheid was in duivensportkringen spreekwoordelijk.

Voor velen, en ook voor mij, zal het leven nooit meer zijn zoals het was. 
Rust in Vrede Jan, aan echtgenote Nellie, de kinderen Rik en Anke en gans de familie onze oprechte deelneming en heel veel sterkte om dit immense verdriet te kunnen dragen.  

Niet hetzelfde  (11-03-22)

Een Nationale hokkampioen van Nederland adviseerde eens te kijken naar de prestaties van een duif die in Belgie in de publiciteit staat. Die waren inderdaad bij het zwakke af. Of me dat verbaasde? Nou nee. De laatste tijd komen vaker duiven in de media die ikzelf uit zou selecteren.

VANDAAR  
Dat heeft te maken met de berekening van (nationale) hokkampioenschappen daar. Veelal tellen de twee eerstgetekende, die bij prijs vliegen per tiental een punt krijgen. Gaat het over pakweg zes vluchten dan kan je dus 12 punten scoren. Wanneer meer liefhebbers 12 punten verzamelden komen de vroegste prijzen in aanmerking. Het coëfficiënt dus. In een vliegjaar waarin het pakken van getekende niet eenvoudig is, kunnen 12 prijzen, ook al waren dat prijsjes, genoeg zijn voor een nationale titel. En als je niet anders kan publiceren dan prijsJES.
In Duitsland hetzelfde verhaal. Weet niet of het nog zo is, maar ook daar telden eerst  het aantal gewonnen prijzen. Een duif die tien eerste prijzen won moest het afleggen tegen een duif die elf late prijsjes won. Conclusie: De beste duif van het land betekent niet noodzakelijkerwijs dat die ook Asduif wordt. Of omgekeerd.

OOK HIER
Overigens zie je ook in Nederland soms ‘zotte’ toestanden m.b.t. kampioenschappen en titels. De 'Grootmeester rubriek'  lijkt wel iets toe te voegen al lijkt het er op dat mensen met veel duiven (bij wijze van uitzondering) nu eens benadeeld zijn. Over de 'methode SNEL' wil ik het niet meer hebben. Mensen die zo iets voorstaan kun je gewoon niet serieus nemen. 

Leerzame reportage  (10-03-22)

In gesprek met Herman Bevers.
Meestal zijn het de grote namen met de echt goede duiven die in aanmerking komen voor een gesprek. Maar niet alleen zij. Er zijn andere, vrij onbekend soms, maar met even mooie resultaten als die ‘groten’ net die ronkende namen. Mannen als Herman Bevers, woonachtig in Sint Job, in de duivensport bekend vanwege een inkorflokaal waar vaak zo uitmuntend gespeeld wordt.
In een grijs verleden, voordat ik echt goed vertrouwd was met het Belgische systeem,  wees Jos Vercammen me er al op. ‘Een prijsje in Sint Job is soms nog een prijs per tiental Nationaal, let er maar eens op’, aldus Jos. Dat deed ik en de kampioen uit Vremde had gelijk.  In het inmandlokaal van de Padvinders wordt keihard gespeeld. Maar wat wil je als je ziet wie er voor de fond in komen inkorven. Naast Vercammen ook een Roodhooft, Geerinckx, Ouwerkerk Dekkers, M Wouters, Vereycken Gommers, Dirk van Dijck en andere. Voor HaFo maar vooral vitesse is Sint Job de thuisbasis voor ene Herman Bevers.
Hieronder een leerzame reportage zoals die eerder in De Duif verscheen.

 WIE IS HERMAN BEVERS?
Herman wordt 70 en mensen kennen hem als ‘de frietboer’. Ik ontmoette hem voor het eerst in 2008, tien jaar geleden alweer, ´s avonds in datzelfde inmandlokaal. Wij hadden op de HaFo goed gespeeld maar ik wilde weten hoe goed en daarom vroeg ik iemand hoe de HaFo die middag verlopen was. ‘Die mannen van Maegh weer he, die komen op als een komeet’, kreeg ik te horen.

Ik was verbaasd. Kende die man me? Wilde hij lollig zijn? Nooit zal ik het weten. Aan een tafelgenoot vroeg ik wie hj was. Verbaasd keek die me aan. Ken jij die niet? Dat is Herman Bevers. Je kan wel zien dat je geen vitesse speelt. Maar die naam kende ik wel. Dat was die man die op vitesse de eerste prijzen aaneen reeg. Soms zelfs stuntte. Of hoe noem je dat als je met 2 duiven mee de 2 eerste prijzen wint. Vitesse was altijd zijn spel, maar de laatste jaren steekt hij ook op de HaFo zijn neus aan het venster. En hem kennende zal het niet lang duren of hij is ook in deze discipline top. Sommige mensen hebben nu eenmaal meer eergevoel.  

 HERMAN BEVERS ALGEMEEN

Wanneer en hoe ben je in de duivensport verzeild geraakt?
Een oom in Malle speelde met duiven en uit verveling ging ik vaak bij hem letten. Al gauw verveelde ik me niet meer en was ik om en ging zelf duiven houden. We spreken 1971. Vergeet het nooit meer. Ik won over heel het jaar een enkel prijsje, de 36e uit Quievrain.

 Hier staan nogal wat hokken. Hoeveel duiven heb je nu?
Alles bij elkaar toch wel 250.  (Zo iets zie je vaker in België. Je bent bij een vitesse specialist die amper een handvol duiven speelt en het is schrikken als je ziet hoeveel duiven hij heeft. Veel meer dan je zou verwachten).

 Vitesse is je favoriete spelsoort? 
Inderdaad beleef ik de meeste lol van Quievrain en Noyon. Op de HaFo doe ik overigens al goed mee. In 2013 werd ik 3e Nationaal Kampioen KBDB HaFo jongen.

 Wat voor spelsysteem hanteer je met oude?
Traditioneel weduwschap. Ze hebben al vaak gezegd je moet ‘totaal’ spelen maar ik kan niet met duivinnen omgaan.

Heb je een goede duivenboekhouding?
Verre van. Ik bewaar heel weinig. Toevallig lag een uitslag jonge duiven van Noyon op tafel. De eerstgetekende won de 1e prijs tegen 776 jongen, de 2e getekende de 3e prijs, de 3e en 4e getekende de 42e en 27e prijs.  

 DE DUIVEN
Waar kwamen je eerste echt goede duiven vandaan?
Van redelijk onbekende streekgenoten. Gust van Tichel uit Brecht. Die was destijds clubvoorzitter, had steengoede duiven maar heeft er niet lang plezier van gehad. Die werden gestolen.
Ik bekwam heel goede van Jochems van Goubergen, van Verreckt Meeuwsen Sint Anthonis (nog bijzonder goed op de vitesse). Van Marcel Wouters kreeg ik een zoon van de Leeuw waar ik erg goed mee ben en ook van Eddy Janssen, Dirk van Dijck, Danny van Dijck, Jef Heremans en Gustje van Aert kwamen prima duiven. Van de laatste komen de huidige HaFo duiven. Ook het bloed van de Leeuw en den Ad doet het hier goed op de HaFo. Mijn eerstgetekende is er een van Gustje van Aert.

 Dat is nogal wat. Dan heb je al veel geld uitgegeven aan duiven zeker?
Bijlange niet. Op Internet zit ik niet en dan kan je er ook niet kopen. Wel koop ik in de winter nogal wat bonnen, ook van genoemde mannen, en meestal ga ik dan met meer dan een duif naar huis. Van sommige kan ik trouwens krijgen wat ik wil. (Noot A S: Herman is een sociaal iemand, met veel vrienden met wie hij over niets liever praat dan duiven).

 De duiven waarmee je Hafo, en vitesse speelt zitten op verschillende hokken zeker?
Inderdaad.

 Wat is de beste duif die je ooit in voerde?
Ik durf zeggen dat ik twee duiven buiten categorie heb, de Raket en de ‘13’. (Noot A S: natuurlijk kende ik die duiven, wie niet). Alle vier de ouders van die 2 supers, want zo mag je die wel noemen, komen van andere hokken. Gekregen uit vriendschap. Het gezegde ‘goede moet je krijgen is bij mij dus wel heel erg van toepassing. Zo kwam de vader van de Raket van Jef Verreckt, de moeder kwam van Jochems van Goubergen.
Dit was mijn kweekkoppel voor de vitesse. Je wil niet weten wat daar allemaal uitgekomen is. Dan heb ik dus de ‘13’. De vader is een zoon van de Leeuw van Wouters, de moeder is van Dirk van Dijck.

 Wat zijn nu  je beste kwekers?
Kinderen van de Raket zijn bijna allemaal in staat eerste prijswinnaars te kweken.  De ‘13’ is een aparte. De directe kinderen zijn matige vliegers maar kweken enorm. Enkele van mijn beste duiven zijn kleinkinderen van de ‘13’. O ja, ik zou het nog vergeten, van Stanny Laurijssen Hoogstraten heb ik een heel goede, ook voor een bon, en er zit een prima duif van vriend Peter van Oerle. Ook de soort Romain Loozen, Christ van de Brande en Geerinckx doet het hier prima. Zoals de meeste koop ik soms ook duiven maar de beste kreeg ik uit vriendschap of voor een gekochte bon.  

 SPEL MET OUDE
Enkele prestaties van de laatste twee jaar?
Dit had ik nog nooit mee gemaakt. Dat Herman geen catalogus had verbaasde me niet. Maar… hij bewaart niet een uitslag. Het verleden telt niet aldus Herman. Voorbij is voorbij.

 Kan je iets meer zeggen over die twee witte raven de ‘13’ en de ‘Raket?’ Daar heb je toch wel uitslagen van?
Inderdaad, omdat een andere ze bewaarde. De ‘13’ won alleen in 2016: 

1e van 703 duiven.

1e van 927 duiven.

1e van 696 duiven,

1e van 691 duiven.

2e van 962 duiven (na hokgenoot).

3e van 975 duiven enzovoorts

 Sjonge jonge. Dat is nogal wat. Geen wonder dat je de naam van die klepper in het Antwerpse zo vaak hoort. 
Zulke zijn inderdaad witte raven, want hij vloog niet alleen in 2016 super. Hij was zelfs drie jaar op rij bij de Nationale Asduiven KBDB. In 2014 vierde Nationale Asduif, in 2015 tiende en in 2016 was hij de tweede. Hij moest toen alleen die fameuze crack van Staf Boeckmans voor laten gaan. Die zit nu trouwens op het hok van Dirk van Dijck.

 Vloog die als jonge duif ook al zo goed?
Bijlange niet, ofschoon het zeker geen slechte was. De nestbroer was beter. Ook de kinderen zijn geen echte toppers maar, zoals eerder gezegd, geven die heel makkelijk goede en zowat allemaal eerste prijswinnaars. Ondertussen was dorpsgenoot Peter van Oerle aan komen schuiven en ook die bleek goede uit die ‘13’ te hebben en Peter Theunis via hem nog betere.

En dan die duif zonder stamboom, de Raket.
Peter van Oerle: ‘Die is nog beter dan de ‘13’ en won zeker 15 eerste prijzen, allemaal van Quievrain. Ook zijn broers vliegen allemaal. Lia kreeg er een broer van die liefst 5 eerste won. (Bedoeld wordt de vrouw van ‘de Jurgen’, de neef van Herman, de zoon van de Roger, de voorzitter in Sint Job). 

 Wordt er getoond?
Op de vitesse wel, op de HaFo niet.

 Kan je iets zeggen over manier van voeren?
Ik voer ze zoals zowat iedereen zeker, lichtjes op.

 En op de dag van inmanden?
Dan krijgen ze ’s morgens volle bak. Ik ben dan wel een vitesse speler maar speel niet graag duiven op de honger. 

 SPEL MET JONGEN
Hoe veel jongen kweek je?
Toch wel 200. Er zitten er nu nog 35.

Dat is wel een heel groot verschil, leg eens uit.
Te veel bons geschonken, te veel jongen dood door Adeno, te veel kwijt en de tweede ronde is naar eerder genoemde Lia gegaan. Noot: Dus deze manschenkt ze van zijn beste zo maar aan de concurrentie in eigen club.

Hoe speel je je jongen?
Op de deur.

Vertel eens over opleren en rijd je tussen de vluchten door?
Jongen worden grondig opgeleerd, daar wordt zeker tien keer mee gereden. Tijdens het seizoen wordt nooit gereden. Waarom zou ik dat doen met duiven die zo al gemakkelijk eerste prijzen winnen.

 Heeft dat rijden in de week echt nut denk je?
Ik denk inderdaad dat je daar mee voor bent, maar zonder kan ook hoor.

 Verlies je er ook zo veel?
Elk jaar een kwart. Vroeger zou men dit veel vinden, maar vandaag de dag is dat betrekkelijk weinig.

 En Adeno? Ook hier een gesel?
Had ik nooit last van tot dit jaar. Had zelfs de gevaarlijke variant Adeno2 met een aantal doden tot gevolg.

 Vertel eens iets over je manier van voeren.
Ze krijgen licht voer, ruimengeling en op de dag van inmanden ’s morgens volle bak, dan gaan ze nooit met volle krop de mand in.

 MEDISCH EN ZO
Kom je vaak bij de dierenarts?
Weinig. Als ik al ga is dat naar Cottinie of de Weerd.

Wat doe je blind?
Voor het spel een vijfdaagse kuur tegen het geel en bij thuiskomst BS. Gele druppels heb ik gedaan maar niet meer, dat is me te veel werk. Verder doe ik niets. Waarom zou ik als ze zo goed vliegen?

 Welke supplementen geef je?
Heel veel grit, bijna elke dag vers, vitamines van Herbots, Naturaline en look tot het gaat stinken. Zeg maar twee keer per week. En dat is al.

 HOKKEN
Vertel eens iets de hokken?
Pannen dak zoals je kan zien en boven de koppen van de duiven is het dicht. Geleerd van Albert Marcelis. Overdag is het voor een klein beetje open.

 HERMAN BEVERS SPECIAAL
Lees je veel over duiven en zit je veel op internet?
Ik lees weinig, op internet alleen voor uitslagen.

 Met wie binnen de sport heb je veel contact?
Peter van Oerle, die is hier kind aan huis. Marcel Wouters, Dirk van Dijck en Konings van de Wildert. Heb van hem trouwens een prima duif.

Wie zou jou blij kunnen maken met wat jonge duiven?
Meerdere. Vooral ook omdat ik het eens ben met de uitspraak ´goede moet je krijgen´. Ze moeten ze je gunnen. Zo kreeg ik van Jochems van Goubergen vijf duiven gratis en het waren vijf supers.

 Een advies voor de KBDB?
Ach je hoort zo veel en de meningen zijn zo verdeeld. Ik ga er van uit dat die mannen hun best doen.

 SLOT
Tot zover een kennismaking met Herman Bevers, de te kloppen man op vitesse in Sint Job, zowel met oude als jongen. Het is een rustig iemand, geen ´man van papieren´, zoals ze zeggen. Zijn vrouw Maria moest bijspringen om enkele stambomen uit te draaien. Er komt geen verkeerd woord over de medemens over zijn lippen en daardoor misschien dat Herman goed ligt bij mede liefhebbers.

Het verklaart ook waarom hij zo veel bruikbare tot goede duiven gratis kreeg. Peperdure duiven koopt hij niet en zijn vele contacten met goede spelers verklaart waarom het op zijn hokken een allegaartje is. Maar het is wel een allegaartje van klasse duiven. Namen zeggen hem niets, hij heeft duiven om te presteren, niet voor de handel. En hoe goed hij is weten de mensen best die tegen hem spelen. Of beter… die dat proberen.

 Een prul      (09-03-22)

Het is inmiddels al weer enkele Jaren geleden dat Silviu door mijn toedoen naar West Europa kwam afgezakt. Inmiddels maakt hij deel uit van ‘het Team Hooymans’ en dat tot ieders tevredenheid. Hij heeft het er naar zijn zin. Baas Jan is tevreden over hem. Silviu is een aparte. Weinig mensen van hier die zo op de hoogte zijn van hedendaagse duivensport als hij. Hij kent zowat alle hedendaagse toppers. Zeker bij naam.

LUC VERVOORT
Met hem was ik bij zo’n topper: Luc Vervoort Hallaar. Je mag toch wel van een ‘topper’ spreken als je de 1e, 2e en 4e Asduif Noyon scoort in het Diamantverbond. Wat hem (en onderschat ook de rol van zijn vrouw niet) onderscheidt van de massa is dat hij ‘het’ doet op een klein hokje met een beperkt aantal jonge duiven. Hij is een gezellige prater en met deze 60-er over duiven melken is zeker geen straf. Uiteraard moesten er ook duiven bekeken worden.

Luc Vervoort

ZELFDE SMAAK?
De man heeft liever niet te doen met mensen die om de pot heen draaien en van alle duiven zegt dat het supers zijn. Dus durfde ik ook mijn mening geven. Voor wat die waard is natuurlijk. Zo gaf hij me een duif in handen die me weinig beviel. Ik zei dat niet, maar de achteloze wijze waarop ik die bijna meteen terug gaf sprak kennelijk boekdelen. ‘Jij hebt dezelfde smaak als Willem zeker?’ Met Willem bedoelde hij de Bruijn. ‘Dikwijls wel, maar soms ook niet’,  reageerde ik. Luc: ‘Ik zal je eens iets verklappen.’  

PRUL
‘Willem was hier eens en ik liet ook hem wat duiven zien. Dezelfde duif werd ook door hem afgekeurd. Met hetzelfde achteloze gebaar. Hoe lang zou hij er naar gekeken hebben? Naar de ogen al helemaal niet. Denk amper twee seconden. Een prul, was diens conclusie. Ik zei dat mijn beste duif er uit kwam. Dat deed hem niet van mening veranderen. Toen zei ik hem eens naar de ring te kijken. Een Nederlandse ring? Inderdaad. Hij keek eens beter en zag toen dat het een duif van hem was. Ooit gekocht voor een bon. Ik kan er geen prachtduif van maken, was diens reactie.

 

Luc zijn echtgenote, ook bezeten van duiven. Waar vrouwen inbreng hebben... Denk aan de dames Van Rhee, Roger Thijs,  Bart van Oeckel, Jan Broeckx, Leo Broeckx, Maes enz.

BLIJFT EEN PRUL
Ik vertelde Willem het voorval. ‘Dat verhaal klopt. Ik kon er niet anders van maken. Wat ik een prul vind blijft een prul.’  ( We hebben het altijd nog over een ouder van de beste vlieger van superman Vervoort). Flor, bij de ouderen onder ons wel bekend, was overigens een oom. Wat bij Luc ook opvalt en bij coryfeeën als Gebr. v d Brande en Gert Heylen is het niet anders: Je ziet er duiven in allerlei kleuren en maten. We waren trouwens ook bij Frans en Dirk Maris. Over hen een andere keer.

Foto Silviu

Nu  (05-03-22)

5 Maart.

- Als Uw winterjongen nog niet verduisterd zitten, wordt het nu tijd. Je kan er  nog 2 weken mee wachten maar niet langer. ‘Winterjongen’ dus. Speel je niet langer dan tot half augustus? Dan hoef je die helemaal niet te verduisteren. Winterjongen zijn duiven die rond nieuwjaar geboren werden. Later gekweekte jongen verduister je best meteen bij het spenen.
- Ergens nog lichten aan? Dan geen twee weken wachten. Die hadden al uit moeten zijn.  
-  Duiven die in de winter opgesloten zaten loslaten kan je ook beter snel los gaan laten. Mogelijk moet je ze een beetje helpen bij het trainen. Een BEETJE dus.  
- v K heeft zijn duiven gescheiden. Of hij die beter nog een keer met eieren laat komen? Dat mag. Gescheiden houden mag ook, wel op voorwaarde dat je de koppels niet van elkaar laat vervreemden. Dat bereik je door ze anderhalve dag per week samen te laten. Dus met een nacht er bij.

Vooral in 2020 kwamen onze duiven ongelooflijk. ‘Op de HaFo de beste van België’ kon je lezen in De Duif. Niemand die protesteerde, voor zover mij bekend. En sommige liefhebbers zijn kritisch. Hoe goed dat was kan je lezen als je hier terug scrolt naar 2020.

VOORBEREIDING
Herhaaldelijk werd toen de vraag gesteld hoe de voorbereiding op het seizoen was.   Wel die is in Rjkevorsel elk jaar anders.

-Eerst laten leggen, eieren wegnemen, weer laten leggen en op een jong vertrekken.

-Eerst een jong laten groot brengen, terug op eieren laten komen en zo van start.

-Twee keer een jong laten groot brengen.

-Helemaal geen jong groot brengen en twee maal op eieren laten komen.   

Op al deze manieren zijn we al een nieuw seizoen begonnen. Het maakt geen verschil. Ook twee keer een jong groot brengen leverde geen problemen op. Bij Gebr. v d Brande mogen (of mochten?) ze zelfs twee keer twee jongen groot brengen. Goed, dat is ‘maar vitesse’. Maar zou drie keer per week een vitesse vluchtje vliegen niet even belastend zijn dan een keer HaFo? Mijn idee, uiteraard voor wat het waard is:

Zijn je duiven kerngezond dan kan je amper fout doen. Zijn ze niet gezond dan kan je amper goed doen.’

NEST
Ze bestaan nog, de pure hobbyisten die (met oude) enkel nest spelen. Vluchten compleet oprollen zal je niet doen, maar ‘je mannetje staan’ is niet onmogelijk.
Je hoort vaak dat duivinnen beter presteren dan doffers. Maar dat is een beetje eigen schuld. Je moet de doffers (bij een nacht mand) reeds in de voormiddag in de mand zetten of op een leeg hok. Aldus slaan ze een broedbeurt over en dat komt de drang naar het hok, dus de prestaties ten goede. Duivinnen is anders. Die wordt het broeden de nacht al ontnomen als je die 's avonds in de mand zet voor een vlucht.
Probleem met nestduiven kan zijn het trainen. Hoewel… bij slecht weer in het voorjaar hielden Charel en Daniel Boeckx hun doffers altijd thuis. Die namen geen risico. Ze deden dan wel mee, maar met duivinnen die de hele week in een volière zaten en nooit trainden.  Enfin, vraag verder maar aan de mannen die de pech hadden er tegen te moeten spelen.   

De 164 won in de vorige eeuw de 1e tegen 26.000 duiven. Toegegeven wel erg oude glorie. Maar nogal wat mensen lezen graag over vroeger. Toen zo veel duiven? Inderdaad. Nu zitten we aan ongeveer 15%. Dit duivinnetje was gepaard met een andere duivin. Duivinnenspelers als Christiaens en R Buvens vinden dat er geen betere stand is. Die willen op dezelfde tijd op de eieren zitten. Ik was er toen zo mee bezig (nam er om de beurt een weg) dat ze elkaar begonnen te haten. Zo werden er ooit twee met (bijna ha) bloedende koppen ingezet  voor de vlucht der vluchten toen: Nationaal Orleans. Ze maakten me een maandloon rijker. Uit een zusje kwam trouwens de 191, de 2e beste duif van Nederland. Ik had destijds 5 van die kleine vetblauwtjes. Ze werden door iedereen afgekeurd behalve Ad v Tilburg (Alphen), Kees Bosua en dierenarts Fernand Marien. Die heeft toen tot midden in de nacht geprobeerd er een van te kopen. Gelukkig ging ik niet door de knieën.   

Leven en dood   (03-03-22)

Op twee dagen tijd twee berichten van dezelfde strekking. De liefhebber komt in de voormiddag bij de duiven en jongen van een dag of zes oud dood in het nest. En de ironie van het lot is soms verpletterend; toevallig was mij hetzelfde overkomen. Met dit verschil dat die piepers bij mij uit de doden zijn opgestaan.

KOUD MAAR NIET DOOD
Het was even schrikken. Terwijl er de dag voordien niets aan de hand was, ook de mest ok, lagen die piepers nu doodstil met gesloten ogen in het nest; lijfjes koud en al wat stijf, zonder enig leven.
Maar heb daar een beetje ervaring in. Vroeger overkwam me dat vaker. Maar ik bleef kalm en  had maar twee dingen nodig om die jongen te redden: Een sigaret en nog een sigaret. Die ‘dode’ jongen werden  onder een ander koppel gelegd en een halve dag later lagen ze er weer stralend bij.

NIET DOOD
Die waren niet ziek, maar zwaar onderkoeld waardoor ze dood leken. Onderkoeld omdat het overdag aangenaam is waardoor de ouders niet vast op de jongen zitten en sommige ook ’s nachts niet, ook niet als het dan ijzig koud is. Vandaar.
B stuurde me een foto van twee slachtoffers. Te laat. Ben bijna zeker dat die nog niet dood waren. Als al het leven er uit is gaan de kopjes immers helemaal plat liggen. Dat was niet het geval bij die jongen van mij en ook niet bij die van B, zoals men op de foto kan zien.

 

Jongen door sportvriend B verwijderd. Ben er van overtuigd dat die te redden waren.

HULPMIDDEL
Een streekgenoot was vergeten jongen te ringen. Met behulp van een sportvriend was hem dat alsnog gelukt, maar wat een ravage. Poot enorm ontstoken. Wat in zulke gevallen, ook bij andere verwondingen, kan helpen is Betadine. Volgens mij ook vrij verkrijgbaar in apotheek.

  Het licht gezien  (01-03-22)

Wat duivensport mede fascineert is dat de kampioenen zo verscheiden zijn. Om uit de blinken hoef je niet jong te zien, niet atletisch, geen man, geen vrouw, niet knap, geen hetero, gespierd. niet bemiddeld. Toch is er iets dat veel kampioenen gemeen hebben: Het zijn betere luisteraars dan praters. Die zeldzame keren dat zo’n weinig spraakzame duivenkampioen zijn mond open doet luister je maar beter.

VOORBEELD
Bas Verkerk is zo’n man. Omstreden omdat hij met zo veel duiven speelt, maar toch door velen, ook door mij, erg gerespecteerd om zijn ‘duiven talent’.   
Een self made kampioen, niet omhoog gevallen door een rijke vader of vrouw, maar zichzelf een weg gebaand naar de top.
Wat vooral aanspreekt is dat hij geen ‘kopieerder’ is. Zo stonden we eens, lang geleden, met drie (ook diens buurman) bij mij in de tuin voor een klein hokje waarin zes duivinnen zaten die er de stukken af vlogen. Ik weet niet of hij het nog weet, maar ik herinner me diens woorden nog wel. ‘Ik hoop dat ze het volhouden. Zes duivinnen is te weinig. Die houd je niet aan het trainen. En het belang van trainen kan je amper overschatten.’   
Het was de dag dat ik op hield Bas een snotaap te vinden.

NOG IETS
Hij zei nog iets dat me is bij gebleven. Misschien is hij van gedachten veranderd, misschien twijfelt hij nog, maar toen was hij niet zeker of ‘lichten’ iets toevoegt. Het jaar nadien vroeg ik een gekende top liefhebber de proef eens te nemen:
In juli, als de meeste liefhebbers gaan lichten, ook gaan lichten zoals hij altijd deed, maar dat met een hok achterwege laten. Sinds dat jaar zijn geen lampen meer aan gegaan. Dient wel vermeld dat hij in september niet meer speelde.
Nu kon je over een andere kampioen lezen dat ook bij hem lichten verleden tijd is.  Het gebrek aan Empirie is de reden waarom er in duivensport zo veel ‘waarheden’ zijn.

EN NOG
Trouwens over ‘kopieer gedrag’ gesproken. Nu ik dit schrijf, 1 maart, zijn velen hun winterjongen al weer weken aan het verduisteren. Volstrekt overbodige moeite. Je hebt nog 3 weken tijd om daarmee te beginnen. Trouwens, winterjongen en verduisteren? ECHTE winterjongen, rond 1 januari geringd en na eind augustus niet meer gespeeld hoef je niet te verduisteren. Dat is wel een must voor later geboren jongen die je in september nog speelt.

LOGISCH, MAAR TOCH
Dus in juli lichten? Het ‘waarom’ klinkt logisch, maar logica botst vaker met de praktijk  in duivensport. Nog een voorbeeld:
Als ’s morgens de verduistering wordt opgeheven wachten velen een half uur of langer om de jongen te laten wennen aan het licht alvorens ze vrij te laten. Klinkt  logisch. Ik heb er echter nooit naar gekeken. De plank of het gordijn weg en dan vooruit met de geit: Naar buiten! Andre Roodhooft is er nog zo een. En al die het zegt…

 Van Nederlandse Andre kregen we nog een foto uit de oude doos. Melkers met stropdas en een bescheiden mandje. Vijftiger jaren??? Lijkt in ieder geval wel in de hoogtijdagen van de sport.         

   Vertrouwen (28-02-22)

 ‘Of je in duivensport niemand kan vertrouwen?’ Een West Brabander wil weten hoe ik daar over denk. Zo’n vraag zal wel een voorgeschiedenis hebben, maar ‘niemand te vertrouwen?’ Je hoort dat vaker, ook buiten duivensport, en vanzelfsprekend veelal na negatieve ervaringen. Maar NIEMAND? Komaan. Het zou wat zijn zeg, dagelijks onder mensen te moeten komen die je niet vertrouwt. 
Natuurlijk krijg je ooit te maken met teleurstellingen die pijnlijker worden naarmate je het minder van de ander verwacht had. Omdat je ze beschouwde als vrienden.

VERDUISTEREN
Ik neem U mee terug naar de vorige eeuw. Toen Nederland de jongen verduisterde terwijl men er in Belgie niet van gehoord had of er niet in geloofde. Om de rui te remmen hadden ze trouwens Cortisone. Van het vrij onschuldige Neo Corteff tot het verwoestende Ledercort. In die tijd waren er in België zes liefhebbers die ik tot mijn vrienden rekende.

THEO IJSKOUT
Theo woonde vlak bij Houben en bij beide was ik goed thuis. Theo speelde met 11 duivinnen. Niet veel, maar wat was hij goed. Zover mij bekend de eerste die zijn dominantie dankte aan het spel met duivinnen. Heb er de Amerikaan Ganus nog mee naar toe genomen. Ik kon Theo overhalen zijn jongen te verduisteren en het jaar daarop stond heel de streek op stelten. IJskout had tegen ruim 600 duiven de 20 eerste prijzen gewonnen.
Theo in ‘Duivenkrant’: ‘Ik heb alles te danken aan Ad Schaerlaeckens Nederland. Die leerde me alles over verduisteren.’  Ik zo fier als een gieter natuurlijk. Heb het krantenartikel nog. Terwijl ik toch niet meer wist als heel Nederland wist.   

HOUBEN      
Ook de Houbens waren toffe mensen. Ze hadden grote problemen gehad met de zogenaamde ‘Petersdruppels’ wat misschien ook een reden was waarom Jef en Nadja niet lang hoefden na te denken toen ik ze adviseerde te verduisteren. Ik herinner me nog hoe dochter Nadja bijna in paniek raakte toen het uur werd verzet. En Nadja wijs maken dat het allemaal niet zo nauw kwam viel niet mee.

ANDRE ROODHOOFT     
Zijn Theo, Jef en Nadja overleden, Andre Roodhooft is gelukkig nog alive and kicking. Met vier (ook de dames) gingen we regelmatig eten. Andre had bij mij thuis gezien hoe strak de jongen in de pluimen zaten en ook hij durfde het aan dat ‘Hollandse systeem’ na te volgen. In de laatste aflevering van Duifke Lacht kan je lezen dat hij me nog dankbaar is voor de tips die hij kreeg. En iemand als hem iets leren…??
Maar ze zijn niet allemaal als Theo, Jef en Andre.

ANDERS
Er waren er nog van wie ik dacht dat het vrienden waren. Nationale top en bekend tot in alle uithoeken van de aarde waar met duiven gespeeld wordt.
Ze hadden gehoord over ‘die Nederlanders met hun uitvinding’ en het hoe, waarom en wanneer moest ik ze leren. Deed ik graag. Het waren immers ‘vrienden’ en ik was maar niet trots dat zulke groten mij om raad vroegen. Later kon je in reportages lezen dat ze het zelf hadden uit gevonden. Deed toch wel pijn.

Falco Ebben kwam hier al in de vorige eeuw. Hij was nog een tiener. Hij haalde hier 'Indy', die won 6 eerste prijzen in groot verband (5 bij eerste 13 NPO) en nu heeft hij weer een goede. En dan te weten dat hij uit die duif (Mad Max) nog weinig kweekte. Maar dat is nu aan het veranderen. Uit de moeder (702) hadden Gebr. v d Kooy een fabelachtige kweker en ook dhr. Finken, de Limburgse 'fietsboer' die zo goed speelt.  Ik weet nog dat Bart van Oeckel en vader Jan hier stonden te letten. 'Was dat een duif?' kwam het uit drie monden tegelijk. Toen hoorden we de tralies. Ja dus, een duif. De 702. Zo'n komeetachtige aankomst had ik maar een keer eerder mee gemaakt. Toen Home Alone met een voorsprong van 5 minuten won tegen meer dan 13.000 duiven bij loeizwaar weer. Die had ik wel gezien maar hij had zo'n rotvaart dat ik vreesde dat hij niet geregistreerd was. Mooie herinneringen zijn dat. Super Leo heb ik nog uitgeleend aan Kees van Panhuis. Diens zoon de 622 was ook vader van 'Super ZAV' en 'Tom'.  'Tom' won in Belgie ook 1e prijzen met minuten voorsprong. Vloog zich bij het trainen aan huis helaas te pletter.  'Super ZAV' heeft een erelijst om van te duizelen. Helaas moeten ruimen, hij gaf niet een goed jong. Die 622 (hij leeft nog) gaf zeker 5 goede. Van het aantal slechte ben ik de tel kwijt.     

   Eigen voet  (27-02-22)

Wordt regelmatig gewezen op 'de blog'  van ene Wim Willemsen. Vandaag weer. Zo heeft hij het regelmatig over online verkopingen. Nu weer een stuk met als kop  'Pipa geldezels ontmaskerd'. Die Wim durft nogal. Maar of die ooit met Pipa zal kunnen verkopen betwijfel ik. De vraagtekens die hij zet bij duiven van 3, 4 of 5 jaar op zo veel verkoop sites deelt hij met elke serieuze liefhebber. Dan mogen zulke duiven nog van Leo Heremans komen. Er was eens een tijd dat de bestemming van waardeloze graaneters de poelier was. Nu gaan ze de voliere in, en dan....

Over de grens  (24-02-22)

Europese regels m.b.t. het vervoer van dieren, dus ook duiven, worden steeds strenger. Steeds meer regeltjes te volgen. Daarom oppassen als je bijvoorbeeld duiven in België gaat trainen. Zo is het aan te raden van je entbewijs enkele kopieën te maken en er een constant in de auto te hebben. De kans dat je het nodig hebt is uiterst klein, maar je kan er een hoop problemen mee voorkomen.

HARDNEKKIG
Het is inmiddels al weer enkele jaren geleden dat enkele Duitse en Belgische liefhebbers een poging deden in Nederland met duiven te spelen. Dit gaf voor de Duitsers weinig problemen, de KBDB echter zette de hakken in het zand. Absoluut niet toegestaan, zo was hun standpunt. Volgens de Europese wetgeving kon dit echter niet verboden worden en daarom dat enkele liefhebbers een advocaat in de arm namen. Het kostte met name ene H enkele duizenden euro’s maar de strijd werd wel gewonnen. En ze spelen nu in Nederland.

VREEMD
De Europese wetgeving is sindsdien niet veranderd en, vreemd genoeg, het standpunt van de bonden ook niet. Zo hamert de KBDB er weer op dat het ten strengste verboden is in België met duiven te spelen als je hok er niet staat. Niet-Belgen kunnen er spelen maar wel op voorwaarde dat hun hokken er staan.

OOK VREEMD?     
B v Oeckel zei het me verleden jaar al: ‘Die duiven kunnen net iets meer.’ Hij doelde op duiven die hij bij Lambrechts in Berlaar had aangeschaft. Momenteel heeft hij 2 formidabele HaFo duiven ‘die iets meer kunnen’. Omdat duiven uit Berlaar en omgeving beter zijn?
Durf op die vraag geen antwoord geven maar het lijkt er wel op. Lambrechts zelf heeft immers geen duiven die daar presteren wat zijn duiven in Turnhout wel kunnen. Merk op dat ook de Gebr Janssens hun basisduiven uit die streek haalden. Zoals ook  Meulemans de doffer van zijn Gouden Koppel, vaak omschreven als het beste kweekkoppel ooit.

Anderzijds zijn er mensen die veel geld lieten bij liefhebbers in die streek wat resulteerde in slechtere duiven dan ze eerst hadden. Of had Bart heel veel geluk? Zegt U het maar.  

  Iets te betekenen?  (22-02-22) 

22--2-22, Een speciale datum verdient een speciaal verhaal. En nog waar gebeurd ook.

Bart herinner ik me nog van de mis. Hij kon het tot mijn grote ergernis niet laten elke keer weer kauwgum te plakken aan de onderkant van de kerkbank. We moeten toen een jaar of 15 geweest zijn. Fran was mijn ‘duivenvriend’, een prutser, maar zijn oom had goede. Heel goede. De twee meiden; Mariette en Els, maakten ons groepje van vijf compleet. Ze waren 16, of zo iets, en meer van het jongensachtige type.

BOS

Op mooie dagen trokken we de bossen in tussen Chaam en Ulvenhout. Op zoek naar avontuur. We vonden het prachtig als we herten zagen, we kerfden onze namen in de bomen en genoten van de vissen in de vijver rond het kasteel van de freule. Wat was dat water helder. Ook hielden we er van de boswachter (J v E) een beetje te stangen, alleen al door onze aanwezigheid.
Ik hield toen al van vogels maar op de verkeerde manier. Ik haalde de eieren uit de nesten, vervoerde die op mijn hoofd onder mijn pet, thuis prikte ik daarin een gaatje, blies ze uit en hing die aan een touwtje. Wat heb ik me daar vaak over geschaamd. Dat deed ik ook tegenover de boswachter. Het kon niet uitblijven of ik liep die eens tegen het lijf met een aantal eieren onder mijn pet. ‘Je bent toch geen vogelnestjes aan het uithalen, he?’ ‘Hoe kom je daar bij, ik zou niet durven’, repliceerde ik. ‘Dan ben jij een brave jongen’, hij klopte me ‘goedkeurend’ op mijn pet en schuddebuikte.

KAUWTJES
Toen we weer eens in dat bos waren hoorden we jonge vogels om voedsel bedelen;  kauwtjes in een hol van een boom. Iets voor Fran, tamme kauwtjes had hij altijd al gewild. Hij ging met zijn rug tegen een boom staan, vouwde zijn handen voor zijn kruis en nodigde Bart uit om daar op te gaan staan en vervolgens op zijn schouders. Zo zou hij bij die kauwtjes kunnen. Maar dat was buiten Mariette gerekend. ‘Laat die arme beestjes zitten’, bezwoer ze ons. Fran dacht er niet aan en fluisterde: ‘Als jij die kauwtjes voor mij regelt zorg ik voor twee duiven van mijn oom.’ Ik probeerde op Mariette in te praten, Bart ook, maar ze was niet te vermurwen. ‘Als je ze laat zitten, mag jij mijn borsten zien’, zei ze tegen Bart. Maar de door mij verhoopte showtime bleef uit. ‘Een kus dan?’ probeerde Mariette nog. Ik zelf zou met haar eerste aanbod al genoegen nemen, maar Fran en Bart hadden alleen oog voor kauwtjes.

SUCCES
Kort nadien stonden we op het hok van Fran de oom, kampioen duivenmelker. Die woonde in Wortel, 15 km van ons vandaan, hoe we het flikten weet ik nog niet, maar we zijn er te voet geraakt. Door weilanden en bossen, beekjes over stekend met water tot onze knieën. Een tiental jongen lag met gespreide vleugels in of naast een bad, twee zaten op een schab. De oom: ‘Die moet je nemen. Eerst uit bad? Dat zijn de beste. Die hebben kracht en vitaliteit en bovenal zachte pluimen.

WAAROM?
Waarom ik dat allemaal nog zo goed weet? Beide Belskes maakten me op 17-jarige leeftijd 3e kampioen in de club. Of de vlugste na een bad ook de beste zijn weet ik niet, maar ik leerde wel dat je weinig mag verwachten van duiven die als laatste met veel moeite opvliegen. Een makkelijke prooi voor roofvogels zulke, hoor je soms. Van mij mag hij ze hebben.        

 Wel heel oud  (20-02-22)

Onder:  Op weg naar de losplaats in 1800 zo veel... Of is het komende van? Zelf vind ik het een schitterende foto. Hopelijk U ook? 

 

 Straathonden en rashonden  (19-02-22)

Je moet die Chinezen toch complimenteren met ‘hun’ Olympische spelen. Jammer dat er geen publiek is, maar de deelnemers zijn erg enthousiast over de organisatie. Dat lijkt die Chinezen inderdaad wel toevertrouwd.
En de sport minnende medemens is verbaasd over de niveaus. In meerdere sporten spreekt men over een enorm tijdsverschil, (‘een gapend gat)’, als het over een halve seconde of zelfs minder gaat. En moeten verschillen soms in duizendsten van een seconden worden berekend. Zo is het verschil tussen een 1e plaats (goud) en een 10e plaats soms minder dan een seconde. Het gaat alsmaar sneller en sneller. In duivensport is het niet anders.

DUIVENSPORT
Vitsessevluchtjes hebben in de betere centra in België soms een prijsduur van amper twee minuten. Maar ook op de verdere afstanden, tot en met Barcelona, krijgen de duiven steeds minder tijd voor een top klassering.
Specialisatie is anno 2022 het antwoord op de vraag hoe zich nog te kunnen onderscheiden. Op hetzelfde hok met dezelfde duiven deelnemen aan vluchten van 100, 300, 600 en 1.000 kilometer kan men vergeten. Hoewel, deelnemen zou misschien nog gaan, maar uit blinken. Dat is een ander verhaal.

SPECIALISEREN
De toekomst is steeds meer aan mensen die zich specialiseren. Zo zijn er mensen die alleen met jongen spelen (Jan v d Putten Nederland was er zo een), anderen alleen met duivinnen (vd Wouwer, Derwa, Daniels), weer anderen alleen vitesse. Een jonge duiven specialist in België is Olivier Geyskens. Een van de beste van het land. Natuurlijk heb je ook goede nodig om met jongen uit te blinken al hoor je wel eens anders. En men weet hoe ik er over denk. Goede duiven krijg je door te kruisen.
Aan inteelt moet je doen als je wilt verkopen. Olivier wil goede duiven en dat verklaart waarom al zijn goede duiven kruisingsproducten zijn. ‘Straathonden zijn sterker dan rashonden’, aldus de Belg.

SOORT DUIVEN?
Momenteel heeft hij een soort duiven dat kan winnen van 100 tot 600 km. Bij wind mee en met wind tegen. Wat voor soort? Hij heeft ze gehad, duiven met oogverblindende pedigrees, maar hij kon er niets mee en ze moesten plaats maken voor andere met gekend gevolg. Hij werd nationale top. Wie die anderen met wiens duiven hij zo goed lukte dan waren?
Veelal vrienden en regionale liefhebbers met prestatie duiven onder de pannen in plaats van pedigree duiven.  

Ongelijk  (16-02-22)

Ik had een kleinigheidje te vieren en besloot dat op zeer bescheiden wijze te doen: In de namiddag met een koffie bij ‘de Paters in Meersel Dreef’. Sjonge, wat zat de tent vol. We hadden geluk dat net een koppel weg ging. ‘Ik denk zo’n 400 man’ zei een dienster. En zonder uitzondering pensionado’s. Aan een tafeltje van zes meende ik bekenden te zien. Ik keek nog eens beter en jawel hoor, ik kende er drie. Drie duivenliefhebbers.

VERSCHIL
Een had ik al vaker ontmoet, de ander zou iedereen herkend hebben. De laatste was een gekend kampioen met heel veel duiven. Het viel op dat die voortdurend op zijn horloge keek en toen, zo rond 4 uur, ‘trapte hij het af’. X, de man die ik vagelijk kende keek zijn buurman veelbetekenend aan. ‘De kampioen’ moest natuurlijk naar zijn duiven. Ze kenden elkaar veel te goed. X deed er verder het zwijgen toe en dat is in de zomer wel eens anders. Dan kan hij het niet laten af te geven op de betreffende kampioen.

SMOESJES
‘Hij moet het van de massa hebben en durft niet met gelijke wapens te strijden.‘ (hoewel ‘de kampioen’ een hoog prijspercentage pakt).  ‘Hij ligt goed. De duiven komen binnen waar hij woont.’ ‘Het is hem puur om de handel te doen. Dus het geld door de verkoop.’ ‘De veearts komt er wekelijks over de vloer.’ En meer van dat soort opmerkingen om de man die zo ver boven de rest was uit gestegen neer te halen. Dergelijke roddel is een onbewuste poging tot nivelleren.

VERGETEN?
Verleden jaar kreeg ik een mail van een soortgelijk kampioen uit Antwerpen. De Belg: ‘Ik word van alle kanten aan gevallen omdat ik met veel duiven speel. Heb vrienden verloren, anderen kijken me niet meer aan.
En niemand die schijnt te beseffen wat ik er allemaal voor moet doen en nog meer laten met zo veel duiven. Een dagje naar zee of met de vrouw gaan fietsen was er nooit bij. Ik beklaag me niet hoor, voel me er goed bij maar ben wel heel de dag in de weer met de duiven. Die mannen die daar te lui voor zijn en halve dagen op terrasjes doorbrengen terwijl ze te beroerd zijn om ook maar een euro te betalen voor hokversterking zijn de eerste die kritiek hebben als ze rammel krijgen.’ Tot daar de Antwerpenaar met zijn ‘mega hok’. ‘Niets voor niets’ zeggen ze hier in de streek. Niet iedereen lijkt daarvan door drongen als het gaat om successen in duivensport. Nu iets anders.   

OVERDREVEN
Opvallend hoe juist de grootste kampioenen beweren niets van duiven te kennen. Maar ’niemand kent er iets van is een uiterste’. Het doet denken aan George Orwell (alle dieren zijn gelijk, maar de een is meer gelijk dan de ander). Hij doelde op mensen en waarschijnlijk niet op keurders van duiven. Maar je kan het ook op hen toepassen. Ik ben altijd wat voorzichtiger en zeg ‘niemand kan met zekerheid de goede duiven van de slechte onderscheiden.‘ Dat is heel wat anders. Want sommigen kennen er wel degelijk iets van. Je kan mensen als dierenarts Marien, Jan Ouwerkerk, Claessens en Gust Christiaens destijds en Leo Heremans met name maar beter niet op je hok los laten om te kiezen.  Dat zou met 100% zekerheid huilen worden.

Creatief   (15-02-22)

Een van de interessante aspecten van duivensport is dat de beoefenaars zo kunnen verschillen. Vaak kom je voor verrassingen te staan. Neem nu P. De man is met pensioen, speelt allesbehalve goed, maar hij geniet van zijn duiven. Elke dag weer opnieuw. Maar wat nu zo vreemd is? Zijn kwekers zitten 4 km van huis terwijl hij achter zijn huis een flink hok leeg heeft staan.

‘Everything has a reason’.  P had ooit problemen met zijn hart gehad, de dokters hadden geadviseerd elke dag ongeveer 10 km te fietsen, maar hij kende zichzelf. Zonder doel zou hij nooit op de fiets klimmen. Nu moest hij wel om de kwekers te verzorgen en hij had daar nog lol in ook. 365 Dagen op een jaar door weer en wind naar die duiven toe? Hij vond het geen straf en beter dan halve dagen voor de TV zitten. Of gamen zoals zijn kleinzoon.

VADER EN ZOON
J heeft ook al lang duiven. En ook hij heeft er veel lol in. Speelt hij slecht dan lacht hij. Speelt hij goed dan lacht hij nog harder. Het aan zien komen van de beestjes, daar geniet hij van, de beste hoeft hij niet te zijn. Maar nu kreeg, enkele jaren terug, zijn thuis wonende zoon S ook lol in duiven. Het gezin had zich eerder voorgenomen maar een klein deel van de tuin in te ruimen voor een duivenhokje dus moest een probleem worden opgelost. 
Je hoort wel eens ‘als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan.’ En dat kan je hier wel zeggen. Vader en zoon werden creatief en vonden de volgende oplossing. Zoon S zou alleen met jongen spelen. De duiven die het doorhouden waard waren gingen naar vader en die zou alleen met oude spelen.  En de kwekers dan? Ze hebben, vinden ze, aan een vijftal koppels genoeg en die zijn ondergebracht bij een bevriende dorpsgenoot die toch een hok leeg had staan. De zoon verzorgt ze. Toch tijd genoeg en ook hij heeft er plezier in.

OF ZO
V d A is ook duivengek, is verhuisd en woont nu twee hoog. Zijn duiven zitten nu op het hok van een vriend, hij kan aldus op eigen naam blijven spelen en zo genieten ze beide van hun hobby. Al deze liefhebbers zijn echte hobbyisten, die matig spelen. Maar ik verdenk ze er van dat ze meer genieten van hun duiven dan veel gevestigde kampioenen !!!  

  Ook een reden   (14-02-22)

Onderstaande is zeker niet om te pochen. We maakten talloze betere uitslagen. De uitslag laat zien hoe er in 2008 gepould werd.  Veel en veel minder dan in 2000 maar het kon nog. Maar, op enkele uitzonderingen na, is dat poulen overal veel en veel minder geworden. In Nederland is het zelfs bijna gedaan. Groot verschil is dat nogal wat Belgen vinden dat het bij de sport hoort. Voor sommigen is het geldspel zelfs reden waarom ze duiven houden. En 'het niet meer poulen' voor anderen reden om te stoppen.  Als in vroeger jaren Belgen mijn Nederlandse uitslagen zagen zeiden ze 'nou, als ik zo met duiven moest spelen stopte ik onmiddellijk.'  Ze bedoelden met zo weinig geld op de uitslag. In Belgie gaat het ook een klein beetje die richting uit. Let onder ook op Jozef Hermans, de fietsenmaker.   Uitslag-Pithiviers-19708

Bij uitzondering   (12-02-2022)

Commentaar leveren op collegae die ook stukjes schrijven over duiven is eigenlijk niet mijn stijl. Kan me zelfs niet herinneren dat ik het ooit deed. Maar nu moet ik toch iets kwijt. De hoofdredacteur van het Spoor weet vaak iets interessants te brengen, het heeft veelal ook niveau en vandaar dat ik hem ook meestal lees.
Maar wat hij nu schreef heeft me verbaasd. Hij wil het imago van duivensport promoten, dat is te prijzen, en denkt daarbij aan een speciale eenhoksrace.

IDEE
Hij stelt voor dat vijf kampioenen van de ongeveer 60 duivenlanden aangesloten bij de FCI elk 10 (bevlogen) duiven insturen. Wordt 50 x 60 = 3.000 duiven. Die allemaal op een centraal hok zetten en er dan wedstrijden mee houden. Klinkt mooi, maar wat hij over het hoofd ziet? 50 Liefhebbers per land kan gewoon niet. Kijk eens hoeveel liefhebbers er met name Polen en België zijn en vergelijk dat met Moldavie (40 liefhebbers), Albanie (100 liefhebbers), Bahrijn (80 liefhebbers), Luxemburg (60 liefhebbers), Kosovo (250 liefhebbers). Ofwel, niet te doen.

MALTA
Malta is dan nog redelijk interessant met bijna 1.000 liefhebbers. Het kleine eiland telt ongeveer een half miljoen inwoners en duivensport is er zeer populair. Zelfs waren er jaren terug nog veel meer liefhebbers schrijft Maltees Stephen. Maar 1.000 is voor zo’n inwonertal nog enorm.  Grote fond is er vanwege de vele verliezen veel minder populair geworden, nu is bij het gros de focus gericht op vitesse. Vluchten van 100 tot 300 km. En… men heeft een inkorfbeperking: Per liefhebber hoogstens 10 duiven per vlucht.

BELGIE
Over vitesse gesproken. In bijna heel België speelt men op zaterdag HaFo en Fond, in sommige streken ook vitesse. Vitesse vluchten zijn echter bijna overal zondagvluchten en meestal twee op dezelfde dag. In grote delen van Antwerpen met name uit Quievrain en Noyon.
Het resulteert in veel plaatsen in concoursen van enkele tientallen duiven, temeer daar jaarlingen en oude ook nog eens apart vliegen. Dit is helemaal achterhaald, schreef ik al vaker. Naast spel op zaterdag nog 2 vluchten op zondag kon toen we nog met 100,000 waren. Of voor mijn part 50.000. Nu kan dat duidelijk niet meer.
Maar Belgen zijn conservatief. Slaan Nederlanders vaak door in veranderen, Belgen houden daar helemaal niet van. In het Neteverbond gaat men daar echter verandering in brengen. Vanaf 2022 nog EEN vitessevlucht op zondag. Denk dat velen zullen volgen.

SINT JOB
In de winter doet men in Sint Job aan klantenbinding. Dan is het clubgebouw op zondagvoormiddag open en is er gelegenheid tot kaarten of gewoon ‘melken’. Door Corona is het twee winters in het water gevallen, maar… ze/we gaan weer van start. Tot vreugde van veel liefhebbers.

 Nog wel mogelijk  (10-02-22)

Streekgenoot E S vroeg me van welke wijn ik het meest hield. Ik begreep het niet goed. Wat bleek? Hij moest me van een Roemeen woonachtig in Canada wat wijn bezorgen. Uit dankbaarheid. Omdat ik hem er op gewezen had dat je voor REDELIJKE PRIJZEN nog wel degelijk aan goede duiven kon komen. Duiven die vaak beter waren dan veel dure ‘paper tigers’.

VAKER
Mails van buitenlanders die me daarvoor dankbaar zijn krijg ik vaker. Zoals ik ook vaker mails krijg van mensen die hun beklag doen dat duiven van goede origine in Nederland en België onbetaalbaar zijn geworden. Dat is dus niet zo. Door geslepen propaganda zijn sommige soorten duiven onbetaalbaar gemaakt! En met kwaliteit hebben die exceptionele prijzen weinig te maken.
-Voor veel geld heb je een betere auto dan voor weinig geld.
-Een duur huis zal mooier en beter zijn dan een goedkoop huis. Maar deze logica gaat niet